IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Zootehnie şi biotehnologii" Lucrări ştiinţifice,
Chișinău, Moldova, 25 septembrie 2015
Cuvinte-cheie (271): Pigs (6), mixed fodder (5), sheep (5)
Zootehnie şi biotehnologii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 44
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: CHIȘINĂU
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 386
ISBN: 978-9975-64-125-8
CZU: 636:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 18 martie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (15)Ştiinţe agricole (232)Istorie (2)Medicină (5)Medicină veterinară (38)Altele (5)Ştiinţe fizico-matematice (2)Chimie (12)Biologie (42)Economie (1)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (1)Sociologie (2)Pedagogie (1)