IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(293) pentru indicele czu "811.135.1'37"
Teodor Porucic „Terminologia cromatică în Basarabia”
CZU : 811.135.1'373(478)
Porucic Teodor
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(13-14) / 2006 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra tâlcului unor cuvinte
CZU : 811.135.1'374
Ţurcanu Ion
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea şi limba română
CZU : 811.135.1'373.45/.48
Orzeaţă Mihail
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (I)
CZU : 811.135.1'373.2
Eremia Anatol
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva metafore privind valoarea descoperirilor şi puterea tradiţiei în ştiinţă
CZU : 811.135.1'373.612.2
Munteanu Cristinel
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геокультурное пространство Республики Молдова с точки зрения топонимических исследований
CZU : [911.37+811.135.1'373.235](478)
Чубченко Наталья
Mediul Ambiant
Nr. 1(73) / 2014 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polisemia şi dezambiguizarea unor unităţi recente ale vocabularului românesc din perspectiva dinamicii semantice actuale. Considerări şi reconsiderări în contextul informati zării lexicografiei
CZU : 811.135.1'37
Păcuraru Vera
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izomorfizmul dintre îmbinarea de cuvinte şi derivatul lexical
CZU : 37.02:811.135.1'373.611'373.7
Botnarciuc Vasile
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea didactică a neologismelor în cadrul disciplinei opţionale
CZU : 37.016.46:[811.135.1'373.43+821.135.1.09]
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(30) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului
CZU : 811.135.1'28+811.135.1'373.21
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale
CZU : 811.135.1'373.421'373.7+811.111'373.421'373.7
Birtalan Ana-Maria, Colţun Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerbul în onomastica românească
CZU : 811.135.1'373.22:599.735.34
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zimbrul în toponimia românească
CZU : 811.135.1'373.22:599.735.51
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ursul în onomastica românească
CZU : 811.135.1'373.21+398
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei
CZU : 811.135.1'373.21:726.81(478)(091)
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele: marcă în configurarea şi„distanţarea” identităţii
CZU : 811.135.1'373.23
Răileanu Viorica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea onomasticii naţionale
CZU : 811.135.1'373.2(478)
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia Republicii Moldova, domeniu şi obiect de cercetare interdisciplinară
CZU : 811.135.1'373.21(478)
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semasiologia între tradiţie şi inovaţie
CZU : 811.135.1'37
Păcuraru Vera
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului onomastic naţional
CZU : 811.135.1'373.2(478)
Eremia Anatol, Cosniceanu Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 293