FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Moldovan Medical Journal

2. Cod ISSN

pISSN: 2537-6373
eISSN: 2537-6381

3. Site-ul revistei

http://moldmedjournal.md/

4. Fondatorul

DenumireaAsociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
AdresaBulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt,192 Chișinău 2004, Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22244751, , editor@moldmedjournal.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(64), 2021 - 100
Nr. 5(64), 2021 - 100
Nr. 4(64), 2021 - 100
Nr. 3(64), 2021 - 500

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Topor Boris, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef
2.Kostin Sawa, dr.hab., prof., Max-Planck-Institute for Heart and Lung Research (Germania), Redactor coordonator - Scopus Author ID - 7003379106
3.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 23974655300
4.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
5.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 10639022600
6.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Web of Science ResearcherID - AAM-5905-2020, Scopus Author ID - 37080898900
7.Bahnarel Ion, dr.hab., prof.univ., Centrul Naţional de Sanătate Publică (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific - Scopus Author ID - 57016857900
8.Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul de Medicină Urgentă (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 35104631800
9.Galandiuk Susan, prof., Universitatea Louisville (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
10.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 6504791783
11.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 57202836840
12.Gurman Gabriel, prof., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel), Membru Consiliul Consultativ
13.Guţu Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 8557205300
14.Horch Raymund, prof., Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg (Germania), Membru Consiliul Consultativ
15.Ivanenko Anna, prof., Northwestern University (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
16.Hisashi Iwata, prof., School of Medicine, Nagoya University (Japonia), Membru Consiliul Consultativ
17.Lisnic Vitalie, dr.hab., prof.univ., Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman” (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 16031946000
18.Matcovschi Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
19.Moldovanu Ion, dr.hab., prof.univ., Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman” (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096
20.Mustea Alexander, prof., University Medicine Greifswald, Greifswald (Germania), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 6603539691
21.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 36712080600
22.Naidu Murali, University of Malaya Kuala Lumpur (Malaysia), Membru Consiliul Consultativ
23.Nicolaev Anatolii, prof., Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН (Rusia), Membru Consiliul Consultativ
24.Polk Hiram Jr., prof., Universitatea Louisville (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
25.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România), Membru Consiliul Consultativ
26.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 6506882701
27.Rhoten William, prof., Universitatea din Mercer (Statele Unite ale Americii), Membru Consiliul Consultativ
28.Rojnoveanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 14065270200
29.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ - Scopus Author ID - 6508235623
30.Tarcoveanu Eugen, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România), Membru Consiliul Consultativ
31.Valica Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
32.Zaporojan Valerii, prof., Одесский государственный медицинский университет (Ucraina), Membru Consiliul Consultativ
33.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ
34.Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova), Membru Consiliul Consultativ

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2017

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 6
2021Numere planificate: 4apărute: 6

