IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(104) pentru indicele czu "374"

Programe de formare profesională continuă în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii

CZU : 374.7
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învațarea prin metoda investigației în medii digitalizate

CZU : 374.012
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul educaţiei permanente în dezvoltarea personalităţii
CZU : 316.74:37+374.7
,
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intelectualizarea societății-o noua realitate
CZU : 374.037
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).
CZU : 374.015.3
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centre comunitare de educație a adulților – a fi sau a nu fi în Republica Moldova
CZU : 374.7(478)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(92) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici inovatoare pentru motivarea învăţării adulţilor
CZU : 374.7
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(71) / 2012 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul evaluării în cadrul învăţămîntului pentru adulţi
CZU : 374.7
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exodul adulţilor în instruire
CZU : 374.7
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(7) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulţilor-un deziderat al timpului
CZU : 374.7
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(7) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori care susţin invaţarea transformativa intergeneraţionala la parinţi
CZU : 374.7
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentări teoretice privind educaţia permanentă
CZU : 374.7.01
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale invăţământului universitar din Republica Moldova
CZU : 374.7+159.955
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: referințe conceptuale
CZU : 374.015.3
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a învăţării pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova
CZU : 374.7:316.614.3(478)
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea pe tot parcursul vieţii în context european: impactul economic, social şi de mediu din perspectivă metasistemică
CZU : 374.7
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări epistemologice şi praxiologice ale asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii
CZU : 374.7:316.614.3
,
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulţilor în contextul educaţiei permanente – dificultăţi şi răspunsuri psihopedagogice
CZU : 374.7.015.3
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia sistemului de învăţământ extraşcolar/complementar şi dezvoltarea funcţiilor sociale
CZU : 374(091)
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Out-of-school leisure time of pupils aged 12-13 years and its nature in the social reality

CZU : 159.954:[374+379.8]
Demcenco Alexei
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 28(2) / 2017 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 104