IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală",
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2013
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Levinţa Ş.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-76-099-7
CZU: 082:378.4 (478-25)=135.1=162.1=161.1 R46
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2013 35
Disponibil în IBN: 10 octombrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (2)Ştiinţe agricole (1)Filologie (1)Geologie şi Mineralogie (1)Istorie (21)Filosofie (6)Pedagogie (7)Studiul artelor, culturologie (2)Sociologie (6)Ştiinţe politice (3)