IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-13(41) pentru indicele czu "738"
Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
CZU : 738(478)”2001-2010”
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Венская ваза, расписанная в Дрездене (архитектурно-художественные, стилистические, морфологические и конструктивные особенности)
CZU : 738.1/.2.03
Письмак Юрий
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examining the influence of Japanese culture on the form and decoration of the early Meissen porcelain objects
CZU : 738.1(520)(091)
Tsoumas Johannis
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiuni artistice, tehnologice și semantice în creația ceramistei Nelly Sajin
CZU : 738(478)(092)
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitate în preistorie: ceramica de tip Cucuteni C pe teritoriul României
CZU : 738.03(498)
Olaru Ioana-Iulia
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitatea prin ornamentică din neolitic până azi
CZU : 738.1(520)(091)
Căpățînă Octavian
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-731-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine pe cine a influențat acum 6000 - 7000 de ani?
CZU : 738.1(520)(091)
Roxin Daniel
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-731-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образ птицы в традиционной культуре узбеков Ферганской долины (на основе полевых материалов)
CZU : [738.021+738.5]:378.147
Азизов Ахрорбек
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiție și inovație în ceramica plasticianului Nicolae Coțofan
CZU : [738.021+738.5]:378.147
Spînu Constantin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente atributive în studiul ceramicii artistice
CZU : 738.1(520)(091)
Grati Gloria
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности орнаментации белогрудовской и чернолесской керамики Среднего Поднепровья
CZU : [902/903.23+738](477)
Пефтиц Дмитрий
Revista Arheologică
Nr. 2(16) / 2020 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписная керамика на поселениях трипольской культуры этапа ВІ-ІІ на Днепре
CZU : [902/903.23+738](477)
Видейко Михаил, Гошко Татьяна, Видейко Мария, Бондаренко Татьяна
Revista Arheologică
Nr. 2(16) / 2020 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Coţofan – Un creator al sintezelor în arta ceramicii contemporane
CZU : 738(478)(092)
Braga Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie
CZU : 738(478)
Lavrente Irina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceramica lucrată cu mana din necropola de tip santana de Mureș -Černjachov de la Dănceni
CZU : [738.021+738.5]:378.147
Dimov Igor
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1, R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice ale instruirii studenților ceramiști
CZU : [738.021+738.5]:378.147
Carp Mariana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea panoului din mozaic „arta (atributele artei)”  realizat de Mihai Burea
CZU : 738.5
Jabinschi Ion, Jabinschi Valeriu
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea formelor plastice in ceramică
CZU : 738.027
Carp Mariana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перегородчатые эмали из собрания А.В. Звенигородского и исследование Л. Пекарской
CZU : 738.4.03
Пятницкий Юрий
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale semiologiei în dezvoltarea la elevi a comunicării prin ornamente şi simboluri în ceramică
CZU : 738.1(520)(091)
Jabinschi Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41