IBN
Închide


Nr.
2023Cota(%)
2022Cota(%)
2021Cota(%)
2020Cota(%)
2019Cota(%)
2018Cota(%)
2017Cota(%)
1
Autori cu ORCID
24(70.59)
32(82.05)
18(75)
31(54.39)
28(60.87)
32(64)
31(65.96)
2
Autori cu Scopus Author ID
14(41.18)
18(46.15)
12(50)
22(38.6)
22(47.83)
26(52)
24(51.06)
3
Autori cu Researcher ID (WoS)
6(17.65)
6(15.38)
5(20.83)
6(10.53)
6(13.04)
6(12)
6(12.77)
4
Membri ai Comitetului Științific cu ORCID
-
-------
5
Membri ai Comitetului Științific cu Scopus Author ID
-
-------
6
Membri ai Comitetului Științific cu Researcher ID (WoS)
-
-------
7
Publicatii cu DOI
-
-------
8
Publicatii cu CZU
178
21(100)
19(100)
22(100)
28(100)
30(100)
30(100)
28(100)