FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Электронная обработка материалов

2. Cod ISSN

pISSN: 0013-5739
eISSN: 2345-1718

3. Site-ul revistei

http://eom.phys.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Ştiinţe a Moldovei
Adresa5 Academiei str., MD-2028 Chisinau, Rep. of Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22738049, (+373)22738149, eom@phys.asm.md
Webwww.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 5(56), 2020 - 100
Nr. 3-4(56), 2020 - 100
Nr. 2(56), 2020 - 100
Nr. 1(56), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bologa Mircea, acad., prof.univ., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7005626080
2.Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 7003607641
3.Conunov Galina, dr., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Belkin Pavel, prof.univ., Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова (Rusia)
5.Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Nanotechnology (Germania)
6.Vereshchagin Igor, prof.univ., National Research University "Moscow Power Engineering Institute" (Rusia)
7.Verhoturov Anatolii, prof.univ., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (Rusia)
8.Hashimov Arif, prof.univ.
9.Gologan Viorel, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
10.Grabco Daria, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56195202100
11.Grigoriev Alexandr, prof.univ., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)
12.Grosu Fiodor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602592822
13.Dostanko Anatolii, acad., prof.univ.
14.Kosheli Nicolai, prof.univ., Украинский государственный химико-технологический университет (Ucraina)
15.Macdonald Digby, prof.univ., Pennsylvania State University (Statele Unite ale Americii)
16.Rogov Iosif, acad., prof.univ., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow (Rusia)
17.Saushkin Boris, prof.univ., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Rusia)
18.Stishkov Iurii, prof.univ., Санкт-Петербургский государственный университет (Rusia)
19.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
20.Tănăsescu Florin-Teodor, prof.univ., Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
21.Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1965

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 6apărute: 6
2016Numere planificate: 6apărute: 6
2017Numere planificate: 6apărute: 6
2018Numere planificate: 6apărute: 6
2019Numere planificate: 6apărute: 6

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 100%
RezumateRusa - 98%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2345-1718, 2015 - 2033
2.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/25407, 2000 - 2023

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aksenov E. - Scopus Author ID - 57211494551
2.Baranov Serghei - Scopus Author ID - 7102448960
3.Baznat Mircea - Scopus Author ID - 6505872776
4.Belevschi Stanislav - Scopus Author ID - 56734545700, Scopus Author ID - 26530902500
5.Bersirova Oxana - Scopus Author ID - 6505572337
6.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
7.Bologa Olga - Scopus Author ID - 6701722526
8.Botnari Oxana - Scopus Author ID - 24437977700
9.Bulhac Ion - Scopus Author ID - 6506258109
10.Canarovschi Evghenii - Scopus Author ID - 25960869800
11.Cernica Ion - Scopus Author ID - 57217919721
12.Clochişner Sofia - Scopus Author ID - 7004068399
13.Cojevnicov Igor - Scopus Author ID - 36952799900
14.Daţco Tatiana - Scopus Author ID - 6506273825
15.Demidenko I. - Scopus Author ID - 57191441704
16.Dicusar Alexandr - Scopus Author ID - 7003607641
17.Gamburg Yu. - Scopus Author ID - 7003939143
18.Gherghișan Igor - Scopus Author ID - 57203358737, Scopus Author ID - 57196058636
19.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
20.Goteleac A. - Scopus Author ID - 56734545700
21.Grabco Daria - Scopus Author ID - 56195202100
22.Grosu Fiodor - Scopus Author ID - 6602592822
23.Ialtîcenco Olga - Scopus Author ID - 12792949200
24.Isimov Viktor - Scopus Author ID - 7801668345
25.Iuşcenco Serghei - Scopus Author ID - 56734545700, Scopus Author ID - 6603092077
26.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
27.Lascova-Baciu Renata - Scopus Author ID - 57216586909
28.Likrizon E. - Scopus Author ID - 57211487199
29.Mardarschii Orest - Scopus Author ID - 6506456468
30.Maslobrod Serghei - Scopus Author ID - 6603156437
31.Meşalchin Alexei - Scopus Author ID - 8646524300, Scopus Author ID - 57213813403
32.Motorin Oleg - Scopus Author ID - 6506219188
33.Paladii Irina - Scopus Author ID - 57195775715
34.Palii Andrei - Scopus Author ID - 7003503573
35.Para Gheorghe - Scopus Author ID - 6603623577
36.Petrenko Vladimir - Scopus Author ID - 55636319933
37.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
38.Politova Ekaterina - Scopus Author ID - 7004479145
39.Rehviaşvili S. - Scopus Author ID - 6701418795
40.Sidorenko Anatolie - Scopus Author ID - 55392877000, Scopus Author ID - 57016333300
41.Silkin Serghei - Scopus Author ID - 6603276389
42.Smoleanskii Alexander - Scopus Author ID - 6603913332
43.Sokurov Aslan - Scopus Author ID - 57189895097
44.Sprincean Cătălina - Scopus Author ID - 57195770239
45.Stepurina Tatiana - Scopus Author ID - 6503955338
46.Ţînţaru Natalia - Scopus Author ID - 6503915114
47.Țukerblat Boris - Scopus Author ID - 7003812815
48.Volodina Galina - Scopus Author ID - 9045134300
49.Vrabie Elvira - Scopus Author ID - 6506766919
50.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266
51.Zelentov Veaceslav - Scopus Author ID - 7003629140

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БОГУСЛАВСКИЙ, Л., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ВИННИЧЕНКО, Д., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, НАЗАРОВА, Н., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, АДАМЧУК, Ю., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЧУЩАК, ., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, КОЗЫРЕВ, С., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina Управление процессом электроразрядного синтеза наноуглерода из газообразных углеводородов на металлических поверхностях. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 6-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
2 НЕФЕДОВ, В., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia, МАМОНТОВ, А., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia, СИМОНОВ, В., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia, АФАНАСЬЕВ, В., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia Отверждение труб из полимерных композиционных материалов с использованием микроволнового излучения. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 77-74. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
3 МАГЕРРАМОВ, А., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, КУЛИЕВ, М., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, АХУНДОВА, Г., Азербайджанская государственная морская академия, Azerbaijan Электропроводность и диэлектрическая проницаемость γ-облученных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наполнителем α-SiO2. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 18-12. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
4 АЛЕКСЕЕВА, М., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, ДРЯХЛОВ, В., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, ШАЙХИЕВ, И., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, ГАЛИХАНОВ, М., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, НИЗАМЕЕВ, И., ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Rusia Влияние параметров униполярного коронного разряда на поверхностные характеристики и эффективность разделения полисульфонамидными мембранамиводонефтяной эмульсии. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 4(55), 55-50. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
5 АЛИЕВ, Х., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan, KULIEV, M., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, ИСМАЙИЛОВА, Р., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, ОРУДЖЕВ, А., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan Электропроводность и диэлектрическая дисперсия композитов поливинилхлорид – графит. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 46-39. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
6 ГАСАНЛЫ, Ш., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, ГУСЕЙНОВА, А., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, ХАЛИЛОВА, Ш., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, АЛЛАЗОВ, М., Бакинский Государственный Университет, Azerbaijan, САМЕДОВА, У., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan, САФАРЗАДЕ, У., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan Особенности магнитных свойств тонкопленочных композитов на основе кристаллов твердого раствора CoGaxFe2-xO4 и поливинилденфторида. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 4(54), 25-20. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
7 ШМЫЧКОВА, О., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КНЫШ, В., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ЛУКЬЯНЕНКО, Т., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, АМАДЕЛЛИ, P., Universita di Ferrara, Italia, ВЕЛИЧЕНКО, А., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Электрокаталитические процессы на PbO2-электродах при высоких анодных потенциалах. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 63-55. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
8 АНИСОВИЧ, А., Физико-технический институт НАНБ, Belarus, УРБАН, Т., Физико-технический институт НАНБ, Belarus, ТЕРЕШКО, И., Белорусско-российский университет, Belarus, ЛОГВИН, В., Белорусско-российский университет, Belarus, ГОЛОГАН, В., dr.hab., БОБАНОВА, Ж. Трансформация структуры гальванического покрытия меди после воздействия плазмы тлеющего разряда. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 5(55), 37-31. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
9 ТАРЕЛЬНИК, В., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, ПАУСТОВСКИЙ, А., Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Ucraina, ТКАЧЕНКО, Ю., Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, Ucraina, МАРЦИНКОВСКИЙ, В., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, КОНОПЛЯНЧЕНКО, Е., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, АНТОШЕВСКИЙ, К., Политехника Свентокржиская, Polonia Электроискровые покрытия на стальной основе и контактной поверхности для оптимизации рабочих характеристик баббитовых подшипников скольжения . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 46-37. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
10 АПОСТОЛОВА, Р., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Физико-химические, структурные свойства и особенности электрохимического преобразования в редокс-реакции с литием оксида V2O5, синтезированного электролизом из раствора метаванадата. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 4(55), 37-32. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
11 АСАДОВ, С., Институт катализа и неорганической химии им. М.Ф. Нагиева НАНА, Azerbaijan, МУСТАФАЕВА, С., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan Влияние электронного облучения на перенос заряда в 2D моносульфиде галлия. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 57-51. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
12 МАЙЗЕЛИС, A., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, БАЙРАЧНЫЙ, Б., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ТУЛЬСКИЙ, Г., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Контактное вытеснение меди в процессах меднения деталей из углеродистой стали . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 54-47. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
13 БУРДО, О., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, БАНДУРА, В., Винницкий национальный аграрный университет, Ucraina, ЛЕВТРИНСКАЯ, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Электротехнологии адресной доставки энергии при обработке пищевого сырья. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 72-64. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
14 МАТАФОНОВА, Г., Байкальский институт природопользования СО РАН, Rusia, БАТОЕВ, В., Байкальский институт природопользования СО РАН, Rusia Применение ультразвука и ультрафиолетового излучения в гибридных методах обеззараживания воды. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 4(55), 25-20. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
15 БЕЛКИН, П., Kostroma State University, Rusia, СИЛКИН, С., Kostroma State University, Rusia, ДЬЯКОВ, И., Kostroma State University, Rusia, БУРОВ, С., Kostroma State University, Rusia, КУСМАНОВ, С., Kostroma State University, Rusia Влияние обтекания стальной детали электролитом на характеристики ее электролитно-плазменного полирования. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 3(55), 22-15. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
16 БЕРЕЗИН, Н., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, МЕЖЕВИЧ, Ж., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia Электрохимическое легирование цинковых покрытий хромом и никелевых покрытий фосфором. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 19-11. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
17 КУБЛАНОВСКИЙ, В., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, КРАВЧЕНКО, А., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, БЕРСИРОВА, О., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Фарадеевские процессы при взаимодействии низкотемпературной плазмы с водой и водными растворами. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 20-15. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
18 БЕСПАЛОВА, Ж., Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Rusia, ПАНЕНКО, И., Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Rusia Исследование влияния состава электролита и режимов проведения процесса микродугового оксидирования на структуру, морфологию и свойства оксидно-керамических покрытий. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 29-22. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
19 БЫЧКОВ, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ИВАНОВ, A., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Исследование распределения энергетических характеристик нескольких водных разрядных промежутков, соединенных последовательно. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 1(55), 76-72. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
20 КОЗИН, В., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, БУРЯК, Н., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, БЛИЗНЮК, А., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Электрохимические процессы на межфазных границах Вi – Bi3+ в хлоридных расплавах. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 64-59. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
21 ДАНИЛОВ, Ф., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КИТЫК, А., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ШАЙДЕРОВ, Д., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, БОГДАНОВ, Д., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КОРНИЙ, С., Физико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАН Украины, Ucraina, ПРОЦЕНКО, В., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Электроосаждение композиционных покрытий Ni–TiO2 с использованием электролита на основе низкотемпературного эвтектического растворителя. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 33-21. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
22 СТИШКОВ, Ю., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia, БОГДАНОВ, Д., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia Компьютерное моделирование инжекционного механизма возникновения ЭГД-течений в жидкостях с повышенным уровнем низковольтной проводимости. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 22-16. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
23 БОГДАШКИНА, Н., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, ГЕРАСИМОВ, М., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, ЗАЛАВУТДИНОВ, Р., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, КАСАТКИНА, И., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, КРИТ, Б., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia, ЛЮДИН, В., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia, ФЕДИЧКИН, И., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia, ЩЕРБАКОВ, А., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, ЭПЕЛЬФЕЛЬД, А., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia Влияние добавок сульфата никеля в электролиты для микродугового оксидирования на структуру, состав и свойства покрытий, формируемых на титане . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 5(53), 14-8. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
