IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022
ISBN: 978-9975-3464-6-7
Afişează publicaţiile
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022
ISBN: 978-9975-83-199-4.
Afişează publicaţiile
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022
ISBN: 978-9975-159-02-9
Afişează publicaţiile
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022
Organizatori: Consiliul raional Taraclia
ISBN: 978-9975-163-09-5.
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022
Organizatori: Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-966-8.
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-81-4
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022
ISBN: 978-9975-159-32-6
DOI: 10.5281/zenodo.6393014
Afişează publicaţiile
The Collection.
2, 2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-73-1
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25, 2022
Organizatori: Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-68-456-9 (PDF).
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.1, 2022
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția 5, 2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6, 2022
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.1, 2022
Organizatori: Institutul de Chimie, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.2, 2022
Organizatori: Institutul de Chimie, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1, 2022
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2, 2022
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3, 2022
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII, 2022
ISBN: 978-9975-159-41-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2022
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2022
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2022
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2022
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2022
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2022
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1, 2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2, 2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2022
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2022
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3, 2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.55, 2022
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2022
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021
ISBN: 978-9975-3486-4-5
Afişează publicaţiile
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-916-3
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021
ISBN: 978-9975-64-320-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
Afişează publicaţiile
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-952-1
Afişează publicaţiile
Mathematics and IT: Research and Education
2021
Afişează publicaţiile
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021
ISBN: 978-9975-46-564-9.
Afişează publicaţiile
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021
Organizatori: Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-909-5
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation - 2021
2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
Afişează publicaţiile
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
Afişează publicaţiile
New frontiers in natural product chemistry.
2021
Organizatori: Institutul de Chimie
DOI: 10.19261/nfnpc.2021
ISBN: 978-9975-3336-7-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021
ISBN: 978-9975-3459-7-2
Afişează publicaţiile
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-45-0.
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
ISBN: 978-9975-46-574-8.
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021
ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3387-6-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021
ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021
ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-25-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021
ISBN: 978-9975-46-570-0.
Afişează publicaţiile
Black Sea Ophthalmological Society Congress
2021
Organizatori: Black Sea Ophthalmological Society, Turkey, AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”
Afişează publicaţiile
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021
ISBN: 978-9975-46-558-8.
Afişează publicaţiile
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Organizatori: Agenţia de Stat „Moldsilva”
ISBN: 978-9975-72-585-9
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021
Organizatori: Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Afişează publicaţiile
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
Afişează publicaţiile
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-677-7
Afişează publicaţiile
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021
ISBN: 978-9975-46-567-0.
Afişează publicaţiile
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021
ISBN: 978-9975-3464-3-6
Afişează publicaţiile
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-8-6.
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021
ISBN: 978-9975-46-545-8
Afişează publicaţiile
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021
ISBN: 978-9975-3404-9-6
Afişează publicaţiile
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics
2021
Organizatori: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
ISBN: 978-9975-47-215-9
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021
ISBN: 978-9975-3470-8-2
Afişează publicaţiile
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
ISBN: 978-9975-87-899-9
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
2021
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-6-0
ISBN: 978-9975-3492-7-7
Afişează publicaţiile
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-934-7
Afişează publicaţiile
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021
Organizatori: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3498-7-1
Afişează publicaţiile
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021
Organizatori: Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”
ISBN: 978-9975-56-937-8
Afişează publicaţiile
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021
ISBN: 978-9975-158-17-6.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe sociale
2021
ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021
ISBN: 978-9975-158-12-1
Afişează publicaţiile
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021
ISBN: 978-9975-87-818-0
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Afişează publicaţiile
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021
ISBN: 978-9975-3464-2-9
Afişează publicaţiile
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-76-7
Afişează publicaţiile
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
DOI: 10.5281/zenodo.5808562
ISBN: 978-9975-155-58-8
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021
ISBN: 978-9975-87-779-4
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Dezvoltare economică și cercetare
2021
ISBN: 978-9975-81-058-6
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Organizatori: Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Organizatori: Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Organizatori: Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2, 2021
Organizatori: Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3, 2021
Organizatori: Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Organizatori: Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-155-25-0
Afişează publicaţiile
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
Ediția 10, 2021
Organizatori: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-157-82-7
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2021
ISBN: 978-9975-50-271-9
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II, 2021
ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11, 2021
ISBN: 978-9975-3471-4-3
Afişează publicaţiile
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, 2021
Organizatori: Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-140-5
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15, 2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3274-4-2
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 15, Vol.1, 2021
Organizatori: Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 978-9975-3529-9-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-266-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2021
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-265-8
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2021
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-267-2
Afişează publicaţiile
Simpozion de numismatică
Ediția 19, 2021
Organizatori: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
ISBN: 978-9975-87-854-8
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-42-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669883
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-43-4 (PDF)
DOI: 10.5281/zenodo.5669933
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3.
ISBN: 978-9975-155-41-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669643
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3337-8-8
Afişează publicaţiile
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 2, 2021
ISBN: 978-9975-56-893-7
Afişează publicaţiile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2, 2021
ISBN: 978-9975-45-703-3
Afişează publicaţiile
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2, 2021
ISBN: 978-9975-152-11-2
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2, 2021
ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 3, 2021
ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31, 2021
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral, 2021
Organizatori: Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Chişinău – Oradea
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-89-226-1.
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5, 2021
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-432-9
Afişează publicaţiile
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, 2021
ISBN: 978-9975-72-592-7
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5, 2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3387-7-6
Afişează publicaţiile
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, Institutul Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M.Rylski”, Asociaţia ucrainenilor din Republica Moldova, Comunitatea ucrainenilor „Petru Movilă” din mun. Chișinău
ISBN: 978-9975-62-448-0
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6, 2021
ISBN: 978-9975-161-01-5
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6, 2021
ISBN: 978-9975-131-99-5
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6, 2021
ISBN: 978-9975-88-037-4.
ISBN: 978-9975-88-072-5.
Afişează publicaţiile
The Collection.
Ediția 6, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov, Centrul de Cercetare a Crimelor de Computator
ISBN: 978-9975-155-01-4
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-9-3
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6, 2021
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3346-8-6
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-20-5
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7, 2021
ISBN: 978-9975-46-539-7
Afişează publicaţiile
Empowering english language educators through action research
Ediția 7, 2021
ISBN: 978-9975-50-263-4
Afişează publicaţiile
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Acociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-912-5
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1, 2021
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-76-327-1
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia a 11-a, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Î.S. „Radiocomunicaţii”, JMD-Planet S.R.L., AMDARIS S.R.L., ICS „Allied Testing“ SRL
ISBN: 978-9975-45-776-7
Afişează publicaţiile
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală
Ediţia a III-a, 2021
Organizatori: Centrul de Medicină Legală, Chișinău
ISBN: 978-9975-87-878-4
Afişează publicaţiile
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a, 2021
Organizatori: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-935-4
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția a IV-a, 2021
ISBN: 978-9975-3300-4-6
Afişează publicaţiile
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a V-a, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Curtea de Conturi a Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-155-12-0
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a, 2021
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-3-9
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a, 2021
ISBN: 978-606-10-2144-4
Afişează publicaţiile
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Ediția III, 2021
ISSN: 2587-3709
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII, 2021
ISBN: 978-9975-152-09-9
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII, 2021
ISBN: 978-9975-3268-3-4
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII, 2021
ISBN: 978-9975-50-269-6
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 3, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 4, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-1-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3, 2021
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3, 2021
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2021
ISBN: 978- 9975-158-40-4
Afişează publicaţiile
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2021
ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2021
ISBN: 978-9975-158-39-8
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2021
ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2021
ISBN: 978-9975-76-312-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2, 2021
ISBN: 978-9975-76-319-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3, 2021
ISBN: 978-9975-76-320-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4, 2021
ISBN: 978-9975-76-321-9
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5, 2021
ISBN: 978-9975-76-324-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2021
ISBN: 978-9975-76-322-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6, 2021
ISBN: 978-9975-76-323-3
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2021
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 341-7
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2021
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 342-4
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3, 2021
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978- 9975-76-343-1
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2021
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2021
ISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.1, 2021
Organizatori: Institutul din Orientul Îndepărtat (filiala) al Universității de Stat de Justiție din întreaga Rusie (RPA a Ministerului Justiției din Rusia)
ISBN: 978-9975-3527-0-3
ISBN: 978-9975-3527-1-0
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2021
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.1, 2021
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Studiu sociologic
Vol.1, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-9975-157-27-8.
Afişează publicaţiile
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Vol.1, 2021
ISSN: 2587-3709
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2, 2021
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2, 2021
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2, 2021
Organizatori: Institutul din Orientul Îndepărtat (filiala) al Universității de Stat de Justiție din întreaga Rusie (RPA a Ministerului Justiției din Rusia)
ISBN: 978‐9975‐3527‐2‐7.
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2021
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Vol.2, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978- 9975-3521-4-7.
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2021
ISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2, 2021
Organizatori: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-358-5.
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2, 2021
Organizatori: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-357-8.
Afişează publicaţiile
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64, 2021
Organizatori: Asociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Afişează publicaţiile
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
Volumul 1, 2021
ISBN: 978-9975-87-831-9
Afişează publicaţiile
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
ISBN: 978-9975-89-160-8
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020
ISBN: 978-9975-152-69-3
Afişează publicaţiile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020
ISBN: 978-9975-45-654-8
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 73-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2020
ISBN: 978-9975-64-313-9.
Afişează publicaţiile
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020
Afişează publicaţiile
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-178-6
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020
Organizatori: Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-670-4
Afişează publicaţiile
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020
ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Afişează publicaţiile
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-224-3
Afişează publicaţiile
Media and digital literacy in language education
2020
ISBN: 978-9975-3490-0-0
Afişează publicaţiile
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020
Organizatori: Institutul de Zoologie
Afişează publicaţiile
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei
2020
Organizatori: Institutul de Istorie
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020
ISBN: 978-9975-3462-2-1
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
2020
Organizatori: Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, Editura „Lexon-Prim”
ISBN: 978-9975-3300-4-6
Afişează publicaţiile
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020
ISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020
Afişează publicaţiile
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ
2020
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020
ISBN: 978-9975-3454-7-7
Afişează publicaţiile
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3409-1-5
Afişează publicaţiile
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Afişează publicaţiile
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020
Organizatori: Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-415-6
Afişează publicaţiile
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020
ISBN: 978-9975-3481-3-3
Afişează publicaţiile
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020
ISBN: 978-9975-3423-3-9
Afişează publicaţiile
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020
Organizatori: Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Institutul Patrimoniului Cultural
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020
ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Afişează publicaţiile
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020
Organizatori: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-151-97-9
Afişează publicaţiile
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-0-8
Afişează publicaţiile
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020
ISBN: 978-9975-3423-0-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020
ISBN: 978-9975-152-50-1
Afişează publicaţiile
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020
ISBN: 978-9975-46-480-2
Afişează publicaţiile
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020
ISBN: 978-9975-76-299-1
Afişează publicaţiile
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
2020
ISBN: 978-9975-3404-3-4.
Afişează publicaţiile
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020
Organizatori: Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-4-6
Afişează publicaţiile
Un mediu sigur-sănătate protejată
2020
Organizatori: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Biroul Regional Moldova al OMS
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3240-9-0
Afişează publicaţiile
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020
ISBN: 978-9975-83-101-7.
Afişează publicaţiile
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-1-5
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
Afişează publicaţiile
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57, 2020
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-3472-0-4
Afişează publicaţiile
MedEspera
8, 2020
Organizatori: Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-151-11-5
Afişează publicaţiile
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1, 2020
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-221-2
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation
Ediția 1, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-03-8
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, 2020
ISBN: 978-9975-3389-4-3
Afişează publicaţiile
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Symposia investigatio bibliotheca
Ediția 12, 2020
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-123-8
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-215-1
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14, 2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3392-9-2
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2020
ISBN: 978-9975-87-731-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
ISBN: 978-9975-50-248-1
Afişează publicaţiile
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18, 2020
Organizatori: Institutul de Istorie, Asociatia pentru Filosofie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3334-2-9
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-975-5.
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2, 2020
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2, 2020
ISBN: 978-9975-3452-6-2
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 2, 2020
ISBN: 978-9975-45-652-4
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
ISBN: 978-9975-3422-5-4
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30, 2020
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-736-7
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4, 2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3392-1-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4, 2020
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3382-6-4
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate, 2020
Organizatori: Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Chişinău – Oradea
ISBN: 978-9975-152-56-3
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5, 2020
ISBN: 978-9975-131-98-8
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-222-9
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară, 2020
ISBN: 978-9975-76-315-8
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6, 2020
ISBN: 878-9975-3382-8-8
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1, 2020
Organizatori: Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-116-1
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2, 2020
Organizatori: Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-115-4
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69, 2020
ISBN: 978-9975-76-309-7
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 , 2020
ISBN: 2194-5357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1002, 2020
ISBN: 2194-5357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 , 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a , 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-985-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-986-1
Afişează publicaţiile
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a, 2020
ISBN: 978-9975-152-62-4
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a, 2020
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-75-989-2
Afişează publicaţiile
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a, 2020
Organizatori: Asociatia pentru Filosofie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-805-0
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VI-a, 2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-717-8
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-718-5
Afişează publicaţiile
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V, 2020
ISBN: 978-9975-152-60-0
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 1, 2020
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-2-2
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetări juridice: Culegere de lucrări şti inţifi ce de specialitate
Partea 1-a., 2020
ISBN: 978-9975-3201-2-2
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 2, 2020
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-3-9
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-46-450-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4, 2020
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2020
ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2020
ISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2020
ISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2020
ISBN: 978-9975-76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1, 2020
ISBN: 978-9975-76-305-9.
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2, 2020
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2, 2020
ISBN: 978-9975-76-304-2
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 2(35), 2020
ISBN: 978-5-368-01372-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2020
ISBN: 978-9975-76-303-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3, 2020
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2020
ISBN: 978-9975-76-301-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2020
ISBN: 978-9975-76-302-8
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I, 2020
Organizatori: Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. II, 2020
Organizatori: Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III, 2020
Organizatori: Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. IV, 2020
Organizatori: Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-83-091-1
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2020
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3311-6-6
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Vol.1, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-76-307-3
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Afişează publicaţiile
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-142-89-2
Afişează publicaţiile
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1, 2020
ISBN: 978-9975-50-246-7
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-142-89-2
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2020
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-76-308-0
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-83-092-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2, 2020
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Vol.3, 2020
ISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2020
ISBN: 978-9975-83-093-5
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4, 2020
ISBN: 978-9975-83-094-2
Afişează publicaţiile
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5, 2020
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2, 2020
ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
Afişează publicaţiile
World economy and international economic relations
Volume 3, 2020
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Afişează publicaţiile
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I, 2020
ISBN: 978-9975-50-255-9
Afişează publicaţiile
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II, 2020
ISBN: 978-9975-50-256-6
Afişează publicaţiile
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII, 2020
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI, 2020
ISBN: 978-9975-3471-0-5
Afişează publicaţiile
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Afişează publicaţiile
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
Afişează publicaţiile
Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii
2019
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 72-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2019
ISBN: 978-9975-64-308-5
Afişează publicaţiile
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019
Afişează publicaţiile
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
2019
Organizatori: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”, International Network of Black Soils, Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations
ISBN: 978-9975-149-37-2
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019
Organizatori: Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-476-2
Afişează publicaţiile
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-3076-7-3
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019
ISBN: 978-9975-82-148-3
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2019
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3240-4-5
Afişează publicaţiile
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019
ISBN: 978-9975-3287-6-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019
ISBN: 978-9975-56-717-6
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
2019
ISBN: 978-9975-142-89-2
Afişează publicaţiile
Book of Abstracts
2019
Organizatori: Academia Româna, Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry
ISBN: 978-606-675-208-4
Afişează publicaţiile
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019
Organizatori: Institutul de Istorie
ISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Proceedings IMCS-55
2019
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-378-4
Afişează publicaţiile
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019
ISBN: 978-9975-3369-3-2
Afişează publicaţiile
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019
ISBN: 978-9975-56-693-3
Afişează publicaţiile
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019
ISBN: 978-9975-72-411-1
Afişează publicaţiile
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019
ISBN: 978-9975-149-05-1
Afişează publicaţiile
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3308-0-0
Afişează publicaţiile
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019
ISBN: 978-9975-72-412-8
Afişează publicaţiile
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019
ISBN: 978-9975-3316-2-3
Afişează publicaţiile
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019
Organizatori: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul psiho-socio-pedagogic, Chișinău
ISBN: 978-9975-46-403-1
Afişează publicaţiile
Управляемые электропередачи
2019
Organizatori: Institutul de Energetica
ISBN: 978-9975-149-68-6
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-108-89-8
Afişează publicaţiile
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-156-4
Afişează publicaţiile
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019
ISBN: 978-9975-3287-4-6
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975—84-088-0
Afişează publicaţiile
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019
Organizatori: Institutul de Chimie
ISBN: 978-9975-62-428-2
Afişează publicaţiile
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Afişează publicaţiile
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies
2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP, Alexander von Humboldt Foundation
Afişează publicaţiile
Heraldica Moldaviae
2019
ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019
ISBN: 978-9975-108-88-1
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Științe ale naturii, exacte și inginerești. Științe juridice și economice
2019
ISBN: 978-9975-142-91-5.
Afişează publicaţiile
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-7-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019
Afişează publicaţiile
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019
Organizatori: Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-3331-2-2.
Afişează publicaţiile
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019
Organizatori: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-108-75-1
Afişează publicaţiile
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1, 2019
ISBN: 978-9975-3277-4-9
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1, 2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Biblioteca Naţională din Lituania, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-3290-4-0
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1, 2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Biblioteca Naţională din Lituania, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-3290-4-0
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1, 2019
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3358-0-5
Afişează publicaţiile
Техника и технологии в аграрном производстве
Ediția 1-a, 2019
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10, 2019
ISBN: 978-9975-3371-7-5
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, 2019
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-104-7
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12, 2019
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-0-6
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13, 2019
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-6-8
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, 2019
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3378-0-9
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 14, 2019
ISBN: 978-9975-50-234-4.
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1, 2019
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.1, 2019
ISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2, 2019
ISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Afişează publicaţiile
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17, 2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-961-8
Afişează publicaţiile
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17, 2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-962-5
Afişează publicaţiile
Simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ediţia 18, 2019
Organizatori: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
ISBN: 978-9975-87-536-3
Afişează publicaţiile
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2, 2019
Organizatori: Clubul Național al Coregrafilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-134-66-8
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29 , 2019
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3, 2019
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3316-1-6
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4, 2019
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-105-4
Afişează publicaţiile
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 4, 2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-3-030-31866-6
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4, 2019
ISBN: 978-9975-131-76-6
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4, 2019
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5, 2019
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5, 2019
ISBN: 978-9975-3302-8-2
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5, 2019
ISBN: 978-9975-3316-6-1
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 5, 2019
Organizatori: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Italian Association for Calorimetry and Thermal Analysis, Interdivisional Group of Calorimetry and Thermal Analysis (GICAT) of the Italian Society of Chemistry, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei Române
ISBN: 978-3-940237-59-0
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.1, 2019
ISBN: 978-9975-3312-6-5
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.2, 2019
Organizatori: Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-3312-7-2
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2019
ISBN: 978-9975-76-280-9
Afişează publicaţiile
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8, 2019
ISBN: 978-9975-50-236-8
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8, 2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-127-67-7
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1, 2019
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2, 2019
ISBN: 978-9975-108-67-6
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9, 2019
ISBN: 978-9975-50-243-6
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a, 2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., AMDARIS S.R.L., AROBS Software Chişinău, Ellation S.R.L.
ISBN: 978-9975-108-84-3
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a , 2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-968-7
Afişează publicaţiile
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a, 2019
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-657-5
Afişează publicaţiile
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a, 2019
ISBN: 978-9975-72-366-4
Afişează publicaţiile
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
Ediția a 9-a, 2019
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a, 2019
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a, 2019
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-56-695-7
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI, 2019
ISBN: 978-9975-149-07-5
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2, 2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3, 2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3377-6-2
Afişează publicaţiile
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II, 2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-4-2
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1, 2019
ISBN: 978-9975-3370-2-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
ISBN: 978-9975-3370-3-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3, 2019
ISBN: 978-9975-3370-4-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4, 2019
ISBN: 978-9975-3370-5-2
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
SNE, SU, 2019
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe sociale
SS, 2019
ISBN: 978-9975-149-58-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1, 2019
ISBN: 978-9975-149-50-1
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
ISBN: 978-9975-76-284-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1, 2019
ISBN: 978-9975-76-271-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2, 2019
ISBN: 978-9975-149-51-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2, 2019
ISBN: 978-9975-76-268-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2, 2019
ISBN: 978-9975-76-285-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2019
ISBN: 978-9975-76-286-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2019
ISBN: 978-9975-76-270-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2019
ISBN: 978-9975-76-269-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5, 2019
ISBN: 978-9975-76-267-0
Afişează publicaţiile
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6, 2019
ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I, 2019
ISBN: 978-9975-76-289-2
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II, 2019
ISBN: 978-9975-76-290-8
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1, 2019
ISBN: 978-9975-76-273-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2, 2019
ISBN: 978-9975-76-273-1
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2019
ISBN: 978-9975-3246-7-0
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1, 2019
ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019
ISBN: 978-9975-45-588-6
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1, 2019
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 9975-46-421-1
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2, 2019
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 3, 2019
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-423-9.
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4, 2019
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2, 2019
ISBN: 978-9975-149- 88-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2019
ISBN: 978-9975-83-085-0
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019
ISBN: 978-9975-45-589-3
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1, 2019
ISSN: 2587-3563
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2, 2019
ISSN: 2587-3563
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X, 2019
ISBN: 978-9975-3371-4-4
Afişează publicaţiile
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018
Afişează publicaţiile
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Afişează publicaţiile
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018
ISBN: 978-9975-142-59-5
Afişează publicaţiile
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-3201-0-8
Afişează publicaţiile
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Organizatori: Institutul de Istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-3183-9-6
Afişează publicaţiile
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018
ISBN: 978-9975-3471-1-2
Afişează publicaţiile
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018
ISBN: 978-9975-3168-7-3
Afişează publicaţiile
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018
Organizatori: Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018
ISBN: 978-9975-88-056-5
Afişează publicaţiile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018
ISBN: 978-9975-3225-3-9
Afişează publicaţiile
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-134-20-0
Afişează publicaţiile
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018
ISBN: 978-9975-51-998-4.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018
ISBN: 978-9975-142-48-9.
Afişează publicaţiile
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018
ISBN: 978-973-8483-84-2
Afişează publicaţiile
Schimbarea începe de la noi
2018
Organizatori: Asociatia de Nursing din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-51-919-9
Afişează publicaţiile
Научно-образовательное пространство:
2018
ISBN: 978-9975-83-068-3
Afişează publicaţiile
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
2018
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018
ISBN: 978-9975-136-87-7
Afişează publicaţiile
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
ISBN: 978-9975-84-058-3
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2018
ISBN: 978-9975-64-283-5
Afişează publicaţiile
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Afişează publicaţiile
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018
Afişează publicaţiile
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018
Organizatori: Centrul de Excelenta in Industria Usoara I.P.
ISBN: 978-9975-134-61-3
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Afişează publicaţiile
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018
ISBN: 978-9975-83-075-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018
ISBN: 978-9975-142-50-2.
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2018
Organizatori: Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: 978-9975-3164-5-3
Afişează publicaţiile
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3222-0-1
Afişează publicaţiile
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018
ISBN: 978-9975-88-054-1
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2018
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
2018
Afişează publicaţiile
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018
ISBN: 978-9975-3159-5-1
Afişează publicaţiile
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018
ISBN: 978-9975-3185-7-0
Afişează publicaţiile
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-53-946-3
Afişează publicaţiile
1 - 500 of 1061