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6381, 2018 - 2034
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=7489, 2018 - 2034
3.eLIBRARY.RU, https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=65889, 2020 - 2034
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6381, 2017 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Polina - Scopus Author ID - 57205079694, Scopus Author ID - 57016882700
2.Abdusa-Ganea Daniela - Scopus Author ID - 57404919000
3.Abraş Marcel - Scopus Author ID - 57210729298
4.Adauji Stela - Scopus Author ID - 57142500300
5.Andrușca Alexandru - Scopus Author ID - 57211393902
6.Arnaut Oleg - Scopus Author ID - 57202158759
7.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
8.Baltaga Ruslan - Scopus Author ID - 55508238700
9.Banov Pavel - Scopus Author ID - 57193763517
10.Belenciuc Anna - Scopus Author ID - 57112713400
11.Bendelic Eugeniu - Scopus Author ID - 37001587400
12.Benea Anna - Scopus Author ID - 57220734392
13.Beşleaga Tudor - Scopus Author ID - 23388610400
14.Blăniţă Daniela - Scopus Author ID - 57219970183
15.Bodrug Nicolae - Scopus Author ID - 6603105607
16.Boiciuc Kiril - Scopus Author ID - 57205297530
17.Botezatu Adriana - Scopus Author ID - 57222086702
18.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
19.Bubuioc Ana-Maria - Scopus Author ID - 57222622298
20.Burduniuc (Popa) Olga - Scopus Author ID - 55826485400
21.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
22.Buza Anastasia - Scopus Author ID - 57203973405
23.Calalb Tatiana - Scopus Author ID - 57191848593
24.Călcîi Cornelia - Scopus Author ID - 57202904216
25.Calenici Eugeniu - Scopus Author ID - 57210730795
26.Casian Ana - Scopus Author ID - 57213609527
27.Cazacu Eugeniu - Scopus Author ID - 57219564952
28.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
29.Cebotarescu Valentin - Scopus Author ID - 57196469752
30.Chelban Viorica - Scopus Author ID - 57188682705
31.Cheptea Dumitru - Scopus Author ID - 57225887985
32.Chiosa-Chiaburu Doina - Scopus Author ID - 57203968539
33.Chornopyshchuk Roman - Scopus Author ID - 57016674400
34.Ciobanu Ana - Scopus Author ID - 57221797839, Scopus Author ID - 57188782883
35.Ciobanu Cristina - Scopus Author ID - 57220733890
36.Ciobanu Gheorghe - Scopus Author ID - 35104631800
37.Ciobanu Nicolae - Scopus Author ID - 57216204216
38.Ciolac Dumitru - Scopus Author ID - 57194540948
39.Ciubotaru Anatol - Scopus Author ID - 6603915988
40.Cobeţ Valeriu - Scopus Author ID - 6603686790
41.Cobîleţchi Sergiu - Scopus Author ID - 57215868540
42.Cobzac Vitalie - Scopus Author ID - 57210409229
43.Codreanu Igor - Scopus Author ID - 9738255500
44.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
45.Cojuhari Lilia - Scopus Author ID - 57196474119
46.Colța Artur - Scopus Author ID - 57218933094
47.Crivorucica Igor - Scopus Author ID - 57221870828
48.Curocichin Ghenadie - Scopus Author ID - 37037001200
49.Cuşnir Valeriu - Scopus Author ID - 6507951284
50.Cuşnir Valeriu - Scopus Author ID - 6507951284
51.Cuşnir Vitalie - Scopus Author ID - 37001777200
52.Danilov Lucian - Scopus Author ID - 57206316488, Scopus Author ID - 57016430000
53.David Valeriu - Scopus Author ID - 57208619439
54.Diacova Svetlana - Scopus Author ID - 6504564713
55.Efremova Daniela - Scopus Author ID - 57221870753
56.Fala Paula - Scopus Author ID - 57222497005
57.Federiuc Victoria - Scopus Author ID - 57220064700
58.Friptu Valentin - Scopus Author ID - 25936162000
59.Fulga Veaceslav - Scopus Author ID - 57200109361
60.Fursenco Cornelia - Scopus Author ID - 57216201201
61.Ganenco Andrei - Scopus Author ID - 57016758600
62.Garabajiu Maria - Scopus Author ID - 57202628428
63.Gasnaș (Catereniuc) Daniela - Scopus Author ID - 57216928630
64.Gasnaş Alexandru - Scopus Author ID - 57216923531
65.Gavriliuc Mihail - Scopus Author ID - 6504791783
66.Gavriliuc Olga - Scopus Author ID - 57211386066
67.Gavriliuc Pavel - Scopus Author ID - 57195546105
68.Ghicavîi Victor - Scopus Author ID - 57202836840
69.Ghicavîi Vitalie - Scopus Author ID - 57218936761
70.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
71.Globa Lilian - Scopus Author ID - 57197974072
72.Globa Pavel - Scopus Author ID - 8274829500
73.Globa Tatiana - Scopus Author ID - 57210730737
74.Grabovschi Ion - Scopus Author ID - 57205682296
75.Graur Vasile - Scopus Author ID - 53984018100
76.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
77.Groppa Stanislav - Web of Science ResearcherID - AAM-5905-2020, Scopus Author ID - 37080898900
78.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
79.Guranda Diana - Scopus Author ID - 57196257357
