IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(301) pentru indicele czu "517"
About one algorithm of bidimensional interpolation using splines
CZU : 519.652:519.654:517.518.85
Verlan Igori
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(55) / 2011 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convexity preserving interpolation by splines of arbitrary degree
CZU : 517.578.85+512.64
Verlan Igori
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(52) / 2010 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ramanujan-like formulas for 1 ¼2 a la Guillera and Zudilin and Calabi-Yau differential equations
CZU : 517.9
Almkvist Gest
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(49) / 2009 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Covering Approximation Subspaces
CZU : 519.147+512.567.7+517.988
Ge Xun
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(49) / 2009 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grobner Bases for Nonlinear DAE Systems of Analog Circuits
CZU : 004.41/.42:[512.5+517.9+519.6/.8]
Spang Silke
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An algebraic approach to a study of two-dimensional affine differential system
CZU : 004.421:[517.9+512.81]
Naidenova Elena
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On stability of a Pareto-optimal solution under perturbations of the parameters for a multicriteria combinatorial partition problem
CZU : [517.987.3+519.86]:004
Emelichev Vladimir, Gurevsky Evgeny
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Sumudu based algorithm for solving differential equations
CZU : 517.9:004
Zhang Jun
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(45) / 2007 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The graphic representations for the one-dimensional solutions of problem from elastic mechanic deformations of twocomponent mixture
CZU : 517.9+531.01
Bulgac Ghenadie
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(42) / 2006 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDP-Based Ciphers: Differential Analysis of SPECTR-H64
CZU : 517.9:[004.056.55+004.312]
Bodrov A., Moldovyan Alexandr, Moldovyanu P.
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(39) / 2005 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measure of stability of a Pareto optimal solution to a vector integer programming problem with fixed surcharges in the l1 and linf metrics
CZU : 517.938+519.8
Emelichev Vladimir, Karelkina Olga, Kuzmin Kiril
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(38) / 2005 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polynomial Time Algorithm for Determining Max-Min Paths in Networks and Solving Zero Value Cyclic Games
CZU : 517.98+519.7+519.8
Lozovanu Dmitrii
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(38) / 2005 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On quasistability radius of a vector trajectorial problem with a principle of optimality generalizing Pareto and lexicographic principles
CZU : 519.6+519.71+517.97
Bukhtoyarov Sergei, Emelichev Vladimir
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(37) / 2005 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nash equilibria sets in mixed extension of 2 X 2 X 2 games
CZU : 517.977+519.83
Ungureanu Valeriu, Botnari Ana
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(37) / 2005 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Automatic Proof of Euler’s Formula
CZU : 519.62:517.93
Zhang Jun
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(37) / 2005 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemă redusă a celor trei corpuri (Metode de rezolvare a ecuaţiilor de mişcare)
CZU : 517.9+521.19
Sorocovici Aurel
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(13-14) / 2006 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea integralelor şi funcţiilor eliptice în studiul mişcării pendulului gravitaţional neliniar
CZU : 517.9+531.5+534.1
Rotaru Anatol, Malcoci Iulia
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1(1) / 2003 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul numeric al procesului de zdrobire a nucilor
CZU : 004.421:517.962.1:634.51
Ţărnă Ruslan
Intellectus
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поиск антагонистов, перспективных в борьбе с грибами - возбудителями заболеваний сельскохозяйственных культур
CZU : 579.646.31+5173.6.068.8/35
Бурцева Светлана, Сырбу Тамара
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aнтимикробная активность стрептомицетов почвы центральной зоны Mолдовы
CZU : 579.64631+5173.6.086.8/35
Бурцева Светлана, Сырбу Тамара, Slanina Valerina, Намолован Лилия, Codreanu Svetlana
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 301