24 РЯБОКОНЬ, О., Межведомственное отделение электрохимической энергетики НАН Украины, Ucraina, БОЙЧУК, А., Межведомственное отделение электрохимической энергетики НАН Украины, Ucraina, ПЕРШИНА, К., Межведомственное отделение электрохимической энергетики НАН Украины, Ucraina Контроль состояния первичных щелочных Zn-MnO2 источников тока методом спектроскопии электрохимического импеданса  . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 114-105. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
25 БОКОВ, В., Центральноукраинский национальный технический университет , Ucraina, СИСА, О., Центральноукраинский национальный технический университет , Ucraina Использование электрической дуги для получения металлических порошков. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 2(55), 70-60. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
26 БУЙЛОВ, В., Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Rusia, ЛЮЛЯКОВ, И., Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Rusia Исследование процесса электролизного борирования стальных деталей . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 32-25. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
27 НИКОЛЕНКО, С., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, БУРКОВ, A., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ДВОРНИК, M., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ЗАЙЦЕВ, А., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, СЮЙ, Н., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia Влияние параметров электроискрового разряда на физико-химические характеристики поверхности стали 45 после ЭИЛ электродами на основе WC-8%Co . Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 8-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
28 ЮЩИШИНА, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЧЕЛПАНОВ, Д., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, КУСКОВА, Н., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Термодинамическое описание химических реакций в системе титан-алюминий-гексаметилентетрамин в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 4(55), 31-26. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
29 ШУАИБОВ, А., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ЧУЧМАН, М., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, МЕСАРОШ, Л., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Электрические характеристики тлеющего разряда в воздухе над поверхностью раствора сульфата алюминия в воде. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 46-41. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
30 КОШЕЛЬ, Н., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КОСТЫРЯ, М., Институт транспортных систем и технологий („Трансмаг“), Ucraina Кондуктометрический метод количественного анализа двухкомпонентных растворов электролитов. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 109-103. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
31 РОГОВ, И., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow, Rusia, ДАНИЛЬЧУК, Т., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow, Rusia Механизм биологических эффектов крайне низких доз колебательных и волновых воздействий в области звуковых частот. Часть 1. Биологические эффекты низкоинтенсивных физических воздействий в пищевых технологиях . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 69-63. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
32 ВОВЧЕНКО, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ДЕМИДЕНКО, Л., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, СТАРКОВ, И., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Алгоритм расчета параметров комбинированного электроразрядного источника энергии при высоковольтном электрохимическом взрыве в ограниченных объемах. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 3(54), 73-69. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
33 РИЗУН, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ДЕНИСЮК, Т., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ДОМЕРЩИКОВА, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Электроразряд в технологическом процессе утилизации отходов печатных плат. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 114-110. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
34 ДУБИНОВ, А., Саровский физико-технический институт, Rusia, ЗУЙМАЧ, Е., Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Rusia, КОЖАЕВА, Ю., Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Rusia Изменение гидрофильных свойств перламутра после обработки плазмой и УФ-излучением электрических разрядов. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 23-19. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
35 КУДРЯШОВ, A., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, ЕРЕМЕЕВА, Ж., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, ЛЕВАШОВ, E., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, ЛОПАТИН, В., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, СЕВОСТЬЯНОВА, А., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, ЗАМУЛАЕВА, Е., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia О применении углеродсодержащих электродных материалов в технологии электроискрового легирования. Часть 1. Особенности формирования покрытий при электроискровой обработке титанового сплава ОТ4 -1. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 37-27. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
