FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)

2. Cod ISSN

pISSN: 2537-6179
eISSN: 1857-436X

3. Site-ul revistei

http://csei.ase.md/journal/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Studii Economice din Moldova
Adresastr. Banulescu – Bodoni 59 Str, Building "B", Room 702 Chisinau, MD-2005
Telefon / fax / e-mail(+373)22402834, ,
Webwww.ase.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(6), 2020 - 100
Nr. 1(6), 2020 - 100
Nr. 2(5), 2019 - 100
Nr. 1(5), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sîrbu Olesea, dr., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57190787827
2.Crudu Rodica, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
4.Dodu-Gugea Larisa, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
5.Şargu Lilia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218208965
6.Ghenova Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova)
7.Coşciug Cristina, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Priţcan Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
9.Moldovan-Batranac Viorelia, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
10.Velişco Nadejda, dr., Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Republica Moldova)
11.Leviţcaia Alla, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova)
12.Bragoi Diana, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
13.Trunk Sirca Nada, prof., International School for Social and Business Studies, Celje (Slovenia)
14.Dermol Valerij, prof., International School for Social and Business Studies, Celje (Slovenia)
15.Pascariu Gabriela Carmen, dr., prof., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
16.Dragan Gabriela, dr., prof.univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)
17.Ciceo Georgiana, prof., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
18.Devetak Silvo, prof., University of Maribor (Slovenia)
19.Rosenthal Klaus, prof., University of Paderborn (Germania)
20.Lin Binshan, prof., Louisiana State University, Shreveport (Statele Unite ale Americii)
21.Guseletova Elena, prof., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет (Rusia)
22.Scott Leonard Carol, prof., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет (Rusia)
23.Timus Natalia, Maastricht University (Olanda)
24.Zhalezka Boris, prof., Белорусский государственный экономический университет (Belarus)
25.Slava Svitlana, prof., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет» (Ucraina)
26.Sloka Biruta, prof., University of Riga (Letonia)
27.Kostoupoulou Stela, Aristotle University of Thessaloniki (Grecia)
28.Celko Jan, prof., University of Zilina (Slovacia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2015

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6179, 2017 - 2033
2.CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1886, 2015 - 2033
3.REPEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS): IDEAS, ECONPAPERS, SOCIONET, https://ideas.repec.org/s/aem/journl.html, 2015 - 2033
4.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=5815, 2015 - 2033
5.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=52432, 2015 - 2033
6.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6179, 2016 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Amarfii-Railean Nelli - Scopus Author ID - 57222962984
2.Ignatov Augustin - Scopus Author ID - 57202799568
3.Maha Liviu-George - Web of Science ResearcherID - F-6014-2016, Scopus Author ID - 54891997300
4.Mihailă Svetlana - Scopus Author ID - 57211478553
5.Sîrbu Ion - Scopus Author ID - 57222732656
6.Sîrbu Olesea - Scopus Author ID - 57190787827

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AURSULESEI, T., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, TOPLICEANU, ?., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, MAHA, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The relationship between the European Union's economic power status and the economic convergence of the Member States. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 1(6), 43-24. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
2 BROŽOVÁ, S., University of Economics in Prague, Cehia Social security coordination in Europe with focus on self-employed persons: the quantitative approach. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 1(5), 18-4. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
3 CICEO, G., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România The Europeanization of Moldova’s direct democracy: assessing the new tools for citizen engagement in policymaking. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 1(6), 23-4. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
4 DIRVA, C., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, DIRVA, A., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România “Managing Risks” versus “Taking Risks”: Revisiting an Underestimated Distinction between Managers and Entrepreneurs. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 1(5), 124-112. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
5 ETERIA, E., Caucasus University LTD, Georgia EU’s Trade Policy Developments and Economic Dimension of EU-Georgia Association Agreement. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 2(5), 59-44. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
6 GHERASIM, I., Corvinus University of Budapest, Ungaria Some Notes on the Geopolitics and Geo-economics of Russia’s Post-Soviet Neocolonialism in Central Asia. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 1(6), 101-87. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
7 MIHAILĂ, S., dr., BĂDICU, G., dr., JIERI, N., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Possibilities of Continuous Improvement of Budgets by the Kaizen Method in the Current Context. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 2(5), 99-81. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
8 JOVANOVIC, S., Nankai University, China Rebuilding Fortress Europe, Building Fortress USA: From Discursive to Physical Boundaries against Refugees on a Global Level. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 1(5), 39-19. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
9 OUTEDA, C., Universidad de Vigo, Spania, LAMOSO, P., Universidad de Vigo, Spania Serbia’s EU membership, the corner stone of Western Balkans, into question.. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 2(6), 34-4. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
10 MALGINA, I., Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Belarus The evolution of the entrepreneurial ecosystem in the context of the entrepreneurship support infrastructure in Belarus. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 2(6), 91-76. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
11 MIRZA, N., University of Pécs, Ungaria The Security Issues in the 2008 Russian-Georgian War. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 1(6), 86-69. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
12 MUȘCHEI, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The Relationship Between Institutions and Trade, Empirical Analysis from the Republic of Moldova Case. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 2(5), 23-4. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
13 TOMOVIC, S., University of Montenegro Podgorica, Muntenegru, PAVLOVIC, K., University of Montenegro Podgorica, Muntenegru Cognitive Approach in Document Indexing. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2018, nr. 2(4), 75-67. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
14 TERZYAN, A., Eurasian Research and Analysis Institute, Statele Unite ale Americii Structure - Agency Problem in Foreign Policy Analysis of Post-Soviet States: The Cases of Armenia and Ukraine. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 1(6), 68-44. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
15 ŢIMIRAŞ, L., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România Protection and Promotion of Agricultural and Food Products at European Union level  through European Quality Schemes. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 1(5), 95-78. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.
16 UKRAYINETS, L., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Chinese FDI to Ukraine in the context of road and belt initiative. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2019, nr. 1(5), 77-62. ISSN 2537-6179 ISSNe 1857-436X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(6) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EEJRS_1_2020.pdf
Numărul 2(6) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EEJRS_2_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: