IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFHIKLMNPRSTVWZ
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2, 2016
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-294-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1, 2015
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-239-6
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2, 2015
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-240-2
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the food industry–2016
2016
Editura: Tehnica–Info
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the food industry–2016
2016
Editura: Tehnica–Info
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the Food Industry–2018
2018
Editura: Tipografia „Bons Offices“
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-786-7
Afişează publicaţiile
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018
Editura: Pan Europe
ISBN: 978-973-8483-84-2
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017
Editura: S. C. „Elan Poligraf” S. R. L.
Afişează publicaţiile
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018
Editura: Tipogr. „Biotehdesign“
Afişează publicaţiile
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-3168-4-2
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
Afişează publicaţiile
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Editura: F.E.-P. „Tipografia Centrală”
ISBN: 978-9975-3183-9-6
Afişează publicaţiile
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3178-4-9.
Afişează publicaţiile
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-916-2
Afişează publicaţiile
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Afişează publicaţiile
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Scientific symposium of young researchers
Ed. a 15-a, Vol.1, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Afişează publicaţiile
Școala modernă:provocări și oportunități
2015
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-100-7
Afişează publicaţiile
1 - 0 of 250