IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(152) pentru indicele czu "81'373"
Metafora şi compararea în textul publicistic. Concepte şi abordări fundamentale
CZU : 81'373.612.2-9+81'366.55-9
Serrac Halil
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubla actualizare in semantica frazeologismelor
CZU : 37.02:81'373.7
Rudenco Marina, Dîrul Lilia
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die auseinandersetzung mit dem tod auf idiomatischem gebiet
CZU : 81'373.4/.7'38
Zaharia Casia
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classification of the secondary macro-urban nominations
CZU : 81'373.21
Mitikina Eugenia
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonimia din terminologia medicală, posibilă sursă a discrininării
CZU : 81'276.6:61+81'373.421
Jianu Maria-Magdalena
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secondary Macro-Urban Nominations on Quasi-Standard Basis
CZU : 81'373
Mitkina Eugenia
La Francopolyphonie
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considérations sur les néologismes et les expressions connotées politiquement
CZU : 81'373.43:32
Alaman Eugenia
La Francopolyphonie
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul învăţării situaţionale în dezvoltarea idiolectului studentului alolingv
CZU : 378.147:81'373.7
Usaci Doina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурный компонент фразеологических единиц (На материале русского, румынского и болгарского языков)
CZU : 39:81'373
Зайковская Татьяна
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații teoretice privind motivația lingvistică
CZU : 81'373
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În lumea numelor Dr. Maria COSNICEANU la 80 de ani
CZU : 929.52.09:81'373.32(478)(092)
Răileanu Viorica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’unite terminologique „terre” influencee par l’unite lexicale – partie integrante de la zone conceptuelle «terre
CZU : 81'373
Scerbakov Silvia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(80) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminology of wine tourism in the Republic of Moldova
CZU : 81'373.6:338.48:663.2(478)
Malicovscaia Iana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(80) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some peculiarities of lexicographical source entries
CZU : 81'373.6
Corcodel Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(80) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice
CZU : 81'373.46:574
Macovei Dorina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia concept–definiţie–termen ca element de bază al studiului terminologic
CZU : 81'373.46
Macovei Dorina, Hanganu Aurelia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Internaţională de Onomastică de la Baia Mare (ediţia a II-a)
CZU : 81'373.2(498)(063)
Zagaevschi Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurrenzformen des deutschen passivs und ihre beziehung zum passivischen paradigma
CZU : 81'373.421
Chiseliov Victor, Jalba Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Various criteria of intralingual aspectual categorization
CZU : 81'373
Melenciuc Dumitru, Cupcic Silviana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Урбанонимы городов Южной Бессарабии в середине ХІХ ст. (Аккерман, Измаил (Тучков), Килия): общие тенденции и особенности
CZU : 81'373.21:94(478)"XVIII"
Гулянович Игорь
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 152