IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia de Studii Economice din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (8949): management (47), innovation (39), Competitiveness (33)
Reviste/manifestări ştiinţifice539
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice58/670153/380
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (53 ORCID,
38 Google Scholar ID,
31 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(21)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3600. Descărcări - 49530. Vizualizări - 1772369.
Articole în reviste din RM - 1777. Publicaţii la conferinţe din RM - 1750. Publicaţii peste hotare - 73.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 12

Determinarea repartizărilor cu favorizare totală folosind metoda cu divizor liniar general
Bolun Ion
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă în învățământul superior
Ţîmbaliuc Natalia, Guşuvati Aliona
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa comerţului şi a capitalului englez, pentru înţelegerea proceselor istorice, în opera filosofului Ştefan Zeletin
Horeanu Ionuț
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) flour impact on bread quality
Chirsanova Aurica, Capcanari Tatiana, Gîncu Ecaterina
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele modernizării sistemului de pensii în Republica Moldova
Biloocaia Svetlana
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives on the future of higher education
Belostecinic Grigore, Serotila Igor, Duca Maria
Journal of Higher Education Theory and Practice
Nr. 1(21) / 2021 / ISSN 2158-3595
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propagarea efectelor schimbării modelului de dezvoltare economică a Chinei în restul lumii
Soloviova Marina
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea instituţională ca opţiune strategică în activitatea Serviciului Fiscal de Stat
Țurcanu Igor
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговые технологии в повышении финансовой устойчивости SA "Tomai-Vinex"
Димитрогло Инна
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к представлению информации в финансовой отчетности, составленной по МСФО
Лапицкая Людмила
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 125-129.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление конкурентоспособностью для обеспечения финансовой устойчивости
Димитрогло Инна
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование человеческого капитала в Республике Молдова: роль заработной платы
Гусейнов Игорь
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 89-93.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 354

Aspecte conceptuale privind reglementarea lobbysmului la nivel internațional și național
Mantaluța Aliona
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea întreprinderii și protecția drepturilor consumatorilor
Cristafovici Profira, Şişcan Ecaterina
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 15 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 18 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public private partnerships in infrastructure: global overview
Potlog Ion
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 18 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new paradigm of intergenerational collaboration
Micuşa Dumitru, Todoroi Dumitru, Baranescu Rodica, Bucur Vasile, Chicu E, Chistruga Boris, Coban Marina, Matei Constantin, Mihalcea Radu, Şişcan Nadejda, Ţurcanu Viorel, Ghinculov Silvia, Pîşchina Tatiana, Filip Nolea
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 82-91.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări contabile ale partidelor politice din Republica Moldova
Potorac Sorina, Popovici Angela
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 310-313.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări doctrinаre în mаteriа drepturilor beneficiаrilor de servicii medicаle în raport cu legislaţia consumeristă
Plotnic Olesea, Ciochină Elena, Răcoare (Apetroi) Felicia-Cătălina
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile posesorii – forme de manifestare și condiții de exercitare
Bîcu Adelina
Legea şi Viaţa
Nr. 8-9(344-345) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea securităţii bancare
Bunacalea Vasile, Ohrimenco Serghei
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 50-54.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3600