IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Naţional al Justiţiei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (1121): creditor (7), procuror (6), debitor (6)

Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice12/57
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 227
125 publicatii cu CZU (55.1%)
41 publicatii cu DOI (18.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 46 ORCID (38.3%),
11 Google Scholar ID (9.2%),
5 Scopus Author ID (4.2%)
Brevete Tabel(2)
H-index autori
Proiecte Tabel(5)
Monografii Tabel(1)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 227. Descărcări - 6820. Vizualizări - 156581.
Articole în reviste din RM - 207. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 54
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 66
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 28
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 58
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 5

Accesul la justiție prin prisma digitalizării informației
Ciaglic Tatiana
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de drept comparat referitoare la digitalizarea serviciilor publice
Mihalaș Ion
State, security and human rights in digital era
Vol.2. 2023. Chişinău. CEP USM. 241-248.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul legii nr. 190 din 21.07.2022 asupra procesului de recuperare a bunurilor infracționale
Racu Vitalie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

„Considerații generale privind recursul în interesul legii”
Guștiuc Iurie , Gribincea Vadim
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 10 / 2022 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza criminologică a femicidului
Țurcan Arina , Donţu Ion
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 383-389.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dreptului la viață privată prin prisma art. 8 alin. (1) al CEDO
Galan Doina-Cezara , Cucu Victor
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 107-112.
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-42. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea juridico-penală a faptelor de hărțuire sexuală săvârșite de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală
Bivol Octavian
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 54-64.
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demnitatea umană – sursă și fundament al drepturilor și libertăților omului în secolul XXI. PARTEA II.
Dorul Olga , Cazacu Doina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală: soluțiile instanței de judecată
Eşanu Adriana , Reniţă Gheorghe
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indisponibilizarea pauliană
Fală Nicolae , Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracțiunea de organizare a migrației ilegale cuprinde „recrutarea”?
Cojocari Ion , Jîmbei Daniel , Gemu Cristin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transnational gathering of electronic evidences: challenges and perspectives in the European Union
Marandici Olga , Milicenco Ştefan , Iordan Cristian , Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(62) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 22

Îmbogățirea ilicită (art. 3302 CP RM): impedimente de tragere la răspundere penală
Eşanu Adriana
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(57) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-82. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența procurorului pe dimensiunea efectuării activității speciale de investigații din perspectivă empirică
Obadă Dumitru
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(56) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexitatea etiologică a comportamentului Infracțional legat de violența în familie
Ţurcan-Donţu Arina , Donţu Ion
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 647-658.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele victimizării femeii și stabilirea unor măsuri de combatere și prevenire a procesului de victimizare
Ştirbu Daniela
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea infracțiunilor legate de insolvabilitate de alte fapte penale/nepenale conexe
Ursu Vera
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(56) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demnitatea umană – sursă și fundament al drepturilor și libertăților omului în secolul XXI. PARTEA I.
Dorul Olga , Cazacu Doina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 227