Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023
Organizatori: Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova, Necunoscută, Finlanda, Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-175-20-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme și soluții în știința contemporană
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-798-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-732-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
e-ISBN: 978-9975-175-38-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-165-51-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltare economică și cercetare
2021-2023
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, MOLDCOOP
ISBN: 978-9975-81-149-1 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-496-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, Centrul Educaţional Pro Didactica, Asociației pentru Educație și Formare „TopFormalis”, Oradea, Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023
ISBN: 978-9975-62-552-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-313-5 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-185-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-266-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-175-50-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023
ISBN (pdf): 978-9975-3597-6-4 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 979-0-3481-0105-7
ISBN (pdf): 978-9975-3597-7-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog millet dili için hem onun rolu kultura, üüretim hem incä zanaat ilerlemesindä
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN (pdf): 978-9975-3616-1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-5-36241-000-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural sciences in the dialogue of generations
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3430-9-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX International Scientific Spring Symposium Proceedings "Quality teaching for future"
2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3596-2-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-102-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-165-94-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1, R, 2023
Organizatori: Institutul de Chimie, USM
ISBN (pdf): 978-9975-62-559-3
DOI: 10.19261/admateh.2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a, 2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3623-2-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-717-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-719-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, A.O. Inovație în Educația de Performanță, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN: 978-9975-46-720-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-898-6 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, R, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-897-9 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-165-61-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-186-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-06-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.2023.17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-304-4.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-305-1.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-306-8.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-303-7.
ISBN: 978-9975-50-307-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Science and education: new approaches and perspectivesCulegere selectivă de rezumate
Ediția 25 , 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-46-788-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.1, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-773-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.2, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-783-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.3, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-46-787-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul Globalizării
Ediția 3, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-147-83-5 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3, R, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-189-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4, R, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-188-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5, 2023
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISSN: 2587-4365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5, R, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-84-196-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6, 2012-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3430-7-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6, 2011-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici
ISBN: 978-9975-3616-2-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFMBE Proceedings
Ediția 6, R, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-72-773-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFMBE Proceedings
Ediția 6, Vol.91, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
ISBN: 978-303142774-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFMBE Proceedings
Ediția 6, Vol.92, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
ISBN: 978-303142781-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea liberă din Berlin
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-128-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7, 2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-579-1
DOI: 10.19261/nfnpc.2023.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-147-99-6 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.8123071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
ediţia a 2-a, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-482-4 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISBN: 978-5-88554-205-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-163-90-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1, 2023
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN (pdf): 978-9975-3418-6-8 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
Ediția a 3-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3573-9-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a, 2021-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Universitatea de Vest, Timişoara, Государственный университет «Житомирская политехника», Odessa National Economic University
ISBN (pdf): 978-9975-147-93-4
DOI: 10.5281/zenodo.7862058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-113-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul Național de Farmacie Farmacia de azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială
Ediția a XIX-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-075-203-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertateProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția III, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-163-43-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-172-10-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-524-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
Ediția XII, 2022-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Stefan Batory Academy of Supplied Sciences, KPMG in Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-00-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIV, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-172-13-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie, etnografie şi spiritualitate în viziunea personalităţilor basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea
Ediția4, R, 2022-2023
Organizatori: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-172-12-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58, 2009-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-62-563-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii şi cercetări juridice
Partea 5, 2020-2023
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: N 978-9975-3430-3-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2022
R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-134-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0
ISBN: 978-9975-83-257-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-0 (Vol. 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3, 2021-2023
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-180-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în jurnalism
Vol.5, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-62-533-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
Volum 1, 2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-530-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
Volum 2, 2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-531-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-481-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-8-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: ISBN 978-9975-3323-9-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-6-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
2022-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-41-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workshop on Intelligent Information Systems
2022
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-461-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Centrul pentru Studii de Securitate și Managementul Crizelor, Necunoscută, România
ISBN: 978-9975- 61-871-7 ; C 13)
ISBN: 978-9975-72-713-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-159-78-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici
ISBN: 978-9975-83-199-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-407-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralitatea de făptuitori: între doctrină și jurisprudență
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-573-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-02-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-9975-166-59-1
ISBN: 978-9975-87-746-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step
2022
Organizatori: Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», Universitatea de Stat din Moldova, ONG Ecospectrum, Tighina
ISBN: 978-9975-3201-9-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-694-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN (pdf): 978-9975-58-279-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022
Organizatori: Consiliul raional Taraclia, Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-163-09-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022
Organizatori: AO "Institutul Justiției Constituționale", Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Uniunea Juriştilor din Moldova, Universitatea Americană din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM, Universitatea Apollonia din Iași, Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN (pdf): 978-9975-3509-0-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3586-0-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea Mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate
2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Necunoscută, Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-617-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinta anuala a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral
2022
Organizatori: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022
Organizatori: Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-295-5(PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-502-9 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-92-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2015-2022
Organizatori: Institutul de Istorie, USM
ISBN: 978-9975-3334-2-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
ISBN: 978-9975-76-417-9 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-84-176-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022
ISBN (pdf): 978-9975-3387-8-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-336-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-32-6
DOI: 10.5281/zenodo.6393014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universitatea din Oradea
ISBN: 978-9975-163-43-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-55-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-72-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de cercetare, inovare și transfer tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-638-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-159-91-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-102-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-81-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-37-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul educațional/comunitar – segment complementar procesului educațional
2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
ISBN: 978-9975-155-96-0 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-88-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-6-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3541-0-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 978-9975-68-465-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
e-ISBN: 978-9975-62-500-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN (pdf): 978-9975-3509-1-4 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Collection.
2, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
ISBN: 978-9975-155-73-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedEspera
9, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-3544-2-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-947-1 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-297-9
ISBN: 978-9975-50-296-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-298-6. (vol. 2)
ISBN: 978-9975-50-296-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISSN: 2359-7321
ISSN: ISSN-L 2359-7321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-164-83-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13, R, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-165-26-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-171-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-158-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3518-8-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3530-9-0 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-7-8
ISBN (pdf): 978-9975-3583-8-5 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cecg.I.2022.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-9-2
ISBN (pdf): 978-9975-3385-6-1
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2022.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1
ISBN: 978-9975-3385-7-8.
ISBN (pdf): 978- 9975-3385-8-5 (PDF).
DOI: 10.36004/nier.cdr.2022.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-286-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-287-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8
ISBN: 978-9975-50-282-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8.
ISBN: 978-9975-50-283-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-229-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-0-4
ISBN (pdf): 978-9975-3564-1-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2 R, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-97-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-2-8
ISBN (pdf): 978-9975-3564-3-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2, R, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-162-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-4-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 , 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-5-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, R, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-467-1 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): ISBN 978-9975-3590-2-3 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6
ISBN (pdf): 978-9975-3590-3-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.3, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): 978-9975-3590- 4-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-68-456-9 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26, 2011-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3542-3-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.1, R, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.2, R, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4.
ISBN (pdf): 978-9975-159-61-6 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-681-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-739-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-473-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-173-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-413-1 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-821-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development Through Research and Innovation
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3590-5-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-157-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-166-14-0 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness and sustainable development
Editia 4, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-872-6 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forum al recuperării fizice medicale Chișinău
Editia 4 R, 2022
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale
Ediţia 4, R, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-165-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-32-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de studii interdisciplinare "Silviu-Dragomir", Chișinău-Oradea, Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universita degli Studi di Padova
ISBN: 978-9975-159-60-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5, 2016-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-83-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, R, 2019-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-3555-6-8
ISBN (pdf): 978-9975-3555-7-5 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFMBE Proceedings
Ediția 5, Vol.87, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Universita degli Studi di Padova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de studii interdisciplinare "Silviu-Dragomir", Chișinău-Oradea, Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universita degli Studi di Padova
ISBN: 978-9975-163-52-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: 978-9975-147-65-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Asociaţia internaţională a universităţilor de cultură fizică şi sport
ISBN: 978-9975-68-460-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, R, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, R, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-21-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-3526-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3542-2-6 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-34-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libraries in the 21st century: gateway to a progressive and integrated societyConferință științifică internațională dedicată celei de-a 30-a aniversare a fondării ULIM
Ediţia a 14-a, 2022
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN (pdf): 978-9975-3471-7-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
Ediţia a 2-a, 2022
Organizatori: Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
DOI: 978-9975-50-292-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-476-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunopedia
Ediția a 2-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-300-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a, 2021-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-76-411-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a , 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-6-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-93-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29 (R), 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-81-074-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29 (R), 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-76-401-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-274-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationEdiţia a 5-a
Ediţia a 5-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea Danubius, Galaţi, România, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Universitatea "Transilvania" din Braşov, Necunoscută, România, Бакинский Университет Бизнеса
ISBN: 978-9975-3527-9-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-95-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea Danubius, Galaţi, România, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Universitatea "Transilvania" din Braşov, Necunoscută, România, Бакинский Университет Бизнеса
ISBN: 978-9975-3527-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a, 2021-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
ISBN (pdf): 978-9975-155-87-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-170-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a V-a, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
ISBN: 978-9975-165-12-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a V-a, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
ISBN: 978-9975-165-12-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-81-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
ISBN (pdf): 978-9975-50-301-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3405-6-4
ISBN (pdf): 978-9975-3405-7-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a, 2021-2022
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-66-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-75-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-41-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-45-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,
Edition 8, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-17-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Update on chronic headache and pain”, dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Functional Neurology research unit at the Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
R, 2022
Organizatori: Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”, Societatea Neurologilor din Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinematografia națională: istorie și destine
R, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-156-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
R, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe V. Madan: 150 de ani de la naștere
R, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-169-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
R, 2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-81-067-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
R, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ISBN (pdf): 978-9975-45-851-1 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological chemistry ensures a healthy environment
R, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-466-4 (PDF)
DOI: 10.19261/enece.2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-966-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
R, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-998-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R, 2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-80-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R, 2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-471-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-159-96-8 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-472-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-469-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii și exacte. Ştiinţe economice
SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975- 62-480-0 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe umanistice. Ştiinţe ale educației
SU, SaE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: ISBN 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-62-492-3 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-470-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1., 2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2, 2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
ISBN (pdf): 978-9975-46-671-4 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экология и жизнь человека (Так хочется жить)
Vol.1, 2022
Organizatori: Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко Филиал г.Рыбница
ISBN: 978-9975-3522-8-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-830-6 (PDF) (Vol. II)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.2, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-5-88554-067-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2, 2021-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISBN: 978-9975-46-636-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.3, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru și Drept
Vol.55, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-505-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul I, 2022
ISBN: 978-606-685-905-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul II, 2022
ISBN: 978-606-685-906-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-506-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-17-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-6-9 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-45-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-159-01-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-25-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics
2021
Organizatori: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Academia de Ştiinţe a Moldovei, University of Twente, Netherlands, Stockholm University, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
ISBN: 978-9975-47-215-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3498-7-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3459-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematics and IT: Research and Education
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Matematică din Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-558-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-3-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-564-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021
Organizatori: Общественный образовательный фонд имени академика Л.С.Берга
ISBN: 978-9975-3404-9-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-818-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021
Organizatori: Ministerul Mediului, Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală de Stat „Prutul de Jos”
ISBN: 978-9975-72-598-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-574-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-545-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-934-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-899-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3470-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Organizatori: Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală "Codrii"
ISBN: 978-9975-72-585-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Societatea de Matematică din Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-45-677-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-570-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-157-73-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-76-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile de modernizare a cercetărilor ameliorative şi tehnologice la culturile cerealiere şi leguminoase
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
ISBN: 978-9975-53-508-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-567-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-58-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-01-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltare economică și cercetare
2021-2023
Organizatori: MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-81-058-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-6-0
ISBN: 978-9975-3492-7-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-916-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2015-2021
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-320-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-952-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-909-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-56-937-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-3486-4-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R), 2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Collection.
Ediția 1, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov, Centrul de Cercetare a Crimelor de Computator
ISBN: 978-9975-155-01-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-62-434-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
Ediția 10, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-157-82-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-25-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
Ediția 10, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-779-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-271-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISSN: 2359-7321
ISSN: ISSN-L 2359-7321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electronics, Communications and Computing
Editia 11, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Î.S. „Radiocomunicaţii”, JMD-Planet S.R.L., AMDARIS S.R.L., ICS „Allied Testing“ SRL
ISBN: 978-9975-45-776-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-4-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R, 2015-2021
Organizatori: Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-140-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3274-4-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 978-9975-3529-9-4 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-266-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-265-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-267-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion de numismatică
Ediția 19, R, 2019-2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Societatea Numismatică din Republica Moldova, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română
ISBN: 978-9975-87-854-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Black Sea Ophthalmological Society Congress
Ediția 19, R, 2021
Organizatori: Black Sea Ophthalmological Society, Turkey, AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3.
ISBN: 978-9975-155-41-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-42-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-43-4 (PDF)
DOI: 10.5281/zenodo.5669933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3337-8-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-703-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-440-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development through research and innovation - 2021
Ediția 2, 2020-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-583-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția 2, R, 2020-2021
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3300-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2, R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Bucureşti
ISBN: 978-9975-152-11-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale
Editia 2, Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978- 9975-3521-4-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 24, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3182-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness and sustainable development
Editia 3, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria orașului Buzău, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Институт народоведения НАН Украины, Львов
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale
Ediția 3, R, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Primăria orașului Buzău, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău, Институт народоведения НАН Украины, Львов
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978–9975–84–166–5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Universita degli Studi di Padova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-89-226-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4, 2016-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-56-893-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.1, 2021-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Universitatea Danubius, Galaţi, România, Institutul din Orientul Îndepărtat (filiala) al Universității de Stat de Justiție din întreaga Rusie (RPA a Ministerului Justiției din Rusia), Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3527-0-3
ISBN: 978-9975-3527-1-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2, 2021-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Universitatea Danubius, Galaţi, România, Institutul din Orientul Îndepărtat (filiala) al Universității de Stat de Justiție din întreaga Rusie (RPA a Ministerului Justiției din Rusia), Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978‐9975‐3527‐2‐7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-432-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5, 2012-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-7-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Book of Abstracts
Ediția 5, 2017-2021
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul Judeţean Galaţi
ISSN: 2457-3094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, R, 2011-2021
Organizatori: Moldavian Society of Biomedical Engineering, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-72-592-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-20-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-99-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6, 2017-2021
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3346-8-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6, 2017-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4.
ISBN: 978-9975-88-072-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-01-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6, R, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3513-9-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New frontiers in natural product chemistry.
Ediția 6, R, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Chimie
DOI: 10.19261/nfnpc.2021
ISBN: 978-9975-3336-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6, R, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, Institutul Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M.Rylski”, Asociaţia ucrainenilor din Republica Moldova, Comunitatea ucrainenilor „Petru Movilă” din mun. Chișinău
ISBN: 978-9975-62-448-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-168-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-3-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2014-2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Acociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-912-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empowering english language educators through action research
Ediția 7, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-263-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-46-539-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-327-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 5-a, 2021-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Curtea de Conturi a Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-155-12-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătate mintală într-o lume plină de provocăriCongresului Internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni
Ediția a II-a, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3493-7-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală
Ediţia a III-a, 2021
Organizatori: Centrul de Medicină Legală, Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-87-878-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика
ISBN: 978-9975-56-935-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea din Oradea, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-10-2144-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a, 2021-2022
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-12-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-09-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-269-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3268-3-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii şi cercetări juridice
Partea 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii şi cercetări juridice
Partea 4, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-1-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
ISBN: 978-9975-3464-2-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
R, 2021
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
ISSN: 2587-3709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
R, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-8-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-831-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
R, 2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-87-838-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R, 2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-80-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-158-40-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-39-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-319-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-312-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-320-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-321-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-324-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-322-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-323-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 341-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 342-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978- 9975-76-343-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1, 2021-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-357-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în fața noilor provocări
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.1, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-9975-157-27-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-64-343-6 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în fața noilor provocări
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-64-343-6 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2, 2021-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-358-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în jurnalism
Vol.4, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-158-28-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64, R, 2021
Organizatori: Asociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-670-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-224-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020
Organizatori: Institutul de Zoologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei
2020
Organizatori: Institutul de Istorie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
ISBN: 978-9975-76-299-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3462-2-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ
2020
Organizatori: Necunoscută, Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3463-3-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019-2020
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova, University of Management «TISBI», Russia, Universitatea Danubius, Galaţi, România
ISBN: 978-9975-3423-3-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-178-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-415-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3481-3-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-745-9
ISBN: 978-9975-87-746-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020
ISBN: 978-9975-3201-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020
Organizatori: ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
ISBN: XXXXXXXXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-0-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
2020
Organizatori: Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” , Universitatea de Stat din Moldova, ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers", ONG Ecospectrum, Tighina
ISBN: 978-9975-3404-3-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3454-7-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-480-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2019-2020
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3409-1-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mediu sigur-sănătate protejată
2020
Organizatori: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Biroul Regional Moldova al OMS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-101-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020
Organizatori: Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Institutul Patrimoniului Cultural
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-0-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-1-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-151-97-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media and digital literacy in language education
2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3490-0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020
Organizatori: Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
ISBN: 978-9975-89-160-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-69-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual issues of morphology
2012-2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
ISBN: 978-9975-57-281-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3240-9-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedEspera
8, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-151-11-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development through research and innovation
Ediția 1, 2020-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Valahia din Târgoviste, Universitatea Tehnică din Varna
ISBN: 978-9975-155-03-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-417-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-221-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-654-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1, 2020-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-3408-5-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Ediția 1, R, 2020-2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Genealogie Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore“, Editura „Lexon-Prim”
ISBN: 978-9975-3300-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale
Editia 1, Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3371-7-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, T, 2015-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-3389-4-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11, R, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-0-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Symposia investigatio bibliotheca
Ediția 12, R, 2020
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-123-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-215-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3392-9-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-731-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 16, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-248-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18, 2020
Organizatori: Institutul de Istorie, Asociatia pentru Filosofie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3334-2-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-975-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2, 2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-3452-6-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness and sustainable development
Editia 2, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-652-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2, R, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-68-407-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 24, Vol.1, R, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-89-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 24, Vol.2, R, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-89-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3422-5-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-736-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3382-6-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4, 2012-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3392-1-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4, R, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Universita degli Studi di Padova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-152-56-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFMBE Proceedings
Ediția 4, Vol.77, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5, 2017-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-315-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-98-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-52-222-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Primăria Municipiului Chişinău
e-ISBN: 978-9975-0-0338-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 878-9975-3382-8-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile ChişinăuluiOraşul subteran
Ediția 6, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova
e-ISBN: 978-9975-0-0404-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-115-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-309-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 73-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
Ediția 73, T, 2015-2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-313-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 , 2015-2020
ISBN: 2194-5357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1002, 2015-2020
ISBN: 2194-5357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 , 2015-2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Sichuan University
ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191, 2015-2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Sichuan University
ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a , 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-985-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-986-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-62-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-75-989-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociatia pentru Filosofie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-805-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Formare Continuă
ISBN: 978-9975-3405-1-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-717-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-718-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-60-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57, 2009-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-3472-0-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii şi cercetări juridice
Partea 1, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii şi cercetări juridice
Partea 2, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-3-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-450-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-50-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1, 2020
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978- 9975-3345-6-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-305-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-304-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 2(35), 2020-2022
Organizatori: Universitatea Jagiellonă din Cracovia
ISBN: 978-5-368-01372-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-303-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-301-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-302-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. II, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. IV, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” , Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РА
ISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-091-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-116-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-307-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-246-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3311-6-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-308-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-092-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-093-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în jurnalism
Vol.3, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-094-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
World economy and international economic relations
Volume 3, 2020
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , Odessa National Economic University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-255-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-256-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII, 2016-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3369-3-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019
Organizatori: Institutul de Chimie
ISBN: 978-9975-62-428-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-156-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3287-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-05-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3331-2-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-72-411-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies
2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Alexander von Humboldt Foundation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heraldica Moldaviae
2019
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019
Organizatori: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-108-75-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3316-2-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-72-412-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
2019
Organizatori: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Parteneriatul global pentru sol, International Network of Black Soils, Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations
ISBN: 978-9975-149-37-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-108-88-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019-2020
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-3076-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul psiho-socio-pedagogic, Chișinău
ISBN: 978-9975-46-403-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019-2020
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Danubius, Galaţi, România
ISBN: 978-9975-3287-6-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019
ISBN: 978-9975-56-717-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceedings IMCS-55
2019
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-378-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-476-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-56-693-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-148-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017-2019
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-7-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 72-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2015-2021
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-308-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3308-0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3240-4-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Book of Abstracts
2017-2021
Organizatori: Academia Româna, Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Universitatea de Vest, Timişoara
ISBN: 978-606-675-208-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые электропередачи
2007-2019
Organizatori: Institutul de Energetica
ISBN: 978-9975-149-68-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019
Organizatori: Institutul de Istorie
ISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-108-89-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii
2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1, 2019
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3277-4-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1, 2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Biblioteca Naţională din Lituania, Национальная академия наук Украины, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Primăria comunei Montereale Valcellina, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Muzeul Municipal Iași, Muzeul „Ștefan cel Mare” din Vaslui
ISBN: 978-9975-3290-4-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1, R, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3358-0-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Техника и технологии в аграрном производстве
Ediția 1-a, 2019
Organizatori: Министерствo Образования и Науки Украины, Universitatea Tehnică Națională din Kropyvnytskyi , Ucraina Centrală, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electronics, Communications and Computing
Editia 10, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Orange Moldova S.A., M-Testing S.R.L., JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., AMDARIS S.R.L., Pentalog CHI S.R.L., AROBS Software Chişinău, Ellation S.R.L.
ISBN: 978-9975-108-84-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3371-4-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-104-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12, 2010-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-0-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13, 2010-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-6-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3378-0-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 14, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-234-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3305-6-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17, 2018-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-961-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17, 2018-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-962-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ediţia 18, R, 2019-2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română
ISBN: 978-9975-87-536-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2, 2019
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Clubul Național al Coregrafilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-134-66-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 22, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-131-75-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3316-1-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-105-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 4, 2011-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldavian Society of Biomedical Engineering
ISBN: 978-3-030-31866-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-76-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Book of Abstracts
Ediția 4, 2017-2021
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul Judeţean Galaţi
ISSN: 2457-3094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3316-6-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3302-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 5, 2015-2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-67-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 5, R, 2017-2019
Organizatori: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Italian Association for Calorimetry and Thermal Analysis, Interdivisional Group of Calorimetry and Thermal Analysis (GICAT) of the Italian Society of Chemistry, Universitatea „La Sapienza“, Universitatea din Craiova, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei Române
ISBN: 978-3-940237-59-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3312-6-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-3312-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-280-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-127-67-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8, 2016-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-236-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-67-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-243-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a , 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-968-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a, 2019
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-657-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-72-366-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
Ediția a 9-a, 2019
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a, 2015-2019
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-68-377-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a, 2013-2022
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-56-695-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-07-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2, 2018-2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3, 2018-2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3377-6-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II, 2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-4-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R, 2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
R, 2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-84-XXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-57-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Științe ale naturii, exacte și inginerești. Științe juridice și economice
R, SNEI, SJE, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-91-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-89-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate, 2015-2019
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-68-371-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-2-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-3-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-4-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-5-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
SNE, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe sociale
SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-58-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975—84-088-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-285-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-284-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-271-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-268-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-286-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-270-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-269-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-267-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6, 2014-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-289-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-290-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea Cracovia
ISBN: 978-9975-76-273-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea Cracovia
ISBN: 978-9975-76-273-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-588-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3246-7-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-50-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 9975-46-421-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 3, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-423-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149- 88-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-589-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-085-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-51-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul II, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-031-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional Ecology of Animals
2018
Organizatori: Institutul de Zoologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3159-7-5
DOI: 10.53937/9789975315975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-57-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-48-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie şi cultură
2018
Organizatori: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-3283-6-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-075-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-056-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-999-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-247-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Centrul de Excelenta in Industria Usoara I.P.
ISBN: 978-9975-134-61-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3222-0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-998-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018
Organizatori: Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3276-0-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Danubius, Galaţi, România
ISBN: 978-9975-3185-7-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-134-20-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-428-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3159-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International congress on oil and protein crops
2018
Organizatori: Asociația Europeană pentru Cercetarea Creșterii Plantelor, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3178-5-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018
Organizatori: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”
ISBN: 978-9975-50-226-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3178-4-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018
Organizatori: Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-53-946-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Organizatori: Institutul de Istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3183-9-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-103-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-59-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3168-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-054-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-3036-7-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-973-8483-84-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3225-3-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017-2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-215-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-144-49-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018-2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3043-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-57-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
ISBN: 978-9975-84-058-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-3201-0-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedEspera
7, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6, 2015-2018
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-540-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-83-068-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, R, 2017-2023
ISBN: 978-9975-84-063-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3272-2-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 13, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-212-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3202-8-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3202-9-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 14, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Laboratorul de securitate informațională al ASEM
ISBN: 978-9975-75-910-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16, 2018-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-926-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16, 2018-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-927-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
Ediția 2, 2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-136-87-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3260-0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-932-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-931-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-431-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-074-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3, 2016-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-56-604-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4, 2017-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial Biotechnology
Ediția 4, 2014-2022
Organizatori: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3178-8-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3225-9-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 4, 2015-2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-67-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în jurnalism
Ediția 4, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-34-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3276-1-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4, 2011-2020
ISBN: 978-9975-0-0224-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages
Ediția 4, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3225-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 4, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83084-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-246-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-225-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-127-59-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-45-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-46-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
Ediția 71, T, 2015-2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-283-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-235-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3277-5-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a , 2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-56-579-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Institutul de Ecologie şi Geografie, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Universitatea Bioterra, Bucureşti
ISBN: 978-9975-3178-9-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 3-a, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia internaţională a universităţilor de cultură fizică şi sport
ISBN: 978-9975-131-65-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătate mintală într-o lume plină de provocăriCongresului Internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni
Ediția a I-a, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-238-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-239-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a, 2015-2019
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3119-1-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-995-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mental health in this challenging world
Edition I, 2018
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breviarium Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Nr.3, R, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-87-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1, 2018-2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-2-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea I, 2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-4203-9-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-3164-5-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
R, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
R, 2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-87-410-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-50-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Științe ale naturii și exacte
R, SNE, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-990-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-49-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-48-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
SS, SJE, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-934-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1, 2018
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-3272-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2, 2018
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-99753272-7-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-252-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-229-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-393-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-394-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATEC Web of Conferences
Vol. 178, Ediția 22-a, 2017-2019
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 2261236X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-230-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-249-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-250-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-231-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-232-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-251-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47, 2010-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-296-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-233-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2), 2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-302-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-057-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1, 2015-2023
ISBN: 978-9975-88-041-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2, 2015-2023
ISBN: 978-9975-88-042-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975- 83-058-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru și Drept
Vol.48, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-297-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50, 2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-299-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-300-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1), 2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultura. Agronomie
Vol.53, 2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-304-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, Educaţie, Cultură
2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-039-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устойчивого развития страны происхождения
2017
Organizatori: Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-026-8
ISBN: 978-9975-88-025-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie al AŞM, Academia Româna, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu", Chişinău
ISBN: 978-9975-139-54-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Museum of Brăila “Carol I”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 97 8-606-13-3 6-11 -5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014-2017
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017-2021
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-84-033-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-916-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-444-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017
Organizatori: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
ISBN: 978-9975-71-927-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-6-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017
Organizatori: Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
ISBN: 978-9975-71-931-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe moderne în psihologia practică
2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Școala Doctorală de Psihologie, UPSC
ISBN: 978-9975-46-370-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014-2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017
Organizatori: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
ISBN: 978-9975-3131-8-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2015-2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-283-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Muzeul de Antropologie și Etnografie în numele lui Petru cel Mare (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe
ISBN: 978-9975-84-028-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые электропередачи
2007-2019
Organizatori: Institutul de Energetica, Academia de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017-2019
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-2-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017
Organizatori: Institutul de Zoologie al AŞM
ISBN: 978-9975-66-590-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-38-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
ISBN: 978-9975-9787-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-205-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения
2017
Organizatori: Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3168-4-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU – a space of opportunities and challenges
2017
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3129-6-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-973-166-461-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3168-4-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-323-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-439-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-118-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4, 2014-2017
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-915-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-97-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 11, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Institutul Patrimoniului Cultural, Consiliul Raional Cahul, Primăria mun. Cahul, Primăria s. Colibaşi, r-nul Cahul , Primaria s. Brînza, r-nul Cahul, Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul, Primăria s. Văleni, r-nul Cahul, Primăria s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul, Primăria s. Vadul lui Isac, r-nul Cahul, Primaria com. Manta, r-nul Cahul, Primăria s. Pelinei, r-nul Cahul, Primăria s. Crihana Veche, r-nul Cahul, Primăria s. Cartal, Ucraina, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-368-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-133-85-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării:Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman
Ediția 12, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-7-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 12, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-197-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-1-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 13, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Laboratorul de securitate informațională al ASEM
ISBN: 978-9975-75-854-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2, 2016-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-56-433-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2, 2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-325-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 3, 2015-2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-55-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-9904-8-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-99-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3021-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-9904-9-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3, 2017-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3, 2012-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-4371-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Book of Abstracts
Ediția 3, 2017-2021
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISSN: 2457-3094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4, R, 2017-2019
Organizatori: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie al AŞM
ISBN: 978-3-940237-47-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediția 5, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Association of Botanical Gardens from Romania, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-127-50-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6, 2014-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-56-463-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological and environmental chemistry
Ediția 6, R, 2017-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, National Commission of Republic of Moldova for UNESCO, The Intergovernmental Foundation for Educational, Scientific and Cultural Cooperation, Institutul de Chimie al AŞM, Societatea Chimiştilor din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea Americană din Moldova, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-202-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1, 2014-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.2, 2014-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
ISBN: 978-9975-50-201-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2, 2014-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția 7, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul de Antichitati "Tudor Arnaut", USM
ISBN: 978-9975-3180-2-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediția 7, 2015-2020
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R, 2016-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3168-9-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2009-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Orange Moldova S.A., Endava, Necunoscută, Moldova, Deeplace, BC Moldova Agroindbank S.A., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Societatea Fizicienilor din Moldova, S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale, Centrul de Guvernarea Electronică, RENAM A.O., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-4264-8-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, R, 2017-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
ISBN: 978-9975-84-030-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului , Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-56-935-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a, 2015-2019
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3126-7-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра
Ediția a VIII-a, 2017
Organizatori: ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers", Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
ISBN: 978-9975-66-591-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-942-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-901-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-881-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I, 2017
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-9761-9-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte
R, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: 978-9975-84-029-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-701-4.
ISBN: 978-9975-71-926-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SS, SJE, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-897-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-333-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-335-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-336-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-337-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
SU, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: ISBN 978-9975-75-891-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalități
VII, 2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-108-27-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII, 2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Slavonă
ISBN: 978-9975-117-41-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 5, 2014-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-007-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-893-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1, 2017
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978- 9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-347-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978- 9975-46-348-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-040-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-894-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știință, educație, cultură
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-041-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2, 2017
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978- 9975-75-897-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-899-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-892-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1, 2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-45-069-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-544-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978978-9975-45-543-5
ISBN: 978-9975-45-545-9 (Vol. II)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пушкин и современность
2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Фонд "Русский Мир", Liceul Teoretic "A. Puşkin", Bălţi
ISBN: 978-9975-50-180-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La început a fost opera
2016
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-973-8483-79-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Alexander von Humboldt Foundation, Humboldt Club Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-6-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3005-4-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-367-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-012-1
ISBN: 978-9975-88-013-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016
Organizatori: Aalborg University, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-504-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-57-218-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3048-9-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2014-2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-829-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’organisation de l’administration publique locale en Moldavie
2016
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-3-639-52628-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură
2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-9577-5-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea economică Europeană
2016
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3147-1-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea Americană din Moldova, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978‐9975‐9611‐3‐4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-102-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016
Organizatori: Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3145-9-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
ISBN: 978-9975-84-050-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-3092-7-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-291-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul public al programelor europene
2016
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-241-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţi naţionale în dialog intercultural:Unitate prin diversitate
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-87-084-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1, 2016-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-790-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1, R, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
ISBN: 978-9975-133-48-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
ISBN: 978-9975-4453-9-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-170-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Moldova
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ediția 11, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Laboratorul de securitate informațională al ASEM
ISBN: 978-9975-75-788-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-89-029-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-71-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-018-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3145-3-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 2, 2015-2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-37-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-139-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial Biotechnology
Ediția 3, 2014-2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: 978-9975-75-866-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile Chişinăului
Ediţia 3, 2011-2020
ISBN: 978-9975-137-48-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-170-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health Technology Management
Editia 3, R, 2016
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldavian Society of Biomedical Engineering, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFMBE Proceedings
Editia 3, Vol.55, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldavian Society of Biomedical Engineering
ISSN: 16800737
ISBN: 978-981287735-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 5, 2016-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3145-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-127-48-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-791-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1, 2014-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-933-83-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2, 2014-2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3, 2014-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparține
Ediția 6, 2015-2020
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția 6, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul de Antichitati "Tudor Arnaut", USM
ISBN: 978-9975-71-851-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 69-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 69, T, 2015-2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-281-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesîn contextul transformării de mentalități
Ediția 7, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-108-27-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-9787-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9, 2016
Organizatori: Institutul de Zoologie al AŞM
ISBN: 978-9975-3022-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a, 2016-2018
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-108-02-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a, 2016
Organizatori: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
ISBN: 978-9975-911-96-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerații privind calitatea vieții în contextul Europei în schimbare
Ediția a 2-a, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a, 2016
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Societatea Științifică CYGNUS, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a, 2015-2019
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-4461-2-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-774-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2005-2016
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Energetica al AŞM, Necunoscută, Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Î.S."Inspectoratul energetic de stat", Moldelectrica Î.S., Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD Moldova), RED Union Fenosa S.A., Moldovagaz SA, Centrala electrică cu termoficare (CET-Nord, Bălţi), RED Nord S.A., RED Nord-Vest, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova, Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-4123-5-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a, 2013-2022
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
R, 2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-029-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii şi exacte Științe juridice și economice
R, SNE, SJE, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice Științe sociale
R, SU, SS, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-293-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-294-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-814-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-007-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-834-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-815-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-011-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2, 2016
ISBN: 978-9975-75-835-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2, 2015-2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-184-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știință, educație, cultura
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-011-9
ISBN: 978-9975-83-013-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-816-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, R, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-818-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3, 2016
ISBN: 978-9975-75-836-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4, 2016
ISBN: 978-9975-75-834-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru și Drept
Vol.46, 2011-2022
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-284-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5, 2016
ISBN: 978-9975-75-834-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6, 2016
ISBN: 978-9975-75-842-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-500-8; 978-9975-45-501-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului , Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia internaţională a universităţilor de cultură fizică şi sport , Academia internaţională olimpică, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN: 78-9975-131-31-5
ISBN: 978-9975-131-32-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VI, 2016-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-3-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3168-4-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2015-2022
Organizatori: Institutul de Istorie, Asociatia pentru Filosofie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-933-99-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013-2015
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-11-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014-2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3058-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-001-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-000-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala modernă:provocări și oportunități
2015
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-48-100-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015
ISBN: 978-9975-3018-4-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub semnul Mărţişorului
2015
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Necunoscută, Moldova
ISBN: 24363573658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-161-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2014-2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-45-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-786-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-75-755-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-3073-0-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual issues of morphology
2012-2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
ISBN: 978-9975-57-194-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-069-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3048-7-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica psihologică modernă
2013-2015
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS), Московский Институт Гештальта и Психодрамы
ISBN: 978-9975-46-265-5. P 139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul IV național de oncologie
1(3), 2015
ISSN: 1857-4572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5, 2015-2018
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-377-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-36-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3106-1-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 1, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-115-62-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1, 2015
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-782-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3054-5-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 1, 2015-2019
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-284-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Moldova
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 10, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-143-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R, 2015-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
ISBN: 978-9975-4126-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-169-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile Chişinăului
Ediţia 2, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural
ISBN: 978-9975-61-871-7
ISBN: 978-9975-61-872-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția 22, 2015-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-007-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, R, 2011-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldavian Society of Biomedical Engineering
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediția 4, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM
ISBN: 978-9975-3036-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-722-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T, 2014-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediția 5, 2015-2020
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția 5, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-722-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-90-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesMentalități ale societății în transformare
Ediția 6, R, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-933-80-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2, 2015-2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele celei de-a 68-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 68, T, 2015-2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8, 2010-2022
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a, 2015-2019
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-9617-6-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia II, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-774-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workshop on Foundations of Informatics
I, 2015
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-4237-3-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47, 2009-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, International organisation for Biological Control. East Palearctic Regional Section
ISBN: 978-9975-56-266-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
R, 2015
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-52-196-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-35-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-35-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-239-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-240-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-159-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 , 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-160-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-161-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-75-773-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2), 2010-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-273-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44, 2010-2015
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1, 2015-2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-182-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știință, educație, cultura
Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-001-0.
ISBN: 978-9975-83-002-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-714-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-914-99-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-88-000-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știință, educație, cultura
Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-001-0
ISBN: 978-9975-83-003-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de arhondologie şi genealogie
Vol.3, 2013-2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-276-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII, 2006-2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014
Organizatori: Institutul de Chimie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-139-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable use and protection of animal world diversity:
2014
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Zoologie al AŞM
ISBN: 978-9975-62-379-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări
2014
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-75-679-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014-2017
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2014-2016
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortified sites from the 1st millennium BC
2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Friedrich-Schiller-Universität Jena
ISBN: 978-9975-80-980-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014-2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Necunoscută, Moldova
ISBN: 978-9975-52-165-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-15-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știință, educație, cultura
2013-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat
ISSN: 1857 - 2170
ISBN: 978-9975-914-83-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-127-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA)
ISBN: 978-9975-75-710-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica psihologică modernă
2013-2015
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
ISBN: 978-9975-46-231-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
ISBN: 978- 9975-56-177-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova (Studiu şi documente)
2014
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-9-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural naţional şi universal: Dialog istoric: In Honorem Valeria Cozma
2014
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-611-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3, 2014-2017
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-68-244-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-061-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-058-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoEduNet IEEE International Conference
Ediția 13 si 8, 2013-2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 20681038
ISBN: 978-147996860-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-157-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial Biotechnology
Ediția 2, 2014-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-4432-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediția 3, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM
ISBN: 978-9975-62-370-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-678-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-135-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T, 2014-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-4257-2-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția 4, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-584-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-136-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-52-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6, R, 2014
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7, R, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelectronics and Computer Science
Ediția 8, 2009-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a Republicii Moldova, QSystems Ltd., Accent Electronic, RENAM A.O., Endava, AO "HARD & SOFT", Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Uniunea Societăților Tehnico-Științifice din Moldova, Asociaţia de companii private din domeniul TIC din Republica Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Orange Moldova S.A., ICS „Allied Testing“ SRL, JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale
ISBN: 978-9975-45-329-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ediția 9, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
ISBN: 978-9975-9932-5-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 9, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Uniunea Societăților Tehnico-Științifice din Moldova, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-368-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. , 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-066-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. , 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-068-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură
Vol. 1, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-129-3
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-363-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură şi Studii Culturale
Vol. 2, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)
ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-130-9
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-364-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 3, 2014-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Lingvistică
Vol. 3, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)
ISBN: 978-9975-50-131-6
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-365-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-000-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-381-3 (Vol. – I)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-311-0
ISBN (pdf): ISBN 978-9975-45-311-0. (Vol. I)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-92-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-310-3
ISBN: 978-9975-45-312-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-382-0 (Vol. – II)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-420-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-310-3
ISBN: 978-9975-45-312-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-382-0 (Vol. – II)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-263-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-133-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-134-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal
2013
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-4407-2-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-5-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european
2013
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-506-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţarăMaterialele Conferinţei Ştiinţifice “Oameni de seamă de pe valea Răutului. Andrei Găină – unificător de ţară
2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie al AŞM
ISBN: 978-9975-4476-7-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-4242-7-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-99754442-9-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
ISBN: 978-9975-4494-1-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica psihologică modernă
2013-2015
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
ISBN: 978-9975-46-153-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-20-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference on Membrane Computing
2013
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-4237-2-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013-2015
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-11-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-099-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: N/A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 08, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-106-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 10, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, Laboratorul de securitate informațională al ASEM
ISBN: 978-9975-75-640-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-635-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2, 2011-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldavian Society of Biomedical Engineering
ISBN: 978-9975-62-343-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția 3, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-451-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ediția 8, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
ISBN: 978-9975-53-245-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a, 2013
Organizatori: Institutul de Zoologie al AŞM
ISBN: 978-9975-66-361-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a, 2013-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualités dans l’enseignement des langues dans un contexte pluridisciplinaire
R, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-110-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SN, SE, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
R, SNEI, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe socioeconomice. Ştiinţe sociale
R, SSE, SS, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7), 2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
ISSN: 1857-4947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34, 2010-2015
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-246-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1), 2010-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-248-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2), 2010-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-249-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de arhondologie şi genealogie
Vol.1, 2013-2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-80-826-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32, 2010-2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-244-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru și Drept
Vol.33, 2011-2022
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-247-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37, 2012-2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-252-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8.
ISBN: 978-9975-64-251-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agronomie şi ecologie
Vol.39, 2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-250-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA)
ISBN: 978-9975-75-619-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”, ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
ISBN: 978-9975-66-231-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Bobînă: Biobibliografie
2012
Organizatori: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-4407-2-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4107-8-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-069-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Memoriam În memoria eroilor căzuţi la Nistru (1992)
2012
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Necunoscută, Moldova, Ministerul Apărării al RM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual issues of morphology
2012-2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-57-046-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedEspera
2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-57-030-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information Technologies and Security
2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiziologia şi sănătatea
2012
Organizatori: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
ISBN: 978-9975-62-323-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-077-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-078-4
ISBN: 978-9975-50-061-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1, 2012-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-4354-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția 2, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-306-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediţia 2, 2010-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
ISBN: 978-9975-62-311-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4, 2010-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5, 2010-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6, R, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
ISBN: 978-9975-66-290-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 7, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul de Istorie a Oraşului Chişinău, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”, or. Soroca, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-343-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 9, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-499-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2005-2016
Organizatori: Institutul de Energetica al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
ISBN: 978-9975-87-428-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
ISBN: 978-9975-87-428-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31, 2012-2013
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-235-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-77-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII, 2006-2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie al AŞM, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Ştiinţe din Polonia, Societatea Chimiştilor din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
ISBN: 978- 9975-56-001-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colindatul de ceată bărbătească
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Culturii, Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului naţional imaterial
ISBN: 978-9975-105-49-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-0-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-106-78-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile moldo-bulgare. Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă
2011
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Фонд 'Български дух'
ISBN: 978-9975-4051-9-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-060-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In honorem Ion ŞişcanuStudii de istorie a românilor
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-53-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-010-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-4237-0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor , Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-78-994-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-063-0.
