FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Economia Socială

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-4179

3. Site-ul revistei

http://aap.gov.md/ro/article/revista-%E2%80%9Eeconomia-social%C4%83%E2%80%9D

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Administrare Publică, Republica Moldova
Adresa
Telefon / fax / e-mail(+373)22284078, , aap.editura@yahoo.com
Webhttp://aap.gov.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4(4), 2021 - 500
Nr. 3(3), 2021 - 100
Nr. 2(2), 2021 - 100
Nr. 1(1), 2021 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Palihovici Serghei, dr., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Tofan Tatiana, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
4.Vulpe Vasile, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
5.Dragomir Lilia, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
6.Achiţei Angela, Fundația „Alături de Voi” România (ADV) (România)
7.Manole Dinu, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
8.Butnaru Veronica, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
9.Marian Ramona, Fundația „Alături de Voi” România (ADV) (România)
10.Sobieski-Camerzan Rodica, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
11.Vasiliu Elena, Fundația „Alături de Voi” România (ADV) (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2021

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2021Numere planificate: 1apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 DAMASCHIN-ȚECU, R., OilRight SRL, România Oilright – un exemplu de replicare regională şi de parteneriat local. Revista Economia Socială. 2021, nr. 1(1), 127-118. ISSN 2587-4179.
2 ENACHE, I., UtilDeco - unitate protejată și întreprindere socială de inserție, România Impactul economiei sociale asupra integrării persoanelor cu dizabilități. Revista Economia Socială. 2021, nr. 1(1), 106-95. ISSN 2587-4179.
3 FLOREAN, S., Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești (ASAT), România Parteneriatele ASAT: construind solidaritate urban-rural pentru o agricultură rezilientă. Revista Economia Socială. 2021, nr. 3(3), 126-116. ISSN 2587-4179.
4 IFTIMOAEI, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Social economy in the context of sustainable de velopment. Revista Economia Socială. 2021, nr. 1(1), 69-57. ISSN 2587-4179.
5 ISTRATE, L., Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania, România, ȚINTĂREAN, M., Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania, România Radiografia inovării sociale în îngrijirea la domiciliu din România. Revista Economia Socială. 2021, nr. 3(3), 115-104. ISSN 2587-4179.
6 ITIMOAEI, M., Fundația „Alături de Voi” România (ADV), România Acceleratorul de întreprinderi sociale: incubator pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului economiei sociale. Revista Economia Socială. 2021, nr. 4(4), 109-100. ISSN 2587-4179.
7 LAMBRU, M., Universitatea din Bucureşti, România Tipologia întreprinderilor sociale în România. Revista Economia Socială. 2021, nr. 1(1), 45-32. ISSN 2587-4179.
8 MANOLE, D., MANOLE, D., Universitatea din Parma, Italia Pontențialul cooperativelor pentru economia socială. Revista Economia Socială. 2021, nr. 4(4), 32-21. ISSN 2587-4179.
9 NISTOR, V., Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, România Implicarea bisericii ortodoxe române în economia socială și dezvoltarea durabilă (iii) – De la implicare socială la întreprinderi de economie socială –. Revista Economia Socială. 2021, nr. 2(2), 43-32. ISSN 2587-4179.
10 OPINCARU, I., Universitatea din Bucureşti, România O experiență de evaluare și măsurare a impactului. Aspecte ale stabilirii cadrului de monitorizare și evaluare într-o organizație românească de economie socială. Revista Economia Socială. 2021, nr. 3(3), 93-77. ISSN 2587-4179.
11 OPREAN, S., Asociația Synerb Venture Catalyzer, România Mic îndrumar financiar pentru întreprinderi sociale. Revista Economia Socială. 2021, nr. 2(2), 83-71. ISSN 2587-4179.
12 PĂDUREŢ-NECHIFOR, P., Asociația Impact Trusești, România În Trușești facem fapte bune cu pâine. Asociația Impact Trușești – o asociație din și pentru Comunitate/model de întreprindere socială din mediul rural. Revista Economia Socială. 2021, nr. 2(2), 133-124. ISSN 2587-4179.
13 PETRESCU, C., Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, România, NEGUȚ, A., Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, România, STĂNILĂ, G., Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, România Modele de incubare a afacerilor sociale în România. Revista Economia Socială. 2021, nr. 3(3), 34-18. ISSN 2587-4179.
14 SAVIN, A., Atelierului de Pânză SRL, România Atelierul de pânză, o întreprindere socială pentru oameni și mediu. Revista Economia Socială. 2021, nr. 3(3), 135-127. ISSN 2587-4179.
15 VAMEȘU, A., RISE România, România Accesul la finanțare al întreprinderilor din economia socială din România. Revista Economia Socială. 2021, nr. 4(4), 130-121. ISSN 2587-4179.
16 VASILIU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Antreprenoriatul social în mediul rural – perspective, necesități şi priorități. Revista Economia Socială. 2021, nr. 1(1), 137-128. ISSN 2587-4179.
17 VEȚAN, M., Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (CRIES) , România Rolul economiei sociale și solidare în dezvoltarea civică și profesională a tinerilor. Revista Economia Socială. 2021, nr. 3(3), 66-57. ISSN 2587-4179.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(1) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/es1.pdf
Numărul 2(2) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/es_2_21.pdf
Numărul 3(3) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/es_3_21.pdf
Numărul 4(4) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/es_4.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: