FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Электронная обработка материалов

2. Cod ISSN

pISSN: 0013-5739
eISSN: 2345-1718

3. Site-ul revistei

http://eom.phys.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Ştiinţe a Moldovei
Adresa5 Academiei str., MD-2028 Chisinau, Rep. of Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22738049, (+373)22738149, eom@phys.asm.md
Webwww.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(55), 2019 - 100
Nr. 5(55), 2019 - 100
Nr. 4(55), 2019 - 100
Nr. 3(55), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bologa Mircea, acad., prof.univ., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7005626080
2.Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 7003607641
3.Conunov Galina, dr., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Belkin Pavel, prof.univ., Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова (Rusia)
5.Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH) (Germania)
6.Vereshchagin Igor, prof.univ., Московский энергетический институт (Rusia)
7.Verhoturov Anatolii, prof.univ., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (Rusia)
8.Hashimov Arif, prof.univ., Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan (Azerbaijan)
9.Gologan Viorel, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
10.Grabco Daria, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56195202100
11.Grigoriev Alexandr, prof.univ., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)
12.Grosu Fiodor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602592822
13.Dostanko Anatolii, acad., prof.univ., Беларуский Государственный Университет (Belarus)
14.Kosheli Nicolai, prof.univ., Украинский государственный химико-технологический университет (Ucraina)
15.Macdonald Digby, prof.univ., Pennsylvania State University (Statele Unite ale Americii)
16.Rogov Iosif, acad., prof.univ., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow (Rusia)
17.Saushkin Boris, prof.univ., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Rusia)
18.Stishkov Iurii, prof.univ., Санкт-Петербургский государственный университет (Rusia)
19.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova)
20.Tănăsescu Florin-Teodor, prof.univ., Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
21.Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1965

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 6apărute: 6
2015Numere planificate: 6apărute: 6
2016Numere planificate: 6apărute: 6
2017Numere planificate: 6apărute: 6
2018Numere planificate: 6apărute: 6

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 100%
RezumateRusa - 98%
Engleza - 98%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/25407, 2000 - 2005

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Abaşkin Vladimir - Scopus Author ID - 6603551384
2.Achimova Elena - Scopus Author ID - 14619100200
3.Baranov Serghei - Scopus Author ID - 7102448960
4.Baznat Mircea - Scopus Author ID - 6505872776
5.Belevschi Stanislav - Scopus Author ID - 56734545700
6.Bersirova O. - Scopus Author ID - 6505572337
7.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
8.Bologa Olga - Scopus Author ID - 6701722526
9.Botnari Oxana - Scopus Author ID - 24437977700
10.Bruc Leonid - Scopus Author ID - 56394658800
11.Bulhac Ion - Scopus Author ID - 6506258109
12.Buraveţ Vladislav - Scopus Author ID - 57190974381
13.Canarovschi Evghenii - Scopus Author ID - 25960869800
14.Caraman Mihail - Scopus Author ID - 6507246773
15.Cojevnicov Igor - Scopus Author ID - 36952799900
16.Curmei Nicolai - Scopus Author ID - 57079132000
17.Daţco Tatiana - Scopus Author ID - 6506273825
18.Demidenko I. - Scopus Author ID - 57191441704
19.Dicusar Alexandr - Scopus Author ID - 7003607641
20.Gherghișan Igor - Scopus Author ID - 57203358737, Scopus Author ID - 57196058636
21.Ghimpu Lidia - Scopus Author ID - 6506045728, Scopus Author ID - 6506045728
22.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
23.Goteleac A. - Scopus Author ID - 56734545700
24.Grabco Daria - Scopus Author ID - 56195202100
25.Grosu Fiodor - Scopus Author ID - 6602592822
26.Ialtîcenco Olga - Scopus Author ID - 12792949200
27.Isimov Viktor - Scopus Author ID - 7801668345
28.Kobileanscaia (Ţurcan) Ana - Scopus Author ID - 57193232406
29.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
30.Meşalchin Alexei - Scopus Author ID - 8646524300
31.Motorin Oleg - Scopus Author ID - 6506219188
32.Para Gheorghe - Scopus Author ID - 6603623577
33.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
34.Politova Ekaterina - Scopus Author ID - 7004479145
35.Prisacar Alexandru - Scopus Author ID - 12765254800
36.Rehviaşvili S. - Scopus Author ID - 6701418795
37.Rusu Marin - Scopus Author ID - 8704956200
38.Şerban Dormidont - Scopus Author ID - 6505785565
39.Sidorenko Anatolie - Scopus Author ID - 55392877000
40.Şikimaka Olga - Scopus Author ID - 16310474600, Scopus Author ID - 0000-0003-4055-3761
41.Silkin Serghei - Scopus Author ID - 6603276389
42.Simaşchevici Alexei - Scopus Author ID - 7005742009
43.Smoleanskii Alexander - Scopus Author ID - 6603913332
44.Sokurov Aslan - Scopus Author ID - 57189895097
45.Ţînţaru Natalia - Scopus Author ID - 6503915114
46.Triduh Ghennadi - Scopus Author ID - 15038915200
47.Vaseashta Ashok - Scopus Author ID - 6603077133
48.Volodina Galina - Scopus Author ID - 9045134300
49.Zelentov Veaceslav - Scopus Author ID - 7003629140

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АДАМЧУК, Ю., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, БОГУСЛАВСКИЙ, Л., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, СИНЧУК, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Нанесение углеродных наноструктурированных покрытий на металлические поверхности электроразрядным способом в среде углеводородов. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 7-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
