IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-16(39) pentru indicele czu "811.135.1’373"

Enantiosemia (schimbul de bunuri materiale. Aprecierea subiectivă a vorbitorului)

CZU : 811.135.1’373.612.4:7
Savin-Zgardan Angela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestiuni de terminologie onomastică în lingvistica românească

CZU : 811.135.1’373.612.4:7
Răileanu Viorica
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Printre eufemismele „din calidorul” lui Paul Goma

CZU : 811.135.1’373.612.4:7
Chira Oxana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limbajele specializate abordate prin prisma fenomenului de reterminologizare (în baza lexicului sportiv al limbii române)

CZU : 811.135.1’373:796
Luca Aliona
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Idioms and Idiomacity – Lexical and Grammatical Specifics of the Phraseological Antonyms in English and Romanian
CZU : 811.111’373+811.135.1’373
Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modeling construct of technical terminology valuing in the Romanian language by allophone students

CZU : 811.135.1’373.46
Golovaci Mariana
Journal of Social Sciences
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achiziții lexicale „ultrarecente” pentru vocabularul limbii române

CZU : 811.135.1’373
Vulpe Ana
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea termenilor în domeniul biblioteconomic prin metaforizare

CZU : 811.135.1’373.46:02
Caterev Cristina
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 1857-1476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nume de familie provenite din terminologia păstorească

CZU : 811.135.1’373.232
Oancă Teodor
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scurtă privire asupra direcțiilor de cercetare ale motivologiei, o nouă disciplină lingvistică

CZU : 811.135.1’373
Savin-Zgardan Angela
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nume personale feminine devenite nume de familie

CZU : 811.135.1’373.231/232
Oancă Teodor
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații

CZU : 811.135.1’373.23
Răileanu Viorica
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități lexicale ale limbajului eufemistic din domeniul economic în textele publicistice
române și germane

CZU : [811.135.1’373.49+811.112.2’373.49]:33
Chira Oxana
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veronica Păcuraru. Semnul lexical și dezambiguizarea lui semantică. Chișinău: Pro Libra, 2017, 264 p.

CZU : 811.135.1’373
Vulpe Ana
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plurale duble. Forme de dual arhaic în limba română

CZU : 811.135.1’373
Georgescu Nicolaie
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de frazeologie şi aforistică populară regională în satele Feteşti şi Lopatnic din raionul Edineţ

CZU : 811.135.1’373.23
Seu Alexandru
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatol Eremia – „străjer” al toponimiei

CZU : 811.135.1’373.21(478)(092)
Hanganu Aurelia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor

CZU : 811.135.1’373.23(478)(092)
Ungureanu Elena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivate verbale de la antroponime

CZU : 811.135.1’373.23’367.625
Răileanu Viorica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii despre pleonasm şi tautologie

CZU : 811.135.1’373.612.4:7
Dodon Eugenia
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39