36 ВЕДЬ, М., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ЕРМОЛЕНКО, И., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, САХНЕНКО, Н., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ЗЮБАНОВА, С., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, САЧАНОВА, Ю., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Пути управления составом и морфологией гальванических покрытий Fe-Mo и Fe-Co-Mo. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 54-47. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
37 ЛАЗАРЕВ, Д., ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Rusia, ФАРРАХОВ, Р., ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Rusia, МУКАЕВА, В., ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Rusia, КУЛЯСОВА, О., ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Rusia, ПАРФЕНОВ, E., ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Rusia, ЕРОХИН, А., The University of Manchester, Marea Britanie Кинетика роста и защитные свойства ПЭО-покрытий на биодеградируемом сплаве Mg-2%Sr. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 5(55), 54-43. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
38 ГАЙДАР, Г., Институт ядерных исследований НАН Украины, Ucraina, ГАЙВОРОНСКАЯ, Е., Институт ядерных исследований НАН Украины, Ucraina Эффект Холла в германии, легированном разными примесями. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 74-70. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
39 ЩЕРБАКОВ, А., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, РОДЯКИНА, Р., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, КОЖЕЧЕНКО, А., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, ВАХМЯНИН, Н., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, ГАПОНОВА, Д., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia, РУБЦОВ, В., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Rusia Особенности управления процессом электронно-лучевого аддитивного формообразования. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 62-54. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
40 ГОДЖАЕВ, Э., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan, ГЮЛЬМАМЕДОВ, К., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan, НАГИЕВ, А., Азербайджанский технический университет, Azerbaijan Диэлектрические свойства композитов с бентонитовыми наполнителями. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 71-67. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
41 ЛЮБИМОВ, В., Тульский государственный университет, Rusia, ВОЛГИН, В., Тульский государственный университет, Rusia, ГНИДИНА, И., Тульский государственный университет, Rusia Обоснование выбора длительностей импульсов напряжения при электрохимической размерной микрообработке нано- и микросекундными импульсами. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 5(55), 30-24. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
42 ГОЛОВЕНКО, В., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КАЛИНИЧЕНКО, O., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, РОЕНКО, Е., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ГУРЕВИНА, Н., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, СНЕЖКО, Л., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Анализ газообразных продуктов плазменного электролитического оксидирования алюминия. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 29-24. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
43 ЖОСАН, А., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, РЕВЯКИН, М., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, ГОЛОВИН, С., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia Влияние гамма-излучения на эксплуатационные свойства моторных масел на минеральной основе. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 1(54), 79-75. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
44 ГРИГОРЬЕВ, А., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia, ПЕТРУШОВ, Н., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia, ШИРЯЕВА, С., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia Нелинейные поправки к частотам волн на заряженной цилиндрической струе, движущейся относительно материальной среды. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 3(55), 50-41. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
45 ЖАКИН, А., Southwest State University, Rusia, ГРИМОВ, А., Southwest State University, Rusia, ЛУЦЕНКО, А., Southwest State University, Rusia, ПИККИЕВ, В., Southwest State University, Rusia Численное исследование магнитного электроразрядного датчика низкого давления. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 84-78. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
46 ГРОМАДСКИЙ, Д., SerEnergy, Ольборг, Danemarca, ГРОМАДСКАЯ, Л., SerEnergy, Ольборг, Danemarca Особенности электрохимического поведения пористых углеродных электродов суперконденсатора в водных растворах солей щелочных металлов. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 59-54. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