2 AHMED, S., University of Calcutta, India, CHAKRABARTY, D., University of Calcutta, India, BHOWMIK, S., University of Calcutta, India, MUKHERJEE, S., University of Calcutta, India Comparative Studies of Solvent Bonding and Adhesive Bonding for Fabrication of Transparent Polymers . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 2(52), 76-69. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
3 АЛИЕВ, Х., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan, KULIEV, M., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, ИСМАЙИЛОВА, Р., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, ОРУДЖЕВ, А., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan Электропроводность и диэлектрическая дисперсия композитов поливинилхлорид – графит. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 46-39. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
4 АНИСОВИЧ, А., Физико-технический институт НАНБ, Belarus Микроструктурные эффекты на поверхности материалов в магнитных полях. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 53-49. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
5 APOSTOLOVA, R., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, MAŢIEVSKII, N., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, GLADUN, V., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, SAVCENKO, M., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Тонкослойные электрохимически полученные SiO2/Ni-композиты в литиевом макетном аккумуляторе. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 5(53), 7-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
6 АСАДОВ, С., Институт катализа и неорганической химии им. М.Ф. Нагиева НАНА, Azerbaijan, МУСТАФАЕВА, С., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan Влияние электронного облучения на перенос заряда в 2D моносульфиде галлия. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 57-51. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
7 АВРАМЕНКО, Т., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, ХУТОРЯНСКАЯ, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, МИХАЛЮК, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, ИВАНЕНКО, Е., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, РЕВО, С., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Структура и сорбционные характеристики нанопористых углеродных материалов. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 6-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
8 BAJIN, P., Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук, Rusia, STOLIN, A., Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук, Rusia, ЗАРИПОВ, Н., ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Rusia, ЧИЖИКОВ, А., Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук, Rusia Электроискровые покрытия, полученные керамическими СВС-электродными материалами с наноразмерной структурой . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 3(52), 8-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
9 БАРБАШОВА, Г., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ВОВЧЕНКО, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Влияние геометрии замкнутого цилиндра на гидродинамические процессы, происходящие в нем при высоковольтном электрохимическом взрыве . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 2(52), 55-51. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
10 BATRA, A., Alabama A&M University, Statele Unite ale Americii, VASEASHTA, A., NUARI, 57 Old Freight Yard, Statele Unite ale Americii Sensing Environmental Contaminants Using Carbon Nanofibers Doped Tin-Oxide Composites. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 12-8. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
11 БЕЛЯКОВ, А., Теплотехнический научно-исследовательский институт, Rusia, ГОРБАЧЕВ, А., Теплотехнический научно-исследовательский институт, Rusia, MIHAILOV, V., РЕУТОВ, Б., Теплотехнический научно-исследовательский институт, Rusia, ФОКИН, A., Теплотехнический научно-исследовательский институт, Rusia Установки для формирования эрозионно- и абразивостойких электроискровых покрытий на лопатках паровых турбин тепловых и атомных электростанций . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 5(52), 89-79. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
12 БЕЛКИН, П., Костромской государственный университет, Rusia, КУСМАНОВ, С., Костромской государственный университет, Rusia Электролитно-плазменное борирование сталей и титановых сплавов (обзор). Электронная обработка материалов. 2018, nr. 5(54), 30-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
13 БЕЛОНОЖКО, Д., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia, ОЧИРОВ, A., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia О волновом массопереносе вдоль заряженной жидкой поверхности, обдуваемой диэлектрической средой. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 97-91. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
14 БЕРЕЗИН, Н., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, МЕЖЕВИЧ, Ж., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia Электрохимическое легирование цинковых покрытий хромом и никелевых покрытий фосфором. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 19-11. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
15 БЕСПАЛОВА, Ж., Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Rusia, ПАНЕНКО, И., Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Rusia Исследование влияния состава электролита и режимов проведения процесса микродугового оксидирования на структуру, морфологию и свойства оксидно-керамических покрытий. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 29-22. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
16 БОГДАШКИНА, Н., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, ГЕРАСИМОВ, М., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, ЗАЛАВУТДИНОВ, Р., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, КАСАТКИНА, И., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, КРИТ, Б., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia, ЛЮДИН, В., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia, ФЕДИЧКИН, И., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia, ЩЕРБАКОВ, А., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, ЭПЕЛЬФЕЛЬД, А., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia Влияние добавок сульфата никеля в электролиты для микродугового оксидирования на структуру, состав и свойства покрытий, формируемых на титане . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 5(53), 14-8. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
17 БОКОВ, В., Центральноукраинский национальный технический университет , Ucraina, СИСА, О., Центральноукраинский национальный технический университет , Ucraina, МИРЗАК, В., Центральноукраинский национальный технический университет , Ucraina Механизм формообразования плоских поверхностей электрической дугой. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 63-53. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
18 ГРОСУ, Ф., dr.hab., BOLOGA, A., dr.hab., Karlsruhe Institute of Technology (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH), Germania, БОЛОГА, М., МОТОРИН, О. О зависимости параметров вольт-амперных характеристик коронного разряда от температуры. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 90-84. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
19 БУЙЛОВ, В., Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Rusia, ЛЮЛЯКОВ, И., Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Rusia Исследование процесса электролизного борирования стальных деталей . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 32-25. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
20 БУРДО, О., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, БАНДУРА, В., Винницкий национальный аграрный университет, Ucraina, ЛЕВТРИНСКАЯ, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Электротехнологии адресной доставки энергии при обработке пищевого сырья. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 72-64. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
21 БУРКОВ, A., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ЗАЙКОВА, E., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ДВОРНИК, M., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia Осаждение Ti-Ni-Zr-Mo-Al-C композиционных покрытий на сплав Ti6Al4V электроискровой обработкой в среде гранул. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 26-18. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
22 ЧЕЛПАНОВ, Д., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЮЩИШИНА, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, КУСКОВА, Н., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в порошковой системе Ti-Al-C с использованием различных углеродных прекурсоров. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 52-45. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
23 CHEN, D., Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang, China, HUANG, S., Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang, China Nitrogen Concentration and Temperature Dependence of Ag/SiN/p+-Si Resistive Switching Structure . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 95-90. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
24 ЧАЛЫЙ, А., Законодательное Собрание города Севастополя, Rusia, ДМИТРИЕВ, В., Промышленная группа «Таврида Электрик», Rusia, ПАВЛЕЙНО, М., Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg, Rusia, PAVLEINO, O., Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg, Rusia, САФОНОВ, М., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Об особенностях сваривания и разрушения поверхности сильноточных слоистых контактов импульсными токами. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 6(52), 18-12. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
25 ДАНИЛОВ, Ф., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КИТЫК, А., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ШАЙДЕРОВ, Д., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, БОГДАНОВ, Д., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КОРНИЙ, С., Физико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАН Украины, Ucraina, ПРОЦЕНКО, В., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Электроосаждение композиционных покрытий Ni–TiO2 с использованием электролита на основе низкотемпературного эвтектического растворителя. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 33-21. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
26 KUZMIN, C., ДЕМЬЯНЦЕВА, Н., Ивановский государственный энергетический университет, Rusia, БАЛМАСОВ, А., Ивановский государственный химико-технологический университет, Rusia, ТИХОНОВ, А., Ивановский государственный химико-технологический университет, Rusia Влияние частоты следования импульсов на точность электрохимической размерной обработки никеля, меди и стали . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 5(52), 5-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
27 ДЕМИДЕНКО, Л., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, СТАРКОВ, И., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Определение вклада тепловой энергии экзотермических реакций при высоковольтном электрохимическом взрыве. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 5(53), 40-37. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
28 ДИАМАНТ, В., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ПЕРШИНА, Е., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ТРАЧЕВСКИЙ, В., Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Ucraina, KAZDOBIN, K., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Cинтез бис(салицилато)боратов щелочных металлов микроволновым методом . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 2(52), 81-77. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
29 ДУБИНОВ, А., Саровский физико-технический институт, Rusia, ЗУЙМАЧ, Е., Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Rusia, КОЖАЕВА, Ю., Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Rusia Изменение гидрофильных свойств перламутра после обработки плазмой и УФ-излучением электрических разрядов. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 23-19. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
30 ЕРИН, К., Институт математики и естественных наук Северо-Кавказского федерального университета, Rusia Исследование кинетики образования объемного заряда в коллоидах магнитных наночастиц в жидких диэлектриках. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 6(52), 65-59. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
31 ЕРШОВА, Т., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ТЕСЛИНА, М., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ВЛАСОВА, Н., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, АСТАПОВ, И., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia Электродные материалы на основе интерметаллидов титана: получение и свойства . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 78-74. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
32 ФАТЫХОВ, М., Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Башкортостан, Rusia Исследование глубины нагрева высоковязкой диэлектрической жидкости в высокочастотном электромагнитном поле методом теории размерности. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 83-78. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
33 ФЕДОТОВА, А., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, ДРЯХЛОВ, В., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, ШАЙХИЕВ, И., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, НИЗАМЕЕВ, И., ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Rusia, ГАРАЕВА, Г., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia Влияние ВЧ плазменной обработки на характеристики полисульфонамидных мембран и интенсивность разделения водомасляных эмульсий. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 73-67. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
34 ГАЙДАР, Г., Институт ядерных исследований НАН Украины, Ucraina, ГАЙВОРОНСКАЯ, Е., Институт ядерных исследований НАН Украины, Ucraina Эффект Холла в германии, легированном разными примесями. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 74-70. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
35 GALANIN, S., Костромской государственный технологический университет, Rusia, ВИСКОВАТЫЙ, И., Костромской государственный технологический университет, Rusia, ГЛАДИЙ, Ю., Костромской государственный технологический университет, Rusia Особенности электрохимического декоративного фактурирования поверхности сплава серебра 925 пробы . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 3(52), 87-82. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
36 ГАЛИХАНОВ, М., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia Повышение электретных свойств полистирола при введении диоксида титана. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 24-19. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
37 GARIBOV, A., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, МЕЛИКОВА, С., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, GADZHIEVA, H., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan Фурье-Раман спектроскопическое исследование γ-облученных боросиликатов . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 2(52), 91-88. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
38 ГАСАНЛЫ, Ш., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, ГУСЕЙНОВА, А., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, ХАЛИЛОВА, Ш., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, АЛЛАЗОВ, М., Бакинский Государственный Университет, Azerbaijan, САМЕДОВА, У., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, САФАРЗАДЕ, У., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan Особенности магнитных свойств тонкопленочных композитов на основе кристаллов твердого раствора CoGaxFe2-xO4 и поливинилденфторида. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 4(54), 25-20. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
39 ГАШИМОВ, А., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, ЗАКИЕВА, И., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan Влияние электрической обработки на электрофизические характеристики природного адсорбента . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 5(52), 62-58. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
40 ГИРЕНКО, Д., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ВЕЛИЧЕНКО, А., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Выбор оптимального катодного материала для синтеза растворов гипохлорита натрия медицинского назначения в бездиафрагменном электролизере. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 91-83. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
41 ГИРИН, О., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Новые доказательства существования явления фазообразования электроосаждаемых металлов через стадию жидкого состояния. Часть 3.. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 6(52), 79-74. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
42 ГОДЖАЕВ, Э., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan, ГЮЛЬМАМЕДОВ, К., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan, НАГИЕВ, А., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan Диэлектрические свойства композитов с бентонитовыми наполнителями. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 71-67. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
43 ГОЛОВЕНКО, В., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КАЛИНИЧЕНКО, O., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, РОЕНКО, Е., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ГУРЕВИНА, Н., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, СНЕЖКО, Л., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Анализ газообразных продуктов плазменного электролитического оксидирования алюминия. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 29-24. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
44 ГРАДОВ, О., Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН, Rusia, ГРАДОВА, М., Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН, Rusia Методы электронной микроскопии биологических и абиогенных структур в искусственных газовых атмосферах. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 126-117. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
45 ГРИГОРЬЕВ, А., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia, ШИРЯЕВА, С., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia Классификация режимов электродиспергирования жидкости. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 37-23. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
46 ГРОМАДСКИЙ, Д., SerEnergy, Ольборг, Danemarca, ГРОМАДСКАЯ, Л., SerEnergy, Ольборг, Danemarca Особенности электрохимического поведения пористых углеродных электродов суперконденсатора в водных растворах солей щелочных металлов. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 59-54. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
47 ГУРБАНОВ, Э., ОАО “Азерсу”, Azerbaijan Влияние высоковольтного электроимпульсного воздействия на концентрацию бактерий E-coli в воде . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 3(52), 100-94. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
48 ХОЛОДКОВА, Н., Ивановский государственный химико-технологический университет, Rusia, ХОЛОДКОВ, И., Ивановский государственный химико-технологический университет, Rusia Влияние морфологии поверхности алюминиевой фольги на вероятность гетерогенной рекомбинации атомов О(3Р) в плазме кислорода . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 5(52), 78-75. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
49 ILIN, A., Пермский государственный национальный иследовательскеий университет, Rusia, КАРТАВЫХ, Н., Пермский государственный национальный иследовательскеий университет, Rusia Модель электротермической конвекции слабопроводящей жидкости в горизонтальном конденсаторе . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 78-73. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
50 ЮДАЕВ, И., Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Rusia Анализ изменения параметров схемы замещения растительной ткани сорного растения при электроимпульсном воздействии. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 88-82. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
51 ИВАНОВ, A., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЦУРКИН, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Особенности распределения электромагнитных и гидродинамических полей при кондукционной электротоковой обработке расплавов в различных режимах. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 40-30. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
52 ИВАНОВ, В., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», Rusia, VERHOTUROV, A., КОНЕВЦОВ, Л., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia О методологии упрочнения и восстановления исполнительных поверхностей деталей машин, повышении эффективности и критериях оценки при ЭИЛ. Часть 2. Методологическая схема исследований процесса ЭИЛ и показатели его эффективности  . Электронная обработка материалов. 2018, nr. 4(54), 8-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
53 ИВШИН, Я., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, ШАЙХУТДИНОВА, Ф., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, СЫСОЕВ, В., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia Электроосаждение меди на малоуглеродистую сталь.Особенности процесса. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 27-20. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
54 ЖАКИН, А., Southwest State University, Rusia, ГРИМОВ, А., Southwest State University, Rusia, ЛУЦЕНКО, А., Southwest State University, Rusia, ПИККИЕВ, В., Southwest State University, Rusia Численное исследование магнитного электроразрядного датчика низкого давления. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 84-78. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
55 ЖИДКОВА, П., Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg, Rusia, САМУСЕНКО, А., Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg, Rusia Компьютерная модель электрического ветра в униполярном приближении с граничным условием на скорость изменения потока ионов . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 66-58. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
56 ЖОСАН, А., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, РЕВЯКИН, М., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, ГОЛОВИН, С., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia Влияние гамма-излучения на эксплуатационные свойства моторных масел на минеральной основе. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 79-75. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
57 КАРАКУРКЧИ, А., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ВЕДЬ, М., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ЕРМОЛЕНКО, И., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, САХНЕНКО, Н., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Электрохимическое формирование покрытий сплавом Fe-Mo-W из цитратного электролита. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 49-42. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
58 КАРПОВИЧ, И., Национальный университет водного хозяйства и природоиспользования, Ucraina Моделирование воздействия внешнего неоднородного электрического поля на массообмен в конических капиллярах . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 2(52), 87-82. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
59 КОЛОМЕЙЧЕНКО, А., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, ЧЕРНЫШОВ, Н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, ТИТОВ, Н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, ЛОГАЧЕВ, В., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia Исследование коррозионной стойкости изделий из алюминиевых сплавов с защитными покрытиями, сформированными плазменным электролитическим оксидированием. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 6(52), 29-25. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
