IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru indicele czu "631.4(478)"
Pământul agricol – obiectul principal al recensământului general agricol din primăvara anului 2011
CZU : 332.7:631.4(478)
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Florov şi primele cercetări detaliate ale solurilor basarabene
CZU : 631.4(478)(091)(092)
Curcubăt Stela
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015 – Anul internaţional al solurilor
CZU : 631.4(478)
Ursu Andrei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul durabil al resurselor de soluri şi implementarea tehnologiilor conservative în agricultură
CZU : 631.4(478)
Leah Tamara
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solurile Moldovei – baza existenţei generaţiilor viitoare
CZU : 631.4(478)
Bulgari Valeriu
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de protecţie, ameliorare şi sporire a fertilităţii solului (2)
CZU : 631.4(478)
Andrieş Serafim
Intellectus
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de protecţie, ameliorare şi sporire a fertilităţii solului
CZU : 631.4(478)
Andrieş Serafim
Intellectus
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea optimală a resurselor de sol
CZU : 631.4(478)
Balteanschi Dumitru
Intellectus
Nr. 3 / 2005 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul “N. Dimo” la 50 de ani
CZU : 631.4(478)
Balteanschi Dumitru
Intellectus
Nr. 3 / 2003 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedocreaţii – neoformaţiuni pedologice în solurile Moldovei
CZU : 631.4(478)
Ursu Andrei
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Humusul şi taxonomia solului
CZU : 631.4(478)
Ursu Andrei
Mediul Ambiant
Nr. 2(74) / 2014 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea sistemului geoinformaţional pentru stabilirea şi evaluarea proceselor erozionale
CZU : 631.4(478)
Rozloga Iurii
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul polifuncţional al solului 2015 – anul internaţional al solurilor 5 decembrie – ziua mondială a solului
CZU : 631.4(478)
Ursu Andrei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii
CZU : 631.4(478)
Cojocaru Olesea
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogăţia noastră netrecătoare
CZU : 631.4(478)
Vladimir Pantelei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrarea solului – tendinţe şi perspective
CZU : 631.4(478)
Boincean Boris
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de calitate a învelişului de sol şi măsuri de remediere
CZU : 631.4(478)
Andrieş Serafim, Cerbari Valerian, Filipciuc Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema degradării solurilor
CZU : 631.4(478)
Ursu Andrei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение эффективности использования земли – результат умелого управления ее плодородием
CZU : [332.3+332.64]:631.4(478)
Онофрей Александру, Дудогло Татьяна
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul metalelor grele în solurile bazinului râului Cereşnovăţ
CZU : 504.064:631.4(478)
Fasola Regina
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33