IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Securitatea informaţională
Ediția 6, 2009
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-459-0
Afişează publicaţiile
International Conference of Young Researchers
Ediția 7, 2009
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-70-901-9
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 7-a, 2009
Editura: Fénix Editora
Afişează publicaţiile
Societatea și comunicarea în tranziţie
2008
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-934-58-9
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 3, 2008
Editura: Editura UTM
ISBN: 978-9975-45-094-2
Afişează publicaţiile
International Conference of Young Researchers
Ediția 6, 2008
Editura: Tipogr. Simbol-NP SRL
ISBN: 978-9975-62-196-0
ISBN: 978-9975-70-769-5
Afişează publicaţiile
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16, 2008
Editura: CE UASM
ISBN: 978-9975-64-127-2
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2008
Editura: Tipografia "Turnul Vechi" SRL
ISBN: 978-9975-9683-5-5
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2008
Editura: Tipografia "Turnul Vechi" SRL
ISBN: 978-9975-9683-6-2
Afişează publicaţiile
Magnetic resonance in condensed matter
2007
Editura:
Afişează publicaţiile
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană
2007
Editura: Academia Ştefan cel Mare, Fundaţia Hanns Seidel (Germania)
ISBN: 978-9975-930-36-9
Afişează publicaţiile
Управляемые электропередачи
2007
Editura: Институт энергетики
ISBN: 978-9975-62-194-6
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 2, 2007
Editura: Editura UTM
ISBN: 978-9975-9841-2-6
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 5-a, 2007
Editura: Fénix Editora
ISBN: 978-84-611-6776-0
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (1), 2007
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-31-5
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2), 2007
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3), 2007
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2007
Editura: Tipogragia Turnul Vechi SRL
ISBN: 978-9975-9751-7-9
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne
Vol.2, 2007
Editura: Tipogragia Turnul Vechi SRL
ISBN: 978-9975-9579-6-0
Afişează publicaţiile
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
2006
Editura: Presa universitară bălţeană
ISBN: 978-9975-9555-3-9
Afişează publicaţiile
1 - 0 of 1278