60 КОЛУПАЕВ, Б., Rovno State Humanitarian University, Ucraina Работа диссипации металлонанодисперсного полимерного композита. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 62-55. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
61 КОШЕЛЬ, Н., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, СМИРНОВА, Е., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КОШЕЛЬ, С., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Исследование обменных процессов в ионитах в электрических полях методом компьютерной резистометрии. Часть 2. Методы и техника. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 5(54), 67-56. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
62 КОСЕНКОВ, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, БЫЧКОВ, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Влияние некоторых осесимметричных ступенчатых форм разрядных камер на эффективность электрогидравлической штамповки. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 69-63. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
63 КОТЛЯРОВ, В., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina, КИЯЩЕНКО, А., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina, СЕРГИЕНКО, Н., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Упрощенная методика технологического обеспечения операций обработки материалов лазерным лучом. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 66-39. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
64 КОЗИН, В., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, БУРЯК, Н., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, БЛИЗНЮК, А., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Электрохимические процессы на межфазных границах Вi – Bi3+ в хлоридных расплавах. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 64-59. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
65 КУБЛАНОВСКИЙ, В., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, КРАВЧЕНКО, А., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, БЕРСИРОВА, О., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Фарадеевские процессы при взаимодействии низкотемпературной плазмы с водой и водными растворами. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 20-15. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
66 КУДРЯШОВ, A., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, ЗАМУЛАЕВА, Е., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, ЛЕВАШОВ, E., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, МАНАКОВА, О., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, ПЕТРЖИК, М., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia Применение технологии электроискрового легирования и модифицированных  СВС-электродных материалов для повышения стойкости прокатных валков стана горячей прокатки. Часть 1. Особенности формирования покрытий на подложках из белого чугуна СПХН-60. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 5(54), 55-43. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
67 ЛАНИН, В., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus Оценка эффективности систем индукционного нагрева для пайки электронных модулей. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 96-91. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
68 ЛЯПИНА, К., Институт электросварки им. О.Е.Патона Национальной Академии наук Украины, Ucraina, ДУЛЬНЕВ, П., Институт биоорганической химии и нефтехимии, Ucraina, MARININ, A., Национальный университет пищевых технологий, Ucraina, УСТИНОВ, A., Институт электросварки им. О.Е.Патона Национальной Академии наук Украины, Ucraina, МЕЛЬНИЧЕНКО, T., Институт электросварки им. О.Е.Патона Национальной Академии наук Украины, Ucraina, OLIŞEVSKII, V., Национальный университет пищевых технологий, Ucraina Получение коллоидных растворов высокой вязкости (геля) на основе инкапсулированных металлических наночастиц. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 6(52), 58-55. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
69 ЛЫСЕНКОВ, Э., Национальный университет им. В.А. Сухомлинского, Ucraina, КЛЕПКО, В., Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, Ucraina, ЯКОВЛЕВ, Ю., Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, Ucraina Особенности перколяционного поведения систем на основе полиэфиров и углеродных нанотрубок с добавлением LiClO. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 2(52), 68-62. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
70 ЛЮБИМОВ, В., Тульский государственный университет, Rusia, КУРОЧКИН, А., Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, г. Тула, Rusia, ВОЛГИН, В., Тульский государственный университет, Rusia, САДОВНИКОВ, Р., Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, г. Тула, Rusia Разработка и исследование генератора наносекундных импульсов для электроэрозионной микрообработки. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 4(54), 64-59. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
71 МАЙЗЕЛИС, A., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, БАЙРАЧНЫЙ, Б., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ТУЛЬСКИЙ, Г., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Контактное вытеснение меди в процессах меднения деталей из углеродистой стали . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 54-47. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
72 МАЛЮШЕВСКАЯ, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, МАЛЮШЕВСКИЙ, П., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina К механизму электроразрядной интенсификации процессов очистки растительных волокон от нецеллюлозных веществ. Часть 1. (Технологическая среда. Постановка задачи. Методика исследований) . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 3(52), 46-40. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
73 МАНДЗЮК, В., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina, MИРОНЮК, И., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina, САЧКО, В., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina, МЫКЫТЫН, И., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Темплатный синтез мезопористых углеродных материалов для электрохимических конденсаторов. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 4(54), 58-52. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
