Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Învățământul artistic – dimensiuni culturale2022ISBN: 978-9975-117-81-4
Statul, securitatea şi drepturile omului2022ISBN: 978-9975-159-32-6
DOI: 10.5281/zenodo.6393014
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/832022ISBN: 978-9975-3464-6-7
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы2022ISBN: 978-9975-83-199-4.
Reabilitarea victimelor infracțiunii2022ISBN: 978-9975-159-02-9
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова2022ISBN: 978-9975-163-09-5.
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2022ISBN: 978-9975-87-966-8.
The Collection. 2, 2022ISBN: 978-9975-155-73-1
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fiziceEdiția 25, 2022ISBN (pdf): 978-9975-68-456-9 (PDF).
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențeștiEdiția 26, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
IFMBE ProceedingsEdiția 5, 2022ISSN: 16800737
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 6, 2022
Ecological and environmental chemistry Ediția 7, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Ecological and environmental chemistry Ediția 7, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 9, Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 9, Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 9, Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiția VIII, 2022ISBN: 978-9975-159-41-8
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitivenessVol.1, 2022ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2022ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2022ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitivenessVol.2, 2022ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2022ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitivenessVol.3, 2022ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
Cadastru și DreptVol.55, 2022ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare Vol.6, 2022ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics2021ISBN: 978-9975-47-215-9
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice 2021ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective2021ISBN: 978-9975-3470-8-2
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități2021ISBN: 978-9975-157-25-4
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională2021ISBN: 978-9975-56-934-7
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului2021ISBN: 978-9975-87-899-9
Teoria și practica administrării publice2021ISBN: 978-9975-3492-6-0
ISBN: 978-9975-3492-7-7
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2021ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Integrare prin cercetare și inovare.2021ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate2021ISBN: 978-9975-56-937-8
Institutul Național de Cercetări Economice2021ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
Integrare prin cercetare și inovare2021ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova2021ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare2021ISBN: 978-9975-3502-0-4
Statul, securitatea şi drepturile omului2021ISBN: 978-9975-158-17-6.
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie2021ISBN: 978-9975-158-12-1
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes2021ISBN: 978-9975-3464-2-9
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei2021DOI: 10.5281/zenodo.5808562
ISBN: 978-9975-155-58-8
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:2021ISBN: 978-9975-3404-9-6
Dezvoltare economică și cercetare2021ISBN: 978-9975-81-058-6
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice2021ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Integrare prin cercetare și inovare2021ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități2021ISBN: 978-9975-56-952-1
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători2021ISBN: 978-9975-3486-4-5
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic2021ISBN: 978-9975-56-916-3
Tezele celei de-a 2021ISBN: 978-9975-64-320-7
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane2021ISBN: 978-9975-3498-7-1
Mathematics and IT: Research and Education2021
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii 2021ISBN: 978-9975-46-564-9.
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale2021ISBN: 978-9975-56-909-5
Development through research and innovation 2021ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale2021ISBN: 978-9975-3459-7-2
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului 2021ISBN: 978-9975-135-45-0.
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective2021ISBN: 978-9975-56-911-8
Sergiu Rădăuţanu2021ISBN: 978-9975-87-818-0
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.2021ISBN: 978-9975-46-574-8.
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță2021ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept2021ISBN: 978-9975-121-76-7
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere2021ISBN: 978-9975-3387-6-9 (PDF)
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice2021ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice2021ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului2021ISBN: 978-9975-87-779-4
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență2021ISBN: 978-9975-157-01-8.
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali2021ISBN: 978-9975-46-570-0.
Black Sea Ophthalmological Society Congress2021
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții2021ISBN: 978-9975-46-558-8.
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor2021ISBN: 978-9975-72-585-9
Integrare prin cercetare si inovare.2021ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
Actual Problems of Mathematics and Informatics2021ISBN: 978-9975-45-677-7
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale2021ISBN: 978-9975-46-567-0.
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice2021ISBN: 978-9975-3464-3-6
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova2021ISBN: 978-9975-157-24-7.
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii2021ISBN: 978-9975-3513-8-6.
New frontiers in natural product chemistry.2021DOI: 10.19261/nfnpc.2021
ISBN: 978-9975-3336-7-2
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, 2021ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie2021ISBN: 978-9975-46-545-8
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamuluiEdiția 1, 2021ISBN: 978-9975-62-434-3.
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții munciiEdiția 1, vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții munciiEdiția 1, vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 1, Vol.4, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changeEdiția 10, 2021ISBN: 978-9975-157-82-7
International scientific conference on accounting, ISCA 2021Ediția 10, 2021ISBN: 978-9975-155-25-0
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 10, Vol. I, 2021ISBN: 978-9975-50-271-9
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 10, Vol. II, 2021ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția 11, 2021ISBN: 978-9975-3471-4-3
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of MoldovaEdiția 11, 2021ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 13, vol.1, 2021ISBN: 978-9975-84-140-5
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 13, vol.2, 2021ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 15, 2021ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Ediţia 15, 2021ISBN: 978-9975-3274-4-2
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporaneEdiția 15, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 15, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 15, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 978-9975-3529-9-4 (PDF)
InteruniversitariaEdiția 17, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-266-5
InteruniversitariaEdiția 17, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-265-8
InteruniversitariaEdiția 17, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-267-2
Simpozion de numismaticăEdiția 19, 2021ISBN: 978-9975-87-854-8
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 19, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-42-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669883
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 19, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-43-4 (PDF)
DOI: 10.5281/zenodo.5669933
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 19, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-155-40-3.
ISBN: 978-9975-155-41-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669643
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globaleEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-45-703-3
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umaneEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
Identitate şi valori culturale în context EuropeanEdiţia 2, 2021ISBN: 978-9975-152-11-2
Tradiţii şi procese etniceEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-3337-8-8
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluiEdiția 2, 2021ISBN: 978-9975-56-893-7
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USMEdiția 25, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USMEdiția 25, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 3, 2021ISBN: 978-9975-3358-7-4
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable societyEdiția 3, 2021ISSN: 2558 – 894X
Competitiveness and sustainable development Editia 3, 2021ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 31, 2021ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâineEdiția 4, 2021ISSN: 2558 – 894X
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4. Integral, 2021ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-89-226-1.
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEdiția 5, 2021ISBN: 978-9975-72-592-7
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția 5, 2021ISBN: 978-9975-3387-7-6
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 5, 2021ISBN: 978-9975-62-432-9
The Collection. Ediția 6, 2021ISBN: 978-9975-155-01-4
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 6, 2021ISBN: 978-9975-3513-9-3
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeEdiția 6, 2021ISBN: 978-9975-3346-8-6
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 6, 2021ISBN: 978-9975-155-20-5
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronicEdiția 6, 2021ISBN: 978-9975-62-448-0
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 6, 2021ISBN: 978-9975-161-01-5
Sport. Olimpism. SănătateEdiția 6, 2021ISBN: 978-9975-131-99-5
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 6, 2021ISBN: 978-9975-88-037-4.
