IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională",
Chişinău, Moldova, 17 decembrie 2020
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Responsabili de ediție: Mihalcea P.
Locul publicării: Chişinău
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 330
ISBN: 978- 9975-3345-6-3
CZU: 355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111=161.1 E 95
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 august 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe militare şi de securitate naţională (24)