Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :2023ISBN: 978-9975-46-732-2.
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective2023ISBN: 978-9975-165-51-8.
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic2023ISBN: 978-9975-62-496-1
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective2023
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives2023ISBN: 978-9975-82-313-5 (PDF)
Prevenirea și combaterea violenței în familie2023ISBN: 978-9975-62-552-4
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova2023ISBN: 978-9975-84-185-6.
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene2023ISBN (pdf): 978-9975-3597-6-4 (PDF)
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare2023ISBN: 979-0-3481-0105-7
ISBN (pdf): 978-9975-3597-7-1
Dialog millet dili için hem onun rolu kultura, üüretim hem incä zanaat ilerlemesindä2023ISBN (pdf): 978-9975-3616-1-3
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară2023ISBN: 978-5-36241-000-1.
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației2023ISBN: 978-9975-88-102-9
Parteneriatul Estic:1, 2023ISBN: 978-9975-165-94-5
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"Ediția 1, R, 2023ISBN (pdf): 978-9975-62-559-3
DOI: 10.19261/admateh.2023
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 10, Vol.1, 2023ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-717-9
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 10, Vol.2, 2023ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-719-3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 10, Vol.3, 2023ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN: 978-9975-46-720-9
Electronics, Communications and ComputingEditia 12, 2023ISBN (pdf): 978-9975-45-898-6 (PDF)
Electronics, Communications and ComputingEditia 12, R, 2023ISBN (pdf): 978-9975-45-897-9 (PDF)
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 13, 2023ISBN: 978-9975-165-61-7
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 15, 2023ISBN: 978-9975-84-186-3
InteruniversitariaEdiția 19, Vol.1, 2023ISBN: 978-9975-50-304-4.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
InteruniversitariaEdiția 19, Vol.2, 2023ISBN: 978-9975-50-305-1.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
InteruniversitariaEdiția 19, Vol.3, 2023ISBN: 978-9975-50-306-8.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
InteruniversitariaEdiția 19, Vol.4, 2023ISBN: 978-9975-50-303-7.
ISBN: 978-9975-50-307-5.
Ştiință și educație: noi abordări și perspectiveEdiția 25, 2023ISBN: 082=135.1=161.1 S 85
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul GlobalizăriiEdiția 3, 2023ISBN (pdf): 978-9975-147-83-5 (PDF)
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamuluiEdiția 3, R, 2023ISBN: 978-9975-84-189-4
Tradiţii şi procese etniceEdiția 4, R, 2023ISBN: 978-9975-84-188-7
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective Ediția 5, 2023ISSN: 2587-4365
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția 6, 2023ISBN: 978-9975-3430-7-7
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходовEdiția 6, 2023ISBN: 978-9975-3616-2-0
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 7, 2023ISBN: 978-9975-81-128-6
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâineEdiția 7, 2023ISSN: 2558 – 894X
Strategii și politici de management în economia contemporanăEdiţia 8, 2023ISBN: 978-9975-147-99-6 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.8123071
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii MoldovaEdiția a 2-a, 2023ISBN: 978-5-88554-205-0
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalismEdiţia a 2-a, 2023ISBN: 978-9975-163-90-3
Omul, criminologia, ştiinţaEdiția a 2-a, Vol. 1, 2023ISBN (pdf): 978-9975-3418-6-8 (PDF)
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetătoriEdiția a 7-a, 2023ISBN (pdf): 978-9975-147-93-4
DOI: 10.5281/zenodo.7862058
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiția IX, 2023ISBN: 978-9975-62-524-1
International scientific conference on accounting, ISCA 2022Ediția XII, 2023ISBN (pdf): 978-9975-167-00-0
Studii şi cercetări juridicePartea 5, 2023ISBN: N 978-9975-3430-3-9
Cercetări arheologice în Republica Moldova.R, 2023ISBN: 978-9975-81-134-7
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol. 2, 2023ISBN: 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol. 3, 2023ISBN: 978-9975-83-254-0
ISBN: 978-9975-83-257-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2023ISBN: 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2023ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-0 (Vol. 1)
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.10, Partea I, 2023ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.10, Partea II, 2023ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea EuropeanăVol.3, 2023ISBN: 978-5-88554-180-0
Creativitatea în jurnalismVol.5, 2023ISBN: 978- 9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-62-533-3
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitalăVolum 1, 2023ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-530-2
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitalăVolum 2, 2023ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-531-9
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…2022ISBN: 978-9975- 61-871-7 ; C 13)
ISBN: 978-9975-72-713-6
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare2022ISBN: 978-9975-3471-6-7
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor2022ISBN: 978-9975-159-78-4
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы2022ISBN: 978-9975-83-199-4.
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea2022ISBN: 978-9975-163-41-5
Workshop on Intelligent Information Systems2022ISBN: 978-9975-68-461-3
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării2022ISBN (pdf): 978-9975-46-694-3
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese2022ISBN (pdf): 978-9975-58-279-7
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun2022ISBN: 978-9975-76-407-0
Reabilitarea victimelor infracțiunii2022ISBN: 978-9975-159-02-9
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistrean2022ISBN: 978-9975-166-59-1
ISBN: 978-9975-87-746-6
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene2022ISBN (pdf): 978-9975-3509-0-7
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова2022ISBN: 978-9975-163-09-5.
Sănătatea Mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate2022
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova2022ISBN: 978-9975-3586-0-6
Conferinta anuala a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral2022
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar2022ISBN: 978-9975-46-617-2
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities2022ISBN (pdf): 978-9975-62-502-9 (PDF)
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe2022
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective2022ISBN (pdf): 978-9975-50-295-5(PDF)
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții2022ISBN: 978-9975-76-417-9 (PDF)
International scientific conference on accounting, ISCA 20222022ISBN: 978-9975-155-92-2
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației2022
Învățământul artistic – dimensiuni culturale2022ISBN: 978-9975-84-176-4
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate2022ISBN: 978-9975-163-43-9
Statul, securitatea şi drepturile omului2022ISBN: 978-9975-159-32-6
DOI: 10.5281/zenodo.6393014
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)2022ISBN (pdf): 978-9975-3387-8-3
Educația de calitate în contextul provocărilor societale 2022ISBN: 978-9975-46-638-7
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane2022ISBN: 978-9975-159-72-2
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative2022ISBN: 978-9975-159-55-5.
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare2022
Învățământul artistic – dimensiuni culturale2022ISBN: 978-9975-117-81-4
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities2022ISBN: 978-9975-159-91-3
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie2022ISBN: 978-9975-159-88-3
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități2022ISBN: 978-5-88554-102-2
Traducerea – act creativ: între știință și artă 2022ISBN: 978-9975-159-37-1
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova2022ISBN: 978-9975-68-465-1
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative2022e-ISBN: 978-9975-62-500-5
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/832022ISBN: 978-9975-3464-6-7
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii2022ISBN: ISBN 978-9975-3323-9-2
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale2022ISBN: 978-9975-3541-0-3
Rigoare exegetică și vocație pedagogică2022ISBN: 978-9975-62-481-7
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene2022ISBN: 978-9975-3423-8-4
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective1, 2022ISBN (pdf): 978-9975-3509-1-4 (PDF)
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept1, 2022
The Collection. 2, 2022ISBN: 978-9975-155-73-1
MedEspera9, 2022ISBN: 978-9975-3544-2-4
Probleme actuale în urbanism şi arhitecturăEdiția 11, 2022ISBN (pdf): 978-9975-45-947-1 (PDF)
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 11, Vol. I, 2022ISBN: 978-9975-50-297-9
ISBN: 978-9975-50-296-2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 11, Vol. II, 2022ISBN: 978-9975-50-298-6. (vol. 2)
ISBN: 978-9975-50-296-2
Society Consciousness ComputersEdiția 11, Vol.8, 2022ISSN: 2359-7321
ISSN: ISSN-L 2359-7321
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 12, 2022ISBN: 978-9975-164-83-2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 13, R, 2022ISBN: 978-9975-165-26-6
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 14, 2022ISBN: 978-9975-84-171-9.
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 14, R, 2022ISBN: 978-9975-84-158-0
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Ediţia 16, 2022ISBN: 978-9975-3518-8-1
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 16, R, 2022ISBN (pdf): 978-9975-3530-9-0 (PDF)
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 16, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-7-8
ISBN (pdf): 978-9975-3583-8-5 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cecg.I.2022.16
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 16, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-9-2
ISBN (pdf): 978-9975-3385-6-1
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2022.16
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 16, Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-3583-6-1
ISBN: 978-9975-3385-7-8.
ISBN (pdf): 978- 9975-3385-8-5 (PDF).
DOI: 10.36004/nier.cdr.2022.16
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 17, 2022ISBN: 978-9975-45-847-4
InteruniversitariaEdiția 18, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-286-3
InteruniversitariaEdiția 18, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-287-0
InteruniversitariaEdiția 18, Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-50-281-8
ISBN: 978-9975-50-282-5
InteruniversitariaEdiția 18, Vol.4, 2022ISBN: 978-9975-50-281-8.
ISBN: 978-9975-50-283-2.
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchEdiția 2, 2022
Научно-образовательное пространство:Ediția 2, 2022ISBN: 978-9975-83-229-8
Știința Deschisă în Republica MoldovaEdiția 2, 2022ISBN: 978-9975-3564-0-4
ISBN (pdf): 978-9975-3564-1-1
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchEdiția 2 R, 2022ISBN: 978-9975-159-97-5
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership CountriesEdiția 2, Partea 1, 2022ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership CountriesEdiția 2, Partea 2, 2022ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamuluiEdiția 2, R, 2022ISBN: 978-9975-84-162-7
Știința Deschisă în Republica MoldovaEdiția 2, R, 2022ISBN: 978-9975-3564-2-8
ISBN (pdf): 978-9975-3564-3-5
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalizationEdiția 2, Vol. 1, 2022e-ISBN: 978-9975-3527-4-1
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalizationEdiția 2, Vol. 2 , 2022e-ISBN: 978-9975-3527-5-8
Chimia ecologică şi a mediuluiEdiția 20, R, 2022ISBN (pdf): 978-9975-62-467-1 (PDF)
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 20, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): ISBN 978-9975-3590-2-3 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542960
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 20, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-3590-1-6
ISBN (pdf): 978-9975-3590-3-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542985
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 20, Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): 978-9975-3590- 4-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542995
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fiziceEdiția 25, 2022ISBN (pdf): 978-9975-68-456-9 (PDF).
Teoria și practica administrării publiceEdiția 26, 2022ISBN: 978-9975-3542-3-3
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențeștiEdiția 26, Vol.1, R, 2022ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențeștiEdiția 26, Vol.2, R, 2022ISBN: 978-9975-159-49-4.
ISBN (pdf): 978-9975-159-61-6 (PDF)
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străineEdiția 3, 2022ISBN (pdf): 978-9975-46-739-1
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modernEdiția 3, 2022ISBN: 978-9975-68-473-6
Tradiţii şi procese etniceEdiția 3, 2022ISBN: 978-9975-84-173-3
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umaneEdiția 3, 2022ISBN: 978-9975-76-413-1 (PDF)
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globaleEdiția 3, 2022ISBN: 978-9975-45-821-4
Development Through Research and InnovationEdiția 3, 2022ISBN: 978-9975-3590-5-4
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa ViitoruluiEdiția 3, 2022ISBN: 978-9975-46-681-3
Tradiţii şi procese etniceEdiția 3, R, 2022ISBN: 978-9975-84-157-3.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 32, R, 2022ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-166-14-0 (PDF)
Competitiveness and sustainable development Editia 4, 2022ISBN (pdf): 978-9975-45-872-6 (PDF)
Studii culturaleEdiţia 4, R, 2022ISBN: 978-9975-84-165-8
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 4-a, 2022ISBN: 978-9975-161-32-9
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 5, 2022ISBN: 978-9975-159-60-9
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluiEdiția 5, 2022ISBN: 978-9975-159-83-8
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâineEdiția 5, R, 2022ISSN: 2558 – 894X
Microbial BiotechnologyEdiția 5, R, 2022ISBN: 978-9975-3555-6-8
ISBN (pdf): 978-9975-3555-7-5 (PDF)
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 6, 2022
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâineEdiția 6, 2022ISSN: 2558 – 894X
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 6, 2022ISBN: 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 6, R, 2022ISBN: 978-9975-163-52-1
Strategii și politici de management în economia contemporanăEdiţia 7, 2022e-ISBN: 978-9975-147-65-1
Sport. Olimpism. SănătateEdiția 7, 2022ISBN: 978-9975-68-460-6
Ecological and environmental chemistry Ediția 7, R, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Ecological and environmental chemistry Ediția 7, R, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiţia 8, 2022ISBN: 978-9975-161-21-3
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 8, 2022ISBN: 978-9975-3526-4-2.
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția 8, 2022ISBN (pdf): 978-9975-3542-2-6 (PDF)
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiţia 9, 2022ISBN: 978-9975-161-34-3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 9, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 9, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 9, Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
Libraries in the 21st century: gateway to a progressive and integrated societyEdiţia a 14-a, 2022ISBN (pdf): 978-9975-3471-7-4
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomieEdiţia a 2-a, 2022DOI: 978-9975-50-292-4
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi CriminologieEdiţia a 2-a, 2022ISBN: 978-9975-62-476-3
ImunopediaEdiția a 2-a, 2022ISBN: 978-9975-82-300-5
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Ediția a 2-a, 2022ISBN: 978-9975-76-411-7
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 26-a , 2022ISBN: 978-9975-3590-6-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 26-a rezumate, 2022ISBN: 978-9975-155-93-9
Conference on Applied and Industrial MathematicsEdiţia a 29 (R), 2022ISBN: 978-9975-81-074-6
Conference on Applied and Industrial MathematicsEdiţia a 29 (R), 2022ISBN: 978-9975-76-401-8
Managementul interdisciplinar al copiluluiEdiţia a 5-a, 2022ISBN: 978-9975-58-274-2
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationEdiţia a 5-a, 2022ISBN: 978-9975-3527-9-6
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumaneEdiția a 5-a, 2022ISBN: 978-9975-159-95-1
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationEdiţia a 5-a, 2022ISBN: 978-9975-3527-8-9
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetătoriEdiția a 6-a, 2022ISBN (pdf): 978-9975-155-87-8
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Ediția a III-a, 2022ISBN: 978-9975-84-170-2
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a V-a, 2022ISBN: 978-9975-165-12-9.
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a V-a, 2022ISBN: 978-9975-165-12-9.
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEditia a VI-a, 2022ISBN: 978-9975-159-81-4
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluziveEdiţia a VIII-a, 2022ISBN (pdf): 978-9975-50-301-3
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice Ediția II-a, 2022ISBN (pdf): 978-9975-135-66-5
Conferința științifică studențească cu participare internaționalăEdiția LXXI, 2022ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străineEdiţia VII, 2022ISBN: 978-9975-159-75-3
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiția VIII, 2022ISBN: 978-9975-159-41-8
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiEdiția XXXIII, 2022ISBN: 978-9975-163-45-3
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,Edition 8, 2022ISBN: 978-9975-161-17-6
Cinematografia națională: istorie și destineR, 2022ISBN: 978-9975-84-156-6.
Gheorghe V. Madan: 150 de ani de la naștereR, 2022ISBN: 978-9975-84-169-6
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondialeR, 2022
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultateR, 2022ISBN: 978-9975-81-067-8
Modern Technologies in the Food IndustryR, 2022ISBN (pdf): 978-9975-45-851-1 (PDF)
Ecological chemistry ensures a healthy environmentR, 2022ISBN (pdf): 978-9975-62-466-4 (PDF)
DOI: 10.19261/enece.2022
Cercetări arheologice în Republica Moldova.R, 2022ISBN: 978-9975-87-966-8.
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business communityR, 2022ISBN: 978-9975-159-80-7
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreanR, 2022ISBN: 978-9975-87-998-9
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovareR, 2022
„Update on chronic headache and pain”, dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Functional Neurology research unit at the Diomid Gherman Institute of Neurology and NeurosurgeryR, 2022
Integrare prin cercetare și inovare.SE, 2022ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-471-8
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 24, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 24, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 24, Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSJ, SS, 2022ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-159-96-8 (PDF)
Integrare prin cercetare si inovare.SJE, 2022ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-472-5.
Integrare prin cercetare și inovare.SNE, 2022ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-469-5
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2022ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975- 62-480-0 (PDF)
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSU, SaE, 2022ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: ISBN 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-62-492-3 (PDF)
Integrare prin cercetare și inovare.SU, SS, 2022ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-470-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1., 2022e-ISBN: 978-9975-46-669-1
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2022e-ISBN: 978-9975-46-669-1
ISBN (pdf): 978-9975-46-671-4 (PDF)
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. V, nr.1, 2022ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. V, nr.2, 2022ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol.1, 2022ISBN: 978-9975-83-055-3
Экология и жизнь человека (Так хочется жить)Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-3522-8-4
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2022ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitivenessVol.1, 2022ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitivenessVol.2, 2022ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2022ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-830-6 (PDF) (Vol. II)
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea EuropeanăVol.2, 2022ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-5-88554-067-4.
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor InternaționaleVol.2, 2022ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol.2, 2022ISBN: 978-9975-83-055-3
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.20, Partea 1, 2022ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISBN: 978-9975-46-636-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol.3, 2022ISBN: 978-9975-83-055-3
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitivenessVol.3, 2022ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6
Cadastru și DreptVol.55, 2022ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol.6, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
IFMBE ProceedingsVol.87, 2022ISSN: 16800737
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.9, Partea 1, 2022
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.9, Partea 2, 2022ISSN: 2587-3563
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențialăVolumul I, 2022ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-505-0
Geniu, talent, creativitate Volumul I, 2022ISBN: 978-606-685-905-9
Geniu, talent, creativitate Volumul II, 2022ISBN: 978-606-685-906-6
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențialăVolumul II, 2022ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-506-7
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane2021ISBN: 978-9975-159-01-2
Statul, securitatea şi drepturile omului2021ISBN: 978-9975-158-17-6.
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere2021ISBN: 978-9975-3387-6-9 (PDF)
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului 2021ISBN: 978-9975-135-45-0.
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități2021ISBN: 978-9975-157-25-4
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics2021ISBN: 978-9975-47-215-9
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane2021ISBN: 978-9975-3498-7-1
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale2021ISBN: 978-9975-3459-7-2
Mathematics and IT: Research and Education2021
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții2021ISBN: 978-9975-46-558-8.
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective2021ISBN: 978-9975-56-911-8
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice2021ISBN: 978-9975-3464-3-6
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii 2021ISBN: 978-9975-46-564-9.
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:2021ISBN: 978-9975-3404-9-6
Sergiu Rădăuţanu2021ISBN: 978-9975-87-818-0
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice2021ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire2021ISBN: 978-9975-72-598-9
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.2021ISBN: 978-9975-46-574-8.
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie2021ISBN: 978-9975-46-545-8
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor2021ISBN: 978-9975-72-585-9
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice2021ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională2021ISBN: 978-9975-56-934-7
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului2021ISBN: 978-9975-87-899-9
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice2021ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective2021ISBN: 978-9975-3470-8-2
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova2021e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
Actual Problems of Mathematics and Informatics2021ISBN: 978-9975-45-677-7
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali2021ISBN: 978-9975-46-570-0.
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-192021ISBN: 978-9975-157-73-5
Institutul Național de Cercetări Economice2021ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept2021ISBN: 978-9975-121-76-7
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale2021ISBN: 978-9975-46-567-0.
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei2021ISBN: 978-9975-155-58-8
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Teoria și practica administrării publice2021ISBN: 978-9975-3492-6-0
ISBN: 978-9975-3492-7-7
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență2021ISBN: 978-9975-157-01-8.
Dezvoltare economică și cercetare2021ISBN: 978-9975-81-058-6
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic2021ISBN: 978-9975-56-916-3
Tezele celei de-a 2021ISBN: 978-9975-64-320-7
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități2021ISBN: 978-9975-56-952-1
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare2021ISBN: 978-9975-3502-0-4
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale2021ISBN: 978-9975-56-909-5
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova2021ISBN: 978-9975-157-24-7.
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova2021ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate2021ISBN: 978-9975-56-937-8
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători2021ISBN: 978-9975-3486-4-5
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță(R), 2021ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
The Collection. Ediția 1, 2021ISBN: 978-9975-155-01-4
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamuluiEdiția 1, R, 2021ISBN: 978-9975-62-434-3.
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții munciiEdiția 1, vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții munciiEdiția 1, vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.4, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.5, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changeEdiția 10, 2021ISBN: 978-9975-157-82-7
International scientific conference on accounting, ISCA 2021Ediția 10, 2021ISBN: 978-9975-155-25-0
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriuluiEdiția 10, 2021ISBN: 978-9975-87-779-4
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 10, Vol. I, 2021ISBN: 978-9975-50-271-9
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 10, Vol. II, 2021ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
Society Consciousness ComputersEdiția 10, Vol.7, 2021ISSN: 2359-7321
ISSN: ISSN-L 2359-7321
Electronics, Communications and ComputingEditia 11, 2021ISBN: 978-9975-45-776-7
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 11, 2021ISBN: 978-9975-3471-4-3
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of MoldovaEdiția 11, R, 2021ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 13, R, 2021ISBN: 978-9975-84-140-5
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 13, vol.2, 2021ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Ediţia 15, 2021ISBN: 978-9975-3274-4-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 15, 2021ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 15, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 15, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 978-9975-3529-9-4 (PDF)
InteruniversitariaEdiția 17, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-266-5
InteruniversitariaEdiția 17, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-265-8
InteruniversitariaEdiția 17, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-267-2
Simpozion de numismaticăEdiția 19, R, 2021ISBN: 978-9975-87-854-8
Black Sea Ophthalmological Society CongressEdiția 19, R, 2021
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 19, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-155-40-3.
ISBN: 978-9975-155-41-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669643
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 19, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-42-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669883
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 19, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-43-4 (PDF)
DOI: 10.5281/zenodo.5669933
Tradiţii şi procese etniceEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-3337-8-8
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modernEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-68-440-8
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globaleEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-45-703-3
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umaneEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
Development through research and innovation Ediția 2, 2021ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa ViitoruluiEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-46-583-0
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.Ediția 2, R, 2021ISBN: 978-9975-3300-4-6
Identitate şi valori culturale în context EuropeanEdiţia 2, R, 2021ISBN: 978-9975-152-11-2
Studii culturaleEditia 2, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978- 9975-3521-4-7.
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fiziceEdiția 24, 2021ISBN (pdf): 978-9975-3182-7-3
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USMEdiția 25, Vol.1, R, 2021ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USMEdiția 25, Vol.2, R, 2021ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Competitiveness and sustainable development Editia 3, 2021ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâineEdiția 3, 2021ISSN: 2558 – 894X
Studii culturaleEdiția 3, R, 2021ISBN: 978-9975-3358-7-4
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâineEdiția 3, T, 2021ISSN: 2558 – 894X
Studii CulturaleEdiția 3, Vol.3, 2021ISBN: 978–9975–84–166–5
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 31, R, 2021ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4, 2021ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-89-226-1.
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâineEdiția 4, 2021ISSN: 2558 – 894X
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluiEdiția 4, 2021ISBN: 978-9975-56-893-7
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationEdiția 4, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-3527-0-3
ISBN: 978-9975-3527-1-0
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationEdiția 4, Vol.2, 2021ISBN: 978‐9975‐3527‐2‐7.
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 5, 2021ISBN: 978-9975-62-432-9
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția 5, 2021ISBN: 978-9975-3387-7-6
Book of AbstractsEdiția 5, 2021ISSN: 2457-3094
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEdiția 5, R, 2021ISBN: 978-9975-72-592-7
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 6, 2021ISBN: 978-9975-155-20-5
Sport. Olimpism. SănătateEdiția 6, 2021ISBN: 978-9975-131-99-5
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeEdiția 6, 2021ISBN: 978-9975-3346-8-6
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 6, 2021ISBN: 978-9975-88-037-4.
ISBN: 978-9975-88-072-5.
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 6, 2021ISBN: 978-9975-161-01-5
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 6, R, 2021ISBN: 978-9975-3513-9-3
New frontiers in natural product chemistry.Ediția 6, R, 2021DOI: 10.19261/nfnpc.2021
ISBN: 978-9975-3336-7-2
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronicEdiția 6, R, 2021ISBN: 978-9975-62-448-0
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția 7, 2021ISBN: 978-9975-3492-3-9
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 7, 2021ISBN: 978-9975-56-912-5
Empowering english language educators through action researchEdiția 7, 2021ISBN: 978-9975-50-263-4
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 7, 2021ISBN: 978-9975-83-168-0.
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiţia 7, 2021ISBN: 978-9975-46-539-7
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţionalăEdiția 70, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţionalăEdiția 70, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 8, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-327-1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 8, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetătoriEdiția a 5-a, 2021ISBN: 978-9975-155-12-0
Sănătate mintală într-o lume plină de provocăriEdiția a II-a, 2021ISBN: 978-9975-3493-7-6
Congres internațional al medicilor legiști din Republica MoldovaEdiţia a III-a, 2021ISBN: 978-9975-87-878-4
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a IV-a, 2021ISBN: 978-9975-56-935-4
Congresul Național de FarmacieEdiția a XVIII-a, 2021ISBN: 978-606-10-2144-4
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice Ediția I-a, 2021ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi CriminologieEdiția I-a, 2021ISBN: 978-9975-158-12-1
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiția VII, 2021ISBN: 978-9975-152-09-9
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspectiveEdiția XXXII, 2021ISBN: 978-9975-50-269-6
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiEdiția XXXII, 2021ISBN: 978-9975-3268-3-4
Studii şi cercetări juridicePartea 3, 2021ISBN: ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7
Studii şi cercetări juridicePartea 4, 2021ISBN: 978-9975-3201-1-5
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial WastesR, 2021ISBN: 978-9975-3464-2-9
Journal of physical rehabilitation and sports medicineR, 2021ISSN: 2587-3709
Cercetări arheologice în Republica Moldova.R, 2021ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremiiR, 2021ISBN: 978-9975-3513-8-6.
Economie şi mediuR, 2021ISBN: 978-9975-87-831-9
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultateR, 2021ISBN: 978-9975-87-838-8
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovareR, 2021ISBN: 978-9975-117-80-7
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 23, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 23, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 23, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSJ, SS, 2021ISBN: 978- 9975-158-40-4
Integrare prin cercetare si inovare.SJE, 2021ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
Integrare prin cercetare și inovare.SNE, 2021ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2021ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
Integrare prin cercetare și inovare.SS, 2021ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSU, SS, 2021ISBN: 978-9975-158-39-8
Integrare prin cercetare și inovare.SU, SS, SE, 2021ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2021ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2021ISBN: 978-9975-76-319-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2021ISBN: 978-9975-76-312-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2021ISBN: 978-9975-76-320-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2021ISBN: 978-9975-76-321-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2021ISBN: 978-9975-76-324-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2021ISBN: 978-9975-76-322-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 6, 2021ISBN: 978-9975-76-323-3
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. IV, nr.2, 2021ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 341-7
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. IV, nr.2, 2021ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 342-4
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. IV, nr.3, 2021ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978- 9975-76-343-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-357-8.
Educația în fața noilor provocăriVol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.1, 2021ISBN: 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF)
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea EuropeanăVol.1, 2021ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-9975-157-27-8.
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2021ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Perspectives and achievements within European Integration of MoldovaVol.1, 2021ISBN (pdf): 978-9975-64-343-6 (PDF)
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor InternaționaleVol.1, 2021ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.19, Partea 1, 2021ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.19, Partea 2, 2021ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Perspectives and achievements within European Integration of MoldovaVol.2, 2021ISBN (pdf): 978-9975-64-343-6 (PDF)
Educația în fața noilor provocăriVol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.2, 2021
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2021ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-358-5.
Creativitatea în jurnalismVol.4, 2021ISBN: 978-9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-158-28-2
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of MoldovaVol.64, R, 2021ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.8, Partea 1, 2021ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.8, Partea 2, 2021ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2020ISBN: 978-9975-87-670-4
Statul, securitatea şi drepturile omului2020ISBN: 978-9975-3462-2-1
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere2020ISBN: 978-9975-52-224-3
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova2020
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei2020
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă2020ISBN: 978-9975-76-299-1
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ2020
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:2020ISBN: 978-9975-3463-3-7
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities2020
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2020ISBN: 978-9975-3423-3-9
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății2020ISBN: 978-9975-48-178-6
International Conference on Intelligent Information Systems2020ISBN: 978-9975-68-415-6
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova2020ISBN: 978-9975-3481-3-3
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului2020ISBN: 978-9975-87-745-9
ISBN: 978-9975-87-746-6
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice2020
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova2020ISBN: 978-9975-3201-4-6
EU Integration and Management of the Dniester River Basin2020ISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane2020ISBN: 978-9975-3492-0-8
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа2020ISBN: 978-9975-3404-3-4.
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii2020ISBN: 978-9975-3454-7-7
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv2020ISBN: 978-9975-46-480-2
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene2020ISBN: 978-9975-3409-1-5
Un mediu sigur-sănătate protejată2020
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2020ISBN: 978-9975-83-101-7.
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.2020ISSN: 2558 – 894X
Cunoașterea - suport al integrării sociale2020ISBN: 978-9975-3492-1-5
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice2020ISBN: 978-9975-151-97-9
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective2020ISBN: 978-9975-3423-0-8
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie2020ISBN: 978-9975-3314-2-5
Media and digital literacy in language education2020ISBN: 978-9975-3490-0-0
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 192020
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale2020ISBN: 978-9975-89-160-8
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2020ISBN: 978-9975-152-69-3
Actual issues of morphology2020ISBN: 978-9975-57-281-1
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului2020ISBN: 978-9975-3492-4-6
Teoria și practica administrării publice2020ISBN: 978-9975-3240-9-0
MedEspera8, 2020ISBN: 978-9975-151-11-5
Development through research and innovation Ediția 1, 2020ISBN: 978-9975-155-03-8
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa ViitoruluiEdiția 1, 2020
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modernEdiția 1, 2020ISBN: 978-9975-68-417-0
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducereEdiția 1, 2020ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Tradiţii şi procese etniceEdiția 1, 2020ISBN: 978-9975-52-221-2
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străineEdiția 1, 2020ISBN: 978-9975-3408-5-4
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globaleEdiția 1, 2020ISBN: 978-9975-45-654-8
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.Ediția 1, R, 2020ISBN: 978-9975-3300-4-6
Studii culturaleEditia 1, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 10, 2020ISBN: 978-9975-3371-7-5
Viitorul ne aparţineEdiţia 10, T, 2020ISBN: 978-9975-3389-4-3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 11, R, 2020ISBN: 978-9975-3471-0-5
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Ediția 12, R, 2020
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, R, 2020ISBN: 978-9975-84-123-8
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-52-215-1
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 14, 2020ISBN: 978-9975-3392-9-2
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 15, 2020ISBN: 978-9975-87-731-2
InteruniversitariaEdiția 16, 2020ISBN: 978-9975-50-248-1
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemieEdiţia 18, 2020ISBN: 978-9975-3334-2-9
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 18, 2020ISBN: 978-9975-75-975-5.
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 2, 2020ISSN: 2558 – 894X
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogicEdiţia 2, 2020ISBN: 978-9975-3452-6-2
Competitiveness and sustainable developmentEditia 2, 2020ISBN: 978-9975-45-652-4
Studii culturaleEdiția 2, R, 2020ISBN: 978-9975-3358-7-4
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fiziceEdiția 23, 2020ISBN: 978-9975-68-407-1
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențeștiEdiția 24, Vol.1, R, 2020ISBN: 978-9975-142-89-2
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențeștiEdiția 24, Vol.2, R, 2020ISBN: 978-9975-142-89-2
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 3-a, 2020ISBN: 978-9975-3422-5-4
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 30, R, 2020ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-736-7
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția 4, 2020ISBN: 978-9975-3392-1-6
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 4, 2020ISBN: 978-9975-3382-6-4
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4, R, 2020ISBN: 978-9975-152-56-3
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 5, 2020ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 5, 2020ISBN: 978-9975-76-315-8
Sport. Olimpism. SănătateEdiția 5, 2020ISBN: 978-9975-131-98-8
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 5, 2020ISBN: 978-9975-52-222-9
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 5, 2020e-ISBN: 978-9975-0-0338-4
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiţia 6, 2020ISBN: 878-9975-3382-8-8
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția 6, 2020
Identităţile ChişinăuluiEdiția 6, 2020e-ISBN: 978-9975-0-0404-6
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 6, Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-83-115-4
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția 69, 2020ISBN: 978-9975-76-309-7
Tezele celei de-a Ediția 73, T, 2020ISBN: 978-9975-64-313-9.
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-108-66-9
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1001 , 2020ISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1002, 2020ISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1190 , 2020ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1191, 2020ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a , 2020ISBN: 978-9975-75-985-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a rezumate, 2020ISBN: 978-9975-75-986-1
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumaneEdiția a 4-a, 2020ISBN: 978-9975-152-62-4
Conferința internațională științifică de contabilitateEdiția a 9-a, 2020ISBN: 978-9975-75-989-2
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a III-a, 2020ISBN: 978-9975-56-805-0
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. I, 2020ISBN: 978-606-685-717-8
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. II, 2020ISBN: 978-606-685-718-5
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străineEdiţia V, 2020ISBN: 978-9975-152-60-0
Protecţia plantelor - realizări şi perspectivenr.57, 2020ISBN: 978-9975-3472-0-4
Studii şi cercetări juridicePartea 1, 2020ISBN: 978-9975-3201-2-2
Studii şi cercetări juridicePartea 2, 2020ISBN: 978-9975-3201-3-9
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”R, 2020
Integrare prin cercetare si inovare.R, SS, 2020ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Integrare prin cercetare si inovare.R, SU, SS, SJE, 2020ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-46-450-5
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.3, 2020ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.4, 2020ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSJ, SS, 2020ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
Integrare prin cercetare și inovare.SNE, 2020ISBN: 978-9975-152-50-1
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2020ISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSU, SS, 2020ISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regionalăVol. 1, 2020ISBN: 978- 9975-3345-6-3
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2020ISBN: 978-9975-76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2020ISBN: 978-9975-76-305-9.
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2020ISBN: 978-9975-76-304-2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2020ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 2(35), 2020ISBN: 978-5-368-01372-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2020ISBN: 978-9975-76-303-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2020ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2020ISBN: 978-9975-76-301-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2020ISBN: 978-9975-76-302-8
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. II, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. IV, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correctionVol.1, 2020ISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.1, 2020ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-83-091-1
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-83-116-1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.1, 2020ISBN: 978-9975-76-307-3
Psihologia în mileniul III – provocări și soluțiiVol.1, 2020ISBN: 978-9975-50-246-7
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.1, 2020ISBN: 978-9975-3311-6-6
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, R, SJE, 2020ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.2, 2020ISBN: 978-9975-76-308-0
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-83-092-8
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.2, 2020ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.2, 2020ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, R, SJE, 2020ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2020ISBN: 978-9975-83-093-5
Creativitatea în jurnalismVol.3, 2020ISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.4, 2020ISBN: 978-9975-83-094-2
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestiiVol.5, 2020
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 1, 2020ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 2, 2020ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
IFMBE ProceedingsVol.77, 2020ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
World economy and international economic relationsVolume 3, 2020
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul I, 2020ISBN: 978-9975-50-255-9
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul II, 2020ISBN: 978-9975-50-256-6
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VII, 2020
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2019ISBN: 978-9975-3369-3-2
Achievements and perspectives of modern chemistry2019ISBN: 978-9975-62-428-2
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale2019ISBN: 978-9975-48-156-4
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales2019ISBN: 978-9975-3287-4-6
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies2019
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere2019ISBN: 978-9975-149-05-1
Heraldica Moldaviae2019ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi2019ISBN: 978-9975-3331-2-2.
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare2019ISBN: 978-9975-72-411-1
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019ISBN: 978-9975-108-75-1
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019ISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european2019ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices2019ISBN: 978-9975-3316-2-3
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporane2019ISBN: 978-9975-72-412-8
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019ISBN: 978-9975-149-37-2
Statul, securitatea şi drepturile omului2019ISBN: 978-9975-108-88-1
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene2019
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre2019ISBN: 978-9975-3076-7-3
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi2019ISBN: 978-9975-46-403-1
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”2019ISBN: 978-9975-56-717-6
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2019ISBN: 978-9975-3287-6-0
Proceedings IMCS-552019ISBN: 978-9975-68-378-4
Lumina verbului matern2019
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2019ISBN: 978-9975-87-476-2
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019ISBN: 978-9975-56-693-3
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2019ISBN: 978-9975-82-148-3
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2019ISBN: 978-9975-3174-7-4
Teoria şi practica administrării publice2019ISBN: 978-9975-3240-4-5
Impactul antropic asupra calității mediului.2019ISBN: 978-9975-3308-0-0
Book of Abstracts2019ISBN: 978-606-675-208-4
Управляемые электропередачи2019ISBN: 978-9975-149-68-6
Tezele celei de-a 2019ISBN: 978-9975-64-308-5
Anuarul Institutului de Istorie: 2019ISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii2019
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu2019ISBN: 978-9975-108-89-8
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus1, 2019ISBN: 978-9975-3277-4-9
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 1, 2019ISBN: 978-9975-3290-4-0
Studii culturaleEdiția 1, R, 2019ISBN: 978-9975-3358-0-5
Техника и технологии в аграрном производствеEdiția 1-a, 2019
Electronics, Communications and ComputingEditia 10, 2019ISBN: 978-9975-108-84-3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 10, R, 2019ISBN: 978-9975-3371-4-4
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 11, R, 2019ISBN: 978-9975-84-104-7
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 12, 2019ISBN: 978-9975-3289-0-6
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 13, 2019ISBN: 978-9975-3289-6-8
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 14, 2019ISBN: 978-9975-3378-0-9
InteruniversitariaEdiția 14, 2019ISBN: 978-9975-50-234-4.
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 14, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3305-6-5
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.1, 2019ISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.2, 2019ISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019ISBN: 978-9975-75-961-8
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019ISBN: 978-9975-75-962-5
Simpozion de numismatică Ediţia 18, R, 2019ISBN: 978-9975-87-536-3
Unicitate şi diversitate prin folclorEdiția 2, 2019ISBN: 978-9975-134-66-8
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fiziceEdiția 22, 2019ISBN: 978-9975-131-75-9
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Ediția 29, R, 2019
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 3, 2019ISBN: 978-9975-3316-1-6
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019ISBN: 978-9975-84-105-4
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 4, 2019ISBN: 978-3-030-31866-6
Sport. Olimpism. SănătateEdiția 4, 2019ISBN: 978-9975-131-76-6
Book of AbstractsEdiția 4, 2019ISSN: 2457-3094
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 5, 2019ISBN: 978-9975-3316-6-1
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 5, 2019ISBN: 978-9975-3302-8-2
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fiziceEdiția 5, 2019ISBN: 978-9975-131-67-4
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 5, R, 2019ISBN: 978-3-940237-59-0
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3312-6-5
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-3312-7-2
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția 68, 2019ISBN: 978-9975-76-280-9
ContabilitateaEdiția 8, 2019ISBN: 978-9975-127-67-7
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 8, 2019ISBN: 978-9975-50-236-8
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-108-67-6
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 9, 2019ISBN: 978-9975-50-243-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 21-a , 2019ISBN: 978-9975-75-968-7
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică ediţia a 4-a, 2019ISBN: 978-9975-56-657-5
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiuneEdiția a 7-a, 2019ISBN: 978-9975-72-366-4
Amorphous and Nanostructured ChalcogenidesEdiția a 9-a, 2019
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a V-a, 2019
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)Ediția a V-a, 2019ISBN: 978-9975-68-377-7
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEditia a V-a, 2019ISBN: 978-9975-56-695-7
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia VI, 2019ISBN: 978-9975-149-07-5
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 2, 2019ISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 3, 2019ISBN: 978-9975-3377-6-2
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politicePartea II, 2019ISBN: 978-9975-3298-4-2
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business communityR, 2019
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul EuropeiR, 2019ISBN: 978-9975-84-XXX
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeR, 2019ISBN: 978-9975-142-57-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SNEI, SJE, 2019ISBN: 978-9975-142-91-5.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SU, 2019ISBN: 978-9975-142-89-2
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)Rezumate, 2019ISBN: 978-9975-68-371-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3370-2-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-3370-3-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.3, 2019ISBN: 978-9975-3370-4-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.4, 2019ISBN: 978-9975-3370-5-2
Integrare prin cercetare și inovare.SJE, 2019ISBN: 978-9975-149-46-4
Integrare prin cercetare și inovare.SNE, 2019ISBN: 978-9975-149-46-4
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SU, 2019
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSS, 2019ISBN: 978-9975-149-58-7
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleT, 2019ISBN: 978-9975—84-088-0
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019ISBN: 978-9975-76-285-4
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019ISBN: 978-9975-76-284-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2019ISBN: 978-9975-76-271-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2019ISBN: 978-9975-76-268-7
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2019ISBN: 978-9975-76-286-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2019ISBN: 978-9975-76-270-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2019ISBN: 978-9975-76-269-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2019ISBN: 978-9975-76-267-0
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 6, 2019ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. I, 2019ISBN: 978-9975-76-289-2
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. II, 2019ISBN: 978-9975-76-290-8
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.1, 2019ISBN: 978-9975-76-273-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.2, 2019ISBN: 978-9975-76-273-1
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2019ISBN: 978-9975-45-588-6
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3246-7-0
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.1, 2019ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Integrare prin cercetare si inovare.Vol.1, SS, 2019ISBN: 978-9975-149-50-1
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 1, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 9975-46-421-1
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 2, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 3, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-423-9.
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 4, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-149- 88-4
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2019ISBN: 978-9975-45-589-3
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-83-085-0
Integrare prin cercetare si inovare.Vol.2, SS, 2019ISBN: 978-9975-149-51-8
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 1, 2019ISSN: 2587-3563
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 2, 2019ISSN: 2587-3563
Realizarea de sine - adaptare și integrare socialăVolumul I, 2019
Realizarea de sine - adaptare și integrare socialăVolumul II, 2019
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"2018ISBN: 978-9975-88-031-2
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2018ISBN: 978-9975-3471-1-2
Functional Ecology of Animals2018ISBN: 978-9975-3159-7-5
DOI: 10.53937/9789975315975
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018ISBN: 978-9975-142-57-1
Teoria şi practica administrării publice2018
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018ISBN: 978-9975-121-48-4
Istorie şi cultură2018ISBN: 978-9975-3283-6-4
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics2018ISBN: 978-9975-76-247-2
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018ISBN: 978-9975-3276-0-2
Centenarul unirii:2018ISBN: 978-9975-134-61-3
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2018ISBN: 978-9975-83-075-1
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2018ISBN: 978-9975-88-056-5
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare2018ISBN: 978-9975-51-999-1
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018
Modern Technologies in the Food Industry2018ISBN: 978-9975-87-428-1
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare2018ISBN: 978-9975-3222-0-1
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi2018ISBN: 978-9975-51-998-4.
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova2018ISBN: 978-9975-134-20-0
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.2018ISBN: 978-9975-3159-5-1
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018
International congress on oil and protein crops2018ISBN: 978-9975-3178-5-6
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene2018ISBN: 978-9975-3185-7-0
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018ISBN: 978-9975-50-226-9
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018ISBN: 978-9975-3178-4-9.
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018
Curriculumul şcolar2018ISBN: 978-9975-48
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova2018ISBN: 978-9975-53-946-3
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018ISBN: 978-9975-3183-9-6
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018ISBN: 978-9975-142-59-5
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2018ISBN: 978-9975-82-103-2
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare2018ISBN: 978-9975-3168-7-3
Provocări şi oportunităţi în educaţie2018ISBN: 978-9975-88-054-1
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018ISBN: 978-973-8483-84-2
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018ISBN: 978-9975-3225-3-9
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei2018ISBN: 978-9975-3036-7-5
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018ISBN: 978-9975-142-57-1
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2018ISBN: 978-9975-50-215-3
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare2018ISBN: 978-9975-144-49-0
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018ISBN: 978-9975-84-058-3
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European2018ISBN: 978-9975-3043-8-2
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova2018ISBN: 978-9975-3201-0-8
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
MedEspera7, 2018
Telecommunications, Electronics and InformaticsEd. 6, 2018ISBN: 978-9975-45-540-4
Научно-образовательное пространство:Ediția 1, 2018ISBN: 978-9975-83-068-3
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 10, R, 2018ISBN: 978-9975-84-063-7
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 13, 2018ISBN: 978-9975-3272-2-0
InteruniversitariaEdiția 13, 2018ISBN: 978-9975-50-212-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 13, Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 13, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-3202-9-0
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018ISBN: 978-9975-75-910-6
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018ISBN: 978-9975-75-926-7
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018ISBN: 978-9975-75-927-4
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificareEdiția 2, 2018ISBN: 978-9975-136-87-7
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 2-a, 2018ISBN: 978-9975-3260-0-1
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiEdiția 21, Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-75-932-8
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiEdiția 21, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-75-931-1
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 28, R, 2018ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-431-1
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018ISBN: 978-9975-84-074-3
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluiEdiția 3, 2018ISBN: 978-9975-56-604-9
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 4, 2018ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018ISBN: 978-9975-3178-8-7
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 4, 2018
Creativitatea în jurnalismEdiția 4, 2018ISBN: 978-9975-142-34-2.
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 4, 2018ISBN: 978-9975-3225-9-1
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fiziceEdiția 4, 2018ISBN: 978-9975-131-67-4
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiţia 4, 2018ISBN: 978-9975-3276-1-9
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 4, 2018ISBN: 978-9975-0-0224-0
Inspiring Professional Excellence in Teaching LanguagesEdiția 4, 2018ISBN: 978-9975-3225-4-6
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 4, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-83084-3
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția 67, 2018ISBN: 978-9975-76-246-5
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția 7, 2018ISBN: 978-9975-50-225-2
Contabilitatea Ediția 7, 2018ISBN: 978-9975-127-59-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-108-46-1
Tezele celei de-a Ediția 71, T, 2018ISBN: 978-9975-64-283-5
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 8, 2018ISBN: 978-9975-50-235-1
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 9, 2018ISBN: 978-9975-3277-5-6.
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția 9, 2018
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018ISBN: 978-9975-56-579-0
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018ISBN: 978-9975-3178-9-4
Sport. Olimpism. SănătateEdiția a 3-a, 2018ISBN: 978-9975-131-65-0
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018
Sănătate mintală într-o lume plină de provocăriEdiția a I-a, 2018
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-76-238-0
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-76-239-7
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)Ediția a IV-a, 2018ISBN: 978-9975-3119-1-5
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia V, 2018ISBN: 978-9975-71-995-7
Mental health in this challenging worldEdition I, 2018
Breviarium Nr.3, R, 2018ISBN: 978-9975-142-87-8
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 1, 2018ISBN: 978-9975-3298-2-8
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politicePartea I, 2018ISBN: 978-9975-4203-9-6
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchR, 2018
Cercetări arheologice în Republica Moldova.R, 2018ISBN: 978-9975-3164-5-3
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul EuropeiR, 2018ISBN: 978-9975-87-410-6
Integrare prin cercetare și inovare.R, SJ, 2018ISBN: 978-9975-142-50-2.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SNE, 2018ISBN: 978-9975-71-990-2.
Integrare prin cercetare și inovare.R, SNE, 2018ISBN: 978-9975-142-49-6.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: R, SU, 2018
Integrare prin cercetare și inovare.R, SU, 2018ISBN: 978-9975-142-48-9.
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.3, 2018ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
Integrare prin cercetare si inovare.SS, 2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:SS, SJE, 2018
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018ISBN: 978-9975-75-934-2
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.1, 2018ISBN: 978-9975-3272-5-1
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.2, 2018ISBN: 978-99753272-7-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2018ISBN: 978-9975-76-252-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2018ISBN: 978-9975-76-229-8
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol. 17, Partea 1, 2018ISBN: 978-9975-46-393-5
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol. 17, Partea 2, 2018ISBN: 978-9975-46-394-2
MATEC Web of ConferencesVol. 178, Ediția 22-a, 2018ISSN: 2261236X
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2018ISBN: 978-9975-76-230-4
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2018ISBN: 978-9975-76-249-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2018ISBN: 978-9975-76-250-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2018ISBN: 978-9975-76-231-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2018ISBN: 978-9975-76-232-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 4, 2018ISBN: 978-9975-76-251-9
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 47, 2018ISBN: 978-9975-64-296-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2018ISBN: 978-9975-76-233-5
Zootehnie şi Biotehnologii agricole Vol. 52(2), 2018ISBN: 978-9975-64-302-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-83-057-7
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2018ISBN: 978-9975-88-041-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2018ISBN: 978-9975-88-042-8
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2018ISBN: 978-9975- 83-058-4
Cadastru și DreptVol.48, 2018ISBN: 978-9975-64-297-2
Medicină veterinarăVol.49, 2018ISBN: 978-9975-64-271-2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018ISBN: 978-9975-64-299-6
Inginerie agrară şi transport autoVol.51, 2018ISBN: 978-9975-64-300-9
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018ISBN: 978-
Horticultura. AgronomieVol.53, 2018ISBN: 978-9975-64-304-7
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеТом II, 2018
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2017ISBN: 978-9975-88-026-8
ISBN: 978-9975-88-025-1
Centenar Sfatul Ţării: 1917–20172017ISBN: 978-9975-139-54-0
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean2017
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017ISBN: 978-9975-56-444-1
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE2017ISBN: 97 8-606-13-3 6-11 -5
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017ISBN: 978-9975-71-916-2
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice2017ISBN: 978-9975-84-033-0
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017ISBN: 978-9975-71-927-8
Teoria şi practica administrării publice2017ISBN: 978-9975-3019-6-1
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны2017ISBN: 978-9975-83-055-3.
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017ISBN: 978-9975-3131-8-6
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională2017ISBN: 978-9975-71-931-5.
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017ISBN: 978-9975-84-028-6
Tendințe moderne în psihologia practică2017ISBN: 978-9975-46-370-6
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2017ISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
Управляемые электропередачи2017
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017ISBN: 978-9975-3174-2-9
Tezele celei de-a 2017ISBN: 978-9975-64-283-5.
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017ISBN: 978-9975-66-590-2
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017ISBN: 978-9975-9787-1-2
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017ISBN: 978-9975-50-205-4
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения2017
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan2017ISBN: 978-9975-121-38-5
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017ISBN: 978-9975-3168-4-2
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017ISBN: 978-9975-3168-4-2
EU – a space of opportunities and challenges2017ISBN: 978-9975-3129-6-7
3rd Central and Eastern European LUMEN2017ISBN: 978-973-166-461-3
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017ISBN: 978-9975-56-439-7
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2017ISBN: 978-9975-48-118-2
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017ISBN: 978-9975-124-64-5
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устойчивого развития страны происхождения2017
Ştiinţă, Educaţie, Cultură2017ISBN: 978-9975-83-039-3
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017ISBN: 978-9975-71-915-5
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umaneEdiția 1, 2017
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017ISBN: 978-9975-132-97-8
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 10, 2017
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 11, 2017ISBN: 978-9975-133-85-2
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 11, 2017ISBN: 978-9975-63-368-0
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 12, 2017ISBN: 978-9975-3171-7-7
InteruniversitariaEdiția 12, 2017ISBN: 978-9975-50-197-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 12, Vol.1, 2017ISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 12, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-3171-2-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 12, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-3171-2-2
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017ISBN: 978-9975-75-854-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului Ediția 2, 2017ISBN: 978-9975-56-433-5
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umaneEdiția 2, 2017ISBN: 978-9975-46-325-6
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 27, R, 2017
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția 3, 2017
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fiziceEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-131-55-1.
Time for Challenges and Changes in the Teaching WorldEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-9904-8-6
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-132-99-2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-3021-7-3
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-9904-9-3.
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 3, 2017ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJANEdiţia 3, 2017ISBN: 978-9975-4371-7-2
Book of AbstractsEdiția 3, 2017ISSN: 2457-3094
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 4, R, 2017ISBN: 978-3-940237-47-7
Conservation of plant diversityEdiția 5, 2017
Contabilitatea Ediția 6, 2017ISBN: 978-9975-127-50-9.
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 6, 2017ISBN: 978-9975-56-463-2
Ecological and environmental chemistry Ediția 6, R, 2017
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.1, 2017ISBN: 978-9975-50-202-3.
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-50-201-6
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017
Conspecte numismaticeEdiția 7, 2017ISBN: 978-9975-3180-2-0
Viitorul ne aparţineEdiția 7, 2017ISBN: 978-9975-3036-5-1
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 7, R, 2017
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 8, 2017ISBN: 978-9975-3168-9-7
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 9, 2017
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017ISBN: 978-9975-4264-8-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 9, R, 2017ISBN: 978-9975-84-030-9
Sport. Olimpism. SănătateEdiția a 2-a, 2017ISBN: 978-9975-56-935-4
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)Ediția a III-a, 2017ISBN: 978-9975-3126-7-7
Интегрированное управление трансграничным бассейном ДнестраEdiția a VIII-a, 2017ISBN: 978-9975-66-591-9
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017ISBN: 978-9975-71-942-1
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia IV, 2017ISBN: 978-9975-71-901-8
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriEdiția.15, Vol.1, 2017
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriEdiția.15, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-75-881-9
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017ISBN: 978-9975-9761-9-0
Cercetări arheologice în Republica Moldova.R, 2017ISBN: 978-9975-84-029-3.
Integrare prin cercetare și inovare.R, SJ, 2017ISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
Integrare prin cercetare și inovare.R, SNE, SE, 2017ISBN: 978-9975-71-701-4.
ISBN: 978-9975-71-926-1.
Integrare prin cercetare și inovare.R, SS, 2017
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SS, SJE, 2017ISBN: 978-9975-71-897-4.
Integrare prin cercetare și inovare.R, SU, 2017
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017ISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017ISBN: 978-9975-46-337-9
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:SNE, 2017
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2017ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:SU, 2017
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiTeze, 2017e-ISBN: ISBN 978-9975-75-891-8.
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalitățiVII, 2017ISBN: 978-9975-108-27-0.
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondialeVIII, 2017ISBN: 978-9975-117-41-8
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 5, 2017
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017ISBN: 978-9975-76-214-4
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017ISBN: 9975-76-215-1
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.1, 2017ISBN: 978-9975-88-007-7
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017ISBN: 978-9975-75-893-2
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.1, 2017ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.16, Partea 1, 2017ISBN: 978- 9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-347-8
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.16, Partea 2, 2017ISBN: 978- 9975-46-348-5
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.2, 2017ISBN: 978-9975-83-040-9
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2017ISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017ISBN: 978-9975-75-894-9
Știință, educație, culturăVol.2, 2017ISBN: 978-9975-83-041-6
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.2, 2017ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017ISBN: 978- 9975-75-897-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017ISBN: 978-9975-75-899-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.5, 2017ISBN: 978-9975-75-892-5
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017ISBN: 978-9975-45-069-0
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul II, 2017ISBN: 978978-9975-45-543-5
ISBN: 978-9975-45-545-9 (Vol. II)
Пушкин и современность2016ISBN: 978-9975-50-180-4
La început a fost opera2016ISBN: 978-973-8483-79-8
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies2016
Teoria şi practica administrării publice2016ISBN: 978-9975-3019-6-1
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE2016ISBN: 978-9975-3005-4-4
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2016ISBN: 978-9975-88-012-1
ISBN: 978-9975-88-013-8
Modern Technologies in the Food Industry2016
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european2016ISBN: 978-9975-56-367-3.
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning2016ISBN: 978-9975-45-504-6
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования2016
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective2016ISBN: 978-9975-57-218-7
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale2016ISBN: 978-9975-3048-9-4
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016ISBN: 978-9975-71-829-5
L’organisation de l’administration publique locale en Moldavie2016ISBN: 978-3-639-52628-8
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură2016ISBN: 978-9975-9577-5-5
Integrarea economică Europeană2016ISBN: 978-9975-3147-1-8
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016ISBN: 978-9975-84-050-7
Tehnologii didactice moderne:2016ISBN: 978-9975-48-102-1
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică2016ISBN: 978‐9975‐9611‐3‐4.
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan2016ISBN: 978-9975-3145-9-6
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы2016
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării2016ISBN: 978-9975-3092-7-1
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2016ISBN: 978-9975-46-291-4
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Managementul public al programelor europene2016ISBN: 978-9975-56-241-6
Identităţi naţionale în dialog intercultural:2016ISBN: 978-9975-87-084-9
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului Ediția 1, 2016ISBN: 978-9975-71-790-8
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, R, 2016ISBN: 978-9975-133-48-7
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 11, Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-4453-9-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 11, Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-4000-6-0.
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-50-170-5.
Creșterea economică în condițiile globalizăriiEdiția 11, Vol.3, 2016
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016ISBN: 978-9975-75-788-1
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-89-029-8
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-132-71-8
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-83-018-8
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-3145-3-4
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția 2, 2016
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fiziceEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-131-37-7
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 26, R, 2016ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-139-6
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiareEdiția 3, 2016e-ISBN: 978-9975-75-866-6
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 3, 2016ISBN: 978-9975-137-48-5
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 3, 2016ISBN: 978-9975-76-170-3
Health Technology ManagementEditia 3, R, 2016
IFMBE ProceedingsEditia 3-a, Vol. 55, 2016ISSN: 16800737
ISBN: 978-981287735-2
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 5, 2016ISBN: 978-9975-3145-8-9
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionaleEdiția 5, 2016ISBN: 978-9975-127-48-6
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 5, 2016ISBN: 978-9975-75-791-1
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016
Viitorul ne aparțineEdiția 6, 2016ISBN: 978-9975-3036-5-1
Conspecte numismaticeEdiția 6, 2016ISBN: 978-9975-71-851-6
Tezele celei de-a Ediția 69, T, 2016ISBN: 978-9975-64-281-1.
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 7, 2016ISBN: 978-9975-108-27-0
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 7, 2016
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 8, 2016ISBN: 978-9975-9787-1-2
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția 9, 2016ISBN: 978-9975-3022-7-2
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 1-a, 2016ISBN: 978-9975-108-02-7
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016ISBN: 978-9975-911-96-2
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic ThoughtEdiția a 2-a, 2016ISBN: 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF)
Fizica şi tehnologiile moderneEdiția a 22-a, 2016
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)Ediția a II-a, 2016ISBN: 978-9975-4461-2-9
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia III, 2016ISBN: 978-9975-71-774-8
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016ISBN: 978-9975-4123-5-3
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetătoriR, 2016ISBN: 978-9975-82-029-5.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SNE, SJE, 2016
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SU, SS, 2016
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-46-294-5
Integrare prin cercetare și inovare.SNE, 2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2016ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2016ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-007-7
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016ISBN: 978-9975-75-834-5
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2016ISBN: 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, R, SSU, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, SJ, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.1, SSU, 2016
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.15, Partea 1, 2016ISBN: 978-9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.15, Partea 2, 2016ISBN: 978-9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2016ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-011-4
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016ISBN: 978-9975-75-835-2
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.2, 2016ISBN: 978-9975-50-184-2
Știință, educație, culturaVol.2, 2016ISBN: 978-9975-83-011-9
ISBN: 978-9975-83-013-3
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, R, SJ, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, R, SSU, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2016ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016ISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016ISBN: 978-9975-75-834-5
Cadastru și DreptVol.46, 2016ISBN: 978-9975-64-284-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016ISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016ISBN: 978-9975-75-842-0
Sport. Olimpism. SănătateVolumul I, 2016ISBN: 78-9975-131-31-5
ISBN: 978-9975-131-32-9
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VI, 2016
Teoria şi practica administrării publice2015ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2015ISBN: 978-9975-3168-4-2
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei2015ISBN: 978-9975-933-99-5
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe2015ISBN: 978-9975-121-11-8
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015ISBN: 978-9975-3058-2-2
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova2015ISBN: 978-9975-88-001-5
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia2015ISBN: 978-9975-3018-4-8
Școala modernă:2015ISBN: 978-9975-48-100-7
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2015ISBN: 978-9975-83-000-3
Sub semnul Mărţişorului2015ISBN: 24363573658
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan2015ISBN: 978-9975-50-161-3
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования2015
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015ISBN: 978-9975-75-786-7
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar2015ISBN: 978-9975-132-45-9
Contabilitatea2015ISBN: 978-9975-75-755-3
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015ISBN: 978-9975-48-069-7
Actual issues of morphology2015ISBN: 978-9975-57-194-4
Republica Moldova pe calea modernizării2015ISBN: 978-9975-3073-0-7
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională2015ISBN: 978-9975-3048-7-0
Practica psihologică modernă2015ISBN: 978-9975-46-265-5. P 139
Congresul IV național de oncologie1(3), 2015ISSN: 1857-4572
Telecommunications, Electronics and InformaticsEd. 5, 2015ISBN: 978-9975-45-377-6
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 1, 2015ISBN: 978-9975-132-36-7
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 1, 2015ISBN: 978-9975-3106-1-1
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția 1, 2015ISBN: 978-9975-115-62-9
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fiziceEdiția 1, 2015ISBN: 978-9975-68-284-8
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporanăEdiţia 1, 2015ISBN: 978-9975-75-782-9
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 1, 2015ISBN: 978-9975-3054-5-7
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 10, 2015ISBN: 978-9975-4000-6-0.
InteruniversitariaEdiția 10, 2015ISBN: 978-9975-50-143-9
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of MoldovaEdiţia 10, R, 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015ISBN: 978-9975-50-169-9.
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 2, 2015ISBN: 978-9975-61-871-7
ISBN: 978-9975-61-872-4
Sisteme Informaționale GeograficeEdiția 22, 2015
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 25, R, 2015ISBN: 978-9975-87-007-8
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, R, 2015
Conservation of plant diversityEdiția 4, 2015ISBN: 978-9975-3036-8-2
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 4, 2015ISBN: 978-9975-75-722-9
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 4, T, 2015
Viitorul ne aparţineEdiția 5, 2015ISBN: 978-9975-3036-5-1
Conspecte numismaticeEdiția 5, 2015ISBN: 978-9975-71-722-9
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015ISBN: 978-9975-124-90-4
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 6, 2015
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 6, R, 2015
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 6, Vol.1, 2015ISBN: 978-9975-933-80-3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesEdiția 6, Vol.2, 2015
Tezele celei de-a Ediția 68, T, 2015
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția 8, 2015
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)Ediția I-a, 2015ISBN: 978-9975-9617-6-9
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia II, 2015ISBN: 978-9975-71-774-8
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015ISBN: 978-9975-4237-3-1
Protecţia plantelor - realizări şi perspectivenr.47, 2015ISBN: 978-9975-56-266-9
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.R, 2015ISBN: 978-9975-52-196-3
Integrare prin cercetare şi inovare.R, SJE, 2015
Integrare prin cercetare şi inovare.R, SNE, 2015
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionaleSecț. 1-3, 2015ISBN: 978-9975-132-35-0
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionaleSecț. 4-6, 2015ISBN: 978-9975-132-35-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015ISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015ISBN: 978-9975-46-240-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 1, 2015ISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniVol. 2 , 2015ISBN: 978-9975-76-160-4
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 3, 2015ISBN: 978-9975-76-161-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015ISBN: 978-9975-75-773-7
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 42 (2), 2015ISBN: 978-9975-64-273-6.
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015ISBN: 978-9975-64-125-8
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.1, 2015ISBN: 978-9975-50-182-8
Știință, educație, culturaVol.1, 2015ISBN: 978-9975-83-001-0.
ISBN: 978-9975-83-002-7.
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015ISBN: 978-9975-75-714-0
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2015ISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-914-99-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2015ISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-88-000-8
Știință, educație, culturaVol.2, 2015ISBN: 978-9975-83-001-0
ISBN: 978-9975-83-003-4.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2015
Studii de arhondologie şi genealogieVol.3, 2015ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
Inginerie agrară şi transport autoVol.45, 2015ISBN: 978-9975-64-276-7
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVIII, 2015
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014ISBN: 978-9975-62-379-7
Modern Technologies in the Food Industry2014
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale2014ISBN: 978-9975-50-139-2
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2014ISBN: 978-9975-4241-8-9
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări2014ISBN: 978-9975-75-679-2.
Fortified sites from the 1st millennium BC2014ISBN: 978-9975-80-980-1
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014ISBN: 978-9975-52-165-9
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования2014
Rezistenţa la educaţie: 2014ISBN: 978-9975-132-15-2
Știință, educație, cultura2014ISSN: 1857 - 2170
ISBN: 978-9975-914-83-3.
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene2014ISBN: 978-9975-50-127-9
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile2014ISBN: 978-9975-75-710-2.
Practica psihologică modernă2014ISBN: 978-9975-46-231-0
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică2014ISBN: 978- 9975-56-177-8
Teoria şi practica administrării publice2014ISBN: 978-9975-4241-9-6.
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova2014
Patrimoniul cultural naţional şi universal: 2014ISBN: 978-9975-51-611-2
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014ISBN: 978-9975-68-244-2
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.1, 2014ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.2, 2014ISBN: 978-9975-50-058-6
RoEduNet IEEE International ConferenceEdiția 13 si 8, 2014ISSN: 20681038
ISBN: 978-147996860-2
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходовEdiția 2, 2014
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014ISBN: 978-9975-4432-8-9
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 2, 2014ISBN: 978-9975-76-157-4
Conservation of plant diversityEdiția 3, 2014ISBN: 978-9975-62-370-4
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 3, 2014ISBN: 978-9975-75-678-5
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiţia 3, 2014ISBN: 978-9975-50-135-4
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEditia 3, T, 2014ISBN: 978-9975-4257-2-8
Conspecte numismaticeEdiția 4, 2014ISBN: 978-9975-71-584-3
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 4, 2014ISBN: 978-9975-50-136-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014ISBN: 978-9975-124-52-2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 5, 2014
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelorEdiția 6, R, 2014
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 7, R, 2014
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014ISBN: 978-9975-45-329-5.
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 9, 2014ISBN: 978-9975-9932-5-8
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 9, 2014ISBN: 978-9975-63-368-0
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale modernePartea 1-a. , 2014ISBN: 978-9975-48-066-6
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne Partea 2-a. , 2014ISBN: 978-9975-48-068-0
Integrare prin cercetare şi inovare.R, SNE, 2014
Integrare prin cercetare şi inovare.R, SU, 2014
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2014
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Vol. 1, 2014ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-129-3
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-363-5
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Vol. 2, 2014ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-130-9
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-364-2
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 3, 2014
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Vol. 3, 2014ISBN: 978-9975-50-131-6
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-365-9
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVol.1, 2014ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-381-3 (Vol. – I)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilorVol.1, 2014ISBN: 978-9975-45-311-0
ISBN (pdf): ISBN 978-9975-45-311-0. (Vol. I)
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superiorVol.1, 2014ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-000-8
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.1, R, SS, 2014
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.1, SSU, 2014
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superiorVol.2, 2014ISBN: 978-9975-914-92-5
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilorVol.2, 2014ISBN: 978-9975-45-310-3
ISBN: 978-9975-45-312-7
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVol.2, 2014ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-382-0 (Vol. – II)
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.2, R, SS, 2014
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2014ISBN: 978-9975-71-420-4
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilorVol.3, 2014ISBN: 978-9975-45-310-3
ISBN: 978-9975-45-312-7
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVol.3, 2014ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-382-0 (Vol. – II)
Medicină veterinarăVol.40, 2014ISBN: 978-9975-64-263-7
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014ISBN: 978-9975-76-133-8
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014ISBN: 978-9975-76-134-5
Teoria şi practica administrării publice2013ISBN: 978-9975-4241-5-8
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal2013ISBN: 978-9975-4407-2-1
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european2013ISBN: 978-9975-51-506-1
Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţară2013ISBN: 978-9975-4476-7-6
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări2013ISBN: 978-9975-4242-7-1.
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare2013ISBN: 978-99754442-9-3
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo2013ISBN: 978-9975-4494-1-0
Practica psihologică modernă2013ISBN: 978-9975-46-153-5
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică2013ISBN: 978-9975-101-20-2
International Conference on Membrane Computing2013ISBN: 978-9975-4237-2-4
International Conference on Intelligent Information Systems2013
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe2013ISBN: 978-9975-121-11-8
Ştiinţă, educaţie, cultură2013ISBN: N/A
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
InteruniversitariaEdiția 08, 2013ISBN: 978-9975-50-106-4
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013ISBN: 978-9975-75-640-2
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 2, 2013ISBN: 978-9975-75-635-8
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013ISBN: 978-9975-62-343-8.
Conspecte numismaticeEdiția 3, 2013ISBN: 978-9975-71-451-8
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 8, 2013ISBN: 978-9975-53-245-7
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013ISBN: 978-9975-66-361-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiția III-a, 2013
Actualités dans l’enseignement des langues dans un contexte pluridisciplinaireR, 2013ISBN: 978-9975-50-110-8
Integrare prin cercetare şi inovare.R, SJ, SE, 2013
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SN, SE, 2013
Integrare prin cercetare şi inovare.R, SNEI, 2013
Integrare prin cercetare și inovare.R, SS, 2013
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SSE, SS, 2013
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:R, SU, 2013
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciSerie npuă 2 (7), 2013ISSN: 1857-4947
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, 2013
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013ISBN: 978-9975-64-246-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (1), 2013ISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (2), 2013ISBN: 978-9975-64-249-1
Studii de arhondologie şi genealogie Vol.1, 2013ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-80-826-2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.1, SSU, 2013
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2013
Contabilitate Vol.32, 2013ISBN: 978-9975-64-244-6
Cadastru și DreptVol.33, 2013ISBN: 978-9975-64-125-8
Medicină veterinarăVol.35, 2013ISBN: 978-9975-64-247-7
EconomieVol.37, 2013ISBN: 978-9975-64-252-1
Inginerie agrară şi transport autoVol.38, 2013ISBN: 978-9975-64-125-8.
ISBN: 978-9975-64-251-4.
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013ISBN: 978-9975-64-250-7
Contabilitatea2012ISBN: 978-9975-75-619-8.
Gheorghe Bobînă: Biobibliografie2012
Teoria şi practica administrării publice2012ISBN: 978-9975-4107-8-6
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani2012ISBN: 978-9975-66-231-4
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere2012ISBN: 978-9975-4407-2-1
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale2012ISBN: 978-9975-50-069-2
In Memoriam2012
Actual issues of morphology2012ISBN: 978-9975-57-046-6.
Information Technologies and Security2012
MedEspera2012ISBN: 978-9975-57-030-5
Fiziologia şi sănătatea2012ISBN: 978-9975-62-323-0
InteruniversitariaEdiția 07, Vol.1, 2012ISBN: 978-9975-50-077-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 07, Vol.2, 2012ISBN: 978-9975-50-078-4
ISBN: 978-9975-50-061-6
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiţia 1, 2012ISBN: 978-9975-4354-5-1
Conspecte numismaticeEdiția 2, 2012ISBN: 978-9975-71-306-1
Conservation of plant diversityEdiţia 2, 2012ISBN: 978-9975-62-311-7
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012ISBN: 978-9975-101-76-9
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 4, 2012ISBN: 978-9975-4354-1-3.
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 5, 2012ISBN: 978-9975-4354-1-3.
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 6, R, 2012ISBN: 978-9975-66-290-1
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 7, 2012ISBN: 978-9975-63-343-7
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012ISBN: 978-9975-75-499-6
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012
Modern Technologies in the Food IndustryVol.1, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Modern Technologies in the Food IndustryVol.2, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
EconomieVol.31, 2012ISBN: 978-9975-64-235-4
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2012ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2012ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-77-2
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2012
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.2011ISBN: 978- 9975-56-001-6
Teoria şi practica administrării publice2011ISBN: 978-9975-4241-0-3.
Colindatul de ceată bărbătească2011ISBN: 978-9975-105-49-1
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova 2011
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011ISBN: 978-9975-106-78-8
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011ISBN: 978-9975-50-060-9
Relaţiile moldo-bulgare. Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă2011ISBN: 978-9975-4051-9-5
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării2011ISBN: 978-9975-56-010-8
In honorem Ion Şişcanu2011ISBN: 978-9975-914-53-6
International Workshop on Intelligent Information Systems2011ISBN: 978-9975-4237-0-0
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2011ISBN: 978-9975-78-994-3
InteruniversitariaEdiția 06, Vol.1, 2011ISBN: 978-9975-50-063-0.
ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 06, Vol.2, 2011ISBN: 978-9975-50-064-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
Conspecte numismaticeEdiția 1, 2011ISBN: 978-9975-71-177-7
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходовEdiția 1, 2011ISBN: 978-9975-4050-9-6
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011ISBN: 978-9975-66-239-0.
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 1, 2011ISBN: 978-9975-51-308-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 1-a, 2011ISBN: 978-9975-101-76-9
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europeneEdiția 5, 2011ISBN: 978-9975-4078-3-0
ISBN: 978-9975-4078-4-7
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 6, 2011ISBN: 978-606-92832-5-7
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011ISBN: 978-9975-75-558-0
International Conference of Young Researchers Ediția 9, 2011ISBN: 978-9975-4224-7-5
Arts and Desing Vol. 1, 2011ISBN: 978-9975-101-67-7
Dunărea – Nistru: științe sociale. Lingvistica. PedagogiaVol. 2, 2011ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISBN: 978-9975-9568-9-5
ISBN: 1857-2758
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelorVol.28, 2011ISBN: 978-9975-64-218-7
AgronomieVol.29, 2011ISBN: 978-9975-64-219-4
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2011ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-57-4
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2011ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-58-1
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă2010ISBN: 978-9975-935-33-3
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept2010
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept 2010ISBN: 978-9975-935-33-3
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice2010ISBN: 978-9975-50-022-7
Conservation of plant diversityEdiția 1, 2010
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 3, 2010ISBN: 978-9975-4132-8-2
Spre viitorEdiția 4, R, 2010
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 5, 2010ISBN: 978-9975-63-320-8
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 5, 2010
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010ISBN: 978-9975-75-558-0
International Conference of Young Researchers Ediția 8, R, 2010ISBN: 978-9975-9898-4-8.
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic europeanR, 2010ISBN: 978-9975-4103-8-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 24 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-191-3
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelorVol. 24 (2), 2010ISBN: 978-9975-64-125-8
ISBN: 978-9975-64-192-0
Economie. Vol. 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Vol. 25 (2), 2010ISBN: 978-9975-64-194-4
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 26, 2010ISBN: 978-9975-64-195-1
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2010ISBN: 978-9975-914-43-7
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2010ISBN: 978-9975-914-28-4
Contabilitate Vol.27, 2010ISBN: 978-997564-196-8
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,2009ISBN: 978-9975-935-19-7
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice2009ISBN: 978-9975-935-42-5
ICT plus Ediția 1, 2009ISBN: 978-9975-66-134-8
Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica MoldovaEdiţia 1, 2009ISBN: 978-9975-80-286-4
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009ISBN: 978-9975-50-038-8
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009ISBN: 978-9975-75-459-0
Microelectronics and Computer ScienceEdiţia 6, 2009ISBN: 978-9975-45-045-4
ISBN: 978-9975-45-122-2
International Conference of Young Researchers Ediția 7, 2009ISBN: 978-9975-70-901-9
Protecţia plantelor - realizări şi perspectivenr.40, 2009
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2009ISBN: 978-9975-914-16-1
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2009ISBN: 978-9975-914-21-5
ISBN: 978-9975-914-14-7
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova2008ISBN: 978-9975-930-84-0
Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei2008ISBN: 978-9975-930-91-8
Symposia Professorum2008ISBN: 978-9975- 920-71-1
Societatea și comunicarea în tranziţie 2008ISBN: 978-9975-934-58-9
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiţia 3, 2008ISBN: 978-9975-45-094-2
International Conference of Young Researchers Ediția 6, 2008ISBN: 978-9975-62-196-0
ISBN: 978-9975-70-769-5
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVol. 16, 2008ISBN: 978-9975-64-127-2
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2008ISBN: 978-9975-9683-5-5
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2008ISBN: 978-9975-9683-6-2
Управляемые электропередачи2007ISBN: 978-9975-62-194-6
Symposia Professorum2007ISBN: 978-9975-920-04-9
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană2007ISBN: 978-9975-930-36-9
Magnetic resonance in condensed matter2007
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiţia 2, 2007ISBN: 978-9975-9841-2-6
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (1), 2007ISBN: 978-9975-946-31-5
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (2), 2007ISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (3), 2007ISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2007ISBN: 978-9975-9751-7-9
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2007ISBN: 978-9975-9579-6-0
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate2006ISBN: 978-9975-9555-3-9
Politica și comunicarea în tranziţie2006ISBN: 978-9975-934-95-4
Инновации и прагматика филологических исследований2006ISBN: 978-9975-50-009-8
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2006ISBN: 978-9975-50-014-2
Symposia Professorum2006ISBN: 978-9975-934-90-9
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 3, 2006
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2006ISBN: 978-9975-62-066-6
Primii paşi în ştiinţă2005ISBN: 9975-931-98-7
Symposia Professorum2005ISBN: 9975-934-50-1
Чугаевская конференция по координационной химии2005
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători2005ISBN: 9975-9716-1-X
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova2005ISBN: 9975-931-72-3
Ecological Chemistry3rd, 2005ISBN: 9975-62-133-3
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005ISBN: 9975-62-145-7
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporanVol. 1, 2005ISBN: 9975-931-82-0
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporanVol. 2, 2005ISBN: 9975-931-83-9
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporanVol. 3, 2005ISBN: 9975-931-84-7
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltăriiVol.1, 2005ISBN: 9975-931-90-1
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.1, 2005ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.2, 2005ISBN: 9975-931-97-9
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltăriiVol.2, 2005ISBN: 9975-931-90-1
2005 - anul European al cetăţeniei prin educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia"2004ISBN: 9975-78-407-0
Symposia Professorum2003ISBN: 9975-934-13-7
Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări 2002
La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre l’OTAN et la Russie2002