FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Research on Trade, Management and Economic Development

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1424
eISSN: 2345-1483

3. Site-ul revistei

http://jrtmed.uccm.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Adresabul. Gagarin, nr.8, MD-2001, mun.Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22815618, (+373)22549124, jrtmed@uccm.md
Webwww.uccm.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(15), 2021 - 100
Nr. 2(14), 2020 - 100
Nr. 1(13), 2020 - 100
Nr. 1(11), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Şavga Larisa, dr.hab., prof.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57207845552
2.Verboncu Ion, prof.univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 29167620200
3.Henry Hagen, prof.univ., Ruralia Institute, University of Helsink (Finlanda)
4.Apopii Victor, prof.univ., Львовская коммерческая академия (Ucraina)
5.Nica Panaite, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
6.Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
7.Findlay Isobel M., prof.univ., University of Saskatchewan (Canada)
8.Paraschivescu Dumitru-Marius, prof.univ., Universitatea „George Bacovia“, Bacău (România)
9.Nestulea Aleksei, prof.univ., Полтавский университет экономики и торговли (Ucraina)
10.Crivoşei Vladimir, prof.univ., Российский университет кооперации (Rusia)
11.Aimagambetov Erkara, prof.univ., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Kazahstan)
12.Puiu Tatiana, prof.univ., Universitatea „George Bacovia“, Bacău (România)
13.Olaru Marieta, prof.univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)
14.Buljan Barbaca Domagoja, conf.univ., University of Split, Croatia (Croaţia)
15.Tarasova Elizaveta, prof.univ., Белгородский университет кооперации, экономики и права (Rusia)
16.Huang Zuhui, prof.univ., Zhejiang University (China)
17.Niţa Valentin, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
18.Doitchinova Julia, prof.univ., University of National and World Economy (UNWE) (Bulgaria)
19.Cotomencova Olga, conf.univ., Санкт-Петербургский государственный институт торговли и экономики (Rusia)
20.Cotelnic Ala, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
21.Ganea Victoria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
22.Fulga Viorica, dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
23.Liviţchi Oxana, dr., conf.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
24.Moraru Simion, conf.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2014

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1483, 2016 - 2033
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=4829, 2014 - 2022
3.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/11511/journal-of-research-on-trade-management-and-economic-development-jrtmed, 2014 - 2022
4.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=487746, 2014 - 2022
5.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://ezb.uni-regensburg.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jq_type1=QS&jq_term1=2345-1483, 2014 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Amarfii-Railean Nelli - Scopus Author ID - 57222962984
2.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
3.Kabaha Ali - Scopus Author ID - 57217043265
4.Perciun Rodica - Scopus Author ID - 57222961760
5.Sandu Maxim - Scopus Author ID - 57211684109
6.Şavga Larisa - Scopus Author ID - 57207845552
7.Simion Cezar-Petre - Scopus Author ID - 53064438400
8.Verboncu Ion - Scopus Author ID - 29167620200

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BARTALIS, A., „GEROM REAL ESTATE” SA., România Short history of the state treasury in Romania. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2019, nr. 1(11), 103-91. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
2 DONCEAN, G., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, DONCEAN, M., Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, România A mathematical algorithm for assessing the quality of tourism activity. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, nr. 1(13), 81-71. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
3 HENRY, H., University of Helsinki, Finlanda Trends in cooperative legislation: what needs harmonizing?. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 1(9), 16-7. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
4 LAPUSHIN, R., ISRAELI, M., The Israeli Ministry of Education, Israel Assessing the rating of innovative activities of higher educational institutions: on the example of Israel. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, nr. 1(13), 70-59. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
5 GRIBINCEA, A., GRIBINCEA, C., dr., KABAHA, A., The Israeli Ministry of Education, Israel The interaction between the “green” and “digital” economy. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2019, nr. 2(12), 70-57. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
6 FUIOR, E., MAXIM, I., dr.hab., LAȘCOV, V., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Multidimensional financial aspect of the market. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, nr. 1(13), 44-32. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
7 MARKINA, I., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina, OKE, O., Webster University, Statele Unite ale Americii, DIACHKOV, D., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina The influence of social responsibility on the quality of life improvement as a significant element of management of sustainable development of cooperatives: Ukrainian and foreign experience. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 2(10), 44-33. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
8 MOUAZEN, A., Lebanese International University, Liban, HERNANDEZ LARA, A., Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona, Spania Microfinance in Lebanon: perception and facts. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, nr. 1(13), 58-45. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
9 NOVAC-DIACONU, L., Universitatea „George Bacovia“, Bacău, România The evolution of the legislation of the promissory note in Moldova, Romania and at international level. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 1(9), 94-89. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
10 RUDCHENKO, V., Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Rusia, MARTIN, J., University of Las Palmas de Gran Canaria, Spania, SANCHEZ-REBULL, M., Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona, Spania Are there any differences in client satisfaction investigation within scopus and russian journals publications?. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 2(10), 76-55. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
11 RUS, I., Universitatea din Petroşani, România, BUSE, F., Universitatea din Petroşani, România Possibilities of management improvement and development in the activity of crafts cooperative companies in Romania. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2019, nr. 2(12), 56-42. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
12 SIMION, C., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Risk management in research-development (R & D) projects carried out by Romanian organizations. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 2(10), 54-45. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
13 TARASOVA, E., Белгородский университет кооперации, экономики и права, Rusia, MATUZENKO, E., Белгородский университет кооперации, экономики и права, Rusia, NAPLEKOVA, I., Белгородский университет кооперации, экономики и права, Rusia Modern marketing instruments for the company’s market promotion. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, nr. 1(13), 19-7. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
14 TRENCA, I., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, BOZGA, D., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Analysis on the determinants of credit risk in the european banking sector. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 2(10), 99-91. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
15 VERBONCU, I., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, VEZETEU, V., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România When is it necessary to use the management tool?. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, nr. 1(13), 31-20. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.
16 VYBOROVA, E., Necunoscută, Rusia, Rusia The main results of the macroeconomic evalution of indicators of Russia and the leading partner countries. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2019, nr. 1(11), 56-41. ISSN 2345-1424 ISSNe 2345-1483.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(13) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20JRTMED%20vol%207%20nr%201%20%2813%29%202020..pdf
Numărul 2(14) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20JRTMED%20vol%207%20nr%202%20%2814%29%202020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: