IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii",
Chisinau, Moldova, 25 noiembrie 2021
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: R
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Fox Trading SRL).
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 38
ISBN: 978-9975-3513-8-6.
CZU: 72/76(478)(082)=135.1=161.1 V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021 R  19CZU
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Studiul artelor, culturologie (19)Arhitectura (1)