IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
RORISNIGRIDWikiDataWikipedia
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice537
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice25/84124/216
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1469
512 publicatii cu CZU (34.9%)
19 publicatii cu DOI (1.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (51 ORCID,
32 Google Scholar ID,
4 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(3)
H-index autori
Proiecte Tabelul(12)
Lista publicaţiilor - 1469. Descărcări - 17361. Vizualizări - 594721.
Articole în reviste din RM - 591. Publicaţii la conferinţe din RM - 861. Publicaţii peste hotare - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 5

Atribuțiile procurorului în procedura de revizuire
Dandeș Veaceslav
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea în multiplele ei manifestări
Axentii Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 17-21.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invățarea constructivistă în contextul integrării noilor tehnologii
Axentii Ioana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 13-17.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partea vătămată subiect al procedurii de revizuire în procesul penal
Dandeș Veaceslav
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 376-380.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea instrumentelor digitale sincrone și asincrone pentru realizarea procesului educațional online în contextul provocării actuale
Bîrlea Svetlana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 318-320.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 73

„Poarta Focșanilor” - punctul slab al apărării nato pe flancul de Est. O perspectivă istorică
Croitoru Costin
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. Universitatea Agrară. 14-21.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului – reglementări și soluții
Donos Evlampie , Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 6-15.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul şi criticul literar Haralambie Corbu
Grosu Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 239-242.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepțiunea juridică a răspunderii administrativ-patrimoniale în domeniul vamal în Republica Moldova
Bodlev Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 120-125.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele notariale şi administraţia publică locală în contextul evoluţiei legislative şi doctrinare din Republica Moldova
Schin George-Cristian
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. Tipografia «Print-Caro». 332-337.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza contractul de schimb în noua reglementare a Codului civil
Grecu Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 84-93.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza coparticipării procesuale în reglementarea actuală a codului de procedură civilă. Aspecte comparate cu legislația altor state
Chironachi Vladimir
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 94-103.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza istorico-dinamică a pieței de muncă. Studiu comparativ România – Republica Moldova
Pasat Aurel-Octavian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico-penală a infracţiunii de trafic de copii, latura subiectivă
Botezatu Igor
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 144-152.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației în domeniul statutului consumatorului pe piața energetică a Republicii Moldova
Donos Evlampie , Stici Silvia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 66-91.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea şcolară a copiilor din familia monoparentală
Vrabie Silvia , Chelban Aliona
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. tipografia „Print Caro”. 213-222.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of algebraic properties of matrix to the study of normal modes of vibration in molecules
Bîclea Diana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 293-297.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apаrițiа, evоluțiа și impасtul diplоmаţiei pаrlаmentаre în аfirmаreа Republiсii Mоldоvа pe аrenа internаțiоnаlă 1990-2010
Gîrneţ Ilie
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 190-201.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind contribuția istoricului și profesorului basarabean Alexandru Boldur la organizarea activității Institutului de Istorie Națională „A. D. Xenopol” din Iași în perioada anilor 1943-1948
Lungu Polina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of irony translation. The case of Bridget Jones’ s Diary
Puşnei Irina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 296-302.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1469