47 ГРУЗДЕВ, А., Московский политехнический университет, Rusia, МОРГУНОВ, Ю., Московский политехнический университет, Rusia, САУШКИН, Б., Московский политехнический университет, Rusia Электроэрозионная прошивка отверстий малого диаметра при наложении ультразвука. Часть 1. Результаты технологических экспериментов. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 1(55), 16-12. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
48 ГУЦАЛЕНКО, Ю., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, СЕВИДОВА, Е., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, СТЕПАНОВА, И., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Оценка технологических возможностей формирования электроизоляционных  покрытий на сплаве АК6 методом микродугового оксидирования. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 1(55), 63-59. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
49 СМИРНОВ, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЖЕКУЛ, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ХВОЩАН, О., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЛИТВИНОВ, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, КОВАЛЕНКО, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, КОНОТОП, С., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Влияние длины межэлектродного промежутка при подводном искровом разряде и длины проводника при его подводном электрическом взрыве на амплитуду генерированной волны давления. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 6(55), 84-79. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
50 ЯНОВСКИЙ, A., Ставропольский государственный аграрный университет, Rusia, СИМОНОВСКИЙ, A., Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь,, Rusia Частота образования пузырьков пара в двухслойной среде «магнитная-немагнитная жидкость». Электронная обработка материалов. 2019, nr. 1(55), 45-37. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
51 ILIN, A., Пермский государственный национальный иследовательскеий университет, Rusia, КАРТАВЫХ, Н., Пермский государственный национальный иследовательскеий университет, Rusia Модель электротермической конвекции слабопроводящей жидкости в горизонтальном конденсаторе . Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 78-73. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
52 ЮДАЕВ, И., Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Rusia Анализ изменения параметров схемы замещения растительной ткани сорного растения при электроимпульсном воздействии. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 88-82. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
53 ИВАНОВ, В., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», Rusia, VERHOTUROV, A., КОНЕВЦОВ, Л., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia О методологии упрочнения и восстановления исполнительных поверхностей деталей машин, повышении эффективности и критериях оценки при ЭИЛ. Часть 2. Методологическая схема исследований процесса ЭИЛ и показатели его эффективности  . Электронная обработка материалов. 2018, nr. 4(54), 8-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
54 ИВШИН, Я., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, ШАЙХУТДИНОВА, Ф., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia, СЫСОЕВ, В., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia Электроосаждение меди на малоуглеродистую сталь.Особенности процесса. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 27-20. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
55 КЕЙМИРОВ, М., Институт химии Академии наук Туркменистана, Turkmenistan Электродиализ бинарного раствора, содержащего ионы натрия и цинка, с применением мембран МК-100М. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 6(55), 78-73. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
56 КОТЛЯРОВ, В., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, КИЯЩЕНКО, А., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, СЕРГИЕНКО, Н., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina Упрощенная методика технологического обеспечения операций обработки материалов лазерным лучом. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 66-39. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
57 КУЗНЕЦОВ, И., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, КОЛОМЕЙЧЕНКО, А., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, ПАВЛОВ, В., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia Процесс массопереноса аморфных сплавов при низковольтной электроискровой обработке. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 36-31. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
58 КОЛУПАЕВ, Б., Rovno State Humanitarian University, Ucraina Работа диссипации металлонанодисперсного полимерного композита. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 62-55. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
59 ЛАНИН, В., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus Оценка эффективности систем индукционного нагрева для пайки электронных модулей. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 6(53), 96-91. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
60 СУВОРОВ, Д., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ЛИХАЧЕВ, В., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia Влияние периодического удаления поверхностного слоя металла на ресурс образцов низколегированных сталей в условиях коррозионного растрескивания под напряжением. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 81-72. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
61 МАЛЮШЕВСКАЯ, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, МАЛЮШЕВСКИЙ, П., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Оптимизация процесса тонкого электроразрядного диспергирования. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 3(55), 57-51. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
