IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din ComratDistribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (723): education (16), прибыль (12), урожайность (10)
Manifestări ştiinţifice organizate8
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete

Lista publicaţiilor - 556. Descărcări - 961. Vizualizări - 62687.
Articole în reviste din RM - 186. Publicaţii la conferinţe din RM - 367. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 15

Experience of efficient use of land in conditions of unsustainable farming
Dudoglo Tatiana
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land productivity in agriculture in the Republic of Moldova: regional aspect
Parmacli Dumitru, Ianioglo Alina
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Административный кодекс Республики Молдова и проблемы применения его отдельных норм
Sosna Boris, Moroz Remus
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный и зарубежный опыт правового регулирования трансплантации органов и тканей человека
Arseni Igor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 404-409.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назначение адвоката ответчику, место жительства которого неизвестно
Arseni Igor
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нестабильность производства продукции сельского хозяйства в зонах неустойчивого земледелия
Catan Petru, Parmacli Dumitru
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах реализации права на свободный доступ к правосудию
Sosna Boris
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 445-450.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости совершенствования законодательства, регулирующего залог и ипотеку
Sosna Boris
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Органы и ткани человека как особые объекты гражданских прав
Arseni Igor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 409-413.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
Sosna Boris, Moroz Remus
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 450-454.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния зернопроизводства в Республике Молдова и Хмельницкой области Украины
Parmacli Dumitru, Zelenskii V., Zelenskii A
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana, Esbulatova A., Arinkin E.
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сходства и отличия непоименованных договоров с поименованными договорами в системе гражданскоправовых договоров Республики Молдова 
Tatar Olga
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования земли в сельском хозяйстве: особенности расчета земельного потенциала
Dudoglo Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридическая природа и специфика названных, не названных и смешанных договоров
Tatar Olga
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 184

5-inci klasta gagauz dili uroklarinda «adlik» temasinda zamandaş pedagogika tehnologiyasinda sinişlari kullanmak
Autor Nou
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf. 24-28.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arheologia nostalgico-ironică a comunismului
Mititelu Oxana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 338-342.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta paideică versus fenomenul interdisciplinarității la formarea culturii filologice
Botezatu Liuba
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 298-303.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele metodologice ale formării competenţei de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea competitivității pieței internaționale a vinului
Mogîldea Sergiu, Gribincea Alexandru
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 4-a, Vol. II. 2018. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 136-142.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 556