IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
RORWikipediaWikiDataEU Research participant IDISNIGRID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (5894): interpretare (43), folclor (32), cultură (29)

Reviste/manifestări ştiinţifice216
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice18/18172/119
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1401
920 publicatii cu CZU (65.7%)
75 publicatii cu DOI (5.4%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 99 ORCID (30.8%),
14 Google Scholar ID (4.4%),
4 Scopus Author ID (1.2%)
Brevete Tabel(5)
H-index autori
Proiecte Tabel(8)
Lista publicaţiilor - 1401. Descărcări - 12905. Vizualizări - 680270.
Articole în reviste din RM - 983. Publicaţii la conferinţe din RM - 409. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 217
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 536
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 133
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 88
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 21
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 388
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2022 - 118

„Autenticismul” în interpretarea muzicală: Pro sau contra?
Melnic Victoria , Andrieş Vladimir
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 14-15.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Cine merge tot pe drum” pentru flaut, vioară, violoncel și vibrafon de snejana pȋslari: trăsături caracteristice ale compoziției și limbajului muzical
Cabacov Dumitru
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. . 17-18.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Partita pentru nai și orchestră” de Boris Dubosarschi: între baroc și contemporaneitate
Berezovicova Tatiana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Starea i” pentru soprană și grup instrumental de Vlad Burlea – trăsături compoziționale și dramaturgice
Ionica Svetlana
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. . 16-16.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…И снова Кармен... «Нам есть чему учиться у Кармен…» Особенности образа Кармен в современной хореографии
Varnacova Eleonora
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(50) / 2022 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51% de muzică autohtonă: imperativ cultural și normă juridică pentru dezvoltarea industriei muzicale din Republica Moldova
Badicu Iurie
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiuni de reactualizare a statutului costumului tradițional în basarabia în perioada interbelică (1918–1940)
Bujorean Tatiana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. . 205-207.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adevăr și/sau adevăr artistic în teatrul documentar: noi contexte de abordare
Şchiopu Constantin
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 49-50.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternativa teatrală din Republica Moldova ca gest social
Roşca-Ichim Angelina
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 46-48.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza interpretativă a Capriciului nr. 24 de Niccolò Paganini în viziunea componistică a lui Oleg Negruță: versiunea interpretativă a lui Simion Duja și Sergiu Mușat
Cazacu Radu
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2. 2022. Chișinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 24-24.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția filmului în Basarabia – primii douăzeci de ani de istorie
Bilaș Stela
Cinematografia națională: istorie și destine
2022. Chişinău. Notograf Prim. 6-6.
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea efectelor psihologice și fiziologice ale muzicii asupra umanității
Sinița Constanța , Mamaliga Daniela
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.3. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 201-205.
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de modelare şi metode de modelare în ceramica artistică
Carp Mariana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul regizoral și viziunea artistică a spectacolului
Panfil Lidia
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 66-68.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și metodologia evaluării performanțelor în dansul sportiv
Varnacova Eleonora , Guţu Zoia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertul nr. 2 pentru trombon si orchestră de Oleg Negruța: aspecte muzicologice și interpretative
Juncu Alexandru
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. . 11-11.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrabasul: istorie şi contemporaneitate
Socican Igor
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia disciplinelor socio-umaniste în dezvoltarea competenţelor civice europene la tineretul creator
Lazarev Ludmila
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția lui Vladimir Axionov la formarea profesională a muzicologilor din Republica Moldova
Ţîrcunova Svetlana
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. . 21-21.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții inovative în arta unor naiști consacrați
Druță Andrei
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1401