IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-3(11) pentru indicele czu "811.111’373.7"
Zoo Elements Used in English Phraseology
CZU : 316.7:811.111’373.7
Costetcaia Irina
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Comparative Study of Somatic Phraseological Units in English and Russian
CZU : 316.7:811.111’373.7
Vercstein Victoria
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasee lingvistice și extralingvistice ale frazeologismelor cu componentă somatică în limba engleză
CZU : 811.111’373.7
Pascari Olga
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități semantice ale unităților frazeologice cu componente zoonime în limba engleză
CZU : 811.111’373.7
Banu-Dandiş Felicia
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing Intercultural Communicative Competence through English Phraseological Units
CZU : 316.7:811.111’373.7
Nicolaeva Parascovia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English emotive phraseological units with the component “heart’ and their translation into russian and gagauzian
CZU : 316.7:811.111’373.7
Nicolaeva Parascovia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of English emotive phraseological units on the basis of phraseological (idiom) dictionaries
CZU : 316.7:811.111’373.7
Nicolaeva Parascovia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emotive phraseological units as the actual layer of enlarging English language learners’ vocabulary
CZU : 316.7:811.111’373.7
Nicolaeva Parascovia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ways of translation englishidioms into russian
CZU : 811.111’373.7
Nacioglo Natalia
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The figurative use of colors and associations in English idioms
CZU : 811.111’373.7
Kurtova Elena
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative ways of teaching english phraseological units
CZU : 811.111’373.7
Николаева Прасковия
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11