Date privind revistele monitorizate

Nr.CulegereaPerioadaTotal culegeriTotal descărcări culegeriTotal accesări culegeriTotal articoleTotal articole fără cuvinte- cheieTotal articole fără rezumate, roTotal articole fără rezumate, enTotal articole cu cuvinte- cheieTotal articole cu rezumateTotal descărcări articoleTotal accesări articoleInstituţii afiliateAutori uniciArticole cu CZUArticole cu DOI
1
Inginerie agrară şi transport auto
20151--1002964981001202899100-
2
Zootehnie şi biotehnologii
2013-20152--15161473145149-1363095149-
3
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017
20171--767666--666583659--
4
Ecological and environmental chemistry 2017
201712-29729727792828727637109324--
5
Creșterea economică în condițiile globalizării:
20161--14113-13132115215--
6
Microbial Biotechnology
2016-20182--2312315-551955977389--
7
Securitatea informațională
201712-666--6-9532--
8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
2015-201791-426426371531422214797240--
9
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
201712-555518615192509135051-
10
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
20181--8017737980444472196--
11
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
201811-49249-474914535306449-
12
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
20141--137137137-31372747570301--
13
Materials Science and Condensed Matter Physics
2014-201837-6596596473-6506930653221128--
14
International Conference on Microbial Biotechnology
201411-1071073-43745034202--
15
Научно-образовательное пространство:
201811-908874828891006264088-
16
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
20171--96-2119696969139119--
17
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
201811-38383411535173361232--
18
Ştiinţă, educaţie, cultură
2017-201832-326163161031031745251888260319-
19
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
201811-6060----1898026109--
20
Curriculumul şcolar
201814-1201201176-120245194046142--
21
Integrare prin cercetare şi inovare
201511-1111-11-111214828--
22
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
201814-13153128822177--
23
International spring symposium proceedings
201711-23121122214277318--
24
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
201713-54716847527680374353-
25
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
20171--49494622546137782461--
26
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
201721-128128----120142243144--
27
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
201812-58-52758576910341691--
28
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
20171--81-81108181711753285--
29
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
201814-95577189091169163641491-
30
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
201813-29128-282819698134627-
31
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
201612-147147----54207591290--
32
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
201812-8181----14441452389--
33
Viitorul ne aparţine
2015-201731-40240214-5152264418351--
34
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-201823-121211121261481924-4
35
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
2012-201751-16616657401131202227171782--
36
Information Technologies and Security
20121--491234637391412653069--
37
Conservation of plant diversity
201716-1357--128-1923541552431-
38
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
201711-11211253-525549332644199--
39
Integrarea economică Europeană
201612-15152291111145320--
40
Sielmen, october 2015
20151--27-1992727151569957--
41
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
2014-201645-25125118060122128453633234--
42
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2014-201624-6161514-511272907159--
43
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
20172--123-2-12312335560111135--
44
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
20131--151151----100851858259--
45
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
201812-1717161716531088821--
46
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
20161--58751-51516731402064--
47
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
20171--111111121116623113--
48
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
201712-635469586315631061575--
49
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014-201893-697697-71075521072079516--
50
International Conference on Membrane Computing
20131--333325-8251719892554--
51
La început a fost opera
201611-1818----3310541327--
52
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
20181--15121141469108361514-
53
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
201524-1204251116117297808650119--
54
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
201711-10104-6925697718--
55
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-201744-1031037176110117555591461--
56
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
201712-30-28230308718041236--
57
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015-201821-28213263142692747121655692501--
58
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
201661-29938254332612928071708154379--
59
Arts and Desing
20111--16457121232110451416-
60
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
20151--1-1-1136132--
61
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-201831-82481-7881124510947103--
62
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
20171--64642--2172423950181--
63
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
201712-691671686821243863010768-
64
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe ale naturii și exacte
201715-3434----421585434--
65
Information Technologies, Systems And Networks
201711-35132-3432472130246934-
66
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
201712-9090896-9038749743510390-
67
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
2017-201823-7474641-411831973235773-
68
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
201611-5757----1383867315856-
69
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
20171--7676----1233869315774-
70
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
2017-201821-34734724-5130021184113292257-
71
International Conference on Intelligent Information Systems
201313-481138-37382623723580--
72
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
201711-100100----47670693710398-
73
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
20171--2246118211251691142322-
74
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
201714-571--56562374216376954-
75
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
2015-201761-22322354299699447744227133211-
76
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
201711-36---36361922310214036-
77
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
201714-48715741432903790256747-
78
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
201716-13113111471443084724224130-
79
Scientific symposium of young researchers
201712-57357-5457130416285857-
80
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice
20171--9494----1444044394--
81
Teoria şi practica administrării publice
2016-201833-38438436524225381844191536529234-
82
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
20161--4141----4623582062--
83
Energetica Moldovei
2005-201634-29653435524326883821840125455202-
84
Creşterea economică în condiţiile globalizării
2016-201863-32186710313316169923560882675-
85
Microelectronics and Computer Science
2017210-19619677521061137741774156391--
86
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
2017-201841-3553553022311233216231622088318353-
87
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
201711-626258--5810838902067--
88
Workshop on Foundations of Informatics
20151--262625-18251721751840--
89
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2014-201724-2177212-21021224916820101268--
90
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-2018101-427503982937741911712080975418247-