FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Moldovan Medical Journal

2. Cod ISSN

pISSN: 2537-6373
eISSN: 2537-6381

3. Site-ul revistei

http://moldmedjournal.md/

4. Fondatorul

DenumireaAsociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
AdresaBulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt,192 Chișinău 2004, Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22244751, , editor@moldmedjournal.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(63), 2020 - 500
Nr. 2(63), 2020 - 500
Nr. 1(63), 2020 - 500
Nr. 4(62), 2019 - 500

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Topor Boris, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef
2.Kostin Sawa, prof., Max-Planck-Institute for Heart and Lung Research (Germania), Redactor coordonator
3.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 23974655300
4.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
5.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 10639022600
6.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 37080898900
7.Bahnarel Ion, dr.hab., prof.univ., Centrul Naţional de Sanătate Publică (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
8.Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul de Medicină Urgentă (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 35104631800
9.Galandiuk Susan, prof., Universitatea Louisville (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
10.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
11.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
12.Gurman Gabriel, prof., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel), Membru Consiliul Consultativ
13.Guţu Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 8557205300
14.Horch Raymund, prof., Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg (Germania), Membru Consiliul Consultativ
15.Ivanenko Anna, prof., Northwestern University (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
16.Hisashi Iwata, prof., School of Medicine, Nagoya University (Japonia), Membru Consiliul Consultativ
17.Lisnic Vitalie, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
18.Matcovschi Sergiu, dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
19.Moldovanu Ion, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096
20.Mustea Alexander, prof., University Medicine Greifswald, Greifswald (Germania), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 6603539691
21.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 36712080600
22.Naidu Murali, University of Malaya Kuala Lumpur (Malaysia), Membru Consiliul Consultativ
23.Nicolaev Anatolii, prof., Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН (Rusia), Membru Consiliul Consultativ
24.Polk Hiram, prof., Universitatea Louisville (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
25.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România), Membru Consiliul Consultativ
26.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 6506882701
27.Rhoten William, prof., Universitatea din Mercer (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
28.Rojnoveanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 14065270200
29.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 6508235623
30.Tarcoveanu Eugen, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România), Membru Consiliul Consultativ
31.Valica Vladimir, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
32.Zaporojan Valerii, prof., Одесский государственный медицинский университет (Ucraina), Membru Consiliul Consultativ
33.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 57204126291
34.Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 7006192162, Scopus Author ID - 56009313800

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2017

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6381, 2017 - 2033
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6381, 2018 - 2021