74 MAOLIN, S., College of mechanical engineering and automation, Huaqiao University, China, HONGYOU, L., College of mechanical engineering and automation, Huaqiao University, China The Morphology, Structure and Composition of Microarc Oxidation (MAO) Ceramic Coating in Ca-P Electrolyte with Complexing Agent EDTMPS and Interpretation Hypothesis of MAO Process. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 41-31. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
75 НЕФЕДОВ, В., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia, МАМОНТОВ, А., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia, СИМОНОВ, В., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia, АФАНАСЬЕВ, В., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia Отверждение труб из полимерных композиционных материалов с использованием микроволнового излучения. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 77-74. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
76 НУРУБЕЙЛИ, З., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, NURIEV, K., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, НУРУБЕЙЛИ, Т., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, GURBANOV, K., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan Роль рекомбинации в формировании зарядового состава ионов в лазерной плазме при масс-спектрометрическом анализе твердых тел . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 2(52), 50-45. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
77 ОСИПЕНКО, В., Черкасский государственный технологический университет, Ucraina, ПЛАХОТНЫЙ, А., Черкасский государственный технологический университет, Ucraina Определение силовых факторов, влияющих на формообразование поверхности при электроэрозионной вырезной обработке. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 18-9. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
78 ПАУСТОВСКИЙ, А., Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Ucraina, ТКАЧЕНКО, Ю., Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Ucraina, ХРИСТОВ, В., Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Ucraina, АЛФИНЦЕВА, Р., Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Ucraina, ЮРЧЕНКО, Д., Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Ucraina Материалы для электроискрового упрочнения и восстановления изношенных металлических поверхностей. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 1(52), 21-13. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
79 PEI, L., Anhui University of Technology, Ma’anshan, China, WEI, T., Anhui University of Technology, Ma’anshan, China, LIN, N., Anhui University of Technology, Ma’anshan, China, CAI, Z., Anhui University of Technology, Ma’anshan, China Analysis of Ascorbic Acid by Electrochemical Detection . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 89-85. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
80 PETUHOV, I., ОАО «Планар-СО», Belarus Контроль параметров ультразвуковых систем микросварки соединений высокой плотности. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 107-103. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
81 ПОЛЯНСКИЙ, В., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, МОНАХОВ, А., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, ПАНКРАТЬЕВА, И., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Об электромагнитных явлениях, возникающих при кавитационном движении жидкости в коаксиальном диэлектрическом канале. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 85-79. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
82 ЗЕЛЕНЦОВ, В., DAŢCO, T., dr., ПОЛИТОВА, Е., Филиал Акционерного общества «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова», Rusia, ВОЛОДИНА, Г., СМОЛЯНСКИЙ, А., Филиал Акционерного общества «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова», Rusia Адсорбент диатомит/гидроксид алюминия для удаления фтора и его свойства. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 75-67. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
83 РЯБОКОНЬ, О., Межведомственное отделение электрохимической энергетики НАН Украины, Ucraina, БОЙЧУК, А., Межведомственное отделение электрохимической энергетики НАН Украины, Ucraina, ПЕРШИНА, К., Межведомственное отделение электрохимической энергетики НАН Украины, Ucraina Контроль состояния первичных щелочных Zn-MnO2 источников тока методом спектроскопии электрохимического импеданса  . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 114-105. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
84 БАРАНОВ, С., РЕХВИАШВИЛИ, С., Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Rusia, СОКУРОВ, A., Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Rusia Некоторые вопросы моделирования термодинамических свойств малых капель. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 71-63. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
85 РИЗУН, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ДЕНИСЮК, Т., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ДОМЕРЩИКОВА, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Электроразряд в технологическом процессе утилизации отходов печатных плат. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 114-110. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
86 РОГОВ, И., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow, Rusia, ДАНИЛЬЧУК, Т., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow, Rusia Механизм биологических эффектов крайне низких доз колебательных и волновых воздействий в области звуковых частот. Часть 1. Биологические эффекты низкоинтенсивных физических воздействий в пищевых технологиях . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 69-63. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
