IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-13(51) pentru indicele czu "37.018.43:004"
Instrumente digitale și abordări noi în lucrul profesorului modern la organizarea învățământului mixt
CZU : 37.018.43:004
Bobrova Iuliana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul semantic al noțiunii „clasă virtuală”
CZU : 37.018.43:004.8
Negara Corina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О формализации использования знаний при дистанционном обучении
CZU : 37.018.43:004
Пелин Николае, Пелин Cергей
Administrarea Publică
Nr. 3(55) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte importante ale utilizării instrumentelor digitale moderne ale pachetului Gsuite în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale
CZU : 37.018.43:004
Eremia Anna, Bîclea Diana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designing and implementing online courses: the Addie model
CZU : 37.018.43:004
Puşnei Irina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование и развитие компетенций в условиях дистанционного обучения
CZU : 37.018.43:004
Волковская Мария
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты использования платформы Moodle в процессе обучения
CZU : 37.018.43:004
Коробко Анна
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Videoconferinţa – un instrument de instruire la distanţă
CZU : 37.018.43:004
Bacalîm Alina
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web 2.0 Tools in ELT: Advantages and Disadvantages
CZU : 37.018.43:004
Lungu Ana
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы управления цифровым образованием
CZU : 37.018.43:004
Власова Aлександра, Зарубина Юлия
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация работы субъектов образовательного процесса в облачно ориентированной среде в учреждениях высшего образования в условиях карантина
CZU : 37.018.43:004
Бахмат Наталья
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea la distanță în criza „coroanei”
CZU : 37.018.43:004
Heib Usama
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţe sociale în contextul învăţării la distanţă
CZU : 37.018.43:004
Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de instruire la distanţă şi de autoinstruire în pregătirea elevilor pentru concursurile informatice Instruirea la distanţă
CZU : 37.018.43:004
Corlat Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(64) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări metodice pentru elaborarea manualelor electronice
CZU : 37.018.43:004.738.5
Railean Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(49) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări
CZU : 37.018.43:004
Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Balan Lilia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente în elaborarea lecţiilor video
CZU : 37.018.43:004
Dumbrăveanu Roza
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(45) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea cursului „Data mining”
CZU : 37.018.43:004
Apetrii Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de predare a cursului de robotică la distanță
CZU : 37.018.43:004.8
Bocancea Viorel, Bocancea Andrian
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul la distanţă: concept, metodologie, probleme de implementare
CZU : 37.018.43:004
Hadîrcă Maria, Iarovoi Rodica
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51