IBN
Închide
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Volum, serie, parte, nr: Seria 19, Vol.2
Anul publicării: 2017
Membrii comitetului de redacție
NrNumele, prenumele, patronimicGrad/titlu ştiinţific/academicOrganizaţiaȚara
1Solcan Angela dr., conf.univ.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
2Sadovei Larisa Ion dr., conf.univ.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
3Simac Ana conf.univ.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
4Topor Gabriela dr., conf.univ.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
5Groza (Verdeş) Angela Vasile dr., conf.univ.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
6Ciorbă Constantin dr.hab, prof.univUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
7Tverdohleb Aureliu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
8Matieţ-Paraschiv Violeta M. dr.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova
9Dumbravă Ina Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuRepublica Moldova