80.Guţu Eugen - Scopus Author ID - 8557205300
81.Hadjiu Svetlana - Scopus Author ID - 57221292267
82.Ignatov Olga - Scopus Author ID - 57404755200
83.Ivanov Victoria - Scopus Author ID - 57198818249, Scopus Author ID - 57208476688
84.Jian Mariana - Scopus Author ID - 57210419953
85.Kusturov Vladimir - Scopus Author ID - 6506041645
86.Leahu Pavel - Scopus Author ID - 57204774447
87.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
88.Lîsîi Leonid - Scopus Author ID - 57211133301
89.Lisnic Vitalie - Scopus Author ID - 16031946000
90.Lozan Oleg - Scopus Author ID - 57211988601
91.Lozovanu Svetlana - Scopus Author ID - 57016874800
92.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
93.Lupuşor Nadejda - Scopus Author ID - 57221293122
94.Macaev Fliur - Scopus Author ID - 9737074700
95.Macagonova Olga - Scopus Author ID - 57016859500
96.Malcova Tatiana - Scopus Author ID - 57211989852
97.Malic Alina - Scopus Author ID - 57203731430
98.Maniuc Mihail - Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300
99.Manole Elena - Scopus Author ID - 57219587459
100.Martîniuc Constantin - Scopus Author ID - 57203116760
101.Mazur Minodora - Scopus Author ID - 57192665961
102.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
103.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
104.Mitriuc Diana - Scopus Author ID - 57218878029
105.Moldovanu Ion - Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096
106.Moldovanu Maria - Scopus Author ID - 57194547595
107.Moşin Veaceslav - Scopus Author ID - 55839407700
108.Mostovei Andrei - Scopus Author ID - 57211987256
109.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
110.Musteaţă Vasile - Scopus Author ID - 7801671470
111.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
112.Negară Anatolie - Scopus Author ID - 57222732357
113.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
114.Odainic Olesea - Scopus Author ID - 57112504600
115.Palii Ina - Scopus Author ID - 55579348900
116.Pantea Valeriana - Scopus Author ID - 57211133811, Scopus Author ID - 57211988666
117.Pântea Victor - Scopus Author ID - 57196471781
118.Pascal Oleg - Scopus Author ID - 57221282292
119.Penina Olga - Scopus Author ID - 37862005100
120.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500, Scopus Author ID - 57211803871
121.Plăcintă Gheorghe - Scopus Author ID - 57217018913
122.Pleşacov Alexei - Scopus Author ID - 57218934257
123.Pogrebnoi Serghei - Scopus Author ID - 14037920700
124.Popa Ana - Scopus Author ID - 57222732927
125.Popescu Ana - Scopus Author ID - 57222735814
126.Popovici Ion - Scopus Author ID - 12792948600
127.Poştaru Cristina - Scopus Author ID - 57211639179
128.Radulescu Luminita M. - Scopus Author ID - 6602438924
129.Revenco Ninel - Scopus Author ID - 57219970548
130.Revenco Valeriu - Scopus Author ID - 56074673200
131.Robu Maria - Scopus Author ID - 57205616225
132.Rodoman Iulia - Scopus Author ID - 57468128500
133.Rojnoveanu Gheorghe - Scopus Author ID - 14065270200
134.Rotaru Lilia - Scopus Author ID - 56576287100
135.Sacară Victoria - Scopus Author ID - 57205301327
136.Sadovici-Bobeica Victoria - Scopus Author ID - 57202628140
137.Safta Vladimir - Scopus Author ID - 6602394062
138.Salaru Virginia - Scopus Author ID - 57202629681
139.Samson Stella - Scopus Author ID - 57405228600
140.Şandru Serghei - Scopus Author ID - 56180089300
141.Sangheli Marina - Scopus Author ID - 57112575300
142.Şciuca Svetlana - Scopus Author ID - 57212839221
143.Scorei Ion Romulus - Web of Science ResearcherID - A-9869-20L0
144.Scutelnic Ghenadie - Scopus Author ID - 57218932995
145.Sîrbu Ion - Scopus Author ID - 57222732656
146.Şoric Gabriela - Scopus Author ID - 57222732845
147.Sprincean Mariana - Scopus Author ID - 57221290690
148.Stepco Elena - Scopus Author ID - 56031310200
149.Stoian Alina - Scopus Author ID - 57211990856
150.Şveţ Inna - Scopus Author ID - 57211132970
151.Tafuni Ovidiu - Web of Science ResearcherID - AAR-7305-2021, Scopus Author ID - 57223164386
152.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
153.Ţapcov Victor - Scopus Author ID - 7003884010
154.Taran Anatolie - Scopus Author ID - 57405570800
155.Ţîmbalari Tatiana - Scopus Author ID - 57202597318
156.Tomacinschii Victor - Scopus Author ID - 57219466261
157.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
158.Uşurelu Natalia - Scopus Author ID - 56334943600
159.Vataman Anatolie - Scopus Author ID - 57208213152
160.Vîslouh Oxana - Scopus Author ID - 57214992632
161.Vladanov Ion - Scopus Author ID - 57218940514
162.Vovc Victor - Scopus Author ID - 23974655300
163.Zota Eremia - Scopus Author ID - 57221866815

