IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-10(21) pentru indicele czu "811.135.1’367"
Problema verbului în limbajul copiilor de vârstă timpurie
Mocanu Liuba, Zatic Lidia
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitățile de exprimare directă şi indirectă a actului de vorbire rugăminte în limba română
Sîmboteanu Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranzitivarea și intranzitivarea verbelor – forme ale derivării actanțiale în limba română
Constantinovici Elena
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structură și sens în cazul enunțurilor utilizate ca acte de vorbire indirecte
CZU : 811.135.1’367.2:82.09(091)
Sîmboteanu Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora „Zborului frânt”
CZU : 811.135.1’367
Verejanu Dan
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbul în manuscrisul romanului popular „Sandipa”
CZU : 811.135.1’367
Verebceanu Galaction
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbe cu predicație incompleta în limba română
CZU : 811.135.1’367
Constantinovici Elena
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii privind sensul lexical, frazeologic şi motivaţionnal
CZU : 811.135.1’367.62
Savin-Zgardan Angela
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transferul ilocuţionar în cazul actelor de vorbire expresive de tip salut, felicitare, amenințare, jurământ, blestem, urare
CZU : 811.135.1’367.51:82.09(091)
Sîmboteanu Tatiana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema semantico-sintactică a verbelor sinonime în limba română
CZU : 811.135.1’367.51:82.09(091)
Constantinovici Elena
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vecinătățile sintactice ale verbelor de acțiune (cu sens de creare, modificare, distrugere și deplasare a obiectului)
CZU : 811.135.1’367
Constantinovici Elena
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa frazei
CZU : 811.135.1’367.51:82.09(091)
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranzitivitatea și polisemia verbului în limba română
CZU : 811.135.1’367.625.1’37
Constantinovici Elena
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa propoziției (2)
CZU : 811.135.1’367.2:82.09(091)
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea informațională a enunțului în limba română
CZU : 811.135.1’367
Bărbuţă Ion
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.). Sintaxa propoziției (1.)
CZU : 811.135.1’367:82.09(091)
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distincția tranzitiv vs intranzitiv în structurile actanțiale ale verbelor monosemantice
CZU : 811.135.1’367.625
Constantinovici Elena
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română
CZU : 811.135.1’367
Bărbuţă Ion
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de referire la realitate în sistemul părţilor de vorbire
CZU : 811.135.1’367.6
Bărbuţă Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiadverbele în limba română: relaţii semantice şi formale
CZU : 811.135.1’367.624
Boz Olga
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21