IBN
Închide
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Anul publicării: 2021
Membrii comitetului științific
NrNumele, prenumele, patronimicGrad/titlu ştiinţific/academicOrganizaţiaȚara
1Bulgaru Valentina conf.univ.Universitatea Tehnică a MoldoveiRepublica Moldova