IBN - un sistem informatic în proces de maturizare | Instrument Bibliometric National
Închide

IBN - un sistem informatic în proces de maturizare

Acum 6 ani, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) lansa un produs inedit: Instrumentul  Bibliometric Național (cu sigla IBN). Odată cu trecerea timpului, rezervele inițiale față de șansele proiectului s-au spulberat, dar s-au mărit și responsabilitățile. Fiind prima bibliotecă electronică ştiinţifică din Republica Moldova, acest website acoperă nișa cea mai importantă a cercetărilor efectuate în sfera CDI – exprimate în articole științifice. Anume articolul științific este considerat  cel mai actual informator al comunității științifice și, totodată, al publicului larg, despre noile rezultate științifice obținute într-un anumit domeniu sau ramură a științei.


Amintim ca această bază de date monitorizează articolele ştiinţifice publicate în reviste evaluate şi acreditate de categoriile A, B, B+ şi C, în conformitate cu cerinţele aprobate de către CSŞDT.


Astfel, prezenta versiune numără 101 reviste, dintre  care 67 sunt acreditate: 5  dintre acestea au categoria A (adică sunt înregistrate de cea mai importantă bază de date internațională - ISI Thomson), 1 categoria B+, 30 au categoria B și 31 categoria C.  Altele 34 de reviste încă nu au atribuită vreo categorie.
 

Cifrele pe care le afișează IBN sunt cu adevărat impresionante. Peste 65 000 de vizitatori din 133 țări au accesat www.ibn.idsi.md.  În acest răstimp, baza de date a fost completată, ajungând la un total de 2159 de numere de revistă. Până în prezent, s-au acumulat 48 048 de articole științifice, semnate de 23 296 de autori unici, care reprezintă 2033 de instituții.
 

Peste 11300 de articole sunt clasificate în conformitate cu Clasificarea Zecimală Universală (CZU), fapt ce permite la un click distanță să fie identificate articole din același domeniu de interes, toate disponibile în baza de date.

Și informațiile nu se opresc aici: IBN oferă, în regim automat, date privind distribuirea revistelor pe categorii și ani, pe domenii, dinamici ale revistelor, articolelor pe ani, pe domenii, pe categorii de reviste, de asemenea distribuții ale articolelor după autori, domenii, organizații, țări etc.

 

Până la ora actuală, de pe platforma IBN articolele științifice au fost accesate de cca 5 milioane de ori, ceea ce înseamnă o medie de cca 700 000 de accesări anual. Interesante sunt grafurile colaborărilor autorilor semnatari de articole științifice. De asemenea, cele peste 33 000 de articole descărcate de pe platformă sunt un indiciu al interesului manifestat pentru conținutul științific livrat în format online publicului interesat. Acest public este alcătuit atât din studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, academicieni, cât și din decidenți, colegii de redacție, redactori, reprezentanți ai mass-mediei, cetățeni de rând.

 

Platforma nu are analog în țara noastră. Ceea ce oferă ea în plus fața de alte platforme este faptul că prezintă datele relaționate, într-un tablou unitar, dinamic, actualizat în permanență și care afișează în timp real toate completările și modificările din sistem.