Date privind revistele monitorizate

Nr.CulegereaPerioadaTotal culegeriTotal descărcări culegeriTotal articoleTotal articole fără cuvinte- cheieTotal articole fără rezumate, roTotal articole fără rezumate, enTotal articole cu cuvinte- cheieTotal articole cu rezumateTotal descărcări articoleTotal accesări articoleInstituţii afiliateAutori uniciArticole cu CZUArticole cu DOI
1
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
20171-2222222-22--19--
2
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
20172-36-3263636-61039--
3
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:
20161-55-5-5-2024--
4
International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications
20131-------------
5
Interuniversitaria
20151-59-442159591151158--
6
International Workshop on Intelligent Information Systems
20111-48-48-48482662683--
7
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
20181-3030----232131524--
8
Securitatea informaţională
2009-2017712482481951029199593377200--
9
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
20181-3-1-33-713--
10
Sustainable use and protection of animal world diversity:
2014111261266498-126-23250154--
11
Cadastru și Drept
201611827811758187413012579-
12
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
2017111637421481561591116694232--
13
Istorie şi cultură
2018115474914750247202744--
14
Fiziologia şi sănătatea
20121263163-6263595213103--
15
Health Technology Management
20161-939393--936119853153--
16
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti
20151-19192-12-221817--
17
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
20151-93273129192413412812193-
18
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
20151-38737-313715021829--
19
Inginerie agrară şi transport auto
2015111102106410811019159428108110-
20
Zootehnie şi biotehnologii
2013-201522183617831771811295335137181-
21
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017
201711767666--661510143659--
22
Ecological and environmental chemistry 2017
201712297297277928287343706109324--
23
Creșterea economică în condițiile globalizării:
20161-14113-13134230215--
24
Microbial Biotechnology
2014-2018332312315-55103258377389--
25
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
2015-2017914264263715314226949857240--
26
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
201712555518615199983135051-
27
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
20181180177379807812402196--
28
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
20181349249-474931921306449-
29
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
20141-137137137-313728166970301--
30
Materials Science and Condensed Matter Physics
2014-20183106596596473-65021490613221128--
31
International Conference on Microbial Biotechnology
2014111071073-4310124534202--
32
Научно-образовательное пространство:
2018119088748288131277264088-
33
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
20171296-211969617122639119--
34
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
20181238383411535256161232--
35
Ştiinţă, educaţie, cultură
2017-2018324301841711412419607058111289416-
36
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2018116060----20140126109--
37
Curriculumul şcolar
2018181201201176-120266262646142--
38
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015-20166338538532214-23160317448320--
39
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
20181513153128937777--
40
International spring symposium proceedings
20171323121122216398318--
41
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
201714547168475285107274353-
42
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
20171-49494622546811421246149-
43
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
201721128128----196278843144--
44
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
20181258-52758579213121691--
45
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
20171-81-81108181915833285--
46
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
20181595577189091207248941491-
47
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
20181529128-282828898134627-
48
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
201612147147----60343491290--
49
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018158181----15750912389--
50
Viitorul ne aparţine
2015-20173140240214-5198581818351--
51
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-20182345454411145677543872-39
52
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
2012-20175116616657401131204442751782--
53
Information Technologies and Security
201211491234637391616023069--
54
Conservation of plant diversity
2014-201736346346--233-1984626814031-
55
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
20171211211253-525558457044199--
56
Integrarea economică Europeană
20161215152291115256320--
57
Sielmen, october 2015
20151-27-1992727211892957--
58
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
2014-20164625125118060122132075313234--
59
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2014-2016246161514-511613696159--
60
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
201721123-2-12312341378951135--
61
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
201311151151----1161036158259--
62
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018131717161716601285821--
63
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
20161-58751-51519637612064--
64
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
20171-111111121130718113--
65
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
201713635469586320038811575--
66
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014-201893697697-71076941866179516--
67
International Conference on Membrane Computing
201311333325-8251823012554--
68
La început a fost opera
2016111818----3412351327--
69
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
20181-15121141480127461514-
70
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
2015251204251116117362964950119--
71
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
20171310104-6937953718--
72
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-2017441031037176110123770581461--
73
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
20171330-28230309721201236--
74
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015-20182528213263142692748031986492501--
75
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
20166129938254332612929292054754379--
76
Arts and Desing
20111-16457121235124451416-
77
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
201513155155155--1558148597326--
78
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-20183182481-7881138591647103--
79
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
20171-64642--2175486850181--
80
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
201712691671686821750453010768-
81
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe ale naturii și exacte
2017153434----501828434--
82
Information Technologies, Systems And Networks
20171134131-3331522407246933-
83
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
2017129090896-9041559293510390-
84
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
2017-2018247474641-412142890235773-
85
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016115757----1404523315856-
86
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017117676----1294793315774-
87
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
2017-20182234734724-5139625480113291257-
88
International Conference on Intelligent Information Systems
201314481138-37382728693580--
89
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
201712100100----56485853710398-
90
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017132246118211361933142322-
91
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
201714571--56562534891376954-
92
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
2015-20176222322354299699472951527133211-
93
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
20171236---36362232674214036-
94
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
20171448715741433154260256747-
95
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
201716131131114714495101804224130-
96
Scientific symposium of young researchers
20171257357-5457131469385857-
97
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice
20171-9494----1515262394--
98
Teoria şi practica administrării publice
2016-20183338438436524225381970227746529234-
99
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
20161-4141----4827802062--
100
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
2005-20163629653435524326889626229125454202-
101
Creşterea economică în condiţiile globalizării
2016-20186332186710313316190228277882675-
102
Microelectronics and Computer Science
2014-2017212311311159992062258982129590498--
103
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
2017-2018413553553022311233217481984288318353-
104
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
201711626258--5811346152067--
105
Workshop on Foundations of Informatics
20151-262625-18252124471840--
106
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2014-2017242177212-21021225418863101268--
107
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-2018101427503992937742013032449375418247-
Total
2005-2018
199
227
13441
8919
7251
1223
5825
9263
21289
518865
3809
15399
3375
39