ISBN: 978-9975-50-061-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-064-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția 1, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-177-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-4050-9-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile Chişinăului
Ediţia 1, 2011-2020
ISBN: 978-9975-51-308-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1, 2011-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldavian Society of Biomedical Engineering
ISBN: 978-9975-66-239-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
Ediția 5, 2011
Organizatori: Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-4078-3-0
ISBN: 978-9975-4078-4-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 6, 2006-2022
Organizatori: Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Bacău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Refugiaților din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, Iaşi, Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-606-92832-5-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 8, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
ISBN: 978-9975-75-558-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference of Young Researchers
Ediția 9, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Ministerul Tineretului şi Sportului , Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-4224-7-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arts and Desing
Vol. 1, 2011
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-67-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunărea – Nistru: științe sociale. Lingvistica. Pedagogia
Vol. 2, 2011
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISBN: 978-9975-9568-9-5
ISBN: 1857-2758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28, 2011
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-218-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agronomie
Vol.29, 2011
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-219-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-57-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-58-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
2010
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-935-33-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept
2010
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-935-33-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-022-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediția 1, 2010-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3, 2010-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-4132-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre viitor
Ediția 4, R, 2010
Organizatori: Ministerul Tineretului şi Sportului , Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova, Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 5, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Liceul teoretic de Creativitate „Prometeu”, Chişinău
ISBN: 978-9975-63-320-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Societatea Fizicienilor din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 7, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
ISBN: 978-9975-75-558-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“
ISBN: 978-9975-9898-4-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european
R, 2010
Organizatori: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
ISBN: 978-9975-4103-8-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1), 2010-2018
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-191-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010-2018
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
ISBN: 978-9975-64-192-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1), 2010
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-193-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2), 2010
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-194-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26, 2010-2015
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ISBN: 978-9975-64-195-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-43-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-28-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27, 2010-2013
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-997564-196-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,
2009
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Fundația Hanns Seidel, Germania
ISBN: 978-9975-935-19-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice
2009
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-935-42-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICT plus
Ediția 1, 2009
Organizatori: National Commission of Republic of Moldova for UNESCO, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD Moldova)
ISBN: 978-9975-66-134-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova
Ediţia 1, 2009
ISBN: 978-9975-80-286-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5, 2006-2009
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-038-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 6, 2009-2018
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova, S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale
ISBN: 978-9975-75-459-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelectronics and Computer Science
Ediţia 6, 2009-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, RENAM A.O., Orange Moldova S.A., ICS „Allied Testing“ SRL, Compania "StarNet", JMD-Planet S.R.L., Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Moldtelecom S.A., Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”, Universitatea de Stat din Moldova, ÎS MoldData, Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”
ISBN: 978-9975-45-045-4
ISBN: 978-9975-45-122-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference of Young Researchers
Ediția 7, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Ministerul Tineretului şi Sportului
ISBN: 978-9975-70-901-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40, 2009-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, International organisation for Biological Control. East Palearctic Regional Section
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-16-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-21-5
ISBN: 978-9975-914-14-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova
2008
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Asociaţia pentru protecţia bunurilor culturale din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-930-84-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei
2008
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-930-91-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symposia Professorum
2003-2008
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 978-9975- 920-71-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea și comunicarea în tranziţie
2008
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-934-58-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 3, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-9975-45-094-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference of Young Researchers
Ediția 6, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Ministerul Tineretului şi Sportului , Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-62-196-0
ISBN: 978-9975-70-769-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16, 2008
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-127-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9683-5-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9683-6-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые электропередачи
2007-2019
Organizatori: Institutul de Energetica, Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-194-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symposia Professorum
2003-2008
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 978-9975-920-04-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană
2007
Organizatori: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-930-36-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnetic resonance in condensed matter
2007
Organizatori: Centrul de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 2, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-9975-9841-2-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (1), 2007
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-31-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2), 2007
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3), 2007
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9751-7-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne
Vol.2, 2007-2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9579-6-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
2006-2009
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-9555-3-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica și comunicarea în tranziţie
2006
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-934-95-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновации и прагматика филологических исследований
2006
Organizatori: Ministerul educației, tineretului și sportului Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-009-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-014-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symposia Professorum
2003-2008
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 978-9975-934-90-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 3, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII, 2006-2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie al AŞM, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Ştiinţe din Polonia, Societatea Chimiştilor din Moldova
ISBN: 978-9975-62-066-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primii paşi în ştiinţă
2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-98-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symposia Professorum
2003-2008
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 9975-934-50-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“
ISBN: 9975-9716-1-X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чугаевская конференция по координационной химии
2005-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, Institutul de Chimie al AŞM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-72-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological Chemistry
3rd, 2005
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Stat din Moldova, National Commission of Republic of Moldova for UNESCO
ISBN: 9975-62-133-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005-2016
Organizatori: Institutul de Energetica al AŞM
ISBN: 9975-62-145-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 1, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-82-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 2, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-83-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 3, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-84-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.1, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-90-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-97-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-97-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.2, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-90-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005 - anul European al cetăţeniei prin educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia"
2004
Organizatori: Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, Ambasada Franţei în Republica Moldova
ISBN: 9975-78-407-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symposia Professorum
2003-2008
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 9975-934-13-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări
2002
Organizatori: Institutul de Politici Publice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre l’OTAN et la Russie
2002
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------