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AGAEV, M., Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan, AGAEVA, T., Institute of Cardiology, Baku, Azerbaijan Combined therapeutic approach in acute coronary syndrome patients under environmentally unfriendly working conditions. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 1(63), 12-8. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
2 CHORNOPYSHCHUK, R., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Experimental substantiation of hyperthermic exogenous and endogenous factors prompt neutralization in burn injuries. Moldovan Medical Journal. 2021, nr. 2(64), 57-53. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
3 HALEI, M., Волынская областная клиническая больница, Ucraina, MARCHUK, I., Волынская областная клиническая больница, Ucraina, PRODAN, A., Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского, Ucraina, DZUBANOVSKYI, I., Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского, Ucraina Stress before and after surgery in patients with laparoscopic treatment of gallstone disease and inguinal hernia. Moldovan Medical Journal. 2021, nr. 1(64), 34-29. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
4 NEMŢAN, V., dr., MANOLE, E., dr., HACINA, E., TOPCIU, G., LISNIC, V., dr.hab., THURNHER, M., Universitatea de medicină din Viena, Austria, KUMMER, R., Institute of Diagnostic and Interventional Neuroradiology, Germania Acute transverse myelitis in a HIV-positive patient with COVID-19. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 5(63), 53-51. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
5 GAVRILIUC, P., GAVRILIUC, M., dr.hab., GROPPA, S., dr.hab., LEKER, R., The Hebrew University of Jerusalem, Israel White matter hyper-intensity patterns in patients with amyloid angiopathy and cerebellum involvement. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 3(63), 25-22. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
6 LOMIASHVILI, L., Омский государственный медицинский университет, Rusia Monograph “Biological unity of the nature and man: an esthetics-anthropological research with emphasis on phylogenesis and ontogenesis features of oro-maxillo-facial system”.. Moldovan Medical Journal. 2019, nr. 3(62), 73-72. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
7 CAZACU, E., ZOTA, E., dr.hab., MĂRGĂRITESCU, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, România, NIGULEANU, R., dr., PRETULA, R., dr. Immunoexpression of matrix metalloproteinases MMP-1, MMP-2, MMP-9 and MMP-14 in extragenital endometriosis and eutopic endometrium. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 4(63), 11-6. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
8 CIOBANU, G., dr.hab., MELNICOV, V., NASARUDEEN, N., Hospital of Assam Medical College, Dibrugarh, India The morbidity rate of acute stroke among adult population in both Moldova and India. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 5(63), 44-39. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
9 COAHUILA, C., Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Sáenz", Toluca, Mexic, HERRERA, J., Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Sáenz", Toluca, Mexic, LOZANO, D., Mother-Child Institute of the State of Mexico, Toluca, Mexic, GUERRERO, L., Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Sáenz", Toluca, Mexic, OJEDA, R., Autonomous University of the State of Mexico, Toluca, Mexic, ZERON, H., Autonomous University of the State of Mexico, Toluca, Mexic Maternal morbidity of adolescent pregnant women. Moldovan Medical Journal. 2021, nr. 6(64), 12-10. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
10 POPADYUK, O., Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ucraina, KUTSYK, R., Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ucraina, VOLOSHYN, M., Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ucraina Treatment of inflamed skin wounds with biodegradable polymeric film “Biodep nano”. Moldovan Medical Journal. 2019, nr. 2(62), 32-29. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
11 POSTNIKOV, M., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, CHIGARINA, S., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, GAYLIS, K., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, PLAMADEALA, S., POSTNIKOVA, E., Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, Rusia, POSHTARU, K. Treatment effectiveness evaluation of dental caries as a factor affecting patients’ quality of life. Moldovan Medical Journal. 2021, nr. 3(64), 39-36. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
12 BUZA, A., PARII, S., dr., BUTOVSCAIA, C., ABDUSA-GANEA, D., dr., RADULESCU, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, KUROCHKIN, G., dr.hab. Prevalence of 35delG mutation in GJB2 gene in the Moldovan population. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 6(63), 35-33. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
13 MAZUR, E., SCHMID, M., Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, Austria, UNCU, L., dr. Compatibility determination of potassium orotate with spironolactone by high-performance liquid chromatography. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 4(63), 42-35. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
14 RACU, M., SCOREI, I., Institutul de Cercetare Bioboron, Craiova, România, PYNZARU, I., dr. The role of boron in the functioning of the osteoarticular system. Moldovan Medical Journal. 2021, nr. 5(64), 80-76. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
15 SLOBODIAN, O., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, GUZAK, V., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina Typical and variant anatomy of the palmar arteries during perinatal period of ontogenesis. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 2(63), 48-44. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
16 ABRAŞ, M., dr., SUREV, A., VASA-NICOTERA, M., University Hospital Frankfurt, Germania, MOSCALU, V., GRIB, A., POPOVICI, I., dr.hab., BEIU, C. Transcatheter aortic valve implantation. First experience of minimally invasive treatment in the Republic of Moldova. Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 3(63), 65-58. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.
17 COBZAC, V., VERESTIUC, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, JIAN, M., NACU, V., dr.hab. Chondrocytes isolation from hyaline cartilage by continuous monitoring method. Moldovan Medical Journal. 2021, nr. 6(64), 19-13. ISSN 2537-6373 ISSNe 2537-6381.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(64) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/64-1-0-MMJ-vers-4-10-03-21.pdf
Numărul 2(64) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MMJ_64-2-Spaltul-2-din-29-04-vers-2.pdf
Numărul 3(64) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldovan-Med-J-vers-3-Sept-2021-V64-No-3.pdf
Numărul 4(64) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldovan-Med-J-Vol-64-No-4-vers-5.pdf
Numărul 5(64) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldovan-Med-J-November-2021-Vol-64-No-5-sp2.pdf
Numărul 6(64) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldovan-Med-J-December-2021-Vol-64-No-6.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: