Date privind revistele monitorizate

Nr.CulegereaPerioadaTotal culegeriTotal descărcări culegeriTotal articoleTotal articole fără cuvinte- cheieTotal articole fără rezumate, roTotal articole fără rezumate, enTotal articole cu cuvinte- cheieTotal articole cu rezumateTotal descărcări articoleTotal accesări articoleInstituţii afiliateAutori uniciArticole cu CZUArticole cu DOI
1
Congres de Boală Parkinson și tulburări de mișcare
20211-1-1-11-513--
2
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
20111-1616151-16-101815--
3
3rd Central and Eastern European LUMEN
20171-5-4-55-3611--
4
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
20211-20201115-2011021819--
5
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
202111201--19191233142419-
6
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
20211-5---55-6349--
7
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
20211-27127-26274468456--
8
European teaching course on neurorehabilitation
20161177--1-91332197-
9
Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity
20161-1-1-11-2335--
10
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
202111875284828611141823158--
11
World Sleep Congress
20171-666--6591376-
12
5th European teaching course on neurorehabilitation
20151-101010-41051923354-
13
IWMI Working Papers
20201-11-----311-1
14
On War Studies
2021111-1-11-511--
15
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
20201-352212033341819841--
16
Applied science of today: problems and new approaches
2021121-1111-271311
17
Symposium of Agriculture and Food engineering
20211112-12-1212144831234--
18
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
202113999419113405219-
19
Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій
20211-1-1111-51111-
20
Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень
2021113-31331110233-
21
International Headache Congress
202111222--218224--
22
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
20211-45-1-4545442305478--
23
World Congress on Parkinson‘s Disease and Related Disorders
20211-111--116711--
24
Современная микология в России
20211-44----718329--
25
Balkan agricultural congress
20211-1-1-1147112--
26
International Agricultural, Biological and Life Science Conference
2021121-1-1157512--
27
Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology
20211-222--237748--
28
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
2021229533-92925844986412492-
29
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
20211-919-894285625--
30
Agrobioperspectives
2021122-2-2259827--
31
Современные биотехнологии для науки и практики
20211-------------
32
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
202114686811213165331002413462-
33
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
20201124-24-2424119761533--
34
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021»
20211-22----25212--
35
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
2021541101104730647370451438115--
36
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
20211-1-1-1122527--
37
Росийский Микробиологический Конгресс
20211111-----7715--
38
IEEE 14th Workshop on Low Temperature Electronics WOLTE 2021
20211-1-1-1157948-1
39
Simpozion de numismatică
20211124241021-24511552531--
40
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
202011171--1617261027226-17
41
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
202115181152171712992102417-
42
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
2021221201202418587964465336121--
43
Gheorghe Bobînă: Biobibliografie
20121-11-----1711--
44
Интеллектуальная культура Беларуси: истоки, традиции, методология исследования
20151-11-----4311--
45
Leading Innovative Vascular Education
20211-111--136614--
46
Global Challenges of Digital Transformation of Markets
20211-1-1-1126844--
47
Management educațional la nivel european.
20201-3434--882813761428--
48
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
20161-2-2-22-5843--
49
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
20212-222--2-6859-2
50
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
20072-49492631145111964546--
51
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective
20211911611151115116135669755269--
52
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
20211364664-586472348432154--
53
Sport. Olimpism. Sănătate
2021221372129613513570454950155--
54
Development through research and innovation-2020
20211225125-242515850428--
55
EU – a space of opportunities and challenges
20171113-113131315294420--
56
The Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe
202111111--1-4311--
57
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
2015112121995196973720--
58
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
20211679-79-797918351852115729-
59
Lecture Notes in Civil Engineering
20211-1-1-11-3534--
60
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013115441265054728631952--
61
Conferința Națională de Învățământ Virtual
20201-2-2-222814011--
62
Прикладні науково-технічні дослідження
20211-3333-3-11528--
63
Proceedings of the Academy of Romanian Scientists
2015111---11-1711--
64
Cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile
20171-1---1--11421--
65
Scientific Research for Sustainable Development
20181-1---11-4211--
66
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
2021118626262--62263341133135-62
67
Философские категориальные структуры в научном познании
20191-1111-113411--
68
Politica și comunicarea în tranziţie
20061-2828----210181227--
69
Est Europa_Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles
20161-1111-1-611--
70
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
20161-505036112381623422557--
71
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
20161-36827228291614041949--
72
Societatea și comunicarea în tranziţie
20081122-----3832--
73
Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări
20021-11----33511--
74
La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre l’OTAN et la Russie
20021-11----26011--
75
Spre viitor
20101-67166666674726691173--
76
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
2014348318362265731030232769--
77
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
20171-8585----5352751123--
78
Springer Proceedings in Physics
20181-1-1-11-8025-1
79
Философия и вызовы современности
20211-66----238818--
80
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016115263223465288480395852-
81
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.
