FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2016-01-0630 puncte
OAJI, 2014-06-3030 puncte
CiteFactor Academic Scientific Journals, 2014-05-0830 puncte
ERIH (European Reference Index for the Humanities), 2014-05-0130 puncte
Electronic Journals Library of the Regensburg University, 2014-05-3030 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1150 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Verboncu Ion, prof.univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)5 puncte
2. Henry Hagen, prof.univ., Ruralia Institute, University of Helsink (Finlanda)5 puncte
3. Apopii Victor, prof.univ., Львовская коммерческая академия (Ucraina)5 puncte
4. Nica Panaite, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
5. Findlay Isobel M., prof.univ., University of Saskatchewan (Canada)5 puncte
6. Paraschivescu Dumitru-Marius, prof.univ., Universitatea George Bacovia din Bacău (România)5 puncte
7. Nestulea Aleksei, prof.univ., Полтавский университет экономики и торговли (Ucraina)5 puncte
8. Crivoşei Vladimir, prof.univ., Российский университет кооперации (Rusia)5 puncte
9. Aimagambetov Erkara, prof.univ., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Kazahstan)5 puncte
10. Puiu Tatiana, prof.univ., Universitatea George Bacovia din Bacău (România)5 puncte
11. Olaru Marieta, prof.univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)5 puncte
12. Buljan Barbaca Domagoja, conf.univ., University of Split, Croatia (Croaţia)5 puncte
13. Tarasova Elizaveta, prof.univ., Белгородский университет кооперации, экономики и права (Rusia)5 puncte
14. Huang Zuhui, prof.univ., Zhejiang University (China)5 puncte
15. Niţa Valentin, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
16. Doitchinova Julia, prof.univ., University of National and World Economy (UNWE) (Bulgaria)5 puncte
17. Cotomencova Olga, conf.univ., Санкт-Петербургский государственный институт торговли и экономики (Rusia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Şavga Larisa, dr.hab., prof.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57207845552
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
2 din 23 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
70 puncte
1. Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
2. Verboncu Ion, prof.univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 29167620200
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3208 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
53 autori in ultimii 3 ani, 18 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
68 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
53 autori in ultimii 3 ani, 7 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
106 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3174 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2014-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
8 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.338 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 720 puncte