IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (220): Agricultural sector (5), рынок труда (3), Competitiveness (3)
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice6/25
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID,
0 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 40. Descărcări - 273. Vizualizări - 20097.
Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Agro-franchising as a prospect for small agribusiness developmentin Ukraine
Udova Lyudmyla
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of the agricultural market of Ukraine in the context of integration processes
Shubravska Olena, Prokopenko Kateryna, Artiukhova Nadiia
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic Incentives for the Modernization of the Electricity Distribution System Operators' Network Infrastructure
Серебренников Богдан, Петрова Екатерина, Серебренников Сергей, Савеленко Иван
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(47) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent challenges for the agri-food sector of Ukraine
Prokopenko Kateryna
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 138-139.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Векторы структурных изменений социально-трудовой сферы Украины: вызовы пандемии COVID-19
Близнюк Виктория
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 190-192.
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние ограничивающих факторов на реализацию трудовой активности населения в странах с развитой экономикой и в развивающихся странах
Гук Лариса
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 216-218.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Competitiveness of agriculture in Ukraine under globalization conditions
Prokopenko Kateryna
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interaction of corporations and small business in the agricultural sector of Ukraine
Udova Lyudmyla
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Небанковские источники инвестиционного обеспечения хозяйственных некоммерческих объединений и их членов в сельском хозяйстве: европейский опыт и возможности для Украины
Удова Людмила
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 264-269.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы налогообложения мелких сельскохозяйственных производителей и их некоммерческих объединений в Украине
Прокопенко Екатерина
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 247-251.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Trends in the functioning of the transnational industrial parks
Boiko Olena
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(3) / 2018 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Декомпозиция темпов роста агрегированной производительности труда в Украине
Юрик Ярина
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 184-189.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макроэкономическая оценка потерь рабочей силы, обусловленных преждевременной смертностью населения в Украине
Чернецкая Людмила
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 190-196.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модели социально-трудовых отношений: современная международная практика и возможности ее адаптации для Украины
Гук Лариса
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 178-183.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые тренды асимметрий социально-трудовой сферы в условиях глобализации: опыт Украины
Близнюк Виктория
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 164-168.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт Канады в организации аграрного маркетинга зерновых культур
Грецкая Наталья
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 230-234.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы организации цивилизованных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции средних и малых форм хозяйствования в Украине
Грецкая Наталья
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 191-194.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Climate changes in Ukraine: agrarian aspect
Prokopenko Kateryna, Udova Lyudmyla
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 23 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative evaluation of the labour markets development in the Republic of Moldova and Ukraine
Rojco Anatolii, Blyzniuk Victoria
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Занятость в контексте задач современной социально-экономической политики Украины
Юрик Ярина
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 186-190.
Disponibil online 19 November, 2017. Descarcări-72. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40