ISBN: 978-9975-88-072-5.
Empowering english language educators through action researchEdiția 7, 2021ISBN: 978-9975-50-263-4
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 7, 2021ISBN: 978-9975-56-912-5
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiţia 7, 2021ISBN: 978-9975-46-539-7
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţionalăEdiția 70, Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţionalăEdiția 70, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 8, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-327-1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 8, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
Electronics, Communications and ComputingEditia a 11-a, 2021ISBN: 978-9975-45-776-7
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâineEdiția a III-a, 2021ISSN: 2558 – 894X
Congres internațional al medicilor legiști din Republica MoldovaEdiţia a III-a, 2021ISBN: 978-9975-87-878-4
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a IV-a, 2021ISBN: 978-9975-56-935-4
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.Ediția a IV-a, 2021ISBN: 978-9975-3300-4-6
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetătoriEdiția a V-a, 2021ISBN: 978-9975-155-12-0
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a VII-a, 2021ISBN: 978-9975-3492-3-9
Congresul Național de FarmacieEdiția a XVIII-a, 2021ISBN: 978-606-10-2144-4
Journal of physical rehabilitation and sports medicineEdiția III, 2021ISSN: 2587-3709
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiția VII, 2021ISBN: 978-9975-152-09-9
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspectiveEdiția XXXII, 2021ISBN: 978-9975-50-269-6
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiEdiția XXXII, 2021ISBN: 978-9975-3268-3-4
Studii şi cercetării juridicePartea 3, 2021ISBN: ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7
Studii şi cercetării juridicePartea 4, 2021ISBN: 978-9975-3201-1-5
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 23, Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 23, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 23, Vol.3, 2021ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSJ, SS, 2021ISBN: 978- 9975-158-40-4
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2021ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSU, SS, 2021ISBN: 978-9975-158-39-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2021ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2021ISBN: 978-9975-76-312-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2021ISBN: 978-9975-76-319-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2021ISBN: 978-9975-76-320-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2021ISBN: 978-9975-76-321-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2021ISBN: 978-9975-76-324-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2021ISBN: 978-9975-76-322-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 6, 2021ISBN: 978-9975-76-323-3
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. IV, nr.2, 2021ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 341-7
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. IV, nr.2, 2021ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 342-4
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. IV, nr.3, 2021ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978- 9975-76-343-1
Educația în fața noilor provocăriVol.1, 2021ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor InternaționaleVol.1, 2021ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
Journal of physical rehabilitation and sports medicineVol.1, 2021ISSN: 2587-3709
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Vol.1, 2021ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-9975-157-27-8.
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationVol.1, 2021ISBN: 978-9975-3527-0-3
ISBN: 978-9975-3527-1-0
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.1, 2021ISBN: 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2021ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.19, Partea 2, 2021ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.19, Partea 2, 2021ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-358-5.
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-357-8.
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationVol.2, 2021ISBN: 978‐9975‐3527‐2‐7.
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2021ISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
Educația în fața noilor provocăriVol.2, 2021ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.2, 2021
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2021ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Studii culturaleVol.2, 2021ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978- 9975-3521-4-7.
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of MoldovaVol.64, 2021ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.8, Partea 2, 2021ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.8, Partea 2, 2021ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Economie şi mediuVolumul 1, 2021ISBN: 978-9975-87-831-9
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice2020
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2020ISBN: 978-9975-87-670-4
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice2020ISBN: 978-9975-151-97-9
EU Integration and Management of the Dniester River Basin2020ISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Integrare prin cercetare si inovare.2020ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere2020ISBN: 978-9975-52-224-3
Media and digital literacy in language education2020ISBN: 978-9975-3490-0-0
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova2020
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei2020
Statul, securitatea şi drepturile omului2020ISBN: 978-9975-3462-2-1
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.2020ISBN: 978-9975-3300-4-6
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii2020ISBN: 978-9975-3454-7-7
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ2020
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene2020ISBN: 978-9975-3409-1-5
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:2020ISBN: 978-9975-3463-3-7
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities2020
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului2020ISBN: 978-9975-3492-4-6
International Conference on Intelligent Information Systems2020ISBN: 978-9975-68-415-6
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova2020ISBN: 978-9975-3481-3-3
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2020ISBN: 978-9975-3423-3-9
Integrare prin cercetare si inovare.2020ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane2020ISBN: 978-9975-3492-0-8
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective2020ISBN: 978-9975-3423-0-8
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа2020ISBN: 978-9975-3404-3-4.
Integrare prin cercetare și inovare.2020ISBN: 978-9975-152-50-1
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv2020ISBN: 978-9975-46-480-2
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă2020ISBN: 978-9975-76-299-1
Tezele celei de-a 2020ISBN: 978-9975-64-313-9.
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 192020
Un mediu sigur-sănătate protejată2020
Teoria și practica administrării publice2020ISBN: 978-9975-3240-9-0
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2020ISBN: 978-9975-83-101-7.
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului2020
Cunoașterea - suport al integrării sociale2020ISBN: 978-9975-3492-1-5
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie2020ISBN: 978-9975-3314-2-5
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale2020ISBN: 978-9975-89-160-8
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2020ISBN: 978-9975-152-69-3
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale2020ISBN: 978-9975-45-654-8
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”2020
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.2020ISSN: 2558 – 894X
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății2020ISBN: 978-9975-48-178-6
Protecţia plantelor - realizări şi perspective57, 2020ISBN: 978-9975-3472-0-4
MedEspera8, 2020ISBN: 978-9975-151-11-5
Development through research and innovation Ediția 1, 2020ISBN: 978-9975-155-03-8
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducereEdiția 1, 2020ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Tradiţii şi procese etniceEdiția 1, 2020ISBN: 978-9975-52-221-2
Viitorul ne aparţineEdiţia 10, 2020ISBN: 978-9975-3389-4-3
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Ediția 12, 2020
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-84-123-8
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.1 adaos, 2020ISBN: 978-9975-52-215-1
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 14, 2020ISBN: 978-9975-3392-9-2
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 15, 2020ISBN: 978-9975-87-731-2
InteruniversitariaEdiția 16, 2020ISBN: 978-9975-50-248-1
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 18, 2020ISBN: 978-9975-75-975-5.
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemieEdiţia 18, 2020ISBN: 978-9975-3334-2-9
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogicEdiţia 2, 2020ISBN: 978-9975-3452-6-2
Competitiveness and sustainable developmentEditia 2, 2020ISBN: 978-9975-45-652-4
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 2, 2020ISBN: 978-9975-3358-7-4
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 2, 2020ISSN: 2558 – 894X
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 3-a, 2020ISBN: 978-9975-3422-5-4
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 30, 2020ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-736-7
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 4, 2020ISBN: 978-9975-3382-6-4
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția 4, 2020ISBN: 978-9975-3392-1-6
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4. Rezumate, 2020ISBN: 978-9975-152-56-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 5, 2020ISBN: 978-9975-52-222-9
Sport. Olimpism. SănătateEdiția 5, 2020ISBN: 978-9975-131-98-8
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 5 jubiliară, 2020ISBN: 978-9975-76-315-8
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiţia 6, 2020ISBN: 878-9975-3382-8-8
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 6, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-83-116-1
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 6, Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-83-115-4
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția 69, 2020ISBN: 978-9975-76-309-7
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-108-66-9
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1001 , 2020ISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1002, 2020ISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1190 , 2020ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1191, 2020ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a , 2020ISBN: 978-9975-75-985-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a rezumate, 2020ISBN: 978-9975-75-986-1
IFMBE ProceedingsEdiția a 4-a, 2020ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumaneEdiția a 4-a, 2020ISBN: 978-9975-152-62-4
Conferința internațională științifică de contabilitateEdiția a 9-a, 2020ISBN: 978-9975-75-989-2
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a III-a, 2020ISBN: 978-9975-56-805-0
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a VI-a, 2020
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. I, 2020ISBN: 978-606-685-717-8
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. II, 2020ISBN: 978-606-685-718-5
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străineEdiţia V, 2020ISBN: 978-9975-152-60-0
Studii şi cercetării juridicePartea 1, 2020ISBN: 978-9975-3201-2-2
Studii şi cercetări juridicePartea 1-a., 2020ISBN: 978-9975-3201-2-2
Studii şi cercetării juridicePartea 2, 2020ISBN: 978-9975-3201-3-9
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-46-450-5
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.3, 2020ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.4, 2020ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSJ, SS, 2020ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2020ISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSU, SS, 2020ISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2020ISBN: 978-9975-76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2020ISBN: 978-9975-76-305-9.
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2020ISBN: 978-9975-76-304-2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2020ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 2(35), 2020ISBN: 978-5-368-01372-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2020ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2020ISBN: 978-9975-76-303-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2020ISBN: 978-9975-76-301-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2020ISBN: 978-9975-76-302-8
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. II, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. IV, 2020ISBN: 978-9975-83-055-3
Studii culturaleVol.1, 2020ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.1, 2020ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.1, 2020ISBN: 978-9975-76-307-3
Integrare prin cercetare și inovareVol.1, 2020ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correctionVol.1, 2020ISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențeștiVol.1, 2020ISBN: 978-9975-142-89-2
Psihologia în mileniul III – provocări și soluțiiVol.1, 2020ISBN: 978-9975-50-246-7
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2020ISBN: 978-9975-83-091-1
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.1, 2020ISBN: 978-9975-3311-6-6
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.2, 2020ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.2, 2020ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.2, 2020ISBN: 978-9975-76-308-0
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2020ISBN: 978-9975-83-092-8
Integrare prin cercetare și inovareVol.2, 2020ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențeștiVol.2, 2020ISBN: 978-9975-142-89-2
Creativitatea în jurnalismVol.3, 2020ISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2020ISBN: 978-9975-83-093-5
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.4, 2020ISBN: 978-9975-83-094-2
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestiiVol.5, 2020
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 1, 2020ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 2, 2020ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
World economy and international economic relationsVolume 3, 2020
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul I, 2020ISBN: 978-9975-50-255-9
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul II, 2020ISBN: 978-9975-50-256-6
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VII, 2020
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesXI, 2020ISBN: 978-9975-3471-0-5
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019ISBN: 978-9975-149-37-2
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2019ISBN: 978-9975-87-476-2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2019ISBN: 978-9975-142-57-1
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2019ISBN: 978-9975-82-148-3
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre2019ISBN: 978-9975-3076-7-3
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2019ISBN: 978-9975-142-89-2
Book of Abstracts2019ISBN: 978-606-675-208-4
Teoria şi practica administrării publice2019ISBN: 978-9975-3240-4-5
Anuarul Institutului de Istorie: 2019ISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2019ISBN: 978-9975-3287-6-0
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”2019ISBN: 978-9975-56-717-6
Proceedings IMCS-552019ISBN: 978-9975-68-378-4
Integrare prin cercetare și inovare2019ISBN: 978-9975-149-46-4
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene2019
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2019ISBN: 978-9975-3369-3-2
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2019ISBN: 978-9975-3174-7-4
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare2019ISBN: 978-9975-72-411-1
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019ISBN: 978-9975-56-693-3
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere2019ISBN: 978-9975-149-05-1
Tezele celei de-a 2019ISBN: 978-9975-64-308-5
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european2019ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii2019
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporane2019ISBN: 978-9975-72-412-8
Impactul antropic asupra calității mediului.2019ISBN: 978-9975-3308-0-0
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices2019ISBN: 978-9975-3316-2-3
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi2019ISBN: 978-9975-46-403-1
Управляемые электропередачи2019ISBN: 978-9975-149-68-6
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu2019ISBN: 978-9975-108-89-8
Integrare prin cercetare și inovare.2019ISBN: 978-9975-149-46-4
Învățământul artistic – dimensiuni culturale2019ISBN: 978-9975—84-088-0
Achievements and perspectives of modern chemistry2019ISBN: 978-9975-62-428-2
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale2019ISBN: 978-9975-48-156-4
Statul, securitatea şi drepturile omului2019ISBN: 978-9975-108-88-1
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales2019ISBN: 978-9975-3287-4-6
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2019ISBN: 978-9975-142-91-5.
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies2019
Heraldica Moldaviae2019ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi2019ISBN: 978-9975-3331-2-2.
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019ISBN: 978-9975-108-75-1
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri2019
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019ISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Lumina verbului matern2019
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus1, 2019ISBN: 978-9975-3277-4-9
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 1, 2019ISBN: 978-9975-3290-4-0
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 1, 2019ISBN: 978-9975-3358-0-5
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 1, 2019ISBN: 978-9975-3290-4-0
Техника и технологии в аграрном производствеEdiția 1-a, 2019
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția 10, 2019ISBN: 978-9975-3371-7-5
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 11, 2019ISBN: 978-9975-84-104-7
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 12, 2019ISBN: 978-9975-3289-0-6
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 13, 2019ISBN: 978-9975-3289-6-8
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 14, 2019ISBN: 978-9975-3378-0-9
InteruniversitariaEdiția 14, 2019ISBN: 978-9975-50-234-4.
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 14, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3305-6-5
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.1, 2019ISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.2, 2019ISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019ISBN: 978-9975-75-961-8
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019ISBN: 978-9975-75-962-5
Simpozion de numismatică Ediţia 18, 2019ISBN: 978-9975-87-536-3
Unicitate şi diversitate prin folclorEdiția 2, 2019ISBN: 978-9975-134-66-8
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Ediția 29 , 2019
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 3, 2019ISBN: 978-9975-3316-1-6
Sport. Olimpism. SănătateEdiția 4, 2019ISBN: 978-9975-131-76-6
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 4, 2019ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019ISBN: 978-9975-84-105-4
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 4, 2019ISBN: 978-3-030-31866-6
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 5, 2019ISBN: 978-9975-3316-6-1
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 5, 2019ISBN: 978-3-940237-59-0
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 5, 2019ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 5, 2019ISBN: 978-9975-3302-8-2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3312-6-5
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-3312-7-2
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția 68, 2019ISBN: 978-9975-76-280-9
ContabilitateaEdiția 8, 2019ISBN: 978-9975-127-67-7
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 8, 2019ISBN: 978-9975-50-236-8
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-108-67-6
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 9, 2019ISBN: 978-9975-50-243-6
Electronics, Communications and ComputingEditia a 10-a, 2019ISBN: 978-9975-108-84-3
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 21-a , 2019ISBN: 978-9975-75-968-7
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică ediţia a 4-a, 2019ISBN: 978-9975-56-657-5
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiuneEdiția a 7-a, 2019ISBN: 978-9975-72-366-4
Amorphous and Nanostructured ChalcogenidesEdiția a 9-a, 2019
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a V-a, 2019
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia V-a, 2019ISBN: 978-9975-56-695-7
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia VI, 2019ISBN: 978-9975-149-07-5
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 2, 2019ISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 3, 2019ISBN: 978-9975-3377-6-2
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politicePartea II, 2019ISBN: 978-9975-3298-4-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3370-2-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-3370-3-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.3, 2019ISBN: 978-9975-3370-4-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.4, 2019ISBN: 978-9975-3370-5-2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SU, 2019
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSS, 2019ISBN: 978-9975-149-58-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 1, 2019ISBN: 978-9975-149-50-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019ISBN: 978-9975-76-284-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2019ISBN: 978-9975-76-271-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 2, 2019ISBN: 978-9975-149-51-8
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2019ISBN: 978-9975-76-268-7
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2019ISBN: 978-9975-76-285-4
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2019ISBN: 978-9975-76-286-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2019ISBN: 978-9975-76-270-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2019ISBN: 978-9975-76-269-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2019ISBN: 978-9975-76-267-0
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 6, 2019ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. I, 2019ISBN: 978-9975-76-289-2
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. II, 2019ISBN: 978-9975-76-290-8
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.1, 2019ISBN: 978-9975-76-273-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.2, 2019ISBN: 978-9975-76-273-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2019ISBN: 978-9975-3246-7-0
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.1, 2019ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2019ISBN: 978-9975-45-588-6
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 1, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 9975-46-421-1
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 2, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 3, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-423-9.
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 4, 2019ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-149- 88-4
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-83-085-0
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2019ISBN: 978-9975-45-589-3
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 1, 2019ISSN: 2587-3563
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 2, 2019ISSN: 2587-3563
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesX, 2019ISBN: 978-9975-3371-4-4
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene2018ISBN: 978-9975-3185-7-0
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2018
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018ISBN: 978-973-8483-84-2
Schimbarea începe de la noi 2018ISBN: 978-9975-51-919-9
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018ISBN: 978-9975-3225-3-9
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova2018ISBN: 978-9975-134-20-0
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2018ISBN: 978-9975-136-87-7
Integrare prin cercetare și inovare.2018ISBN: 978-9975-142-48-9.
Научно-образовательное пространство:2018ISBN: 978-9975-83-068-3
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018ISBN: 978-9975-142-57-1
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018ISBN: 978-9975-84-058-3
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2018ISBN: 978-9975-83-075-1
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018
Centenarul unirii:2018ISBN: 978-9975-134-61-3
Provocări şi oportunităţi în educaţie2018ISBN: 978-9975-88-054-1
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2018ISBN: 978-9975-3164-5-3
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.2018ISBN: 978-9975-3159-5-1
Integrare prin cercetare și inovare.2018ISBN: 978-9975-142-50-2.
Teoria şi practica administrării publice2018
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova2018ISBN: 978-9975-53-946-3
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018ISBN: 978-9975-142-57-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018ISBN: 978-9975-71-990-2.
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2018ISBN: 978-9975-82-103-2
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare2018ISBN: 978-9975-51-999-1
Istorie şi cultură2018ISBN: 978-9975-3283-6-4
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"2018ISBN: 978-9975-88-031-2
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi2018ISBN: 978-9975-51-998-4.
Integrare prin cercetare și inovare.2018ISBN: 978-9975-142-49-6.
Functional Ecology of Animals2018ISBN: 978-9975-3159-7-5
DOI: 10.53937/9789975315975
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare2018ISBN: 978-9975-144-49-0
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018ISBN: 978-9975-3276-0-2
Tezele celei de-a 2018ISBN: 978-9975-64-283-5
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European2018ISBN: 978-9975-3043-8-2
Creativitatea în jurnalism2018ISBN: 978-9975-142-34-2.
Modern Technologies in the Food Industry2018ISBN: 978-9975-87-428-1
International congress on oil and protein crops2018ISBN: 978-9975-3178-5-6
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018ISBN: 978-9975-50-226-9
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018ISBN: 978-9975-3178-4-9.
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018ISBN: 978-9975-121-48-4
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018
Curriculumul şcolar2018ISBN: 978-9975-48
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova2018ISBN: 978-9975-3201-0-8
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2018
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018ISBN: 978-9975-3183-9-6
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2018ISBN: 978-9975-88-056-5
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare2018ISBN: 978-9975-3222-0-1
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2018ISBN: 978-9975-3471-1-2
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018ISBN: 978-9975-142-59-5
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare2018ISBN: 978-9975-3168-7-3
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics2018ISBN: 978-9975-76-247-2
Telecommunications, Electronics and Informatics6, 2018ISBN: 978-9975-45-540-4
MedEspera7, 2018
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 10, 2018ISBN: 978-9975-84-063-7
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 13, 2018ISBN: 978-9975-3272-2-0
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 13, Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 13, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-3202-9-0
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018ISBN: 978-9975-75-910-6
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018ISBN: 978-9975-75-927-4
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018ISBN: 978-9975-75-926-7
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 2-a, 2018ISBN: 978-9975-3260-0-1
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 28, 2018ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-431-1
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluiEdiția 3, 2018ISBN: 978-9975-56-604-9
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018ISBN: 978-9975-84-074-3
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 4, 2018ISBN: 978-9975-3225-9-1
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018ISBN: 978-9975-3178-8-7
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiţia 4, 2018ISBN: 978-9975-3276-1-9
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 4, 2018ISBN: 978-9975-0-0224-0
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 4, 2018
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 4, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-83084-3
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția 67, 2018ISBN: 978-9975-76-246-5
Contabilitatea Ediția 7, 2018ISBN: 978-9975-127-59-2
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția 7, 2018ISBN: 978-9975-50-225-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-108-46-1
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 8, 2018ISBN: 978-9975-50-235-1
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția 9, 2018
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția 9, 2018ISBN: 978-9975-3277-5-6.
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018ISBN: 978-9975-56-579-0
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018ISBN: 978-9975-3178-9-4
Sport. Olimpism. SănătateEdiția a 3-a, 2018ISBN: 978-9975-131-65-0
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-76-238-0
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-76-239-7
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia V, 2018ISBN: 978-9975-71-995-7
Breviarium Nr.3, 2018ISBN: 978-9975-142-87-8
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 1, 2018ISBN: 978-9975-3298-2-8
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politicePartea I, 2018ISBN: 978-9975-4203-9-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.2, 2018ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.3, 2018ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018ISBN: 978-9975-75-934-2
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.1, 2018ISBN: 978-9975-3272-5-1
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.2, 2018ISBN: 978-99753272-7-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2018ISBN: 978-9975-76-229-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2018ISBN: 978-9975-76-252-6
MATEC Web of ConferencesVol. 178, Ediția 22-a, 2018ISSN: 2261236X
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2018ISBN: 978-9975-76-230-4
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2018ISBN: 978-9975-76-249-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2018ISBN: 978-9975-76-250-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2018ISBN: 978-9975-76-231-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 4, 2018ISBN: 978-9975-76-251-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2018ISBN: 978-9975-76-232-8
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 47, 2018ISBN: 978-9975-64-296-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2018ISBN: 978-9975-76-233-5
Zootehnie şi Biotehnologii agricole Vol. 52(2), 2018ISBN: 978-9975-64-302-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.1, 2018ISBN: 978-9975-75-932-8
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2018ISBN: 978-9975-83-057-7
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2018ISBN: 978-9975-88-041-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2018ISBN: 978-9975- 83-058-4
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018ISBN: 978-9975-75-931-1
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018ISBN: 978-9975-75-931-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2018ISBN: 978-9975-88-042-8
Cadastru și DreptVol.48, 2018ISBN: 978-9975-64-297-2
Medicină veterinarăVol.49, 2018ISBN: 978-9975-64-271-2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018ISBN: 978-9975-64-299-6
Inginerie agrară şi transport autoVol.51, 2018ISBN: 978-9975-64-300-9
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018ISBN: 978-
Horticultura. AgronomieVol.53, 2018ISBN: 978-9975-64-304-7
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеТом II, 2018
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017ISBN: 978-9975-50-205-4
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2017ISBN: 978-9975-50-215-3
EU – a space of opportunities and challenges2017ISBN: 978-9975-3129-6-7
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2017ISBN: 978-9975-88-026-8
ISBN: 978-9975-88-025-1
Tezele celei de-a 2017ISBN: 978-9975-64-283-5.
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017ISBN: 978-9975-3168-4-2
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean2017
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017ISBN: 978-9975-3168-4-2
Integrare prin cercetare și inovare.2017ISBN: 978-9975-71-701-4.
ISBN: 978-9975-71-926-1.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017ISBN: 978-9975-71-897-4.
Управляемые электропередачи2017
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017ISBN: 978-9975-124-64-5
Integrare prin cercetare și inovare.2017
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017ISBN: 978-9975-56-439-7
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2017ISBN: 978-9975-48-118-2
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Ştiinţă, Educaţie, Cultură2017ISBN: 978-9975-83-039-3
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane2017
Integrare prin cercetare și inovare.2017ISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2017ISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
3rd Central and Eastern European LUMEN2017ISBN: 978-973-166-461-3
Tendințe moderne în psihologia practică2017ISBN: 978-9975-46-370-6
Centenar Sfatul Ţării: 1917–20172017ISBN: 978-9975-139-54-0
Integrare prin cercetare și inovare.2017
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017ISBN: 978-9975-71-916-2
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны2017ISBN: 978-9975-83-055-3.
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017ISBN: 978-9975-56-444-1
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017ISBN: 978-9975-71-927-8
Teoria şi practica administrării publice2017ISBN: 978-9975-3019-6-1
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017ISBN: 978-9975-3131-8-6
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE2017ISBN: 97 8-606-13-3 6-11 -5
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017ISBN: 978-9975-84-028-6
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017ISBN: 978-9975-3174-2-9
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017ISBN: 978-9975-66-590-2
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2017ISBN: 978-9975-84-029-3.
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice2017ISBN: 978-9975-84-033-0
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan2017ISBN: 978-9975-121-38-5
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017ISBN: 978-9975-9787-1-2
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017ISBN: 978-9975-71-915-5
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.1, 2017
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-75-881-9
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017ISBN: 978-9975-132-97-8
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 10, 2017
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 11, 2017ISBN: 978-9975-63-368-0
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 11, 2017ISBN: 978-9975-133-85-2
InteruniversitariaEdiția 12, 2017ISBN: 978-9975-50-197-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 12, Vol.1, 2017ISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 12, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-3171-2-2
InteruniversitariaEdiția 13, 2017ISBN: 978-9975-50-212-2
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017ISBN: 978-9975-75-854-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului Ediția 2, 2017ISBN: 978-9975-56-433-5
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umaneEdiția 2, 2017ISBN: 978-9975-46-325-6
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 27, 2017
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJANEdiţia 3, 2017ISBN: 978-9975-4371-7-2
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Ediția 3, 2017ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Time for Challenges and Changes in the Teaching WorldEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-9904-8-6
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-132-99-2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 3, 2017ISBN: 978-9975-3021-7-3
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 4, 2017ISBN: 978-3-940237-47-7
Conservation of plant diversityEdiția 5, 2017
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 6, 2017ISBN: 978-9975-56-463-2
Ecological and environmental chemistry Ediția 6, 2017
Contabilitatea Ediția 6, 2017ISBN: 978-9975-127-50-9.
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.1, 2017ISBN: 978-9975-50-202-3.
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-50-201-6
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 7, 2017
Viitorul ne aparţineEdiția 7, 2017ISBN: 978-9975-3036-5-1
Conspecte numismaticeEdiția 7, 2017ISBN: 978-9975-3180-2-0
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția 8, 2017ISBN: 978-9975-3168-9-7
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017ISBN: 978-9975-4264-8-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 9, 2017ISBN: 978-9975-84-030-9
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 9, 2017
Sport. Olimpism. SănătateEdiția a 2-a, 2017ISBN: 978-9975-56-935-4
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a III-a, 2017
Интегрированное управление трансграничным бассейном ДнестраEdiția a VIII-a, 2017ISBN: 978-9975-66-591-9
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017ISBN: 978-9975-71-942-1
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia IV, 2017ISBN: 978-9975-71-901-8
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017ISBN: 978-9975-9761-9-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017ISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017ISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017ISBN: 978-9975-46-337-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalitățiVII, 2017ISBN: 978-9975-108-27-0.
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondialeVIII, 2017ISBN: 978-9975-117-41-8
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 5, 2017
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017ISBN: 978-9975-76-214-4
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017ISBN: 9975-76-215-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017ISBN: 978-9975-75-893-2
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.1, 2017ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2017ISBN: 978-9975-83-040-9
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.1, 2017ISBN: 978-9975-88-007-7
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.2, 2017ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017ISBN: 978-9975-75-894-9
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2017ISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Știință, educație, culturăVol.2, 2017ISBN: 978-9975-83-041-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017ISBN: 978- 9975-75-897-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017ISBN: 978-9975-75-899-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.5, 2017ISBN: 978-9975-75-892-5
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017ISBN: 978-9975-45-069-0
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Integrarea economică Europeană2016ISBN: 978-9975-3147-1-8
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы2016
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning2016ISBN: 978-9975-45-504-6
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016ISBN: 978-9975-84-050-7
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2016
L’organisation de l’administration publique locale en Moldavie2016ISBN: 978-3-639-52628-8
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură2016ISBN: 978-9975-9577-5-5
Integrare prin cercetare și inovare.2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii2016ISBN: 978-9975-71-790-8
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan2016ISBN: 978-9975-3145-9-6
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european2016ISBN: 978-9975-56-367-3.
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2016ISBN: 978-9975-88-012-1
ISBN: 978-9975-88-013-8
Пушкин и современность2016ISBN: 978-9975-50-180-4
La început a fost opera2016ISBN: 978-973-8483-79-8
Tehnologii didactice moderne:2016ISBN: 978-9975-48-102-1
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies2016
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2016ISBN: 978-9975-46-291-4
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE2016ISBN: 978-9975-3005-4-4
Teoria şi practica administrării publice2016ISBN: 978-9975-3019-6-1
Tezele celei de-a 2016ISBN: 978-9975-64-281-1.
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective2016ISBN: 978-9975-57-218-7
Modern Technologies in the Food Industry2016
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării2016ISBN: 978-9975-3092-7-1
Managementul public al programelor europene2016ISBN: 978-9975-56-241-6
Identităţi naţionale în dialog intercultural:2016ISBN: 978-9975-87-084-9
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016ISBN: 978-9975-71-829-5
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2016ISBN: 978-9975-82-029-5.
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, 2016ISBN: 978-9975-133-48-7
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 11, Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-4453-9-9
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-50-170-5.
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 11, Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Creșterea economică în condițiile globalizăriiEdiția 11, Vol.3, 2016
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016ISBN: 978-9975-75-788-1
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-83-018-8
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-89-029-8
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 2, 2016ISBN: 978-9975-132-71-8
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 26, 2016ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-139-6
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 3, 2016ISBN: 978-9975-76-170-3
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016
Health Technology ManagementEditia 3, 2016
IFMBE ProceedingsEditia 3, Vol. 55, 2016ISSN: 16800737
ISBN: 978-981287735-2
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionaleEdiția 5, 2016ISBN: 978-9975-127-48-6
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 5, 2016ISBN: 978-9975-75-791-1
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 5, 2016ISBN: 978-9975-3145-8-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016
Conspecte numismaticeEdiția 6, 2016ISBN: 978-9975-71-851-6
Viitorul ne aparțineEdiția 6, 2016ISBN: 978-9975-3036-5-1
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 7, 2016
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția 7, 2016ISBN: 978-9975-108-27-0
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 8, 2016ISBN: 978-9975-9787-1-2
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția 9, 2016ISBN: 978-9975-3022-7-2
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 1-a, 2016ISBN: 978-9975-108-02-7
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016ISBN: 978-9975-911-96-2
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic ThoughtEdiția a 2-a, 2016ISBN: 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF)
Fizica şi tehnologiile moderneEdiția a 22-a, 2016
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a II-a, 2016
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016ISBN: 978-9975-4123-5-3
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia III, 2016ISBN: 978-9975-71-774-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-46-294-5
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2016ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016ISBN: 978-9975-75-834-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2016ISBN: 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2016ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-007-7
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.1, SSU, 2016
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.2, 2016ISBN: 978-9975-50-184-2
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Știință, educație, culturaVol.2, 2016ISBN: 978-9975-83-011-9
ISBN: 978-9975-83-013-3
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016ISBN: 978-9975-75-835-2
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2016ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-011-4
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2016ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016ISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016ISBN: 978-9975-75-834-5
Cadastru și DreptVol.46, 2016ISBN: 978-9975-64-284-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016ISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016ISBN: 978-9975-75-842-0
Sport. Olimpism. SănătateVolumul I, 2016ISBN: 78-9975-131-31-5
ISBN: 978-9975-131-32-9
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VI, 2016
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015ISBN: 978-9975-75-786-7
Integrare prin cercetare şi inovare.2015
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2015
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova2015ISBN: 978-9975-88-001-5
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2015
Telecommunications, Electronics and Informatics2015ISBN: 978-9975-45-377-6
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar2015ISBN: 978-9975-132-45-9
Integrare prin cercetare şi inovare.2015
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2015ISBN: 978-9975-3168-4-2
Teoria şi practica administrării publice2015ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Sub semnul Mărţişorului2015ISBN: 24363573658
Contabilitatea2015ISBN: 978-9975-75-755-3
Tezele celei de-a 2015
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.2015ISBN: 978-9975-52-196-3
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015ISBN: 978-9975-3058-2-2
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015ISBN: 978-9975-48-069-7
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2015ISBN: 978-9975-83-000-3
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015
Școala modernă:2015ISBN: 978-9975-48-100-7
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan2015ISBN: 978-9975-50-161-3
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe2015ISBN: 978-9975-121-11-8
Republica Moldova pe calea modernizării2015ISBN: 978-9975-3073-0-7
Practica psihologică modernă2015ISBN: 978-9975-46-265-5. P 139
Congresul IV național de oncologie1(3), 2015ISSN: 1857-4572
Protecţia plantelor - realizări şi perspective47, 2015ISBN: 978-9975-56-266-9
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 1, 2015ISBN: 978-9975-3106-1-1
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporanăEdiţia 1, 2015ISBN: 978-9975-75-782-9
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 1, 2015ISBN: 978-9975-3054-5-7
InteruniversitariaEdiția 10, 2015ISBN: 978-9975-50-143-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 10, 2015ISBN: 978-9975-4000-6-0.
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015ISBN: 978-9975-50-169-9.
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 2, 2015ISBN: 978-9975-61-871-7
ISBN: 978-9975-61-872-4
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Ediția 25, 2015ISBN: 978-9975-87-007-8
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 3, 2015ISBN: 978-9975-137-48-5
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, 2015
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 4, 2015ISBN: 978-9975-75-722-9
Conservation of plant diversityEdiția 4, 2015ISBN: 978-9975-3036-8-2
Conspecte numismaticeEdiția 5, 2015ISBN: 978-9975-71-722-9
Viitorul ne aparţineEdiția 5, 2015ISBN: 978-9975-3036-5-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015ISBN: 978-9975-124-90-4
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 6, 2015
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția 6, 2015
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția 6, Vol.1, 2015ISBN: 978-9975-933-80-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția 6, Vol.2, 2015
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția 8, 2015
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 9, 2015ISBN: 978-9975-63-368-0
Sisteme Informaționale GeograficeEdiția a 22-a, 2015
Sisteme Informaționale GeograficeEdiția a 22-a, 2015
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a I-a, 2015ISBN: 978-9975-115-62-9
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia II, 2015ISBN: 978-9975-71-774-8
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015ISBN: 978-9975-4237-3-1
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionaleSectiunile 1-3, 2015ISBN: 978-9975-132-35-0
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionaleSecțiunile 4-6, 2015ISBN: 978-9975-132-35-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015ISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015ISBN: 978-9975-46-240-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 1, 2015ISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniVol. 2 , 2015ISBN: 978-9975-76-160-4
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 3, 2015ISBN: 978-9975-76-161-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015ISBN: 978-9975-75-773-7
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 42 (2), 2015ISBN: 978-9975-64-273-6.
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015ISBN: 978-9975-64-125-8
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.1, 2015ISBN: 978-9975-50-182-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015ISBN: 978-9975-75-714-0
Știință, educație, culturaVol.1, 2015ISBN: 978-9975-83-001-0.
ISBN: 978-9975-83-002-7.
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2015ISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-914-99-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2015ISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-88-000-8
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2015
Studii de arhondologie şi genealogieVol.3, 2015ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
Inginerie agrară şi transport autoVol.45, 2015ISBN: 978-9975-64-276-7
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVIII, 2015
Integrare prin cercetare şi inovare.2014
Patrimoniul cultural naţional şi universal: 2014ISBN: 978-9975-51-611-2
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile2014ISBN: 978-9975-75-710-2.
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014ISBN: 978-9975-62-379-7
Teoria şi practica administrării publice2014ISBN: 978-9975-4241-9-6.
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova2014
Modern Technologies in the Food Industry2014
Practica psihologică modernă2014ISBN: 978-9975-46-231-0
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale2014ISBN: 978-9975-50-139-2
Integrare prin cercetare şi inovare.2014
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014ISBN: 978-9975-52-165-9
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică2014ISBN: 978- 9975-56-177-8
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări2014ISBN: 978-9975-75-679-2.
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene2014ISBN: 978-9975-50-127-9
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2014ISBN: 978-9975-4257-2-8
Fortified sites from the 1st millennium BC2014ISBN: 978-9975-80-980-1
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2014ISBN: 978-9975-4241-8-9
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014ISBN: 978-9975-68-244-2
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.1, 2014ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.2, 2014ISBN: 978-9975-50-058-6
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 2, 2014ISBN: 978-9975-76-157-4
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014ISBN: 978-9975-4432-8-9
Conservation of plant diversityEdiția 3, 2014ISBN: 978-9975-62-370-4
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 3, 2014ISBN: 978-9975-75-678-5
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiţia 3, 2014ISBN: 978-9975-50-135-4
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 4, 2014ISBN: 978-9975-50-136-1
Conspecte numismaticeEdiția 4, 2014ISBN: 978-9975-71-584-3
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014ISBN: 978-9975-124-52-2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 5, 2014
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelorEdiția 6, 2014
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 7, 2014
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014ISBN: 978-9975-45-329-5.
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 9, 2014ISBN: 978-9975-9932-5-8
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale modernePartea 1-a. , 2014ISBN: 978-9975-48-066-6
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne Partea 2-a. , 2014ISBN: 978-9975-48-068-0
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, SE, 2014
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Vol. 1, 2014ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-129-3
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-363-5
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Vol. 2, 2014ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-130-9
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-364-2
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 3, 2014
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Vol. 3, 2014ISBN: 978-9975-50-131-6
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-365-9
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.1 , 2014
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.1, SSU, 2014
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.2 , 2014
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2014ISBN: 978-9975-71-420-4
Medicină veterinarăVol.40, 2014ISBN: 978-9975-64-263-7
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014ISBN: 978-9975-76-133-8
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014ISBN: 978-9975-76-134-5
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2013
International Conference on Membrane Computing2013ISBN: 978-9975-4237-2-4
Integrare prin cercetare şi inovare2013
International Conference on Intelligent Information Systems2013
Integrare prin cercetare și inovare.2013
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2013
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european2013ISBN: 978-9975-51-506-1
Practica psihologică modernă2013ISBN: 978-9975-46-153-5
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări2013ISBN: 978-9975-4242-7-1.
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe2013ISBN: 978-9975-121-11-8
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică2013ISBN: 978-9975-101-20-2
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare2013ISBN: 978-99754442-9-3
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal2013ISBN: 978-9975-4407-2-1
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2013
Teoria şi practica administrării publice2013ISBN: 978-9975-4241-5-8
Integrare prin cercetare şi inovare.2013
Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţară2013ISBN: 978-9975-4476-7-6
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo2013ISBN: 978-9975-4494-1-0
InteruniversitariaEdiția 08, 2013ISBN: 978-9975-50-106-4
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013ISBN: 978-9975-75-640-2
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013ISBN: 978-9975-62-343-8.
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 2, 2013ISBN: 978-9975-75-635-8
Conspecte numismaticeEdiția 3, 2013ISBN: 978-9975-71-451-8
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEdiția 8, 2013ISBN: 978-9975-53-245-7
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013ISBN: 978-9975-66-361-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiția III-a, 2013
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciSerie npuă 2 (7), 2013ISSN: 1857-4947
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaSNE, 2013
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013ISBN: 978-9975-64-246-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (1), 2013ISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (2), 2013ISBN: 978-9975-64-249-1
Studii de arhondologie şi genealogie Vol.1, 2013ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-80-826-2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.1, SSU, 2013
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din MoldovaVol.2, SSU, 2013
Contabilitate Vol.32, 2013ISBN: 978-9975-64-244-6
Cadastru și DreptVol.33, 2013ISBN: 978-9975-64-125-8
Medicină veterinarăVol.35, 2013ISBN: 978-9975-64-247-7
EconomieVol.37, 2013ISBN: 978-9975-64-252-1
Inginerie agrară şi transport auto.Vol.38, 2013ISBN: 978-9975-64-125-8.
ISBN: 978-9975-64-251-4.
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013ISBN: 978-9975-64-250-7
Information Technologies and Security2012
In Memoriam2012
Fiziologia şi sănătatea2012ISBN: 978-9975-62-323-0
Contabilitatea2012ISBN: 978-9975-75-619-8.
Gheorghe Bobînă: Biobibliografie2012
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani2012ISBN: 978-9975-66-231-4
Teoria şi practica administrării publice2012ISBN: 978-9975-4107-8-6
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere2012ISBN: 978-9975-4407-2-1
Actual issues of morphology2012ISBN: 978-9975-57-046-6.
InteruniversitariaEdiția 07, Vol.1, 2012ISBN: 978-9975-50-077-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 07, Vol.2, 2012ISBN: 978-9975-50-078-4
ISBN: 978-9975-50-061-6
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiţia 1, 2012ISBN: 978-9975-4354-5-1
Conservation of plant diversityEdiţia 2, 2012ISBN: 978-9975-62-311-7
Conspecte numismaticeEdiția 2, 2012ISBN: 978-9975-71-306-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012ISBN: 978-9975-101-76-9
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 4, 2012ISBN: 978-9975-4354-1-3.
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 5, 2012ISBN: 978-9975-4354-1-3.
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 6, 2012ISBN: 978-9975-66-290-1
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 7, 2012ISBN: 978-9975-63-343-7
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012ISBN: 978-9975-75-499-6
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012
EconomieVol.31, 2012ISBN: 978-9975-64-235-4
Modern Technologies in the Food IndustryVolume I, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Modern Technologies in the Food IndustryVolume II, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2012ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2012ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-77-2
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2012
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011ISBN: 978-9975-106-78-8
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.2011ISBN: 978- 9975-56-001-6
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2011ISBN: 978-9975-78-994-3
International Workshop on Intelligent Information Systems2011ISBN: 978-9975-4237-0-0
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011ISBN: 978-9975-50-060-9
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării2011ISBN: 978-9975-56-010-8
Colindatul de ceată bărbătească2011ISBN: 978-9975-105-49-1
In honorem Ion Şişcanu2011ISBN: 978-9975-914-53-6
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova 2011
Teoria şi practica administrării publice2011ISBN: 978-9975-4241-0-3.
InteruniversitariaEdiția 06, Vol.1, 2011ISBN: 978-9975-50-063-0.
ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 06, Vol.2, 2011ISBN: 978-9975-50-064-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011ISBN: 978-9975-66-239-0.
Conspecte numismaticeEdiția 1, 2011ISBN: 978-9975-71-177-7
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 1, 2011ISBN: 978-9975-51-308-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 1-a, 2011ISBN: 978-9975-101-76-9
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europeneEdiția 5, 2011ISBN: 978-9975-4078-3-0
ISBN: 978-9975-4078-4-7
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 6, 2011ISBN: 978-606-92832-5-7
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011ISBN: 978-9975-75-558-0
International Conference of Young Researchers Ediția 9, 2011ISBN: 978-9975-4224-7-5
Arts and Desing Vol. 1, 2011ISBN: 978-9975-101-67-7
Dunărea – Nistru: științe sociale. Lingvistica. PedagogiaVol. 2, 2011ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISBN: 978-9975-9568-9-5
ISBN: 1857-2758
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelorVol.28, 2011ISBN: 978-9975-64-218-7
AgronomieVol.29, 2011ISBN: 978-9975-64-219-4
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2011ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-57-4
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2011ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-58-1
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept 2010ISBN: 978-9975-935-33-3
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice2010ISBN: 978-9975-50-022-7
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european2010ISBN: 978-9975-4103-8-0
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept2010
Conservarea diversităţii plantelorEdiția 1, 2010
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 3, 2010ISBN: 978-9975-4132-8-2
Spre viitorEdiția 4, 2010
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 5, 2010
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 5, 2010ISBN: 978-9975-63-320-8
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010ISBN: 978-9975-75-558-0
International Conference of Young Researchers Ediția 8, 2010ISBN: 978-9975-9898-4-8.
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 24 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-191-3
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelorVol. 24 (2), 2010ISBN: 978-9975-64-125-8
ISBN: 978-9975-64-192-0
Economie. Vol. 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Vol. 25 (2), 2010ISBN: 978-9975-64-194-4
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 26, 2010ISBN: 978-9975-64-195-1
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2010ISBN: 978-9975-914-43-7
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2010ISBN: 978-9975-914-28-4
Contabilitate Vol.27, 2010ISBN: 978-997564-196-8
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice2009ISBN: 978-9975-935-42-5
Protecţia plantelor - realizări şi perspective40, 2009
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009ISBN: 978-9975-50-038-8
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009ISBN: 978-9975-75-459-0
International Conference of Young Researchers Ediția 7, 2009ISBN: 978-9975-70-901-9
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2009ISBN: 978-9975-914-16-1
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2009ISBN: 978-9975-914-21-5
ISBN: 978-9975-914-14-7
Societatea și comunicarea în tranziţie 2008ISBN: 978-9975-934-58-9
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiţia 3, 2008ISBN: 978-9975-45-094-2
International Conference of Young Researchers Ediția 6, 2008ISBN: 978-9975-62-196-0
ISBN: 978-9975-70-769-5
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVol. 16, 2008ISBN: 978-9975-64-127-2
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2008ISBN: 978-9975-9683-5-5
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2008ISBN: 978-9975-9683-6-2
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană2007ISBN: 978-9975-930-36-9
Magnetic resonance in condensed matter2007
Управляемые электропередачи2007ISBN: 978-9975-62-194-6
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiţia 2, 2007ISBN: 978-9975-9841-2-6
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (1), 2007ISBN: 978-9975-946-31-5
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (2), 2007ISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (3), 2007ISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2007ISBN: 978-9975-9751-7-9
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2007ISBN: 978-9975-9579-6-0
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2006ISBN: 978-9975-50-014-2
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate2006ISBN: 978-9975-9555-3-9
Politica și comunicarea în tranziţie2006ISBN: 978-9975-934-95-4
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 3, 2006
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2006ISBN: 978-9975-62-066-6
Primii paşi în ştiinţă2005ISBN: 9975-931-98-7
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători2005ISBN: 9975-9716-1-X
Чугаевская конференция по координационной химии2005
Ecological Chemistry3rd, 2005ISBN: 9975-62-133-3
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005ISBN: 9975-62-145-7
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporanVol. 1, 2005ISBN: 9975-931-82-0
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporanVol. 2, 2005ISBN: 9975-931-83-9
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporanVol. 3, 2005ISBN: 9975-931-84-7
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltăriiVol. I , 2005ISBN: 9975-931-90-1
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltăriiVol. II , 2005ISBN: 9975-931-90-1
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.1, 2005ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.2, 2005ISBN: 9975-931-97-9
La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre l’OTAN et la Russie2002
Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări 2002