IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-14(30) pentru indicele czu "81’36"
Les adjectifs invariables
CZU : 81’367.623=811.133.1
Moraru Ecaterina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Communicative Role of Causative Clauses in the Text
CZU : 81’367.3
Podoliuc Tatiana
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zum konstruktionsgrammatischen status der mehrworteinheit „wie auch immer”. Eine korpusbasierte empirische beschreibung
CZU : 81’36
Chiseliov Victor
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiar grammatical features of political discourse
CZU : 808.5:81’367.2
Podoliuc Tatiana
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări și principii de clasificare  a unităților sintactice
CZU : 81’367.2:81’367.4
Burnete Marcela
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English Influences over the Romanian Language
CZU : 81’366’367
Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À partir des anonymes vers les noms propres
CZU : 81’367
Ceban Tamara
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensul lexical, frazeologic şi motivational
CZU : 81’367.62
Savin-Zgardan Angela
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Präfigierung der Ge-Substantive im semantischen Feld der deutschen Sprache
CZU : 81’366
Krivoturov Iurie
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularités sémantico-syntaxiques des constructions infinitives avec les verbes de movement
CZU : 81’367
Celpan-Patic Natalia
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grammar Ways of Text Emphasis
CZU : 81’36
Podoliuc Tatiana
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фонетика и графика между жизнью и смертью
CZU : 81’36
Полищук Павел
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexical morphology – a method of technical term scientific investigation
CZU : 81’366
Caterenciuc Svetlana
Journal of Social Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectivitatea enunțării
CZU : 81’36’373.612.2:27-23
Cosmescu Alexandru
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variantele discursive ale enunţului constituite ca efect al actualizării lui contextuale: schiță de tipologie
CZU : 81’36
Bărbuţă Ion
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri metaforice implicând substantive deverbale, reperabile în textele-acatist
CZU : 81’36’373.612.2:27-23
Brăgută Ecaterina
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sintaxa între enunț și text
CZU : 81’367.623=811.133.1
Botezatu Liuba
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синхронные сравнительно-сопоставительные особенности неличных форм глагола в гагаузском и английском языках
CZU : 81’36’373.612.2:27-23
Начогло Наталья
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публицистический дискурс на примере репортажа
CZU : 808.5:81’367.2
Назар Роман
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аббревиация в публицистическом дискурсе на примере репортажных текстов
CZU : 81’36
Назар Роман
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30