IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2249): etc. (15), local public authorities (12), education (12)
Reviste/manifestări ştiinţifice531
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice25/79102/189
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1341
452 publicatii cu CZU (33.7%)
13 publicatii cu DOI (1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (22 ORCID,
9 Google Scholar ID,
3 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(3)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1341. Descărcări - 12288. Vizualizări - 503496.
Articole în reviste din RM - 581. Publicaţii la conferinţe din RM - 747. Publicaţii peste hotare - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 11

Actele notariale şi administraţia publică locală în contextul evoluţiei legislative şi doctrinare din Republica Moldova
Schin George-Cristian
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. Tipografia «Print-Caro». 332-337.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary business social responsibility policy
Todos Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 280-285.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea problemelor principale și evaluarea situației privind ocuparea forței de muncă în regiunea de sud a Republicii Moldova
Vicol Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 64-67.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni psihopedagogice ale formării/dezvoltării competenţei de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc la studenţi în procesul de formare profesională iniţială
Radu Corina
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 114-118.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea privind realizarea obiectivului financiar de maximizare a profitului la întreprindere
Şchiopu Irina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 57-63.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Mare – deputat în Sfatul Țării, luptător pentru drepturile naționale ale românilor basarabeni
Frangopol Cătălina
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2. 2021. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 39-41.
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instaurarea regimului sovietic în județul Cahul (Reflectată în mărturiile refugiaților basarabeni, iunie-iulie 1940)
Șeremet Daniela
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2. 2021. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 45-47.
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning activities centered on the eight key competences in the geography course in the primary cycle
Codrea Lidia
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. Otsuki Press. 243-244.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recycling bio-waste methods in order to protect the environment
Ceclu Liliana , Nedelcu Ana , Roşca-Sadurschi Liudmila
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 45-45.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940)
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation strategies: an overview
Puşnei Irina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 18-21.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 90

Învăţarea în mediile incluzive
Manea Adriana Denisa , Barbă Maria
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 29-33.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi structurale ale unităţilor frazeologice cu componente zoonime în limba engleză
Banu-Dandiş Felicia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul geneticii judiciare și a biologiei moleculare în practica de drept
Cojan Constantin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 116-120.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rоlul pаrlаmentul Republicii Mоldоvа în reаlizаreа suverаnității pоpоrului
Gîrneţ Ilie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stream of consciousness in ‘the portrait of a lady’ by Henry James
Colodeeva Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 437-443.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încărcătura morală în operele literare
Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea constructivistă în contextul filosofiei contemporane
Axentii Ioana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 79-84.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al. Cocetov, Doctrina sfințeniei în teologia lui Ioan Scărarul
Gheleţchi Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analytical references regarding the promotion of the right "protection of mother, child and young people"
Nedelcu Ana
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1341