IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-9(18) pentru indicele czu "81’1"
Limbajul și terminologia educației literar-artistice
CZU : 81’1
Pâslaru Vlad
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățătura lui E. Coșeriu ca profesiune de credință
CZU : 81’1
Bojoga Eugenia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integralismul lingvisticii lui Eugeniu Coșeriu
CZU : 81’1
Vîlcu Dina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul atitudinilor și reprezentărilor lingvistice în elaborarea politicilor lingvistice educaționale
CZU : 81’11
Soltan Angela
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The tip- of-the-tongue phenomenon
CZU : 81’1
Tărîţă Stela
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibliografic (2012–2016), 2012
CZU : 016:81’1(478)+81’1(478)(01)
Onofraş Maria
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica lingvistică în cadrul Bisericii Ortodoxe din Basarabia după Kişinevskie Eparhialnâe Vedomosti (1867-1871)
CZU : 81’1
Demerji Sergiu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind caracterul arbitrar vs non-arbitrar al semnului lingvistic
CZU : 81’1
Hîrbu Stella
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidarităţile lexicale
CZU : 81’1
Coşeriu Eugeniu
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un distins lingvist
CZU : 81’1(478)(092)
Zgardan-Crudu Aliona
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.
CZU : 81’1
Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia ca parte a culturii lingvistice
CZU : 81’1
Cosovan Olga
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительнаялингвистика – основополагающая наука в методологии преподавания иностранных языков
CZU : 81’1
Бабырэ Никанор
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variații strategice în formarea și dezvoltarea conștiinței lingvistice a elevilor
CZU : 37.015:81’1
Bâlici Veronica
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Визуализация как способ формирования письменной компетенции студента на основе работы с инфографикой
CZU : 81’1
Исенова Фатима
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы экспериментальной фонетики в контексте языкознания и лингводидактики
CZU : 81’1
Кирдякин Алексей
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réflexions sur les «Unités» du texte
CZU : 81’1
Coşciug Angela
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преимущества использования интерактивных программ в процессе обучения студентов иностранному языку
CZU : 81’1
Искакова Ш., Шибинтаева А.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18