202011252510--1681321720--
82
New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe
20191-1-1-11-6811--
83
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies
20212-331-11-19676-1
84
Materials Science Forum
20211-1-1-11-5035-1
85
Proceedings - 2021 23rd International Conference on Control Systems and Computer Science Technologies
20211-1-1-11-5814-1
86
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
20211934530-29301152899213631-
87
Proceedings of 2021 9th International Conference on Modern Power Systems
2021115-5-55-411217-5
88
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
20151-112-6410811211128680444114--
89
Ecological Chemistry
2005110463463417210144627524233239926--
90
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
201526152214913150152851644848162--
91
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011124242-2-21033462664--
92
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
2021153737637-37813362133937-
93
Economie şi mediu
20211-1818315-182510821728--
94
Inginerie agrară şi transport auto.
20131-74-74-7474975673812874-
95
Microscopy of Semiconducting Materials 2003
20181-1-1-11-7138-1
96
Teacher Training and Professional Development: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
20181-1-1-11-4012-1
97
EPJ Web of Conferences
20181-1-1-11-106916-1
98
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020
2018112-2-2249823--
99
NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
20181-1-1-11-13531-1
100
2018 14th International Conference on Development and Application Systems
20181-3-3-33-232415-3
101
Proceedings - 2018 23rd International Conference on Electrical Machines
20181-111--1-6746-1
102
Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development
20181-1-1-11-8112-1
103
Communications in Computer and Information Science
20181-1-1-11-6934-1
104
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
201812312-22-246915-3
105
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
20181-171-1616164310461018--
106
XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment
20201-1-1-11-42411--
107
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017111033103310010392790840134--
108
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
20151-54-16354541841912058--
109
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2017-2018219375936868917318565207492-
110
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005121931462162179192651388555213--
111
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought
20161-23321-2022110971229--
112
International Multidisciplinary Scientific GeoConference
20181-1-1-11-8636-1
113
Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
20181-1-1-11-4613-1
114
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
20211-444-14937537--
115
Mathematics and IT: Research and Education
20211613313311810-128383819447182--
116
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021161515----301096111615-
117
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021166161----5140662289--
118
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
20211172-2-221616644--
119
Springer Tracts in Modern Physics
20181-665-45-44811-6
120
Transportation Research Procedia
20171-1-1-11-5625-1
121
Proceedings of 9th International Scientific Conference
20181-2-2-22-20128-2
122
Societies and Political Orders in Transition
2018121-1-11-2511-1
123
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
202111070-69170702357794207070-
124
The EU’s Eastern Neighbourhood: Migration, Borders and Regional Stability
20161-111--1-7333-1
125
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018112727----2143044--
126
Sergiu Rădăuţanu
2021171616----22828910--
127
Comunicarea Interpersonală
20212-45243-434322836192245--
128
Media and digital literacy in language education
20201118-18-1818521486820--
129
Студент года 2021
2021111-1-114831211
130
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
2021144145145145--1454922118352355145145
131
Primii paşi în ştiinţă
20051-35351331-352725881054--
132
Public Finance and Post-Communist Party Development
20161-111--1-4722--
133
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
20141-32428-28283816561329--
134
World Scientific Series in Global Health Economics and Public Policy
20201-111--1-6333-1
135
Cyanobacteria: From Basic Science to Applications
20181-1-1-11-5711-1
136
Eastern Europe in 1968: Responses to the Prague Spring and Warsaw Pact Invasion
2018111-1-11-5211-1
137
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
20211221051055746131034931485928205105105
138
Lecture Notes in Electrical Engineering
20181-1-1-11-2555-1
139
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
20181-111--1-6324-1
140
Proceedings - 2018 5th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry
20181-1-1-11-5244-1
141
Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives
20181-312-22510745-3
142
Actual issues of morphology
20121-99-99299994697239238--
143
IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
20181-2-2-22-9025-2
144
Neuromethods
20211-2-2-22-15735-2
145
Identitate şi valori culturale în context European
2021132424-24-2485181062524-
146
International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering
20211-1-1-11-7424-1
147
IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference
20211-1-1-11-6723-1
148
Smart Innovation, Systems and Technologies
20181-515-45-30611-5
149
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
20202158-55-585813144042965--
150
Proceedings of the Prehistoric Society
20181-1-1-11-4944-1
151
NanoScience and Technology
20181-312-22-214108-2
152
Competing Values in Archaeological Heritage
20181-1-1-11-5511-1
153
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
202119452--434310835112450--
154
Proceedings of the 11th IADIS International Conference Information Systems
20181-1-1-11-5011--
155
Online Course Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
20181-1-1-11-8921-1
156
MATEC Web of Conferences
2018-20193-919-8935951028-8
157
The security dimensions of EU enlargement: Wider Europe, weaker Europe?
20181-1-1-11-4511--
158
EPE 2018 - Proceedings of the 2018 10th International Conference and Expositions on Electrical And Power Engineering
20181-1-1-11-7124-1
159
2018 IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
20181-1-1-11-4839-1
160
Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia
20161-111--1-5911-1
161
Optics InfoBase Conference Papers
20201-111--1-7425-1
162
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
20194412266211611653399812125118-
163
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporane
2019115151----11334946--
164
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
202111515213-131359124011214-
165
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
20191-1-1-11-7411--
166
New frontiers in natural product chemistry.
2021120303030--30188619419672929
167
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010113535287132332153241--
168
AIP Conference Proceedings
20192-2-2-22-16638-2
169
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană
20071-3737-1-1522801738--
170
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
20191-18182710112314631018--
171
Schimbarea începe de la noi
2018121818----9108111--
172
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
202014757571151714588004267675-
173
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
20211147575702-725988794377574-
174
Інформаційні управляючі системи і технології
20201-1-1-1138311-1
175
Brainstorming Week On Membrane Computing
2004-202015-434342-142428302630--
176
Practica psihologică modernă
2013-2015316767653176737676591658--
177
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
202117111110--1076163611310-
178
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021171818----3115961417-
179
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
202011323223141025941357--
180
Международный конгресс по репродуктивной медицине
2016-202135555--515448210--
181
Proceedings - 2019 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science
20191-1-1-11-9514-1
182
Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
20191-1-1-11-14715-1
183
2019 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
2019146-6-66-456311-6
184
International Conference on Electical Drives and Power Electronics
20191-1-1-11-7723-1
185
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
202118998--89313633108-
186
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.
2021161239-9958104011312-
187
Structural Integrity
20191-1-1-11-4933-1
188
Key Engineering Materials
20191-2-2-22318038-2
189
Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
2020121-1-11-13823--
190
Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy
20191-1-1-1117422-1
191
Proceedings of 10th International Scientific Conference BALTTRIB 2019
20191-1-1-1118825-1
192
Proceedings of the 17th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
20191-1---1-113322--
193
Identity and dialogue in the era of globalization
20191-6-6-66956126--
194
The challenges of communication
20181-2-1122189122--
195
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
2013-201916-34234-32341313051028--
196
Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue
20151-4-4-44225514--
197
Communication, context, interdisciplinarity
20121-11----13511--
198
Numele şi numirea
2011124-4-44527514--
199
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
2021218190190-13-13213148985190190-
200
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age
20191-1-1-11-4634-1
201
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
2018-20192-2-2-22-20449-2
202
Improving the Academic Writing Experience in Higher Education
20191-1-1-11-10233--
203
Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration
2019112-2-22114524-1
204
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
2018-2019217024643687081120498531-
205
International Conference of Young Researchers
2008-20114115804417646553656233342758118574--
206
Tendințe moderne în psihologia practică
20171-242424--24191276832624-
207
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
201511303030-13010726831244--
208
Republica Moldova pe calea modernizării
20151-2121----261633923--
209
Colindatul de ceată bărbătească
20111-111151-6179192211-
210
Issues in Toxicology
20211-1---1--10722-1
211
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
2008-20104-949472571929911852473--
212
Studies in Fuzziness and Soft Computing
202111111--127032-1
213
Geographia Napocensis Conference 100
2019123312-313255283-
214
Un mediu sigur-sănătate protejată
20201-------------
215
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
20211587639681823308334261012-
216
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021121451452131821721107998263--
217
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană
2020156969664-6931278572811369-
218
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
202117666663-8642185804138366-
219
Proceedings of the 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, EMC EUROPE
2020121-1-11-13835-1
220
CEUR Workshop Proceedings
2018-2021333-3-3323366513--
221
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
2017154646456-4622545742448--
222
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
2011-2012499595844329527817404581--
223
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018125111114025804725983--
224
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean
20171-8112778664912--
225
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013125121210495115945181553--
226
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016112812732727484471142727-
227
Centenarul unirii:
20181-16115115162418341419--
228
Sub semnul Mărţişorului
20151-121--1111231343813--
229
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020121010----161571899-
230
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
20161-46--4464616060161853--
231
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean
20181-1011-910271198182910-
232
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice
2018-20192-2828----31767214--
233
Managementul public al programelor europene
20161-11114157541571313--
234
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
201913526281465236179233159--
235
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
20181-1010----41060111--
236
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
2021122121121152-1216322421452132121-
237
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018121010-1-1189924109-
238
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020154226240412757103294941-
239
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018-20192-464640--42110414622645-
240
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
20181-1010-10-10941296514--
241
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
20201230228-28292435410243630-
242
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
20141115215263151-1521151633946153--
243
Scientific Collection ”InterConf”
2020-20219451181188037771002598793419650-
244
Strategii şi politici de management în economia contemporană
2013-20215142893627113253284891447207126056-
245
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
20161-1503149-1471491162537464312--
246
In honorem Ion Şişcanu
20111-3434-1-16334573135--
247
E-Health and Bioengineering Conference
20201-2-2-22-21857-2
248
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
2018-20193125555511-52198720134052-
249
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
202021293-71259393327144162310293-
250
Conspecte numismatice
2011-2017796767----184744825--
251
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.
