IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Философия и вызовы современности" к 90-летию Института философии НАН Беларуси,
Minsk, Belarus, 15-16 aprilie 2021
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 2
Responsabili de ediție: Lazarevici A.
Locul publicării: Минск, Республика Беларусь
Editura: Четыре четверти
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 378
ISBN: 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1
CZU: [1+316](476)(082) ББК 87.3(4Беи)я43 Ф51
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filosofie (2)Sociologie (1)Ştiinţe politice (4)