IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice6/10
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 20
11 publicatii cu CZU (55%)
4 publicatii cu DOI (20%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 3 ORCID (37.5%),
1 Google Scholar ID (12.5%),
1 Scopus Author ID (12.5%)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori
Proiecte Tabelul(0)
Lista publicaţiilor - 20. Descărcări - 289. Vizualizări - 8488.
Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Efectul tăriei ionice asupra reacţiei Dushman
Ungureanu Iurie , Duca Gheorghe
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 20-20.
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile generale ale biodiversității raionului Râșcani
Fusu George , Cucer Angela , Ungureanu Iurie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 519-522.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Activitatea secției pământești din RASSM (1924 – 1925)
Molcosean Alexandru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(150) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind compoziția chimică a furajelor cu scopul creșterii sustenabilității producției crapului comun în acvacultura din România și Republica Moldova
Burducea Marian , Ungureanu Iurie , Dîrvariu Lenuța , Oprea Eugen , Barbacariu Cristian-Alin
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 167-172.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examenul de maturitate în anul 2020 – „nodul Gordian” al zilelor noastre
Molcosean Alexandru
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. Tehnica-UTM. 99-108.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monede contemporane – mijloace de popularizare a educației mondiale
Molcosean Alexandru
Simpozion de numismatică
Ediția 19. 2021. Chişinău. Bons Offices SRL. 52-53.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea elevilor la riscurile traficului de fiinţe umane
Ungureanu Iurie , Vechiu-Gherman Ala , Ungureanu Rodica
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Evaluarea formativă la ora de istorie, valorificând literatura artistică
Molcosean Alexandru
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de predare a istoriei la gimnaziuîn condiţiile instruirii la distanţă
Molcosean Alexandru
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea internă a Țărilor Române – o abordare transdisciplinară la ora de istorie
Molcosean Alexandru
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural imaterial al Republicii Moldova reflectat în emisiunile poștale (1996-2019)
Molcosean Alexandru
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. 54-54.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea Oficiului Stării Civile din mun. Bălţi ca obiect de patrimoniu local
Molcosean Alexandru
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. Tipogragia Garomont Studio. 450-459.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezvoltarea competențelor de cercetare ale elevilor la lecțiile de biologie
Ungureanu Iurie , Burducea Marian , Tudor Valeria , Moraru Viorica , Ungureanu Rodica , Harabagiu Igor , Capcelea Victor
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei ştiinţifice la elevi în cadrul orelor de biologie
Ungureanu Iurie , Paholceac Alexandru , Tudor Valeria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Abordarea Centenarului Unirii din perspectivă pedagogică
Molcosean Alexandru
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018. Chişinău. Tipografia "Garomont Studio". 110-114.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dezvoltarea competențelor practice și de cercetare științifică la elevi în cadrul studieriidisciplinelor chimice și biologice
Ungureanu Iurie , Burducea Marian , Tudor Valeria , Moraru Viorica , Ungureanu Rodica , Harabagiu Igor , Harabagiu Galina
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLVI-a. 2017. . Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 9-9.
Disponibil online 5 July, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Nevoile elevului raportate la cerinţele şcolii, familiei, societăţii. Identificareaoportunităţilor de facilitare a relaţionării între sisteme
Ungureanu Iurie , Moraru Viorica , Babin Dumitru , Ungureanu Rodica , Turcanu Svetlana , Mărcauțan Valeriu , Harabagiu Galina , Burducea Marian
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLIV-a. 2015. . Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 6-6.
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Evaluarea ecologică complexă a bazinului r. Prut pe tronsonul Şireuţi – Giurgiuleşti în cadrul Expediţiei Internaţionale Dunărene JDS 3 – PRUT 2013
Chirică Lazăr , Gâlcă Gavril , Jăpălău Vlad , Moraru Vasile
Mediul Ambiant
Nr. 2(74) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Formarea competenţei de cercetare la liceeni
Cantemir Grigore , Timciuc Svetlana
Glotodidactica
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Tradiţie şi performanţă in procesul de îmbogăţire şi activizare a lexicului elevilor din clasele de gimnazi
Timciuc Svetlana , Cantemir Grigore
Glotodidactica
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 16 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20