IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective" consacrat aniversării de 80 de ani de la înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Cuvinte-cheie (471): variety (12), Productivity (10), Apple (10)
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 36 (1)
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 462
ISBN: 978-9975-64-248-4
CZU: 63:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 3 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (52)Ştiinţe agricole (534)Chimie (44)Biologie (174)Geografie (4)Medicină veterinară (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Geologie şi Mineralogie (2)Economie (9)Studiul artelor, culturologie (2)Medicină (1)Altele (1)Filologie (1)