IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru indicele czu "81’1"

Rolul atitudinilor și reprezentărilor lingvistice în elaborarea politicilor lingvistice educaționale

CZU : 81’11
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The tip- of-the-tongue phenomenon

CZU : 81’1
Journal of Social Sciences
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminologia ca parte a culturii lingvistice

CZU : 81’1:001.4
Moldoscopie
Nr. 1(40) / 2008 / ISSN 1812-2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidarităţile lexicale

CZU : 81’1
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un distins lingvist

CZU : 81’1(478)(092)
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.

CZU : 81’1
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Визуализация как способ формирования письменной компетенции студента на основе работы с инфографикой

CZU : 81’1
Исенова Фатима
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преимущества использования интерактивных программ в процессе обучения студентов иностранному языку

CZU : 378:81’1
Искакова Ш., Шибинтаева А.
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1810-3936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сопоставительнаялингвистика – основополагающая наука в методологии преподавания иностранных языков

CZU : 81’1
Бабырэ Никанор
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variații strategice în formarea și dezvoltarea conștiinței lingvistice a elevilor

CZU : 37.015:81’1
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10