IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice8/11
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 24
19 publicatii cu CZU (79.2%)
4 publicatii cu DOI (16.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (20%),
,
2 Scopus Author ID (20%)
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 24. Descărcări - 286. Vizualizări - 11823.
Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2023 - 1

Renașterea patriei „prin noi înșine”
Ifrim Ion
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 162-170.
Disponibil online 3 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Diplomația UE în spațiul parteneriatului estic, realizari, dificultăți, probleme
Ifrim Ion , Shilbaya Matei Mihaela
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 95-99.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reviriment jurisprudențial penal și schimbări doctrinare. Spre o teorie concretă a izvoarelor dreptului penal românesc de azi
Ifrim Ion , Shilbaya Matei Mihaela
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 244-251.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme teoretice și de practică judiciară privind infracțiunea de delapidare
Ifrim Ion
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme fundamentale ale binomului dezarmare - pace
Ifrim Ion , Shilbaya Matei Mihaela
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 229-234.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Măsura arestului preventiv în contextul unei pandemii globale
Şandru Adrian
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confiscarea extinsă
Zlate Nadia
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea și obiectivele interpretării normelor penale
Ifrim Ion , Shilbaya Matei Mihaela
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 57-66.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul român pentru infracțiunea de evaziune fiscală
Mareș Mihai
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 448-461.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele măsuri penale necesare imbunătățirii strategiei securității Uniunii Europene
Ifrim Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 150-155.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Îmbogățirea ilicită – o analiză comparativă a legislațiilor din Republica Moldova și din România
Brînza Serghei , Mareș Mihai
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele observaţii privind violența psihologică/Bullying
Ifrim Ion , Shilbaya Matei Mihaela
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 72-76.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-71. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Manifestul juridic al Centenarului
Duţu Mircea
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 14 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea răspunderii penale în dreptul penal român
Duvac Constantin
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

…Et unam scientiam! două legislaţii naţionale, o ştiinţă a dreptului!
Duţu Mircea
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia Română (1866-2016): temeiuri juridice, culturale şi naţionale
Duţu Mircea
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul mediului în era planetarizării ecologiei
Duţu Mircea
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul mediului în era planetarizării ecologiei
Duţu Mircea
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi. 609-615.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratat de teoria generală a statului şi dreptului
Popescu Sofia , Craiovan Ion
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Andrei Rădulescu – istoric al dreptului românesc din Basarabia
Duţu Mircea
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(8) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24