IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-7(16) pentru indicele czu "81'373.46"
Formularea definiţiilor: reguli şi dificultăţi
CZU : 81'373.46:574
Borcoman Raisa
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale în partajarea unităţilor terminologice
CZU : 81'276.6:62+81'373.46
Mincu Eugenia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria inteligenței cognitive, emoționale și artificiale pe plan internațional din punct de vedere terminologic
CZU : 81'276.6:62+81'373.46
Nichita Cristina
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic and terminological units: word, term, concept
CZU : 81'276.6:62+81'373.46
Caterenciuc Svetlana
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia medicinei dentare: procedee de formare a termenilor
CZU : 81'373.46
Vreme Natalia
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementul central al terminologiei: conceptul sau termenul?
CZU : 81'373.46
Calaraş Svetlana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semantic analysis of legal terminology from a translation perspective semantic dimension of legal terminology
CZU : 81'373.46
Şaganean Gabriela
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia editorial-poligrafică. Aspecte diacronice
CZU : 81'373.46
Calaraş Svetlana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra paronimiei termenilor editorial-poligrafici
CZU : 81'373.46
Calaraş Svetlana
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul terminologiei în actualitate
CZU : 81'276.6:62+81'373.46
Galușca Maria
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe umanistice
SU. 2018. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefixe și sufixe cu valoare conotativă în limbajul medical
CZU : 81'373.46:61
Pruteanu Maria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul eponimiei în terminologia din domeniul bioingineriei medicale în limbile engleză și română
CZU : 81'373.46:57=111=135.1
Gobjila Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O clasificare a calcurilor: calcul în textul specializat editorial-poligrafic
CZU : 81'373.46
Calaraş Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice
CZU : 81'373.46:574
Macovei Dorina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia concept–definiţie–termen ca element de bază al studiului terminologic
CZU : 81'373.46
Macovei Dorina, Hanganu Aurelia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценочный диапазон украинских фразеологизмов с антропонимным компонентом
CZU : 81'276.6:62+81'373.46
Новикова Юлия
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16