Date privind revistele monitorizate

Nr.CulegereaPerioadaTotal culegeriTotal descărcări culegeriTotal accesări culegeriTotal articoleTotal articole fără cuvinte- cheieTotal articole fără rezumate, roTotal articole fără rezumate, enTotal articole cu cuvinte- cheieTotal articole cu rezumateTotal descărcări articoleTotal accesări articoleInstituţii afiliateAutori uniciArticole cu CZUArticole cu DOI
1
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
20141--232323--23-82242--
2
International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics
201813-989898--981010993227--
3
International Conference on Microbial Biotechnology
201411-1071073-4329334202--
4
Научно-образовательное пространство:
20181--9088748288282264088-
5
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
20171--96-2119696-6039119--
6
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
201811-383834115352531232--
7
Ştiinţă, educaţie, cultură
20181--11071051103106195713077109-
8
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
20181--6060----547426109--
9
Curriculumul şcolar
201812-1201201176-1207373246142--
10
Integrare prin cercetare şi inovare
201511-1111-11-111111028--
11
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
201813-13153128416777--
12
International spring symposium proceedings
201711-23121122213134318--
13
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
201713-5471684752-375743--
14
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
20171--4949462254664482461--
15
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
201721-128128----7169643144--
16
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
201812-58-5275857266151691--
17
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
20171--81-8110818117123285--
18
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
201814-9557718909113097241491-
19
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
201813-29128-282811397134627-
20
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
201612-147147----41135391290--
21
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
201811-8181----9818302389--
22
Viitorul ne aparţine
2015-201731-40240214-5112174118351--
23
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-201823-121211121261320924-4
24
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
2012-201751-16616657401131201819881782--
25
Information Technologies and Security 2012
20121--49123463739148983069--
26
Conservation of plant diversity
201716-1357--128-1752419552431-
27
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
201711-11211253-525525250344199--
28
Integrarea economică Europeană
201612-151522911217320--
29
Sielmen, october 2015
20151--27-1992727151188957--
30
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
2014-201645-25125118060122120439133234--
31
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2014-201624-6161514-51932238159--
32
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
20172--123-2-12312321444371135--
33
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
20131--151151----86651358259--
34
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
201812-171716171641834821--
35
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
20161--58751-51515924152064--
36
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
20171--111111121110482113--
37
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
201712-635469586310724701575--
38
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2016-201853-289289-1-1432788647270--
39
International Conference on Membrane Computing
20131--333325-8251715292554--
40
La început a fost opera
201611-1818----218371327--
41
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
20181--1512114144583061514-
42
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
201524-1204251116117212655350119--
43
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
201711-10104-6917524718--
44
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-201744-1031037176110112946671461--
45
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
201711-30-28230305414921236--
46
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015-201821-28213263142692743591305392501--
47
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
201661-29938254332612926681399354379--
48
Arts and Desing
20111--1645712123088951416-
49
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
20151--1-1-1135332--
50
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-201831-82481-788194395347103--
51
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
20171--64642--2140343750181--
52
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
201712-691671686818334693010768-
53
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe ale naturii și exacte
201715-3434----321227434--
54
Information Technologies, Systems And Networks 2017
201711-35132-3432401738246934-
55
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
201711-9090896-9029840053510390-
56
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
2017-201823-7474641-411171452235733-
57
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
201611-5757----1223131315856-
58
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
20171--7676----1233245315774-
59
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
2017-201821-34734724-5119817515113292242-
60
International Conference on Intelligent Information Systems
20131--481138-37382520003580--
61
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
201711-100100----38958353710398-
62
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
20171--2246118211061480142322-
63
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
201713-571--56561783637376954-
64
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
2015-201761-22322354299699179519727133--
65
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
201711-36---36361221937214036-
66
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
201713-48715741432093015256747-
67
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
201715-13113111471434972544224130-
68
Scientific symposium of young researchers
201712-57357-5457122353585857-
69
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice
20171--9494----1233635394--
70
Teoria şi practica administrării publice
2016-201832-38438436524225381593155836529234-
71
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
20161--4141----3820252062--
72
Energetica Moldovei
2005-201632-29653435524326877518303125455202-
73
Creşterea economică în condiţiile globalizării
2016-201862-32186710313316124619545882675-
74
Microelectronics and Computer Science
201714-19619677521061135551491356391--
75
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
2017-201841-3553553022311233212551240688318177-
76
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
201711-626258--585133772067--
77
Workshop on Foundations of Informatics
20151--262625-18251518591840--
78
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2014-201724-2177212-21021224414076101268--
79
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-201891-35347330273063489771614762342247-