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Ion - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
2.Ababii Polina - Scopus Author ID - 57205079694, Scopus Author ID - 57016882700
3.Abraş Marcel - Scopus Author ID - 57210729298
4.Arnaut Oleg - Scopus Author ID - 57202158759
5.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
6.Beşleaga Tudor - Scopus Author ID - 23388610400
7.Beţiu Mircea - Scopus Author ID - 57202891812
8.Burduniuc Olga - Scopus Author ID - 55826485400
9.Ceausu Amalia-Raluca - Scopus Author ID - 35168589800
10.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
11.Cebotarescu Valentin - Scopus Author ID - 57196469752
12.Chiosa-Chiaburu Doina - Scopus Author ID - 57203968539
13.Cimpean Anca-Maria - Scopus Author ID - 8627855900
14.Ciobanu Gheorghe - Scopus Author ID - 35104631800
15.Cobzac Vitalie - Scopus Author ID - 57210409229
16.Cociug Adrian - Scopus Author ID - 57016685600
17.Cojuhari Lilia - Scopus Author ID - 57196474119
18.Cuşnir Valeriu - Scopus Author ID - 6507951284
19.Danilov Lucian - Scopus Author ID - 57206316488, Scopus Author ID - 57016430000
20.Dumbrăveanu Ion - Scopus Author ID - 57204773069
21.Fulga Veaceslav - Scopus Author ID - 57200109361, Scopus Author ID - 56145517300
22.Ghicavîi Vitalie - Scopus Author ID - 57218936761
23.Grib Liviu - Scopus Author ID - 6505939033
24.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
25.Groppa Stanislav - Scopus Author ID - 37080898900
26.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
27.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
28.Lozan Oleg - Scopus Author ID - 57211988601
29.Lozovanu Svetlana - Scopus Author ID - 57016874800
30.Macagonova Olga - Scopus Author ID - 57016859500
31.Malic Alina - Scopus Author ID - 57203731430
32.Maniuc Mihail - Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300
33.Moldovanu Ion - Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096
34.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700, Scopus Author ID - 57217944608, Scopus Author ID - 55082995700
35.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
36.Obreja Galina - Scopus Author ID - 57200197247
37.Pankratova Natalia - Scopus Author ID - 7004316034
38.Pântea Victor - Scopus Author ID - 57196471781
39.Penina Olga - Scopus Author ID - 37862005100
40.Plăcintă Gheorghe - Scopus Author ID - 57217018913
41.Poştaru Cristina - Scopus Author ID - 57211639179
42.Postnikov Mihail - Scopus Author ID - 55181703800
43.Raica Marius - Scopus Author ID - 12798952000
44.Şandru Serghei - Scopus Author ID - 56180089300
45.Sandul Alexandru - Scopus Author ID - 57215027666
46.Sidorenko Ludmila - Scopus Author ID - 55819384200
47.Spinei Larisa - Scopus Author ID - 57210296882, Scopus Author ID - 7801524516
48.Stepco Elena - Scopus Author ID - 56031310200
49.Tentiuc Elizaveta - Scopus Author ID - 57208905177
50.Timercan Tatiana - Scopus Author ID - 57211133048
51.Vetricean Sergiu - Scopus Author ID - 57211993370
52.Vovc Victor - Scopus Author ID - 23974655300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 FULGA, V., dr., CEAUSU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, CIMPEAN, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, ŞAPTEFRAŢI, L., dr.hab., RAICA, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România B-cell lymphoma-2 receptor in human primary breast and its lymph node metastases: more than a surrogate marker. Moldovan Medical Journal. 2017, nr. 1(60), 9-3. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
2 SIDORENKO, L., DIAZ-RAMIREZ, I., Charite University Clinic, Germania, VOVC, V., dr.hab., BAUMANN, G., Charite University Clinic, Germania Fundamental aspects of cardiovascular regulation in predisposition to atrial fibrillation. Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 4(61), 45-42. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
3 ŞCIUCA, S., dr.hab., ANTONOVICI, N., DOLGANIUC, A., University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA, Statele Unite ale Americii Modern approach to pediatric asthma. Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 2(61), 62-51. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
4 ERGESHOV, A., Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Rusia, PUNGA, V., Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Rusia, RUSAKOVA, L., Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Rusia, YAKIMOVA, M., Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Rusia, IZMAILOVA, T., Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Rusia Challenging issues of tuberculosis control in the Russian Federation. Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 2(61), 27-24. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
5 KOVAL, О., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, VASYUK, V., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina Limited internal fixation in the distal metaepiphyseal shin fractures. Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 3(61), 38-31. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
6 KRAMAR, H., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Experimental study of new 3-(2-R1-6-R2-4- oxyquinoline-3(4H)-yl)alkyl (alkaryl-, aryl) carboxylic acid derivative (PC-66 compound) . Moldovan Medical Journal. 2017, nr. 1(60), 34-32. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
7 LOMIASHVILI, L., Омский государственный медицинский университет, Rusia Monograph “Biological unity of the nature and man: an esthetics-anthropological research with emphasis on phylogenesis and ontogenesis features of oro-maxillo-facial system”.. Moldovan Medical Journal. 2019, nr. 3(62), 73-72. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
8 MAMADOVA, F., Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan, AZIZOVA, G., Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan, DADASHOVA, A., Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan Markers of apoptosis and oxidative stress in congestive heart failure. Moldovan Medical Journal. 2017, nr. 1(60), 25-22. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
9 MARTYNCHUK, A., Department of Trauma, Hospital No 1 of Kiev, Ucraina, POPOVICH, S., National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, Ucraina Osteoarthrosis: possibilities of complex use of the medication Zeel T within the framework of bioregulatory approach. Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 2(61), 66-63. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
10 OSHURKO, A., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, OLIINÎC, I., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, TSYHYKALO, O., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina Methodology of computed tomography of maxillofacial and craniocerebral regions by means of vertical fixation of the examined objects. Moldovan Medical Journal. 2017, nr. 3(60), 33-30. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
11 POSHTARU, K., MALKINA, V., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, PANKRATOVA, N., Московский государственный медико- стоматологический университет, Rusia, POSTNIKOV, M., Самарский государственный медицинский университет, Rusia Complex treatment of children with distal malocclusions and osteopathy problems. Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 3(61), 14-10. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
12 POPADYUK, O., Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ucraina, KUTSYK, R., Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ucraina, VOLOSHYN, M., Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ucraina Treatment of inflamed skin wounds with biodegradable polymeric film “Biodep nano”. Moldovan Medical Journal. 2019, nr. 2(62), 32-29. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
13 SLOBODIAN, O., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, GERASYM, L., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina Topographico-anatomic peculiarities of the external carotid artery in the perinatal period. Moldovan Medical Journal. 2019, nr. 2(62), 28-26. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
14 LESNIK, E., dr., NIGULYANU, A., dr., CIOBANU, S., TODORIKO, L., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina Predictive factors associated to low tuberculosis treatment outcome: a cross sectional study. Moldovan Medical Journal. 2017, nr. 2(60), 12-7. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
15 YEPANCHINTSEVA, О., Институт сердца, Ucraina, ZHARINOV, О., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina, ONISHCHENKO, E., Институт сердца, Ucraina, TODUROV, B., Институт сердца, Ucraina Myocardial revascularization in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus. Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 4(61), 41-36. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(62) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldovan-Med-J-Vol-62-No-1_2019.pdf
Numărul 2(62) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-2-Full-Issue.pdf
Numărul 3(62) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/62-3-0-Version-3.pdf
Numărul 4(62) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: