IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(274) pentru indicele czu "551.58"
Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei în Republica Moldova
CZU : 551.583:614.82(478)
Overcenco Ala, Nedealcov Maria, Puţuntică Anatolie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменения климата и проблемы обеспечения продовольственной безопасности населения Молдовы
CZU : 338.439.02:551.58(478)
Вронских Михаил
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa condiţiilor naturale asupra recoltei şi calităţii strugurilor
CZU : 634.8:551.58(478)
Rapcea Mihail, Chisili Mihail
Intellectus
Nr. 1 / 2003 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia mediului şi măsurile de adaptare la schimbările climatice
CZU : 504.06+551.588.7
Cucereavîi Mihai
Intellectus
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul temperaturilor critice din perioada activă de vegetaţie a grîului de toamnă
CZU : 551.583:633.11
Gămureac Ana
Mediul Ambiant
Nr. 1(73) / 2014 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental impact studies related to ice-forming aerosol usage in cloud seeding activities in Moldova
CZU : 533.6.011:551.58
Potapov Evghenii, Sidorenko Anatolie, Zasavitsky E.
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(15) / 2016 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori de stres termic asupra culturilor agricole în sezonul rece pe teritoriul Republicii Moldova
CZU : 551.583:633/635(478)
Puţuntică Anatolie
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele paradigme în analiza riscurilor naturale
CZU : 551.583+364.255
Puţuntică Anatolie
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier
CZU : 551.583:630*111
Nedealcov Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI
CZU : 551.583.1:911.6(478)
Nedealcov Maria, Răileanu Valentin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing soils for ecosystem services
CZU : 551.58+574+631.4
Lal Rattan
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG
CZU : [632.11+551.58](478)
Nedealcov Maria, Castraveţ Tudor, Adamenko Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole
CZU : 551.583:631.15(478)
Nedealcov Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un produs ştiinţific performant: atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova”
CZU : 551.58(478)
Nedealcov Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observaţiilor instrumentale
CZU : 551.583(478)
Nedealcov Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretabilitatea climei şi agricultura
CZU : 551.583+631
Nedealcov Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbările climatice şi impactul lor asupra agriculturii
CZU : 631:551.58
Andrieş Serafim
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea resurselor agroclimatice în contextul posibilităţilor de cultivare a noilor soiuri de viţă de vie
CZU : 551.58:634.8
Nedealcov Maria, Constantinov Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea şi gradul de adaptare a lumii animale la noile condiţii de climă
CZU : 502.74:592/599+551.583
Munteanu Andrei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние изменений климата на животноводческую отрасль
CZU : 636:551.58
Прокопенко E., Удова Людмила
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 274