62 МАНДЗЮК, В., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina, MИРОНЮК, И., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina, САЧКО, В., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina, МЫКЫТЫН, И., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Темплатный синтез мезопористых углеродных материалов для электрохимических конденсаторов. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 4(54), 58-52. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
63 МИЛЕШКО, Л., Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Rusia Общность кинетики и механизмов гальваностатического анодного окисления кремния, карбида и нитрида кремния. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 2(55), 26-23. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
64 ПОЛЯНСКИЙ, В., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, МОНАХОВ, А., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, ПАНКРАТЬЕВА, И., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Об электромагнитных явлениях, возникающих при кавитационном движении жидкости в коаксиальном диэлектрическом канале. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 3(53), 85-79. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
65 НУРУБЕЙЛИ, Т., Институт Физики НАН Азербайджана, Azerbaijan Влияние двукратно заряженных ионов в формировании масс-спектров твердых тел в масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 4(53), 59-53. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
66 ПОГОРЕНКО, Ю., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ПШЕНИЧНЫЙ, Р., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ОМЕЛЬЧУК, А., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ТРАЧЕВСКИЙ, В., Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Ucraina Транспортные свойства твердых растворов системы хKYF4 – (1–х)PbF2. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 58-50. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
67 ОСИПЕНКО, В., Черкасский государственный технологический университет, Ucraina, ПЛАХОТНЫЙ, А., Черкасский государственный технологический университет, Ucraina Определение силовых факторов, влияющих на формообразование поверхности при электроэрозионной вырезной обработке. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 18-9. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
68 ОВСЯННИКОВ, Б., Московский политехнический университет, Rusia, ШВЕЦОВА, А., ООО "ЭЛГЕС", Rusia Особенности управления процессом электроэрозионного резания тонким электродом-проволокой. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 4(55), 14-6. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
69 PETUHOV, I., ОАО «Планар-СО», Belarus Контроль параметров ультразвуковых систем микросварки соединений высокой плотности. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 1(53), 107-103. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
70 СЕМЕНИСТАЯ, Т., Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Rusia, ПЛУГОТАРЕНКО, Н., Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Rusia Мультифрактальные характеристики поверхности тонких газочувствительных пленок медьсодержащего полиакрилонитрила. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 2(55), 59-52. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
71 ЗЕЛЕНЦОВ, В., DAŢCO, T., dr., ПОЛИТОВА, Е., Филиал Акционерного общества «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова», Rusia, ВОЛОДИНА, Г., СМОЛЯНСКИЙ, А., Филиал Акционерного общества «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова», Rusia Адсорбент диатомит/гидроксид алюминия для удаления фтора и его свойства. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 75-67. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
72 БАРАНОВ, С., РЕХВИАШВИЛИ, С., Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Rusia, СОКУРОВ, A., Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Rusia Некоторые вопросы моделирования термодинамических свойств малых капель. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 2(54), 71-63. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
73 ЗАЙЧЕНКО, V., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, СЛОБОДЯНЮК, И., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Кондукционное возбуждение электромагнитной силы в электролите при электролизе воды. Электронная обработка материалов. 2017, nr. 2(53), 69-65. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
74 ЦУКЕРБЛАТ, Б., dr.hab., Universitatea Ben Gurion Israel, Israel К 70-летию профессора Софии Израйлевны Клокишнер. Электронная обработка материалов. 2019, nr. 2(55), 72-71. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
75 ГАМБУРГ , Ю., ЗАХАРОВ, Е., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia Электроосаждение тройных сплавов Fe-W-H. Электронная обработка материалов. 2018, nr. 6(54), 8-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_1_55_2019.pdf
Numărul 2(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_2_55_2019.pdf
Numărul 3(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Nr.3%2855%29_2019.pdf
Numărul 4(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_4_55_2019.pdf
Numărul 5(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_5_55_2019.pdf
Numărul 6(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_6_55_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: