IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-14(52) pentru indicele czu "811.135.1'367"
Atributul şi complementul. Căi de dezambiguizare
CZU : 811.135.1'367'37
Tolocenco Petru
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atributul circumstanțial: o varietate a subordonării duble la nivelul propoziției
CZU : 811.135.1'367'37
Colţun Gheorghe, Burnete Marcela
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enunţul şi componentele sale în limbile română şi engleză
CZU : 811.135.1'367'37
Morari Natalia
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la identificarea cuvântului ca fenomen glotic general
CZU : 811.135.1'367'37
Gabinschi Marc
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre complementele prepoziţionale
CZU : 811.135.1'367'37
Butuc Petru
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia adverbului latinesc în limba română şi în alte limbi romanice
CZU : 811.135.1'367'37
Şişcanu-Boz Olga
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriul metodologic la determinarea tipurilor de subordonate
CZU : 811.135.1'367
Butuc Petru
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbele şi expresiile verbale impersonale în limba română
CZU : 811.135.1'367.625
Stratan Natalia
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii privind regimul de acuzativ al prepoziţiei contra
CZU : 811.135.1'367.633
Corla(Hanț) Cristina
Limba Română
Nr. 1-2(236) / 2016 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura semantico-sintactică a lexemelor pe şi la
CZU : 811.135.1'367'37
Felecan Oliviu, Felecan Nicolae
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia normelor literare la nivel sintactic
CZU : 811.135.1'367'37
Butuc Petru
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea sensului unor componente în urma influenţei sintactice
CZU : 811.135.1'367
Savin-Zgardan Angela
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria1. Sintaxa (4)
CZU : 811.135.1'367
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narrative perspective mediated by manner of motion verbs
CZU : 811.111'367.625+811.135.1'367.625
Bodean-Vozian Olesea
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enunţul din perspectiva comunicării
CZU : 811.135.1'367
Langa Angela, Dodon Eugenia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbe de comportament verbal în limba română şi în greaca modernă
CZU : 811.135.1'367.625+811.14'06'367.625
Junghietu Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii la sintaxa verbului a (se) face
CZU : 811.135.1'367.625
Zgârcibabă Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile aspectuale ale timpurilor verbului românesc
CZU : 811.135.1'367.625
Cemârtan Claudia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afectivitatea gramaticală în valorificarea didactică a prepoziţiei ca factor de formare a vorbitorului cult
CZU : 37.026:811.135.1'367.63
Callo Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale tipologiei predicatului în limba română
CZU : 811.135.1'367.332.7
Dodon Eugenia
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52