IBN
Închide
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Volum, serie, parte, nr: Vol.3
Anul publicării: 2022
Membrii comitetului organizatoric
NrNumele, prenumele, patronimicGrad/titlu ştiinţific/academicOrganizaţiaȚara
1Guţu Corneliu Ion dr.hab, conf.cerc.Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
2Mistrean Larisa Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
3Prisăcaru Anatol dr., conf.univ.Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
4Andronatiev Victor dr., conf.univ.Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
5Zgureanu Aureliu Feodor dr., conf.univ.Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
6Gurschi Inga Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
7Staver Liliana Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
8Jucov Artiom dr., conf.univ.Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
9Roşcovan Nina Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
10Covalenco Ion conf.univ.Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
11Chivu Luminiţa Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei RomâneRomânia
12Bragoi Diana dr.Academia de Studii Economice din MoldovaRepublica Moldova
13Istudor Nicolae Academia de Studii Economice din BucureştiRomânia
14Tufan Ekrem Çanakkale Onsekiz Mart UniversityTurcia