87 САФОНОВ, В., Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Rusia, ВЕНСКАЙТИС, В., Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Rusia, АЗАРОВ, А., Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Rusia Оценка противоизносных свойств трансмиссионного масла с наноразмерными порошкообразными добавками . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 5(52), 74-63. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
88 ЩЕРБАКОВ, А., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, РОДЯКИНА, Р., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, КОЖЕЧЕНКО, А., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, ВАХМЯНИН, Н., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, ГАПОНОВА, Д., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, РУБЦОВ, В., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia Особенности управления процессом электронно-лучевого аддитивного формообразования. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 62-54. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
89 BELEVSCHI, S., dr., ГОТЕЛЯК, A., СИЛКИН, С., Костромской государственный университет, Rusia, ДИКУСАР, А., dr.hab. Макроскопический размерный эффект микротвердости покрытий из сплавов металлов группы железа с вольфрамом: роль электродного потенциала и кислородсодержащих примесей. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 15-9. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
90 СМИРНОВ, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЖЕКУЛ, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ТАФТАЙ, Э., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ХВОЩАН, О., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ШВЕЦ, И., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Экспериментальное исследование волн давления при электрическом взрыве проводника в условиях повышенного гидростатического давления. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 38-30. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
91 СТИШКОВ, Ю., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia, БОГДАНОВ, Д., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia Компьютерное моделирование инжекционного механизма возникновения ЭГД-течений в жидкостях с повышенным уровнем низковольтной проводимости. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 22-16. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
92 ШУАИБОВ, А., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, МИНЯ, А., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ГОМОКИ , З., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ДАНИЛО , В., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ПИНЗЕНИК, Р., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Характеристики сильноточного импульсного разряда в воздухе с эктонным механизмом инжекции паров меди в разрядный промежуток. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 50-46. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
93 СУВОРОВ, Д., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ЛИХАЧЕВ, В., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia Влияние периодического удаления поверхностного слоя металла на ресурс образцов низколегированных сталей в условиях коррозионного растрескивания под напряжением. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 81-72. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
94 VERESHCHAGIN, I., Московский энергетический институт, Rusia, СМАГИН, К., Московский энергетический институт, Rusia Новая методика расчета процессов в пластинчатом электрофильтре. Электронная обработка материалов. 2016, nr. 6(52), 34-30. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
95 ABASHKIN, V., dr., ACHIMOVA, E., dr., MESHALKIN, A., PRISACAR, A., dr., TRIDUH, G., VLCEK, M., University of Pardubice, Cehia, LOGHINA (BEŢ), L., dr., VOYNAROVICH, I., University of Pardubice, Cehia Investigation of Structural Features of As2S3-Se Multilayer Nanostructure by Raman Spectroscopy . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 73-67. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
96 ГАМБУРГ , Ю., ЗАХАРОВ, Е., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia Электроосаждение тройных сплавов Fe-W-H. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 8-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
97 ЗАЙЧЕНКО, V., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, СЛОБОДЯНЮК, И., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Кондукционное возбуждение электромагнитной силы в электролите при электролизе воды. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 69-65. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
98 ZEGADI, C., University of Oran, Algeria, ABDERAHMANE, A., Electro-Communications (UEC) , Japonia, CHAUMONT, D., Université de Bourgogne, Franţa, LACROUTE, Y., Université de Bourgogne, Franţa, ABDELKEBIR, K., École des Mines de Paris–MINE, Franţa, HAMZAOUI, S., University of Oran, Algeria, ADNANE, M., University of Oran, Algeria Influence of Iron Doping on Morphological, Structural and Optical Properties of Zinc Oxide Thin Films Prepared by Dip-coating Method . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 57-50. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
99 ZIDI, R., Centre National de Recherches en Sciences des Materiaux, Tunisia, BEKRI-ABBES, I., Centre National de Recherches en Sciences des Materiaux, Tunisia, SRASRA, E., Centre National de Recherches en Sciences des Materiaux, Tunisia The Effect of Monomer and Clay Proportion on the Formation of Polypyrrole Clay Intercalated Nanocomposite . Электронная обработка материалов. 2016, nr. 4(52), 29-22. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Elektronnaya%20Obrabotka%20Materialov_1_2018.pdf
Numărul 2(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Nr.2%2854%29_2018.pdf
Numărul 3(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Nr.3%2854%29_2018.pdf
Numărul 4(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_4_2018.pdf
Numărul 5(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_5_54_2018.pdf
Numărul 6(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_6_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: