Date privind revistele monitorizate

Nr.CulegereaPerioadaTotal culegeriTotal descărcări culegeriTotal articoleTotal articole fără cuvinte- cheieTotal articole fără rezumate, roTotal articole fără rezumate, enTotal articole cu cuvinte- cheieTotal articole cu rezumateTotal descărcări articoleTotal accesări articoleInstituţii afiliateAutori uniciArticole cu CZUArticole cu DOI
1
Education, quality and sustainable development
20201-414-34-1916--
2
Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering
20241-1-1-11-626-1
3
Dimensiunea Enciclopedică şi Universală a operei lui Dimitrie Cantemir
20121-2-2-22-3011--
4
Education in the perspective of values.
2020-20212-75175-747538002070--
5
Procesul civil și executare silită. Teorie și practică
2016111--111-4621--
6
French-Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry
2010-20174-3434344-34-6151667--
7
CASEE universities as laboratories for new paradigms in life sciences and related disciplines
20211-111--1-1716--
8
European Congress of Radiology
20121-1-1-11-38---1
9
Găgăuzia: limbă, istorie, cultură.
20241-4754364243351372235145-
10
Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich
20171-333--3-5437--
11
Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества
20171-111--1-3422--
12
Interferenţe de succes pentru reconectare
20211-11-----2111--
13
Agrarian economy and rural development - realities and perspectives for Romania
2017-20203-9-9-991633615--
14
Simpozionul Internațional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR”
20141-2828325202881547832--
15
Фінансово-кредитна система: вектори розвитку
20181-1111-1-1811--
16
Мать и дитя
2009-2012211111----1289113--
17
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
20231186584181865417535868580
18
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
20231-411214041132352833--
19
World Glaucoma Congress
20231-111--1-3745--
20
Congresul naţional de reumatologie
20231-1212-121121624331--
21
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
20211-666--6-296830--
22
StudMath-IT
2019-20224-6-6-66135328--
23
International Applied Social Sciences Congress
2023111131113-112113706584117232--
24
Advances in Science and Technology
20241-1-1-11-6322-1
25
New horizons in urology
2023117575754-7511478513132--
26
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024111363621614347122191539--
27
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених
2019-20234-19219219118-1923679131219--
28
Globalization and Higher Education in Economics and Business Administratrion – GEBA
2021-20232-12212-10129682416--
29
International Conference on Applied Mathematics and Computer Science
20231-1-1-11-10025-1
30
International Conference on Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting
2023121-1-11-2911--
31
Individ, familie, societate – provocări contemporane
20141-1---1--2113--
32
Funcţii şi disfuncţii ale familiei contemporane
20141-2--222-2312--
33
Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы в условиях пандемии
20211111----22412--
34
Economic Security in the Context of Systemic Transformations
20241130-30-3030972272154130-
35
Congress of the European Association for Endoscopic Surgery
20221-333--3-14827--
36
Global Ethics - Key of Sustainability
20201-1-1-11-2412-1
37
Studies and Current Trends in Science of Education
20171-1-1-11-1111-1
38
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences.
2011-20163-2031911719111541634--
39
Economic International Conference
20201-1-1-11-3023-1
40
Communicative Action and Transdisciplinarity in the Ethical Society
2018-20192-5-5-55-18636-5
41
Globalization, Innovation and Development
2020-20222-2-2-22115837-2
42
Teacher Education for Promoting Well-Being in School
20211-2-2-22-6222-2
43
Individual, family, society – contemporary challenges
2017-20234126-26-262616153793226-
44
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2020-2022227474-1-16447615772-
45
World Lumen Congress
20211-4-4-44-12646-4
46
Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences
2020-20234-39-39-3939303133296939-
47
Probleme ale lingvisticii și didacticii limbilor străine: tradiții și inovații", conferință ştiințifică națională
20231313-1-1313149871313-
48
Rethinking Social Action. Core Values in Practice
2018-20193-12-12-12129693721-12
49
New Approaches in Social and Humanistic Sciences
20181-4-4-441166411-4
50
International Conference Innovative Business Management and Global Entrepreneurship
20201-4-4-44220827-4
51
EURINT
2013-20237115-15-1515101054922--
52
Стратегические направления социально-экономического и финансового развития национальной экономики
20201-1111-1-4011--
53
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
20241147245-4545170367712484646
54
Application of information and communication technology and statistics in economy and education
2012-20218131129-302911176482631-
55
Application of information and communication technology in economy and education
20111-4-4-44-269144-
56
Актуальні проблеми сучасного дизайну
20201-6-61662270386-
57
Romanian textiles and leather conference
20222-8-8-88346927-3
58
Proceedings of the International Conference on Virtual Learning
20231-3-3-33114545-3
59
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale :
20231-393915-5272051143839-
60
Applied Mechanics and Materials
20141-1-1-11-3835-1
61
Advanced Materials Research
2012-20145-12-12-1212-547724-12
62
International Forum on Knowledge Asset Dynamics
2020111-1-11-8111--
63
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
20231-301222930122161873--
64
Proceedings of International Conference on Research in Education and Science
2023111-1-1146221--
65
Myopia Day
2023112929235428172197114329-
66
Imunodeficiențele primare în era screening-ului neonatal
202311172--15142810031651--
67
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
20231-19-10919195513495241919
68
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
20231547---47471484220155147-
69
Nanotechnology
20101-1-1-11-5734--
70
International Conference in Applied Ethics and Integrity in Doctoral Conduct and Research
2022117-7-776343177-
71
Registrul maladiilor reumatice la copii: experiența Republicii Moldova
20231-19-84191919178943519-
72
ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings
20051-1-1-11-9233--
73
Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe
20231-3232-32-32172077135830-
74
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
20231-32-917323229227175432-
75
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
20231713--131313478561251313
76
Ziua bolilor rare 2023
20231291318926675319-
77
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
20231112112220211812839202020
78
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
20241123527153333923619136734-
79
Engineering Education at the Cross-Roads of Civilizations
20051-1-1-11-5022--
80
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
20231188--5675153268-
81
International Conference on Infrared and Millimetre Waves
20071-1-1-11-4336-1
82
International Conference on Transparent Optical Networks
20111-1-1-11-6047-1
83
All together for mental health: trauma and its prices for humanity
202311797979-1798474604710579-
84
EPJ Applied Physics
20041-1-1-11-7246-1
85
ECS Transactions
2006-20127-7-7-77-4701122-7
86
Lasers and Electro-Optics Society Annual Meeting
20081-1-1-11-5637-1
87
International Conference on Infrared and Millimeter Waves
20041-1-1-11-5437-1
88
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023173912-38391603213164339-
89
Politici imperiale în Estul şi Vestul spaţiului românesc
20101-11-102111112631812--
90
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
2014-20184-4444241355310--
91
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
20231247--2474769369148147-
92
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
1994-19973-4-4-44-237314-3
93
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
20211-31115153030716321216--
94
Materials Research Society Symposium - Proceedings
1999-20058-8-8-88-484823-3
95
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
202315471114647112400215514646
96
Education for Peace and Sustainable Development
20231131166116-110116203775233--
97
Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională
2023146-146612539126-
98
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
20231-19---191931163652119-
99
Actualități în pneumologia copilului
202314212145152116197473721-
100
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022-202327591--5858177548765959-
101
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
20232194825-46461514707135847-
102
Uluslararası Tarım Kongresi
20201-7-717710539412--
103
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
20231-575756-335737511981001-
104
Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология
20231-1111-114514--
105
Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку
20231111-1-1-6711--
106
IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics
20231-1-1-11-7224-1
107
Integrated Management of Environmental Resources
20231-101010-410441013928--
108
Fenomene şi tendinţe în audiovizual. In Honorem Victor Moraru la 70 de ani
2023152121----50137951813-
109
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
2023162932-26266329719372626
110
Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук
20181-3-3-331268333-
111
Музыкознание : история и современность глазами молодых ученых
20191-1-1111151111-
112
Музыка в пространстве медиакультуры
20191-3-3-33219712--
113
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
20231-3113-303076322712353030
114
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
20231151621161-1611612701584667407160-
115
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era
202311130230230110-3023802506778675--
116
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
20231420203822041204762916-
117
Global Migraine and Pain Summit
202011111--1-7323--
118
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
202311338137-373794345216403838
119
International Congress
202314388753035603253276937-
120
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
20231436-36-3636372691163936-
121
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
202311254550349532555069285453-
122
Romanian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation and Balneology
202311515-455593614--
123
Creativitate. Tehnologie. Marketing
202311591562585914664392110059-
124
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-202362101010-3106941219--
125
CONFER 2023
20231320---2020271920463--
126
Conferința Naționala de Neuroștiințe Moderne „Boala Parkinson și Alte Tulburari de Mișcare”
2023128-438813964213--
127
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023113371-336371724364193936-
128
Animal Science - Challenges and Innovations
20231-3-3-33730226--
129
Університет online. Освіта в умовах пандемії
20211-111--1-6122--
130
BIO Web of Conferences
2019-2023122151515--15112022243-15
131
ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
20211-22----115323--
132
Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування
20201-887--737645148-
133
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
202311363112533362283833124335-
134
Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи»
20161-1---1--12213--
135
Forum al recuperării fizice medicale Chișinău
2022121313-117121510521314--
136
Pluralitatea de făptuitori: între doctrină și jurisprudență
2022161311211213110129151212-
137
Inovații pedagogice în sfera digitală
2020-20223724724781350502391816915020714-
138
Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step
2022136262132111315470336117--
139
Proiectul educațional/comunitar – segment complementar procesului educațional
202211236431723382627103823-
140
Balkan Region Conference on Engineering and Business Education
20151-1-1-11-9423-1
141
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
202311663-62163631447929391715863
142
World Congress on Language Policies
20021-222--21120----
143
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering
2022-202332131313-813241478729--
144
Quality teaching for future
20231-27-23-2727903359173126-
145
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
2023141-1-116183912--
146
Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи
20111-33-----32023--
147
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
20221521321342204-2136842238113202213-
148
Advances in Science, Technology and Innovation
20231-2-2-22-238616-2
149
New frontiers in natural product chemistry
202313282828--281005069959-28
150
Probleme și soluții în știința contemporană
20231761-9-61613866526109760-
151
IFMBE Proceedings. International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics, ISBEMP 2012
2013121-1-11-7234-1
152
Lecture Notes in Networks and Systems
2023-20243-4-4-44-343817-4
153
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
20171-38-3893838324210213738-
154
Natural sciences in the dialogue of generations
2023138196119411951956662695771410194-
155
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
20231371-5077171242783046671-
156
Simpozionul Internațional Sănătate prin educație 2023
20231-1--1111616811--
157
Direcţiile de modernizare a cercetărilor ameliorative şi tehnologice la culturile cerealiere şi leguminoase
20211-48147204747494662178625-
158
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
20231221521-16211622964341--
159
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
2023110373737--37107554428853636
160
Prevenirea și combaterea violenței în familie
202311342140-4140292531415484242
161
International scientific conference on accounting, ISCA 2023
20231333-3213333301456810453333
162
TEXTEH
2008-202141514-451575027-2
163
Technical Textiles-Present and Future
20211-5-5-5547702213-5
164
4th International Black Sea modern scientific research congress
2023133-3-331954933--
165
Вызовы и возможности управления азотом в сельском хозяйстве
20211-1-1111-10614--
166
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
20161314923116101261382471889348220149-
167
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
20171243438252836545600188942-
168
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023262727119926643222162926-
169
Science and education: new approaches and perspectives
202344533821303531733716954631792352336212
170
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
202219491282448482076309238749-
171
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
202311654-1-54543418113266954-
172
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения
20171-636355820635072223551--
173
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
202111361113536320529064135-
174
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
20221423-8-232396279942523-
175
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
20231142012119191613402142220-
176
Materials and Technologies
20061-1-1-11-14835-1
177
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
20231455555-505512497092513955-
178
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
202311412210-1010511767491010
179
Parteneriatul Estic:
2023111301-229303275926163228-
180
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
20221936133335362156305164236-
181
Design and Nature
20041-1-1-11-10638--
182
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
20221743141442431876617124440-
183
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
202312019218-1718117319382018-
184
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
20221525---252595412012262525
185
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
20221738137-37371686580174038-
186
Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації
20211-11----1118131-
187
Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності національної поліції України
20181111-----176121-
188
Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи
20181-11-----125121-
189
87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking"
20221-2-2-2216367132-
190
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
2008-2014425-5-55-764525-5
191
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
20151-1-1-11-15922-1
192
Symposium on Electronics and Telecommunications
20151-1-1-11-26422-1
193
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
20231141919----29256543019-
194
Сучасні інформаційні технології в діяльності національної поліції України
202312551--13690726--
195
IEEE SOI-3D-Subthreshold Microelectronics Technology Unified Conference
20151-1-1-11416534-1
196
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
2020-202221486864043408620514932349285-
197
IFMBE Proceedings . 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, MBEC 2014
2015191-1-11-19036-1
198
International Conference on Renewable Energy Research and Applications
20151-1-1-11-21623-1
199
Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei
20081242422--2362633547--
200
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
20231227633529737660817746159976-
201
Conference on Control Systems and Computer Science
20151-221-11-29222-2
202
Energy Procedia
20151-2-2-223298511-2
203
International Conference on Electrical Drives and Power Electronics
20151-1-1-11-15623-1
204
European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference
20151-1-1-11-13536--
205
Миграционные мосты в Евразии: новые подходы к формированию миграционной политики в интересах устойчивого развития
2020112-2-2273991322
206
Accounting and Finance – the global languages in business
2019-2022447070691-70117124501561--
207
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
20142616316315215221626002313519173--
208
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022111731676727242516279208473-
209
Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку
20231-22----2349222-
210
Промислова фармація — реалії та перспективи
20221-333-13207026183-
211
Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing
20151-1-1-11-10925-1
212
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :
202312956251545598213538276556-
213
Progress in Systems Engineering
20151-------------
214
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
2022-20233778-11178787371848339917878
215
Society Consciousness Computers
2021-2022278787542616862681604730103--
216
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
202311431-1331313537846133531-
217
Education for values - continuity and context
20181496196-95961921741938116--
218
Sănătatea Mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate
202213367161429342838772174935-
219
Три века под знаком новизны. Отечественное искусство 1700-2000-е
20161-1-1-11-162--1-
220
Inessa Soktoeva's Scientific Heritage in the Context of the Current Issues in Modern Fine Arts
20181-1-1-11119111--
221
Четвёртые Казанские искусствоведческие чтения.
20151-1-1-111172----
222
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
2015-201951130-12821301291572241026106--
223
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
20221325-89252587510395525-
224
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul Globalizării
2023181019-99135275031299
225
Penser l’Europe.
2012-20132-22----7322----
226
Ştiinţă - Cunoaştere - Creativitate – Spiritualitate
20161-2---22939712--
227
Rolul științei în soluționarea crizelor contemporane
20221-1---111722211--
228
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
201611979751721597478184532911796-
229
Философия в Беларуси и перспективы мировой интеллектуальной культуры
20111-22----2223----
230
Довгирдовские чтения
20121-22----1237----
231
Беларусь и Россия в европейском контексте : проблемы государственно-го управления процессом модернизации
20121-33-----510----
232
Семья и женщина в современном мире : социальные и культурные аспекты
20121-22-----197----
233
Omul, criminologia, ştiinţa
202311111627161115516118323596984202--
234
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
20151564646121363372101292086--
235
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
20221144231439404421022223464242
236
IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology
2019-2021212-2-22-55124-2
237
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
202312794336159192627278412013094-
238
Electric Vehicles International Conference
20191-1-1-11-19112-1
239
Экология родного края: проблемы и пути их решения
2022-2023229-9999251574310--
240
Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем
20211-1-1111316313--
241
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
20222171166110-1101107082500547110112112
242
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
2011-20233416216146501461593073120245148161-
243
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устойчивого развития страны происхождения
20171-11---1-17711--
244
International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence
2015-20192-2-2-22-30435-2
245
Simpozionul Internațional Sănătate prin educație 2020
20201-11----622511--
246
Dialog millet dili için hem onun rolu kultura, üüretim hem incä zanaat ilerlemesindä
2023152323----36390091322-
247
2005 - anul European al cetăţeniei prin educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia"
2004111616----41935610--
248
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
20221125311-525357414102295553-
249
Освіта і здоров’я підростаючого покоління
20211-1-1-112154111-
250
Музыка, образование и культура: научно-методическое сопровождение
2021155511-15719585-
251
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative
2022110222221122218640896252222
252
Provocări contemporane în educația artistică
2021155---5525983375-
253
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
2015-201961130911222943083076475986053166308-
254
Conferinta anuala a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral
2022155---5533122768--
255
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…
2022118211192202122945042016--
256
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
20231204040336253940011155159040-
257
Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности
2019124-4-448648464-
258
International Conference Information Visualisation
20171-1-1-11-15511-1
259
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022-20232125435115152622979915525151
260
IEEE International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems
2017111-1-11-16256-1
261
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
2021225321241313221710220745321
262
International Symposium on Electrical and Electronics Engineering
20171-4-4-44-77536-4
263
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
202216351352343522092642373535
264
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022-202321270-134570692121464315427022
265
Imunopedia
20221114143-11148337281814-
266
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
20221928--12828377809983328-
267
Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova
2009134444----5395083744--
268
Libraries in the 21st century: gateway to a progressive and integrated society
20221314-13-1414363594111614-
269
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
20221264113-404163812588165240-
270
CIGRE Session 46
2016111-1-11-24226--
271
Traducerea – act creativ: între știință și artă
202211251112150512851321920525050
272
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,
20221-18-1621818844338111818-
273
World Congress of Surgery
1997-199922331--11356529--
274
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
20221540214383842015470107238-
275
Pregătim viitorul promovând excelenţa :
20161522224278334572722--
276
Великие преобразователи естествознания: Николай Коперник
20141-3333-3-52613--
277
Национальная философия в глобальном мире
20181-221--1639233--
278
Sesiunea științifică de primăvara a Academiei Oamenilor de Știință din România
2017112---222468122--
279
Tradiții și progrese în știința Românească
2021111---111227221--
280
Managementul interdisciplinar al copilului
2022143421043233163941797934-
281
International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
2016-2023212-2-22-312413-2
282
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
202224265-33365655181581921866528
283
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
2020-202231094391-9191250204204010533-
284
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022114202-1181998506241919-
285
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane
202211329425-252514367029272525
286
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
202221977354107477529174952589--
287
Proceedings of Science
2017-2021212-2-22539645--
288
Knowledge Economy - Challenges of the 21 Century -
2017-20226-101010--10102255712--
289
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2018-20192186862778-8614616162508386-
290
Power Electronics and Motion Control
2007-2016617-7-77714461013-7
291
Biology and sustainable development
2022-202321268-68-68684061395523120--
292
Медицинская реабилитация: научные исследования и клиническая практика
20221122----1348523--
293
Пироговский форум травматологов ортопедов
20221-11----2214221-
294
Радиология
20221266----111318312--
295
Chimia ecologică şi a mediului
2022-20232810510520508559822607210114--
296
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022110261251252616867565432525
297
Инновации и прагматика филологических исследований
20061271714947-5468117881769--
298
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
20221112-1-1212118320031812-
299
Mental health in this challenging world
201812242424-16244845251947--
300
Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды
20181-5-5-552105827-5
301
Международная конференция по голографии и прикладным оптическим технологиям
20221-11----117722--
302
Annual Microwave Power Symposium
20221-11-----16511--
303
Минский международный форум по тепломассообмену
20221-11-----212141-
304
Modern directions of scientific research development
20221-1-11114257231-
305
Ужгородська школа з атомноi фiзики та квантовоi електронiки
20221-111--1-26513--
306
Euroasian Scientific Discussions
20221-111--1228226--
307
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022-2023216373717117341656159112117-
308
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,
20091654543737-53257119332061--
309
„Update on chronic headache and pain”, dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Functional Neurology research unit at the Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
2022111019-996923938118-
310
Здоровые почвы – гарант устойчивого развития
2022114-4-44-955144-
311
Фундаментальные и прикладные аспекты микробиологии в науке и образовании
2022113333-32079914--
312
Экология и жизнь человека (Так хочется жить)
2022113-23331965837--
313
Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі
2022-202324883213249225106-
314
International Summer School of Neurology
202211111--1329511--
315
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
202217211173202023852947252020
316
IV Международная научно-практическая конференция «Гипертекст как объект лингвистического исследования»
20151-111--1319421--
317
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
2015-20239133838137-3816483371650--
318
Digestive Surgery
19991-222--2147213--
319
Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новий час»
20111-222--2-35524--
320
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică
2022141313413-1393346021413-
321
Gheorghe V. Madan: 150 de ani de la naștere
2022151010-10-104027081810-
322
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe
2022125541-526104526--
323
Agriculture for Life, Life for Agriculture
2022-202331221-21-21215046061268--
324
Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success
202213111--1814911--
325
Topical Problems of Plant Production under Climatic Changes
20221-111--17283131-
326
Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii
20111-22---2-38324--
327
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
20221322-22-222297615335522-
328
Международный когресс хирургов-гепатологов стран СНГ
20091-1111-1217814--
329
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
202213333--318850263-
330
Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку
202212131311116250522413-
331
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages
20181-28128-2728725686731--
332
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
20221103012822930529853312423030
333
International Congress of Education, Health and Human Movement
2021112-2-2280101935-2
334
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022111221-121221665824424--
335
Știința Deschisă în Republica Moldova
2022233472--45453971539515361919
336
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
202212589453858877524187409487-
337
Workshop on Intelligent Information Systems
2022-20232747746-40461798810237627-
338
Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке
2016112-2-22239515--
339
Перспективы лекарственного растениеведения
2018112-21224487222-
340
Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції
20181122----440313--
341
From Plants to Pharmacy Shelf
2017-201921444--448881222--
342
Степи Северной Евразии
20181-666--610143439--
343
ICT plus
2009115745525355151177553110657-
344
PSE Meeting
202211888--8972361719--
345
Planta . Наука, практика та освіта
2022122---2-248712--
346
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
201921158554-5354338123722457--
347
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023339108-10771081085182389677710831
348
Ecological chemistry ensures a healthy environment
202216252525--251396696942-24
349
Новые технологии получения и применения биологически активных веществ
20021-11----229916--
350
Geniu, talent, creativitate
202221648245-4645478122772646--
351
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, Тезисы
20111-1313----2627291139--
352
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
202017183-2151520546941115-
353
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
2009-2013211111----111954541--
354
Biotechnologies and food technologies
20191-1-1-111618623--
355
Chemical technologies and Biotechnologies and food technologies
2019111-1-111126929--
356
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea
2022-20232112121-20---643990--21-
357
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
202113341281333318082181460--
358
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
20221113838----1107347833--
359
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități
202211534130-333029986791434--
360
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021129971-849182239--
361
Sănătate mintală într-o lume plină de provocări
2018-2021214731719555673788175494589--
362
Transactions of the American Nuclear Society
20161-1---1--17436--
363
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022121614825758103717514208258-
364
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
202112888--829180218--
365
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
2007-2022138141141141139-1411722932220132--
366
Olympiads in Informatics
2016111-1-11227933-1
367
Uzhhorod School of Atomic Physics and Quantum Electronics
20221122----949614--
368
Conference on Electrical and Power Engineering
201011919-89111761313--
369
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021-2022251021023370-1004832398361140102-
370
Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering
20221-2-2-22-54656-2
371
Relaţiile moldo-bulgare. Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă
201112383889-11456381831--
372
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
202215138-38-38389901141610693838
373
Proceedings of the ASME Turbo Expo
20161-1-1-11-38323-1
374
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistrean
20222183333121123116811030243133-
375
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016162424-1-16363411129--
376
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
2020192441120241518289924--
377
Promoting Objective and Measurable Food Quality and Safety
20161-2-2-22440034--
378
Condensed Matter Research at the IBR-2
20221-111--1537635--
379
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
201514323226386469462034--
380
International Conference on Transboundary Aquifers
202111333--39871634--
381
Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters
2016118-8-8872036517-8
382
Actualités dans l’enseignement des langues dans un contexte pluridisciplinaire
20131371445716771352158942349--
383
IEEE International Conference on Communications
2016112-2-22146615-2
384
Conference on Lasers and Electro-Optics
2016111-1-11-16728-1
385
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
202211071--669418862666
386
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
20121374-1167474103154412286--
387
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
201013434371-75269631551--
388
Integration potential of modern psychology and directions of its development
20121-222--21441945--
389
Political and economic self-constitution
2017-202144777--732173127--
390
Cinematografia națională: istorie și destine
2022141212-12-1279410751212-
391
România în spațiul euroatlantic: interferențe culturale și lingvistice
2020111--111740111--
392
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
2017-20182-301-82930749149591--
393
Rezistenţa la educaţie:
20141-6767667-66367217282765--
394
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova
200811494941-4296070856--
395
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
20051126261618-24105846832126-
396
Proceedings - International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum
20161-1-1-11-23523-1
397
Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties, and Characterization Techniques
20161-1-1-11-18421-1
398
Computational Methods in Applied Sciences
20161-1-1-11-24335-1
399
Symposia Professorum
2003-200851874744329-71255206201039--
400
Conferința științifică studențească cu participare internațională
2022116703526769105924646179668-
401
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
202211533330130306781088421363030
402
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
20201191118923314111138-
403
Advances in Experimental Medicine and Biology
2022111-1-11-323311-1
404
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
2021-20233161771175317617722014366614189124123
405
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022134242101061013692812140--
406
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură
2016134040637-379387142240--
407
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
2016-20223211-11-111133136731-11
408
International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics
20161-1-1-11-22511--
409
Виноградарство и виноделие
2011-202127994-442224655174-
410
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
2019-202249175-174-17517415185854420236--
411
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept
20101244441932-37271124781246--
412
Metal Oxides for Non-volatile Memory: Materials, Technology and Applications
20221111-----35711-1
413
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022121818131131364595581617-
414
High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet
20171-1-1-11424625-1
415
Heavy Metals and Other Pollutants in the Environment: Biological Aspects
20171-1-1-11-22643--
416
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
20052156564413153223148132357--
417
Модернізація інститутів держави і права під впливом глобалізації
20211211----116811--
418
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal
20131-5656----51123952069--
419
Conference on Applied and Industrial Mathematics
2017-2023656509509422258647912389794213943944-
420
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
2005325252503-52161135981143--
421
IEEE International Conference on Mechatronics
20111-1-1-11-24114-1
422
З’їзді хірургів України
20151155----31053310--
423
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016114911624849178134641751--
424
Dunărea – Nistru: științe sociale. Lingvistica. Pedagogia
2011113232----197067732--
425
Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications
20221-1-1-11-33015-1
426
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice
20091133331914-252218879639--
427
Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii
20191-142103121363485641214-
428
L’organisation de l’administration publique locale en Moldavie
20161-21221419215650661721--
429
Fortified sites from the 1st millennium BC
2014128826-818198569--
430
Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности: российский и зарубежный опыт
20201-11----119611--
431
Fizica şi tehnologiile moderne
2016135067394446333142443980--
432
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
20211123561181817766601029--
433
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
2022361156-1302115615626795767744222156156
434
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
20211653521448531109187112059--
435
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022123344241303353511825174428-
436
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
20211746-46-4646212135931947--
437
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
20211843-3-434323716016165043-
438
Institutul Național de Cercetări Economice
2021152020----4948641117-
439
Congresul Național de Farmacie
2021-20232112828-12281907794562--
440
Studii şi cercetări juridice
2020-20235238989804498789035948175384-
441
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
2021-2022440120-4011201202336442004913891-
442
Black Sea Ophthalmological Society Congress
202114525250--501151290250121--
443
Buletin ştiinţific al tinerilor istorici
2013134141383-41145113471637--
444
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021122424----89583992324-
445
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
202118333--303231110589193633-
446
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.
2021110391382383819511519224139-
447
Микроорганизмы и плодородие почвы
2022124-4444471529294-
448
A Virtual Higher Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress
20191-111--1-28422--
449
Advances In Insect Rearing For Research And Pest Management
20211-11-----19311--
450
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european
201313313301283113681641227--
451
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
202111150--150508171808233495050
452
Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans
2021111-1-11-29312-1
453
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
202146320722041120520728076595137211206-
454
Empowering english language educators through action research
20211320-20-20206449541125--
455
Proceedings of the International Astronautical Congress
2015-2021212-2-2236241828--
456
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
202111045342-424271515153205145-
457
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova
2021132525102162516876501559--
458
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
20211631-6-313192712938164131-
459
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
20211416167131512249611211--
460
Populatia Republicii Moldova in contextul migratiilor internationale
200518171737-7454309102017-
461
Trends in Mathematics
202112111--1-30622-1
462
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021-20233361681116415716116283942525145168-
463
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013148787736673842226834198--
464
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
201412383563537192112591439--
465
World Congress of Vine and Wine
20191-111--1119913--
466
Multi-omics data integration for genotype phenotype association
20201-111--1222413--
467
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
2014-201521262-12426568102537--
468
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
2014-2018211313379134036441131--
469
Audio Engineering Society International Convention 2017
20171-1-1-11731633--
470
IEEE International Conference on Smart Technologies
20171-1-1-11-26813-1
471
Horizons in World Physics
20171-1-1-11-23111--
472
Handbook of Antimicrobial Coatings
20171-1-1-11-28938-1
473
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics
2021157171602-622161783892215--
474
Eurasian Studies in Business and Economics
2017-2022242-2-22451223-2
475
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
20211-111-11011523486131611-
476
RAD Conference Proceedings
2015-2017242-2-22-68716-1
477
Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţară
2013142020-7-72446231517--
478
Caietele Sextil Pușcariu
2017-20192-12-11112125738034118-
479
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
20221115012525495070418144640--
480
Springer Proceedings in Business and Economics
2019-2024324-4-44-70279-4
481
ACM International Conference Proceeding Series
2012-20236511-10-11102018601123-11
482
Advances in Mathematics Research
20211-1-1-11431211--
483
Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences
2022143-3-33-1098713-3
484
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
20121558582816143434161191669--
485
Mathematical Research Summaries
20171-1-1-11-24022--
486
Recent Advances in Trace Elements
2017112-2-22-566610-2
487
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications
2021-20232-2-2-22-45139-2
488
IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
20171-1-1-11-34723-1
489
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014127676717774611188542589--
490
Recent Advances in Natural Language Processing
2015-2017213-3-334985833-2
491
Proceedings - 2017 International Conference on Modern Power Systems
20171-2-2-22-113914-2
492
European Solid-State Device Research Conference
20171-1-1-11-27933-1
493
Proceedings - 2016 4th International Symposium on Computing and Networking
20171-1-1-11-25422-1
494
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science
2017-20222-2-2-22350084-2
495
Euro-Aliment
20211532232-3032179103291063--
496
ICSIT 2017 - 8th International Conference on Society and Information Technologies, Proceedings
20171-1-1-11-27923--
497
Procedia Engineering
20171-111--1-29615-1
498
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
20162-16116-151628448322516-
499
Состояние и перспективы разработки, использования биологически активных соединений в научной и практической деятельности
20181222-----419272-
500
International Political Economy Series
2022111-1-11133931-1
501
Регіон – 2019: суспільно-географічні аспекти
20191-1-1-111284111-
502
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
20131586282384832182314141135--
503
Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений
20192-9983489254742199
504
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
20211325-16-2525287859053325-
505
Bulgaria of regions
20181-3-3-33392344--
506
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018112666665-476567819959186866-
507
Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах
20171-222--21153539--
508
Наука, питание и здоровье
2021122-2-2211801462-
509
Nanostructured Zinc Oxide: Synthesis, Properties and Applications
202113332-12-104023-3
510
Lecture Notes in Educational Technology
2022151-1-11-34211-1
511
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020-2022347125111481141181731365776711286-
512
Problems and perspectives in European education development
20161-11-----24022--
513
Достижения и проблемы современной науки
20161-1-1-113039314--
514
Dezvoltare economică și cercetare
2021-20232199878289197984213443413241-
515
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021114656564--64183124309277565-
516
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări
20141230302832302838074637--
517
Proceedings of the 12th International Management Conference
20181-1-1-11131111--
518
International Conference on Cooperative Studies
20121-11----227213--
519
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
20211128383784-821550288853296--
520
International Agriculture Congress
202111613112-12121434596526--
521
International Conference on energy and environment
2017-20212144--4---1528---4
522
RoEduNet IEEE International Conference
2013-202151010210-81017132513241010
523
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
202114771111271901217--
524
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar
2015125050495-50502132531553--
525
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
202111111111--1127324752411-
526
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018167373----119154894282--
527
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
20101189898516387420220052897--
528
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-202332919921195417819634504809662164199-
529
Advances in Chemistry Research
20181-1-1-11134211--
530
Emerging Trends in Materials Science and Nanotechnology
20201-111--1-19111--
531
Международная научная конференция «Материалы и структуры современной электроники»
2020111-1-1136033311--
532
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering
20211-1-1-11-23811-1
533
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
20212176019-595896321027307060-
534
Conferința internațională științifică de contabilitate
20201540-402404057613431226340-
535
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
201412631653104760191170104111246-
536
Educația în fața noilor provocări
2021234102642969820223943460126102-
537
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
201613694411965681301204913595--
538
Congresul IV național de oncologie
201511727220651472266237862819071-
539
Congresul Național de Chirurgie
2016133636-253680111211194--
540
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
202111088888188-883452345248991-
541
Conferința Națională de Chirurgie
2011-20172323-1323236177631347--
542
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021151922191719147730041919-
543
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
20211101010--665940934566
544
Contabilitatea
2012-201952132032025933229312427010059767236104-
545
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013-201528434342-1429911887641--
546
The Collection.
2021-202221668-6536868619248383494--
547
Archaeological Heritage Policies and Management Structures
2017111-1-11631511--
548
InterCarto, InterGIS
20211-2-2-222477134-2
549
Syringa L.: коллекции, выращивание, использование
2021121-1-112433141-
550
Tezele celei de-a
2015-202173910151015144736277412282339834418081007-
551
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін
2021159---9-804595223--
552
Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями
202113222--2131193152-
553
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
20211738-33538386681397318531-
554
Congresul Național al Societății Române de Coloproctologie
20191181--78132590333--
555
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021-202321536129735363451013753536-
556
Static and Dynamic Game Theory: Foundations and Applications
201811111--1-27311-1
557
Conference on Applied and Theoretical Electricity
2016-2018212-2-22-60335-2
558
IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition
2018111-1-11-28224-1
559
International Conference on Intelligent Energy and Power Systems
2016-2018212-2-22-57233-2
560
Біологічні дослідження
20211-11-----402121-
561
Nanotechnologies and Nanomaterials
20211211-----361121-
562
Всеукраїнська школа-семiнар та Конкурс молодих вчених зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
20201-11----133512--
563
Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics
202011111--1-44513-1
564
Nanostructures: Physics and Technologies
2018-202022444--4411574114-
565
PLMCN 2020 Online Conference
202011111--1-44524--
566
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european
20101889893681-89322281193388--
567
Congres de Boală Parkinson și tulburări de mișcare
2021131-1-11825713--
568
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
20111-1616151-16393337815--
569
3rd Central and Eastern European LUMEN
20171413417811331333243626253147--
570
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
202119201--19192577802142419-
571
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
2021115---55692861495-
572
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
2019-202122535352-315212917856883--
573
European teaching course on neurorehabilitation
20161277--1-920072197-
574
Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity
2016111-1-11326535--
575
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
202112487528482866002854123157--
576
World Sleep Congress
201712666--6411731376-
577
5th European teaching course on neurorehabilitation
201512101010-41035291233510-
578
IWMI Working Papers
20201111----12521320-1
579
On War Studies
2021121-1-11741411--
580
Applied science of today: problems and new approaches
2021121-1111103061311
581
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021-2022231252525-122515570911769--
582
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
2021-20223202121105210138692773321-
583
Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій
2021121-11116411111-
584
Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень
2021123-3133271086233-
585
International Headache Congress
202113222--2151524--
586
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021-202323612465353124112452828238066851905--
587
World Congress on Parkinson‘s Disease and Related Disorders
202111111--1440411--
588
Современная микология в России
20211-44----16135729--
589
Balkan agricultural congress
2021-2022242-2-222266914--
590
International Agricultural, Biological and Life Science Conference
2021-2022252-2-222174313--
591
Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology
202111222--21266748--
592
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
2021-20234126258312225525535017511112123725579
593
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
202111919-89292998625--
594
Agrobioperspectives
2021142-2-221458327--
595
Современные биотехнологии для науки и практики
20211-------------
596
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
202112468681121316364212382413562-
597
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
20201924-24-24242397823153324-
598
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021»
20211-22----5473212--
599
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
20215571101104730647316743757438115--
600
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
2021121-1-111042627--
601
Росийский Микробиологический Конгресс
20211311-----33615--
602
IEEE 14th Workshop on Low Temperature Electronics WOLTE 2021
2021121-1-11740248-1
603
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
202017171--161713061332261717
604
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
202111718115217171406523102417-
605
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
20212251201202418587915583587036121--
606
Gheorghe Bobînă: Biobibliografie
20121-11----222711--
607
Интеллектуальная культура Беларуси:
2015-20162222----856411--
608
Leading Innovative Vascular Education
202112111--1325614--
609
Global Challenges of Digital Transformation of Markets
2021121-1-113356044--
610
Management educațional la nivel european.
20201113434--8836091761428--
611
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016123713253637347120762152--
612
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
2014-202143555-25101001714-5
613
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective
2021141116111511151167373557254269--
614
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
202111664664-58645442356932154--
615
Sport. Olimpism. Sănătate
2016-202275653310376555235294670174169141501-94
616
Development through research and innovation
2020-202341588288888688530214092086--
617
EU – a space of opportunities and challenges
20171513-11313131273721420--
618
The Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe
202113111--1-30311--
619
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
2015132121995191475858720--
620
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
20211979-79-7979486267732115779-
621
Lecture Notes in Civil Engineering
2021111-1-11-31434--
622
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013155441265054309148241952--
623
Conferința Națională de Învățământ Virtual
2020112-2-227768911--
624
Прикладні науково-технічні дослідження
20211-3333-3191098283-
625
Proceedings of the Academy of Romanian Scientists
2015131---11-22711--
626
Cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile
2017121---1-336121--
627
Scientific Research for Sustainable Development
2018111---11528911--
628
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
2021135626262--6285422854331356262
629
Философские категориальные структуры в научном познании
2019111111-1421811--
630
Politica și comunicarea în tranziţie
20061-2828----4465601227--
631
Est Europa_Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles
2016121111-1114711--
632
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
20161450503611238118124142557--
633
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
201615368272282930292621949--
634
Societatea și comunicarea în tranziţie
20081522----889532--
635
Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări
20021-11----1121611--
636
La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre l’OTAN et la Russie
20021311----727511--
637
Spre viitor
2010126716666667947214281173--
638
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
201434831836226573179197962769--
639
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017178585----991928851123--
640
Springer Proceedings in Physics
2018111-1-11-34225-1
641
Философия и вызовы современности
20211-66----13170718--
642
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.
202014252510--16796454720--
643
New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe
2019111-1-112242611--
644
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies
202122331-111131876-1
645
Materials Science Forum
20211-1-1-11-46235-1
646
International Conference on Control Systems and Computer Science
2015-2023325-5-554826517-5
647
International Conference on Modern Power Systems
2017-20234418218-1618-52991038-18
648
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
201514112-641081121116593542544114--
649
Ecological Chemistry
200511446346341721014462601113793239925--
650
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
201521615221491315015214844775348162--
651
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011144242-2-258116962664--
652
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
2021-20233451161163310024116888344302184116-
653
Economie şi mediu
2021191818315-1810451061728--
654
Microscopy of Semiconducting Materials 2003
20181-1-1-11-29038-1
655
Teacher Training and Professional Development: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
2018111-1-11-31212-1
656
EPJ Web of Conferences
2014-20185211-11-1111-25712865-11
657
NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
2016-2018243-3-33-88948-3
658
2018 14th International Conference on Development and Application Systems
2018113-3-33-1122415-3
659
Proceedings - 2018 23rd International Conference on Electrical Machines
201811111--1-27946-1
660
Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development
2018111-1-11-37912-1
661
Communications in Computer and Information Science
2017-20182-2-2-22166247-2
662
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
201814312-22-1225915-3
663
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
201816171-16161645163461018--
664
XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment
2020111-1-116342411--
665
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017-201821719811197318719722536255263209--
666
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
20151454-1635454149159112058--
667
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
2016-20236-279201751102592722066883324213827583
668
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
20051619314621621791929485365255213--
669
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought
20161223321-20224163661229--
670
International Multidisciplinary Scientific GeoConference
2018111-1-11-40836-1
671
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
2016-20226115159119355420322--
672
Mathematics and IT: Research and Education
202111613313311810-1289603913947182--
673
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021181515----944745111615-
674
Actual Problems of Mathematics and Informatics
20211206161----178167722289--
675
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
202113564642-22336161972664--
676
Springer Tracts in Modern Physics
20181112210-10101361311-11
677
Transportation Research Procedia
20171-1-1-11-30225-1
678
Societies and Political Orders in Transition
2018-202223222-121467134-2
679
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021-202224712111182120120141536625289712151
680
The EU’s Eastern Neighbourhood: Migration, Borders and Regional Stability
201611111--1-35433-1
681
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018152727----45678344--
682
Sergiu Rădăuţanu
20211101616----46385491012-
683
Comunicarea Interpersonală
202121145243-43431098185902245--
684
Media and digital literacy in language education
20201418-18-18181256194820--
685
Студент года 2021
2021111-1-11123691211
686
Primii paşi în ştiinţă
20051-35351331-35272114901054--
687
Public Finance and Post-Communist Party Development
20161-111--1-26522--
688
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
20141332428-282824788951329--
689
World Scientific Series in Global Health Economics and Public Policy
202011111--1-42433-1
690
Cyanobacteria: From Basic Science to Applications
2018121-1-11-30211-1
691
Eastern Europe in 1968: Responses to the Prague Spring and Warsaw Pact Invasion
2018121-1-11-30011-1
692
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
202115510510557461310313335311628204105105
693
Lecture Notes in Electrical Engineering
2017-2018212-2-22-602910-2
694
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
2013-201954616-56-12811633-6
695
Proceedings - 2018 5th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry
2018111-1-11126144-1
696
Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives
201811413-3312133146-4
697
Actual issues of morphology
2012-20203223322322231232192390308448148-
698
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
2017-20225412111-111113583840111
699
Neuromethods
2021122-2-22-64635-2
700
Identitate şi valori culturale în context European
20211122424-24-24358854862524-
701
International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering
2021-2023213-3-33-982610-3
702
IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference
2021131-1-11-42323-1
703
Smart Innovation, Systems and Technologies
2018-20244214214-1214-342827-14
704
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
20202958-55-58581103195582965--
705
Proceedings of the Prehistoric Society
2018111-1-11-29244-1
706
NanoScience and Technology
201811514-44-15351414-4
707
Competing Values in Archaeological Heritage
2018111-1-11132211-1
708
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
2021-20222569141-8787134735453327944-
709
Proceedings of the 11th IADIS International Conference Information Systems
2018111-1-11333111--
710
Online Course Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
2018111-1-11-41521-1
711
MATEC Web of Conferences
2017-20197924224-222427977892164-23
712
The security dimensions of EU enlargement: Wider Europe, weaker Europe?
2018111-1-11-26611--
713
EPE 2018 - Proceedings of the 2018 10th International Conference and Expositions on Electrical And Power Engineering
2018122-2-22-66938-2
714
2018 IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
2018111-1-11-34839-1
715
Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia
201611111--1-27211--
716
Optics InfoBase Conference Papers
2005-202110512211-1011522781859-10
717
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
2016-2022137349269978423481749913720240290118-
718
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporane
2019135151----2151284946--
719
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
202112615213-1313200602411214-
720
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
2019151-1-11-46111--
721
New frontiers in natural product chemistry.
2021125303030--303962069219672929
722
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
20101235352871323989058241--
723
AIP Conference Proceedings
2012-20237212112-1112217801843-12
724
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană
20071-3737-1-111179441738--
725
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
201915181827101125960611018--
726
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
202011375757115171255429743267675-
727
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
20211287575702-72213530373377574-
728
Інформаційні управляючі системи і технології
20201-1-1-111132111--
729
Brainstorming Week On Membrane Computing
2004-2020155434342-14212127942630--
730
Practica psihologică modernă
2013-201539676765317672090263271658--
731
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021114111110--10214485011310-
732
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
20211141818----8764781417-
733
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
202012323223145994081357--
734
Международный конгресс по репродуктивной медицине
2013-202369151515--15453040318--
735
Proceedings - 2019 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science
2019121-1-11-30614-1
736
Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
2019113-3-33-1294210-3
737
International Conference on Electical Drives and Power Electronics
2019111-1-11141623-1
738
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021110998--816436053108-
739
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
2021-202331940832232344451145021635-
740
Structural Integrity
2019111-1-11-31633-1
741
Key Engineering Materials
2019112-2-22474539-2
742
International Business Information Management Association Conference
2018-20192113-3-338131546--
743
Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy
2019111-1-11336822-1
744
BALTTRIB
2007-201961417-17-17172643141339-8
745
Proceedings of the 17th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
2019111---1-147622--
746
Identity and dialogue in the era of globalization
2019126-6-66155230826--
747
The challenges of communication
20181-2-11227136822--
748
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
2013-2022222967266-65673401822211506-
749
Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue
2015124-4-4410119414--
750
Communication, context, interdisciplinarity
20121611----425611--
751
Numele şi numirea
2011124-4-4422127314--
752
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age
2019111-1-11-28034-1
753
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
2017-202371111111-1011326851534-11
754
Improving the Academic Writing Experience in Higher Education
2019111-1-11341933--
755
Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration
2019122-2-22357924--
756
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
2015-20239293221618016230631612157459532151156-
757
International Conference of Young Researchers
2008-2011417580441764655365623652180476116574--
758
Tendințe moderne în psihologia practică
201717242424--249901100032624-
759
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
201512303030-13049297891244--
760
Republica Moldova pe calea modernizării
2015172121----1196364923--
761
Colindatul de ceată bărbătească
20111-111151-64429482211-
762
Issues in Toxicology
2021121---1--37622-1
763
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
2007-20108318918913711651831639583828106--
764
Studies in Fuzziness and Soft Computing
202113111--1637432-1
765
Geographia Napocensis Conference 100
2019133312-3551151283-
766
Un mediu sigur-sănătate protejată
20201-------------
767
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021112876396818299630737261012-
768
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
202111114514521318213643853598263--
769
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană
2020-202344526126124421-2552134631217024369-
770
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021123666663-86451519889138366-
771
Proceedings of the 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, EMC EUROPE
2020141-1-11-45935-1
772
CEUR Workshop Proceedings
2016-2021575-5-55762292614--
773
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
20171114646456-461300169512448--
774
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
2011-201241095958443295136537959581--
775
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018113511111402568019102983--
776
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean
201715811277602664912--
777
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
20131751212104951993169841553--
778
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
201614281273272720810778142727-
779
Centenarul unirii:
201814161151151616563191419--
780
Sub semnul Mărţişorului
201513121--11111684792813--
781
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020131010----434397899-
782
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
20161346--44646615198701853--
783
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean
2018121011-910725551182910-
784
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice
2018-2019232828----497276214--
785
Managementul public al programelor europene
201611111141572404536313--
786
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
201911652628146521540250983159--
787
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018111010----773512111--
788
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018161010-1-16430264109-
789
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
20201942262404182820098294941-
790
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018-20192-46464042-424111463522645-
791
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018131010-10-103684732514--
792
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
202011330228-282991815489243630-
793
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
20141615215263151-1526175007546153--
794
Scientific Collection ”InterConf”
2020-20221087119119803878101281445453619950-
795
Strategii şi politici de management în economia contemporană
2013-2023776413413-21---4847146226--180-
796
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016151503149-1471493165724364312--
797
In honorem Ion Şişcanu
2011153434-1-1139101533135--
798
E-Health and Bioengineering Conference
2016-20203316-16-1616142881839-16
799
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
2018-20193245555511-526202185933952-
800
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
2020233116-843511611611774561030128116-
801
Conspecte numismatice
2011-20177316767----15317053825--
802
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.
2011173131232126998062941--
803
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
2020-2022212120115111912013353517841105120-
804
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova
20201717-17-17172118302320--
805
Filosofia și perspectiva umană:
2016-20224457272683487141616924153635-
806
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014133172512425791058796628-
807
Conference on Innovative Research
201911111--1336124--
808
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
2019111334--292958114503143130-
809
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei
20201-------------
810
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
202012691912335987373444934341112-
811
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology
201811222-1217779152-
812
IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
2016-2023414-4-44-107129-4
813
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
202014973731977347364858266769751192--
814
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistrean
20191110102-221936471419101
815
Present Environment and Sustainable Development
2020-202341415115113120181511229499355927138-
816
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
2020110602588586085624632376959-
817
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
2016-2020237525245-174512061839643751-
818
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
2020-202221132321527153261712420722--
819
Proceedings of the International Semiconductor Conference
1995-20233811751175-17417551805644346-165
820
Competitiveness and sustainable development
2020-2023445192192----195859426----
821
Solid State Phenomena
2017-202021222-122683512-2
822
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
2020122191-118198269719423--
823
Conference on Information Technology and Nanotechnology
2020112-2-22-81027-2
824
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
2020-2023334-4-44-141536-4
825
Conference on System Theory, Control and Computing
2014-2020222-2-22561244-2
826
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020-202223143129142436911521613451919
827
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
2020-2023452149173426132141160040262379661-
828
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
20192541567153314915528366333719165154-
829
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
20201828282814281341453155828-
830
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
2020232160-1546160160694210044083169160-
831
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
202015111--12651836--
832
Le Paléolitique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen
2019111-1-11144255--
833
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători
202019262623-22313310480788--
834
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
2017-202371841412417-4124912301135133-
835
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
202011932131-31312721523811503131
836
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
20201431031377310210331934996738129--
837
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
20201143838--9-107113997124--
838
Agriculture and Food engineering
20201612-12-1212744519627--
839
The Museum and Scientific Research
2020-202321923-221232312238451642--
840
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
2020125523-541199118--
841
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-2023811445267627244635855731747265827145274
842
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
202011441-11241514191-
843
Tradiţii şi procese etnice
2020-202358324381581162352411738849564213123965
844
Communication, Context and Interdisciplinarity
202021510-10-10101754280310--
845
Contemporary Issues in Economy and Technology
2014-20225828-28-282819112921134228-
846
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020113646464--64626270422613463-
847
eLearning and Software for Education Conference
2019-2021399-9-9922335171122-9
848
Conference on Applied Electronics
2019-2020222-2-22-58156-2
849
Journal of Physics: Conference Series
2016-2022191622122-212224759973105-22
850
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin
2020110676767-167806289793415166-
851
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences
202011111--112403111-
852
Биология – наука XXI века
20201122----578846--
853
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere
2020112141113131493597641414-
854
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
202011529-122929129815898223429-
855
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2020111-1-11-51212--
856
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
2020116191172181917399421017--
857
Устойчивое развитие энергетики республики Беларусь: состояние и перспективы
20201-------------
858
Advanced Technology
202012222--2-172613-1
859
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ
20201522----15114514--
860
Актуальные поблемы энергетики и экологии
20201111-----45112--
861
Forumul regional al energiei
2020161212----1027343326--
862
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
20201757254-5555454269855112855-
863
Sisteme Informaționale Geografice
2015-2023213636349141162574204613313025-
864
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
2014-20204202352422852112321076730307221653-
865
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2019-2020220103103--7--208645242--45-
866
Latinitate, Romanitate, Românitate
2020-2023715031231212891173041549697366114030840
867
Mechatronic Systems and Materials
2020111-1-11-39923-1
868
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2020426134134123142131240246526221441-
869
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018131414113212908156314--
870
Provocări şi oportunităţi în educaţie
20181125--525252626001427--
871
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
202012728227126272441662386228-
872
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019124-4-4480198124--
873
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
2017-2019223-3-3316177576-1
874
Lecture Notes in Mechanical Engineering
2019-2020222-2-22-70049-2
875
MedEspera
2012-2022532138613861376-88913764334426881391476--
876
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020121878772645784413745755163--
877
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
2020-20234291011013100-101609318072672101-
878
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
2015-202213916116-15161143262423-16
879
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
1991-2023140202865281-2812812632112148505-274
880
Conference on Communications
2020112-2-22-120729-2
881
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
2020-2022343-3-33-106718-3
882
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications
2018-2022435-5-55-1512513-5
883
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
201912295951--1409362225610391-
884
Studii de arhondologie şi genealogie
2013-2015284343--40--20116031----
885
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
2014-2021254674174-7374617265791754--
886
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
20201568080802-80497946595318380-
887
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing
20151-2-2-22-7051011-2
888
Pattern Recognition and Tracking XXXI
2020111-1-11-39111-1
889
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering
2020112-2-22-194928-2
890
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
2012-2021193143543-3843223127132897-43
891
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.
2020-20212292525-25-2520211295132325-
892
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019126465396414142724384225245-
893
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings
2020111-1-11-48816-1
894
Identităţile Chişinăului
2011-202068118218246152159774606358585180-
895
Conference on Development and Application Systems
2016-20224111-11-111124460424-11
896
E3S Web of Conferences
2013-2023111515215-13159850042856-15
897
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
2017-2021456871938136881161039445244987-
898
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
202011925251141315102913793151916-
899
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017-20212279761920919618493908535109--
900
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
2018-2020218221-11-113137--
901
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем
20191-11----153014--
902
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
20191411-----46411--
903
High Magnetic Fields in Semiconductor Physics
20181-11----674637--
904
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
20201162961623295811800064426-
905
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра
20171712212210135910632753930572191-
906
Достижения химии в агропромышленном комплексе
2016114-31445430082124-
907
Topical issues of new drugs development
20161344----343886314--
908
Balkan Workshop on Applied Physics
2016-201822772-123134218237-
909
Advances in Intelligent Systems and Computing
2015-20201013252523-182370112722957-22
910
Medical Plants – present and perspectives
2016116-6-66113286515--
911
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields
20161133----4170925--
912
Contaminated sites
2016112-2-2215132738--
913
Small-angle neutron scattering
201612222--21122132--
914
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova
20141311----1459623--
915
In Memoriam
20121211----4071623--
916
A.I.Cuza University Days
201612555--5101993620--
917
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
2017141111--1112067501421--
918
Достижения молодых ученых: химические науки
20171299----4060562129-
919
Conference on Chemistry and Chemical Engineering
20171444----30285229--
920
Chemistry, physics and technology of surface
2016-201722171717--172311169936--
921
Химическая термодинамика и кинетика
20171-11-----35612--
922
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани
2017-20212133----113852321
923
Environmental, Industrial and Energy Security
2017114442-462585364-
924
Аналитика РБ-2017
20171111-----56312--
925
Trends in Organic Synthesis
201711222--213133936--
926
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
2017-202126232311-111101114641449--
927
International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse
20171-77----364508823--
928
Middle Atlantic Regional Meeting
20171122-----112634--
929
Keele Meeting on Aluminium
201712221--11112811--
930
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
2020-2023102245625628633395352770321129821295555494
931
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
201518636363--631772620413120--
932
Scientific Papers Series D. Animal Science
2012-201910127626727468458404002177--
933
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie
2015-20172322-212631458610--
934
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
20073173693135618338368148514640872524--
935
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar
201616221213212218414574142221-
936
Управляемые электропередачи
2007-20193549492519102610931199113843-
937
Romanian Chemistry Conference
2016-2018282222----80161881354--
938
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială
2018121212----877235827--
939
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules
201811333--312260929--
940
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyond
20181222----2155033--
941
Euroinvent
2018-2023311442-1291228618--
942
Water JPI 2018
20181111----276416--
943
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
2018113-3-3321950253-
944
Аналитика РБ-2018
20181-11----244012--
945
Ресурси природних вод Карпатського регіону
2017-20182-333--35222837--
946
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _2018
2018111-1-11177011--
947
Midwest Enzyme Chemistry Conference
20181111-----63134--
948
Современные достижения органической химии
20191177----205773413--
949
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari
2017-20192910105--5266700830--
950
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
2019124---4-7833633124-
951
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
2018-2019243636----632067674436-
952
Современные достижения фармацевтической науки и практики
20191333----192785312--
953
Euro chemistry conference
20191111----173125--
954
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting
201911222--27156024--
955
The Environment and the Industry
2013-20217343838-1-23-10121681---17
956
Отходы, причины их образования и перспективы использования
2019123-213372226253-
957
European Conference on Neutron Scattering
201913111--11108844--
958
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018115372361353735426545163636-
959
Contabilitate
2010-2013291102109210811093465715208447-
960
Чугаевская конференция по координационной химии
2005-202149497497----3012232361811123--
961
Book of Abstracts
2017-202151022022021611452175116546882344--
962
Magnetic resonance in condensed matter
200712434343--43412134245127--
963
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
2006-202213574074071111467259203112241811623959-
964
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'2012
20121-1-1-11-78724--
965
Cercetări arheologice în Republica Moldova.
2017-20237115181181-122-1221177799783389181-
966
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:
201515292916-615213876153028-
967
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
2020-2023812474774713454415701388828529916649745-
968
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
20161957575194561653064857142--
969
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
20121115151-10-1051124162235051-
970
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
2006-20153304564564492-451884273454225852--
971
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
2015-201629107110141061074396424846115107-
972
Neuroscience for medicine and psychology
2016-2021510405405231225585180878226978207-
973
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
2009-202341164583542444234252324186396115597169170
974
Economie
2012-20132192001218624188199326411782445195--
975
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
201111816116144154-16010428321122225--
976
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017110484-3444470130365762--
977
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalități
20171-------------
978
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani
20121544442843-43555270852342--
979
Unicitate şi diversitate prin folclor
2019193030291-3053717019193330-
980
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
201916545454--543963180129117--
981
Техника и технологии в аграрном производстве
2019112020----30904122420-
982
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
201911121-21-212136216010625--
983
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului
20061615215288120-15011967966431155--
984
Lumina verbului matern
20191176464114142821387711756--
985
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2023471311512626116127456418964399129-
986
State, security and human rights
2019-202361913112524713286301404212364338223299-
987
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019115473364447609309221653--
988
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
202013683151116872485168939369282-
989
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018-202322487234185871159335343010587-
990
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
2019-20239355832832-403---6718306426--826-
991
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne
20142-168168168168-168389410945356193--
992
Zootehnie şi Biotehnologii agricole
201811289-8728989402612594016589-
993
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
20171124142013740216249742245--
994
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
201911833---333369624517133333-
995
Simpozion de numismatică
2019-20212164747----35423816--47-
996
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
2019231992519874894432816235710997-
997
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică
20191537724313037679285491447--
998
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale
20182388585712142513355074529110--
999
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
201811886982277835155895619156--
1000
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
2015-20227119446446433143004345518161095106349208-
1001
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
20182136611522255651689486713492--
1002
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
20161622-22-2222121136861040--
1003
Heraldica Moldaviae
201911881--771026408667-
1004
World economy and international economic relations
202011623122-222289319539731--
1005
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
201811535351212102624320415945--
1006
Dialog intercultural polono-moldovenesc
2019-20227692922923512118127388111016114629077-
1007
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
20191626262-191951417732437--
1008
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011113843-228184803491981194--
1009
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies
201911410610698469911157458474207--
1010
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
201912237--13737377257191140--
1011
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:
201811665176646597339598872--
1012
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
2019193030----1111480211187-
1013
Studii culturale
2019-20238134344344120333-33318081312643212726650
1014
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
2015-2022841561561----2664179474--561-
1015
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018111498471414898732372165248-
1016
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
2018-20222755713671367711484715232374571911636210221174-
1017
Dunărea – Nistru: Anuar
2014-201931611711751484854725463403297--
1018
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
2018-202112265471471372830845117036303394130402263-
1019
Starea actuală a componentelor de mediu.
20191163312933232414267603413333
1020
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
2016-20221421850316487-48750210565259513114385367-
1021
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019-2020252961030586872463589382511630-
1022
Horticultura. Agronomie
20181619-19-19191231355953019-
1023
IFMBE Proceedings
2016-2024762464464459-3124595331132321818183316
1024
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
20191351261261259-12655979118553137--
1025
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
2014-202136934383362335338166817289497519341100
1026
Orientări actuale în cercetarea doctorală
2016-20193631421426490571421989762243018238-
1027
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019-2022211529629625945197296248712141676522197-
1028
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
201111816616616513-16547169318371193--
1029
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare
2020131621-141513860481318--
1030
Agronomie şi agroecologie
2018128110110861091109878038338198110-
1031
Functional Ecology of Animals
2018138898937-353788854720251588987
1032
Tehnologii didactice moderne:
201612912712711028-12731578243153131--
1033
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019151515----9480972715-
1034
Impactul antropic asupra calității mediului.
20191153313213233692270574543232
1035
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
20181351227120311512117078926933153122-
1036
Electronics, Communications and Computing
2019-2023423336336336-1693361450112415783431100
1037
Proceedings IMCS-55
20191777576-72762174414536133--
1038
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
201912074107326474493546794912972-
1039
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019148243243241-22411733195576114536--
1040
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
201911550-50-5050703321491445--
1041
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
2018-2020342132132213093112329293648516246-
1042
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
20142128421631863792305569381480--
1043
Valorile moral-spirituale ale educaţiei.
201511088888618-861252482112984--
1044
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2014-2016331411417587-9521921262611153--
1045
Republica Moldova între Este şi Vest.
20131535351-1120524287153135-
1046
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
2015-20212106333333151-131511531178394112651145145
1047
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
201111148146247481382818322781-
1048
Economie.
2010-201127151311626148151252510076321159--
1049
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
2019-202312208172718726126617091716167386140261101991--
1050
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
201117135-741231351352416228853267--
1051
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
2013-202241586546541981562842842882331053124750118302
1052
International congress on oil and protein crops
2018120140140140-181408728053284347--
1053
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
2012-2023559137137----97657640--79-
1054
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
2015-2023720778435759297497706448314595105694377-
1055
Anuarul Institutului de Istorie:
2019123232323--2327915387425--
1056
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi :
20181203643243236402250151238--
1057
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:
20052596964378-9512166120719109--
1058
Școala modernă:
2015127175116323174175562910497023--
1059
Пушкин и современность
20161-1010646665582231010-
1060
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
20153-135135341172511722438212533156--
1061
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
20171401201118811912039767820411--
1062
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
20181331041104-1031048577995231194104-
1063
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
2017-2019220462462460-94601536238734286117912-
1064
Breviarium
2018172828----2021332512528-
1065
Modern Technologies in the Food Industry
2012-20226545083649148472501341325639994684--
1066
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
201811129--1292947621002931--
1067
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
2006-2011221041047125-90603435808118--
1068
Medicină veterinară
2013-201832820810205119820688612879152345206-
1069
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018-202233621993512102182026904084715314265
1070
Creativitatea în jurnalism
2018-20234446464228229130025964113618-
1071
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018-202261714393417437436437601420300366306--
1072
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)
20181-------------
1073
Agronomie
20111832327329301761964453832-
1074
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
2015-202389943343313373-37521611378106322887-
1075
Agronomie şi ecologie
20131794-9319494641533214019694-
1076
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
2008151222121-1201215646659636188--
1077
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
2014-202211142489489----4617231896--320-
1078
Interuniversitaria
2011-2023271551149938913121056113017340491248401001938-
1079
International Workshop on Intelligent Information Systems
20111148-48-4848120260912683--
1080
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
20181143030----42624701193729-
1081
Securitatea informaţională
2009-2018822293293233124123768414475279260--
1082
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018-2019213103103937541021256680904111453-
1083
Sustainable use and protection of animal world diversity:
201411413713769106-13610518249960234--
1084
Cadastru și Drept
2011-2022583441441--405--3278249889--433-
1085
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
2014-2017103912182112061021119712064581253272351317--
1086
Istorie şi cultură
2018117547491475050638110295554-
1087
Fiziologia şi sănătatea
20121963163-62634294059214111--
1088
Health Technology Management
201617939393--933505899766255--
1089
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti
20151819192-121288981817--
1090
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
2010-2018698614614-42---4324341244--452-
1091
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
20151438737-3137140220802345--
1092
Inginerie agrară şi transport auto
2013-201833427922745277279119615779867319279-
1093
Zootehnie şi biotehnologii
2010-2015349272122654260268108815631080362196-
1094
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017
2017121767666--66592399074279--
1095
Ecological and environmental chemistry
2017-2022380577577522294255131182813112851072257-
1096
Microbial Biotechnology
2014-2022410641841880-218022052300301085897575
1097
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
2015-20222620613501350----21243745831--784-
1098
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
2015-202311725515512623633273632857294114100502544-
1099
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
2016-20182591559148614615419859789149228--
1100
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
201812449249-4749362053759306449-
1101
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014116213213213-621347513762084428--
1102
Materials Science and Condensed Matter Physics
2006-2018710216991699167479-167741709338316162469311-
1103
Научно-образовательное пространство:
2018-20222131747170516717110697739170192171-
1104
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
20171796-21196966607772939119--
1105
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
20181243838341153558422699133636-
1106
Ştiinţă, educaţie, cultură
2012-202326290332942330451322906307413942138170068921473247-
1107
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2018-20221015530530----80118765972703290-
1108
Curriculumul şcolar
20181341201201176-12027829668546142--
1109
Integrare prin cercetare şi inovare.
2013-20234383334333433----723571865242----
1110
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
20181161425312869852888--
1111
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
201716231211222143215380523--
1112
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017-2022332114212121931052382663893386112-
1113
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
20171449494622546171445478246149-
1114
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
2017225128128----15138947943144--
1115
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
201811658-5275857556395921692--
1116
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
2016-202153938867386253213874525181328972761-
1117
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
2018-2019470293172892892762897623223343183272-
1118
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
201811829128-282820620850134527-
1119
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
2016123147147----11049926690290-148
1120
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
20181288181----9121064502389--
1121
Viitorul ne aparţine
2015-2020471493493-84-5--78353077523243791-
1122
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022650192192187165188316310865786207154183
1123
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
2011-2017627209209574011312012321238282198--
1124
Information Technologies and Security
20121449123463739206339453069--
1125
Conservation of plant diversity
2010-201756253853818622371882525288633101546135-
1126
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
201712611211253-52557597845443199-112
1127
Integrarea economică Europeană
2016151515229117271192732015-
1128
Sielmen
2015-2023548133-1259133133211495392317227106
1129
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
2013-202325311159315931316248214622299065269171488866-
1130
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2015-20195-93639333933933651436640731073--
1131
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
2013117151151----3298823058258--
1132
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018115171716171650516196821--
1133
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
201611358751-5151671433032064--
1134
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
20171711111112114109633113--
1135
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
201711463546958631433487581575--
1136
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014-20211440690890849105049783148997997704270-
1137
International Conference on Membrane Computing
201311333325-82537208862554--
1138
La început a fost opera
2016171818----240120571327--
1139
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
20181291512114148751501261514-
1140
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
2015-202314274102622425101004101927215561732158498604-
1141
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
201711610104-6911591389371810-
1142
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-20185-125281112397123226674898219821-
1143
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017-201923153-5125353633296042051--
1144
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015-20182272821326314269274184219404293499--
1145
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
20166562993825433261292960923457054379--
1146
Arts and Desing
2011131645712122331098061416-
1147
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
2011-2021531567567550-2475506662951393031342--
1148
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-201831082481-78817275844648103--
1149
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
201711164642--23424806850181--
1150
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
20171126916716868504522453010668-
1151
Information Technologies, Systems And Networks
20171334131-333125425202246933-
1152
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
2017-20224743943942281619639410444201997135316286-
1153
Valorificarea patrimoniului etnocultural
2016-202168927627683204145242343417239157217274-
1154
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016165757----22139812315856-
1155
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017197676----28944359315774-
1156
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
2017-2023111939739732904121366278388523305185452879248
1157
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-2020210761265-64652894070949118--
1158
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017114100100----1576923523610398-
1159
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014-20172236363468286199139843236122-
1160
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017111571--5656100745910376954-
1161
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
2010-202315-630630304304297304515330572179277420-
1162
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
20171836---363679725107204036-
1163
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
20172279315411378871759613773813347-
1164
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
2016-20231492785785----8630282350--475-
1165
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:
2013-201913105751751101410-4351245842978328674316-
1166
Teoria şi practica administrării publice
2011-20221224615611561147911278615102787686703618790836-
1167
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
2016174141----220244822062--
1168
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
2005-20163892965343552432683020224096126450294-
1169
Creşterea economică în condiţiile globalizării
2013-202326328118629757291157117216562588470192651695411
1170
Microelectronics and Computer Science
2009-20173474564562751323303652442222992130749--
1171
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
2015-20231852215141514148114818791481288427880162251047785-
1172
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
2017117626258--58851426812067--
1173
Workshop on Foundations of Informatics
20151-262625-182562178441840--
1174
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2014-20172182177212-21021253514437499267--
1175
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-2023181671171771117521094116216495553311166777484131
Total
1991-2024
2708
18854
99307
56982
54998
18098
52349
76527
982756
41311549
24456
103247
41359
6582