IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia de Studii Economice din Moldova Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (3581): management (34), innovation (29), Competitiveness (23)
Manifestări ştiinţifice organizate17
Reviste ştiinţifice fondate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3007. Descărcări - 18731. Vizualizări - 835606.
Articole în reviste din RM - 1674. Publicaţii la conferinţe din RM - 1313. Publicaţii peste hotare - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 350

Îmbunătățirea activității bibliotecarilor de referințe în mediul digital
Cheradi Natalia
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 22-26.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări contemporane privind contabilitatea mărfurilor
Nederiţa Alexandru, Badiu Iosif
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 97-98.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale conceptului de lobby în afaceri
Mantaluța Aliona
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepţiuni ale conceptului de stabilitate financiară în sectorul corporativ
Muntean (Slobodeanu) Neli
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 499-506.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accounting innovations regarding tangible fixed assets in the context of nas changes: realities and expectations
Grigoroi Lilia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 531-538.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accounting treatment of fixed assets from the perspective of IAS 16 and NAS
Mihailă Svetlana, Busuioc Maria
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 108-110.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea pauliană în sistemul de drept al Republicii Moldova
Grâu-Panțureac Maria, Grosu Corina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 122-124.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adopting the behavior of production systems to market demands
Blanuţa Ştefan
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 261-264.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algorithms for predicting the monopolist behaviour in view of the wald and savage decision criteria
Golban Lilian
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 251-255.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amortizarea fiscală prin prisma noilor reglementări
Grigoroi Lilia
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 110-112.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An empirical analysis of stakeholders’ expectations and integrated reporting quality
Cosmulese Cristina Gabriela, Socoliuc Maria, Ciubotariu Marius Sorin, Mihailă Svetlana, Grosu Veronica
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
Nr. 1(32) / 2019 / ISSN 1331-677X / ISSNe 1848-9664
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a calităţii produselor cosmetice, decorative, pe bază de adipoceară (a rujurilor de buze), comercializate de AVON şi ORIFLAME
Cernavca Mihail, Ambroci Valeria
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 89-90.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a riscurilor și performanțelor bancare între Republica Moldova și țările uniunii europene pentru anii 2014 – 2018
Ciobu Stela, Tofan Nicoleta, Naclada Maria
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 324-330.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a sistemului de impozite în ţările membre ale uniunii europene
Berghe Nadejda, Brad Ecaterina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 171-172.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptului dezvoltării durabile în condiţii de instabilitate economică
Nica Elvira, Guţu Corneliu, Profiroiu Alina-Georgiana, Sârbu Roxana
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 363-367.
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza costurilor operaţiunilor de export ale întreprinderii
Ţiriulnicov Natalia
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 103-105.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza generală a industriei vinicole din Republica Moldova
Şchiopu Irina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 259-268.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicilor de apreciere a eficienţei proiectelor de investiţii în informatizare
Ghetmancenco Svetlana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 632-638.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza metodelor de codificare a semnalelor în reţele informatice
Andronatiev Victor
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 639-642.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situaţiei economice a sectorului de alimentaţie publică
Tabunșcic Olga
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3007