Date privind revistele monitorizate

Nr.CulegereaPerioadaTotal culegeriTotal descărcări culegeriTotal articoleTotal articole fără cuvinte- cheieTotal articole fără rezumate, roTotal articole fără rezumate, enTotal articole cu cuvinte- cheieTotal articole cu rezumateTotal descărcări articoleTotal accesări articoleInstituţii afiliateAutori uniciArticole cu CZUArticole cu DOI
1
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
20171-68166667681911--
2
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
201812104-104-10410436633195--
3
Central and Eastern European Conference
20171-------------
4
Breviarium
20181-------------
5
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the Food Industry–2018
20181110171013194101520033220--
6
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
20181-29--12929127930--
7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
20181-93931885-9014124793--
8
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
20091-63634817-59160427--
9
Medicină veterinară
20131-63-63-6363172266963-
10
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
20181177111-767631982788--
11
Creativitatea în jurnalism
20181-1717----676116--
12
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
20181394-7259492133042195--
13
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)
20181-------------
14
Agronomie
20111-323273293013853832-
15
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
20191-5757----61741359--
16
Agronomie şi ecologie
20131-94-931949441353614094-
17
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
20081-1222121-1201211521332137--
18
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
2017129292752118613147189--
19
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
20172-52-48652523126136216-
20
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:
2016-20183123023032146-150935741716579-
21
Interuniversitaria
2015-201941128310629125125162982127--
22
International Workshop on Intelligent Information Systems
20111-48-48-484841462683--
23
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
20181-3030----272721524--
24
Securitatea informaţională
2009-20188129329323312412377240978247--
25
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018115353452245359221217253-
26
Sustainable use and protection of animal world diversity:
20141113513569105-135675451161--
27
Cadastru și Drept
2013-20162115019148313114918101440150138-
28
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
2017121637421481561591918964232--
29
Istorie şi cultură
2018115474914750378882744--
30
Fiziologia şi sănătatea
20121263163-626313103513103--
31
Health Technology Management
20161-939393--9311138053153--
32
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti
20151-19192-123257817--
33
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
2013-20153131092881230130723198869313306-
34
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
20151-38737-313726251829--
35
Inginerie agrară şi transport auto
2015111102106410811024181628108110-
36
Zootehnie şi biotehnologii
2013-201522183617831771811329035137181-
37
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017
201711767666--662411773659--
38
Ecological and environmental chemistry 2017
201712297297277928287424295110324--
39
Creșterea economică în condițiile globalizării:
20161-14113-13135252215--
40
Microbial Biotechnology
2014-2018343383388-148139349889476--
41
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
2015-20179142642637153142211760427240--
42
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
2017-20182299993493338911422610994-
43
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
20181180177379809214592196--
44
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
20181349249-4749481054306449-
45
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
20141-137137137-313729194270301--
46
Materials Science and Condensed Matter Physics
2006-20184117467467343-73733710752338116557-
47
International Conference on Microbial Biotechnology
2014111071073-4312147934202--
48
Научно-образовательное пространство:
2018119088748288161442264088-
49
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
20171296-211969618141839119--
50
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
20181238383411535297731232--
51
Ştiinţă, educaţie, cultură
2017-2018324301841711412419657996111289416-
52
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2018116060----21161226109--
53
Curriculumul şcolar
20181111201201176-120282298046142--
54
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015-201893624624332141232182467575561--
55
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
201816131531281245277--
56
International spring symposium proceedings
20171323121122217451318--
57
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
201714547168475290120774353-
58
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
20171-49494622546811585246149-
59
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
201721128128----210316543144--
60
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
20181758-527585712915751691--
61
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
20171-81-811081811117533285--
62
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
20181595577189091214287241491-
63
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
20181529128-2828281010134627-
64
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
201612147147----70386991290--
65
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018158181----17159032389--
66
Viitorul ne aparţine
2015-20173140240214-5222638518351--
67
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-20182345454411145709743872-39
68
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
2012-20175116616657401131204947361782--
69
Information Technologies and Security
201211491234637391617393069--
70
Conservation of plant diversity
2014-201736346346--233-2105608814031-
71
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
20171211211253-525571509144199--
72
Integrarea economică Europeană
20161215152291118307320--
73
Sielmen, october 2015
20151-27-1992727232077957--
74
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
2014-20164725125118060122135681263234--
75
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2014-2016256161514-511744045159--
76
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
201721123-2-12312344486121135--
77
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
201311151151----1221123358259--
78
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018131717161716651397821--
79
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
20161158751-515110040382064--
80
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
20171-111111121132791113--
81
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
201713635469586321242571575--
82
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014-2019113779779-81287922080684555--
83
International Conference on Membrane Computing
201311333325-8251825422554--
84
La început a fost opera
2016111818----4414151327--
85
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
20181-151211414102144361514-
86
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
20152612042511161173791032450119--
87
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
20171310104-69501067718--
88
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-2017461031037176110124976211461--
89
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
20171330-282303010023091236--
90
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015-20182828213263142692748962155392501--
91
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
20166129938254332612929642240354379--
92
Arts and Desing
20111-16457121251133051416-
93
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
2011-201533419419404-2164041220912301011--
94
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-20183182481-7881140635547103--
95
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
20171-64642--2178510750181--
96
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
201712691671686822453593010768-
97
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti
2017-2018258585----562059452--
98
Information Technologies, Systems And Networks
20171134131-3331552553246933-
99
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
2017129090896-9042162663510390-
100
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
2017-2018247474641-412283157235773-
101
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016115757----1514877315856-
102
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017117676----1335116315774-
103
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
2017-20182234734724-5150327329113291257-
104
International Conference on Intelligent Information Systems
201314481138-37382830833580--
105
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
201713100100----61392373710398-
106
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017152246118211402060142322-
107
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
201714571--56562585231376954-
108
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
2015-201762223223542996995031061227133211-
109
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
20171236---36362332869214036-
110
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
20171448715741433224561256747-
111
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
201716131131114714517108184224130-
112
Scientific symposium of young researchers
20171257357-5457134491185857-
113
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice
20171-9494----1625557394--
114
Teoria şi practica administrării publice
2016-201964506506486263435021063249367632234-
115
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
20161-4141----5229592062--
116
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
2005-20163729653435524326892027764125454202-
117
Creşterea economică în condiţiile globalizării
2016-20186332186710313316201031288882675-
118
Microelectronics and Computer Science
2014-2017213311311159992062259352290489498--
119
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
2017-2018413553553022311233218312119088318353-
120
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
201711626258--5811548272067--
121
Workshop on Foundations of Informatics
20151-262625-18252125721840--
122
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2014-2017242177212-21021225819916101268--
123
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-2018101427503992937742013502706075418247-
Total
2005-2019
237
267
16220
10583
8984
1559
7341
11342
23338
575515
4366
18476
4084
39