IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (9177): education (88), educaţie (48), communication (45)
Reviste/manifestări ştiinţifice357
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice55/1021241/820
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (132 ORCID,
22 Google Scholar ID,
18 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(13)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 4390. Descărcări - 47016. Vizualizări - 2010773.
Articole în reviste din RM - 2082. Publicaţii la conferinţe din RM - 2244. Publicaţii peste hotare - 64.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 135

Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor
Gheorghiţă Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea terminologiei din domeniul fizicii în manualele școlare (clasele a VI-a – a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea autonomă a limbii şi a limbajelor terminologice
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea experiențială la vârsta preșcolară
Enache Amalia
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 219-222.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea creativității pedagogice în procesul de predare-învățare orientat spre formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 23-28.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea holistică în procesul educației artistice
Toma Nina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 133-138.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară a educației sociale și financiare
Cazacu Emanoil Remus
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale diferențierii instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția, Golubiţchi Silvia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 139-144.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea metodico-științifică în unitatea școlară
Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenajările ritualice din necropola sarmatică de la Petrești (secolele II-III d. Hr.)
Batog Nicolae
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 34-35.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Eremia – o viață la straja patrimoniului lingvistic național
Stegărescu Lilia
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument pentru educația financiară
Cazacu Emanoil Remus
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta gestionării conflictelor și crizelor familiale
Culea Uliana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea sustenabilităţii familiei din perspectiva preîntâmpinării conflictelor familiale
Raileanu Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de prevenire în combaterea fenomenului de violență la lecțiile de „Dezvoltare personală” în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Saranciuc Beatricie-Valensia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelierele de creație la Bauhaus
Jabinschi Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea psiho-emoțională a adolescenților în contextul noilor realități
Racu Iulia, Melniciuc Galina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – un profesionist în educaţie
Cucer Angela, Georgescu Maria
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 75-79.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cămașa tradițională românească din perspectiva semnificațiilor estetice
Moisei Ludmila
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. 26-26.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de a investiga la Geografie între ”Savoir agir” și ”Agir”
Dumitrașcu Doina Maria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 33-37.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 4390