IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru indicele czu "547.7"

Sinteza isatinelor glicozidice

CZU : 547.756:547.772.2:542
Bilan Dmitri
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone

CZU : 547.7/.8+615.12
Botnaru Maria, Rusnac Roman, Baerle Natalia, Ţapcov Victor, Şova Sergiu, Gulea Aurelian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(57) / 2008 / ISSN 1024-7696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici

CZU : 547.7/.9
Rusnac Roman, Nicolenco Nicoleta, Zarovnaia Alina, Rusu Virginia, Bîrcă Maria, Gulea Aurelian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(57) / 2008 / ISSN 1024-7696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New n-glucosylated substituted anilines
CZU : 547.7/.8
Pogrebnoi Vsevolod
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The structure of N-glycosylated spiro[oxindol-thiadiazole]

CZU : 547.7/.8:615.011+539
Bilan Dmitri, Sucman Natalia, Pogrebnoi Vsevolod, Kravtsov Viktor, Macaev Fliur
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The molecular and crystal stucture data for aminoderivative of (3E)-3-(2-oxo-2-phenylethylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

CZU : 547.7
Zveaghinţeva Marina, Sucman Natalia, Macaev Fliur
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selective synthesis and structure of highly functionalised ethylideneindolinone

CZU : 547.772+538.9
Zveaghinţeva Marina, Sucman Natalia, Stingaci Eugenia, Kravtsov Viktor, Macaev Fliur
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and structural study of Cu(II) binuclear complexes with 2,6-diacetylpyridine bis((ISO)nicotinoylhydrazone)

CZU : 547.724
Danilescu Olga, Bourosh Paulina, Bulhak Ion
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyclic triimidazole derivatives: intriguing cases of multiple emissions and room temperature ultralong phosphorescence

CZU : 547.78
Cariati Elena, Lucenti Elena, Forni Alessandra, Botta C., Carlucci L., Giannin C., Marinotto D., Righetto S., Previtali A.
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Синтез и антивирусная активность новых производных оксиндола

CZU : 547.756
Сукман Наталья
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Диастереоселективный синтез 3,4-дибензоил--3,4-дигидро-1h-спиро[бензо[CD]индол-5,3'-индолин-2-онов]

CZU : 547.756:547.712.22
Сукман Наталья
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiale polifuncţionale noi pe baza furoaţilor homo- şi heterotrinucleari ai fierului (III)
CZU : 547.7:577.1
Prodius Denis, Melnic Silvia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici

CZU : 547.7
Dragalina Galina, Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei

CZU : 547.792.2
Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian, Balan Greta, Bruduniuc Olga
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și cercetarea proprietăților biologice ale unor derivați ai 4-amino-5-metil-4h-1,2,4-triazolului-3-tiol
CZU : 547.791:577
Rusnac Anna, Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15