2011153131232126262956941--
252
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
20201249-13-49492237032234949-
253
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova
20201617-17-1717642577320--
254
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
20201519218-1718852829720--
255
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
20141-317251242519434896628-
256
Conference on Innovative Research
20191-111--1110724--
257
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
201911334--29291514737143130-
258
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei
20201-------------
259
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020159191233598792713994341112-
260
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology
20181-222-1211245152-
261
IEEE 16th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
20201-1-1-11-6313-1
262
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
20201167373197734736100667908751193--
263
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistrean
20191-10102-221111721419101
264
Present Environment and Sustainable Development
2020-20212238382216-3863467055015-
265
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
20201460258858602599231376959-
266
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
2016-202026464645-1745244361043545-
267
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
202012161611123161774565412--
268
Proceedings of the International Semiconductor Conference
20201-2-2-22-191616-2
269
Competitiveness and sustainable development
202011369-69-696960586832391--
270
Solid State Phenomena
20201-111--1-10127-1
271
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
202014191-118192253103423--
272
Conference on Information Technology and Nanotechnology
20201-2-2-22-22527-2
273
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
20201-2-2-22-21313-2
274
Conference on System Theory, Control and Computing
20201-1-1-11-6011-1
275
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
20201523-91232312033011027--
276
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020-20212772131815596516443422962--
277
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
2019210156715331491558201971719165154-
278
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
202015282828142856620955823-
279
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
202029160-154616016021114640183169160-
280
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
202014111--1714836--
281
Le Paléolitique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen
20191-1-1-11-13255--
282
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători
202014262623-223603242789--
283
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
2017-2020452323158-2358244073423-
284
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
202011432131-3131134524611503131
285
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
20201271031377310210314851794638129--
286
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
2020172626----453048784--
287
Agriculture and Food engineering
20201512-12-1212501580627--
288
The Museum and Scientific Research
2020172-1122417311--
289
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
20201-5523-51657118--
290
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-20215213006601962942069983639549224300-
291
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
20201-441-117390191-
292
Tradiţii şi procese etnice
2020-20212147547317174250104011858-36
293
Communication, Context and Interdisciplinarity
20202710-10-1010871267310--
294
Contemporary Issues in Economy and Technology
2014-20204227-27-27277141451342--
295
Studii culturale
202013271252262797922772726-
296
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
202016646464--64204914326134--
297
eLearning and Software for Education Conference
2020-2021222-2-228754189-2
298
Conference on Applied Electronics
2020111-1-11-12645-1
299
Journal of Physics: Conference Series
2018-202113314114-1314412515675-14
300
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin
202015676767-167318937434151--
301
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences
20201-111--1710211--
302
Биология – наука XXI века
20201122----228746--
303
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere
202017141113131452214341414-
304
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
20201729-1229295695863223429-
305
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2020111-1-11-15712--
306
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
20201619117218198048321017--
307
Устойчивое развитие энергетики республики Беларусь: состояние и перспективы
20201-------------
308
Advanced Technology
202012222--2-35013-1
309
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ
20201422----536614--
310
Актуальные поблемы энергетики и экологии
20201111-----16512--
311
Forumul regional al energiei
2020131212----412169326--
312
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
20201357254-555516493475112855-
313
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:
201713171714410171592724716--
314
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 2015
201514252513129241114837196125-
315
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
20201454454150541409096307653-
316
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
20201945451313-163009020365245-
317
Latinitate, Romanitate, Românitate
2020-20212287777294257529293963459--
318
Mechatronic Systems and Materials
20201-1-1-11-12023-1
319
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-20183712712712313512458215590221391-
320
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018121414113212194275314--
321
Provocări şi oportunităţi în educaţie
20181-------------
322
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
20201152822712627133818686328-
323
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
20191-4-4-444063324--
324
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
2017-20192-3-3-331063676-1
325
Lecture Notes in Mechanical Engineering
2019-20202-2-2-22-18449-2
326
MedEspera
2018-20202683211823-8218236689888631977--
327
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
202019878772645781571411855164--
328
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
2020-2021285555155-551145860175727-
329
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
2018-202043414-341297119-4
330
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
2018-20206-13113-1213-14711655-13
331
Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Științe sociale
202011491918311-855681471919191-
332
Conference on Communications
20201-2-2-22-49829-2
333
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
2020-20212-2-2-22-25617-2
334
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications
2018-20202-3-3-33-251310-3
335
Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale
20201775755210-586261773617574-
336
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
201911095951--1197153795610391-
337
Studii de arhondologie şi genealogie
2013-2015214343--40--485879----
338
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
2014-2021242166166-656616159891650--
339
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
20201498080802-80229119118318380-
340
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing
20151-2-2-22-2391011-2
341
Pattern Recognition and Tracking XXXI
20201-1-1-11-14111-1
342
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering
20201-2-2-22-68528-2
343
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
2018-202110318-18-1818215591243-18
344
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.
2020-20212112626-26-26903490132326-
345
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
201916465396414114311418225245-
346
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings
20201-1-1-11-17516-1
347
Identităţile Chişinăului
2011-20184101281282513-36271185417266127-
348
Conference on Development and Application Systems
20201-4-4-44-872211-4
349
E3S Web of Conferences
2019-2020558-8-881610952038-8
350
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ
2019215438207353922889301532--
351
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020110252511413155327078151916-
352
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017164961914434926588112559--
353
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
2018-2020215221-11-55337--
354
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем
20191-11----124014--
355
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
20191-11-----20911--
356
High Magnetic Fields in Semiconductor Physics
20181-11----634737--
357
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
20201112961623292597298644--
358
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра
20171112212210135910611427344582191-
359
Достижения химии в агропромышленном комплексе
20161-4-3144112682124-
360
Topical issues of new drugs development
20161144----111970314--
361
Balkan Workshop on Applied Physics
20161-55----151003519--
362
Advances in Intelligent Systems and Computing
2018-202063202018-13182026072644-17
363
Medical Plants – present and perspectives
20161-6-6-6651304515--
364
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields
20161-33----164425--
365
Contaminated sites
20161-2-2-22344038--
366
Small-angle neutron scattering
20161-222--2-42432--
367
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova
20141211----420023--
368
In Memoriam
20121-11----419323--
369
A.I.Cuza University Days
20161-555--53741620--
370
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
2017111111--111642716421--
371
Достижения молодых ученых: химические науки
20171199----1424032129-
372
Conference on Chemistry and Chemical Engineering
20171144----18117829--
373
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
2020111104191181031041008272874136--
374
Chemistry, physics and technology of surface
2016-201721171717--1774436936--
375
Химическая термодинамика и кинетика
20171-11-----14312--
376
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани
20171122----1412132-
377
Environmental, Industrial and Energy Security
20171-4442-431487364-
378
Аналитика РБ-2017
20171-11-----17112--
379
Trends in Organic Synthesis
201711222--2863836--
380
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
2017-202123232311-1114139371449--
381
International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse
20171-77----192119823--
382
Middle Atlantic Regional Meeting
20171-22-----48034--
383
Keele Meeting on Aluminium
201711221--1146511--
384
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
2020-202146921021023111216720544181390424208-
385
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
20151-636363--63561181913120--
386
Scientific Papers Series D. Animal Science
2012-20191017626727468160181712178--
387
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie
2015-20172222-21221616610--
388
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
20073536931356183383684776442072525--
389
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar
2016112212132122838784142221-
390
Управляемые электропередачи
2007-2019354949251910267814182113843-
391
Romanian Chemistry Conference
2016-2018252222----4975081354--
392
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială
2018111212----493523827--
393
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules
20181-333--34135529--
394
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyond
20181-22-----70833--
395
Euroinvent 2018
20181-1-1-11-30729--
396
Water JPI 2018
20181-11-----37416--
397
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
20181-3-3-33-1008253-
398
Аналитика РБ-2018
20181-11----220912--
399
Ресурси природних вод Карпатського регіону
2017-20182-333--31108137--
400
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _2018
20181-1-1-11-42711--
401
Midwest Enzyme Chemistry Conference
20181-11-----23934--
402
Современные достижения органической химии
20191177----122628314--
403
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari
2017-20192710105--5132811830--
404
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
2019114---4-1014203124-
405
Conservarea diversităţii plantelor
201019113113110241121642480134180--
406
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
2018-2019213636----271020974436-
407
Современные достижения фармацевтической науки и практики
20191233----31266312--
408
Euro chemistry conference
20191111----134225--
409
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting
20191-222--2670224--
410
The Environment and the Industry
2013-20217113737-1-3622-4681771653-16
411
Отходы, причины их образования и перспективы использования
2019123-213351108253-
412
European Conference on Neutron Scattering
201912111--1168444--
413
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
201811372361353714316163163636-
414
Contabilitate
2010-2013271102109210811028036344208447-
415
Чугаевская конференция по координационной химии
2005-2021344854859--9901102711741100--
416
Book of Abstracts
201916626260--601501911539154--
417
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte
2013155252494-5228112460253--
418
Magnetic resonance in condensed matter
200712434343--43171120445127--
419
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
2006-202099289289721161188395288609219759-
420
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'2012
20121-1-1-11-30624--
421
Cercetări arheologice în Republica Moldova.
2017-2021513139139-80-80378234692883139-
422
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:
201511292916-6756947153028-
423
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,
202022418118144174-1812783578313183181-
424
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016135757519456731521457142--
425
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012145151-10-1021411550235051-
426
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
2006-2015384564564492-451309138023225856--
427
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
2015-201623107110141061071883476546115107-
428
Neuroscience for medicine and psychology
2016-20215640540523122537797415--207-
429
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
2009-202035237633343434334494578241995168788
430
Economie
2012-2013216200121862418819911835907745195--
431
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
201111116116144154-1604864000922225--
432
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
201716484-3444429415361762--
433
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalități
20171-------------
434
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani
20121244442843-43205117032342--
435
Unicitate şi diversitate prin folclor
2019123030291-301638085193330-
436
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
201914545454--541981554429117--
437
Техника и технологии в аграрном производстве
20191-2020----25463322420-
438
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
20191621-21-21211929001625--
439
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului
20061315215288120-1504013940031155--
440
Lumina verbului matern
20191126464114142362187391756--
441
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2020321041599268910069152013477103-
442
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019-20202451091499895107782320741795--
443
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
201916473364447245152411653--
444
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
20191124343268-3316812316143--
445
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
202011983151116872173732979369282-
446
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
2019156666472-479631566416666-
447
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
201813432241414340315044115443-
448
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
2019-2021476251251161244-2449675663082184239-
449
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne
20142-168168-12---161062441----
450
Zootehnie şi Biotehnologii agricole
20181289-8728989142376974016589-
451
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
2017134142013740132141382245--
452
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
201911433---333332912886133333-
453
Al XVIII-lea simpozion de numismatică
2019152323920-231217838252923-
454
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
2019-20202171713170-1681709453894748168171-
455
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
201928992519874892042411155910597-
456
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică
20191337724313037298147371447--
457
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale
2018222858571214255372646829110--
458
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
20181686982277832133621519156--
459
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
2015-2021622369369358132263598635568585285132-
460
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
201824661152225565700267893492--
461
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
20161322-22-22225069771040--
462
Heraldica Moldaviae
20191481--77472868667-
463
World economy and international economic relations
202011223122-222254510339731--
464
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
20181835351212102612310466945--
465
Dialog intercultural polono-moldovenesc
2019-20215202152152512546271630725126231--
466
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
20191226262-19192378426437--
467
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
201115843-228184289258311194--
468
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies
2019171061069846996533967274207--
469
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
201911637--13737168132561140--
470
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:
201811065176646542720436872--
471
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
2019133030----65738811187-
472
Simpozionul național de studii culturale:
2019-202132116616624149-1574363211123104109-
473
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
2019123737337-37222128251252--
474
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
201816498471414843516641165248-
475
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
2018-20212128810961096591322092596822276679295858908-
476
Dunărea – Nistru: Anuar
2017-201927808051484854311178232877--
477
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
2018-202010623693693523219355537210884393329162-
478
Starea actuală a componentelor de mediu.
20191103312933232253141103413333
479
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
2016-202097932514324-31132431258220185290218-
480
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019-2020221961030586871082279062511630-
481
Horticultura. Agronomie
20181319-19-191973837253019-
482
IFMBE Proceedings
2015-20202591590-86901371573755272-89
483
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
20191151261261259-12621314814053137--
484
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
2014-2021329343833623353386727582697519341100
485
Orientări actuale în cercetarea doctorală
2016-2019320142142649057142735326993018238-
486
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019124999964423995863556936208--
487
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
20111416616616513-16518074975571193--
488
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.
20201-1621-14153117101318--
489
Agronomie şi agroecologie
2018114110110861091103654698338198110-
490
Integrare prin cercetare și inovare
2013-2020453346346-233-3--438495309--246-
491
Functional Ecology of Animals
2018114878737-35374282890524157-85
492
Tehnologii didactice moderne:
201611312712711028-12712084741353131--
493
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019121515----7141562715-
494
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019183313213233405138334543232
495
Analele ştiinţifice ale USM.
201511353534319-5371114766252--
496
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
2018124122712031151218475162533153122-
497
Electronics, Communications and Computing
20191775675-69753592531324149--
498
Proceedings IMCS-55
20191277576-72761212289036133--
499
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
201911574107326474335334924912972-
500
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019133243243241-22411090107134115538--
501
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
20191950-50-5050445169891445--
502
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
2018-2020326132132213093112110644175516246-
503
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
201428842163186379883315951378--
504
Valorile moral-spirituale ale educaţiei.
20151488888618-86468251802984--
505
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования
2015-20162-95957587-95909537341120--
506
Republica Moldova între Este şi Vest.
20131235351-1113514144153135-
507
Abstract book.
2015181881886-1361565058875412--
508
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
2011184714524647981600319591-
509
Economie.
20102615131162614815111175855821159--
510
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
2019-2021660102818418783101010182998201056721189--
511
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
201116135-741231351351503265652268--
512
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
2013-2019356536536881551731741133143624106658-184
513
International congress on oil and protein crops
2018111140140140-181405074114584342--
514
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
2012-20203148585--14--21415446--29-
515
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
2015-2021546479254601745446913067946977492206-
516
Anuarul Institutului de Istorie:
2019119232323--231698475425--
517
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi :
2018173643243236184135591238--
518
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:
20052296964378-954952998919109--
519
Școala modernă:
201511417511632317417521515739412--
520
Пушкин и современность
20161-1010646625297831010-
521
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
20153---25--25-------
522
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
20171231201118811912015614423211--
523
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
20181201041104-1031045354918031194104-
524
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
2017-2019216462462460-9460745128832286117912-
525
Breviarium
2018132828----99648912528-
526
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2018528418264024839241277110705982600--
527
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
20181329--1292923410460931--
528
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
2018-20193302362361985-9133948730525192142-
529
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
2006-2009221041047125-90160224458118--
530
Medicină veterinară
2013-2018382081020511982063007082752347206-
531
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
20181377111-7676359285942690--
532
Creativitatea în jurnalism
2018-2020273030-101102927635222--
533
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018-20203702802259927827921129452844237--
534
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)
20181-------------
535
Agronomie
2011163232732930991153053832-
536
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
2019-2021220100100242-43211202901784--
537
Agronomie şi ecologie
20131594-9319494301286344019694-
538
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
2008151222121-1201212563602435187--
539
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
20171149292752118653123825189--
540
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
2014-2019744309309----11558913144227141-
541
Interuniversitaria
2011-2020163370291593145611683528619279325667545-
542
International Workshop on Intelligent Information Systems
20111148-48-484847143032683--
543
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
2018153030----22614971193729-
544
Securitatea informaţională
2009-201881829329323312412373257845279261--
545
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018-20192810310393754102555373584111453-
546
Sustainable use and protection of animal world diversity:
201411113713769106-1365144264460234--
547
Cadastru și Drept
2011-201843131725311311292311858118040--310-
548
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
201729163742148156159429474244232--
549
Istorie şi cultură
201815547491475026422180295554-
550
Fiziologia şi sănătatea
20121463163-62632362392114111--
551
Health Technology Management
201613939393--931513209366255--
552
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti
20151219192-12754848817--
553
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
2010-201865361427559365876011993171458139813452-
554
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
20151238737-313737116902345--
555
Inginerie agrară şi transport auto
2015-2018222205220052032054047990349261205-
556
Zootehnie şi biotehnologii
2010-20153212571125042462534708572474334181-
557
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017
201719767666--66255212254279--
558
Ecological and environmental chemistry 2017
201711729729727792828758698955161637--
559
Microbial Biotechnology
2014-20183453383388-14897411064987476--
560
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
2015-202020491040104010321032-10326430326205--475-
561
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
2015-2020834445445--205225-83410351984461438-
562
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
2016-2018241155914861461549085313249227--
563
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
201811549249-4749142730996306449-
564
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
201418213213213-62132397059384429--
565
Materials Science and Condensed Matter Physics
2006-201897116421642162079-162323884843446032420311-
566
Научно-образовательное пространство:
2018149068748488435359163511088-
567
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
20171296-21196963824960739119--
568
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018163838341153532212526133636-
569
Ştiinţă, educaţie, cultură
2016-202114101182515017659116751765350254676646813721756-
570
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2018-202078402402----4638137753519162-
571
Curriculumul şcolar
20181231201201176-12012995961846142--
572
Integrare prin cercetare şi inovare.
2013-20202521518271827861815-86118822558028----
573
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
20181121425312838474788--
574
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
20171423121122213238947523--
575
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
201711254716847525602363474353-
576
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017124949462254674027254246149-
577
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
2017213128128----6835164743144--
578
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
20181958-5275857392228811692--
579
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
2016-2019415317663162525131794073112812211-
580
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
2018-201944929317--253276-3728123442183282-
581
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
20181729128-282813512065134627-
582
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
2016116147147----6205356290290--
583
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
20181168181----534716212389--
584
Viitorul ne aparţine
2015-20204484934931089-9430431392783243791-
585
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-202151916316315813915913994417377181125154
586
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
2011-20176112092095740113120579702502198--
587
Information Technologies and Security
20121449123463739132193863069--
588
Conservation of plant diversity
2012-201742742542576-23376109811780088455135-
589
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
20171911211253-52553694447143199--
590
Integrarea economică Europeană
201614151522911398664232015-
591
Sielmen, october 2015
20151527-1992727961181295727-
592
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
2013-2016635419419307118138921291282833400--
593
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2014-20203391261261115-112117835822112464-
594
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2015-20195---9333-933------
595
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
2013112151151----2275055358258--
596
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
20181617171617162319785821--
597
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
20161458751-5151321261982064--
598
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
20171-11111112112215734113--
599
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
2017176354695863780285931575--
600
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014-202013242871871129-12419024191891675270-
601
International Conference on Membrane Computing
201311333325-82529118542554--
602
La început a fost opera
2016141818----12069371327--
603
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018116151211414435847761514-
604
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
2015-2021884604604--591--8874179554----
605
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
201711210104-69593782571810-
606
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-20185-125125-112-105--99137859--21-
607
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
201711430-2823030278129681236--
608
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015-20182142821326314269274130711315493499--
609
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
20166362993825433261292486413662954379--
610
Arts and Desing
201112164571212148629551416-
611
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
2011-2021515569569552-2475521641379453031343--
612
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-20183682481-78814093359448103--
613
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
20171864642--22722969650181--
614
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017146916716868358337333010668-
615
Information Technologies, Systems And Networks
20171234131-333117214771246933-
616
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
2017-202032931731722013119317329682588108265209-
617
Valorificarea patrimoniului etnocultural
2016-20205332392397116910920515507374854193157-
618
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016145757----18524224315856-
619
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017147676----19924712315774-
620
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
2017-2021774760760181291744164146241500174415561216
621
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-202028761265-64651672034349118--
622
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
201716100100----1119530033610398-
623
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014-2017296363468286147821137236122-
624
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
201719571--565664728602376954-
625
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
2010-202113-55555523150224231206612395567256347-
626
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
20171236---363650814473204036-
627
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
2017211931541137887995338823813347-
628
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
20172221881887146171152672588--187-
629
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:
2013-2019134267067092329-353425918352325583317-
630
Teoria şi practica administrării publice
2011-20211175144514451368139767413971003041882516579436-
631
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
2016134141----102132912062--
632
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
2005-20163452965343552432681947125241126450294-
633
Creşterea economică în condiţiile globalizării
2013-201911165460121444524484527076241668113362173-
634
Microelectronics and Computer Science
2014-201722531131115999206225162911762193559--
635
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
2015-2020121491119111910881088-10889527326628--488-
636
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
201715626258--58434258012067--
637
Workshop on Foundations of Informatics
20151-262625-182544108161840--
638
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2014-2017292177212-2102124228190699267--
639
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-20201477676586686686186686535258115109560348-
Total
2002-2021
1262
5810
58323
35769
35158
12871
27215
45281
282597
15011088
15052
63769
19627
1635