IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-18(102) pentru indicele czu "37.016:004"
Problematica învățământului electronic mixt
CZU : 37.016:004
Negara Corina, Cabac Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursul de formare TACCLE - pledoarie pentru arta de a preda cu TIC
CZU : 37.016:004
Petrovici Adriana, Sava AngelaTeodora
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Évaluer les ressources documentaires sur Internet pour mieux mener un travail de recherche scientifique
CZU : 37.016:004
Gishti Eglantina, Cabej Maklena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-learning-ul – instrument inovativ de instruire online
CZU : 37.016:004
Scortescu Silvia
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 E-Learning 2.0 dans la classe :  utilisation de shift® en FLE
CZU : 37.016:004
Alabay Sercan, Kara Şeref
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tutorial video - instrument eficient pentru învățămîntul la distanță
CZU : 37.016:004
Căpățînă Ana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de aplicare a TIC în procesul de înţelegere şi utilizare adecvată a limbajului de specialitate în studierea istoriei
CZU : 37.016.046:94+37.016:004
Ceban Ana, Pantaz Ludmila
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile TIC în raport cu educaţia contemporană
CZU : 37.016:004
Oboroceanu Veronica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor informaționale în educație: perspective de la etajul 4 al clădirii Guvernului
CZU : 37.016:004
Perciun Dan
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratoare performante destinate pregătirii specialiştilor TIC
CZU : 37.016:004
Moraru Octombrina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How To Enable Successful Use Of ICT
CZU : 37.016:004
Baranetz Efrat
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea pe competenţe: calitate în realizarea procesului educaţional la chimie
CZU : 37.016:004
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea conceptuală a platformelor educaţionale
CZU : 37.016:004
Burlacu Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-learning: perspectivă fără alternative
CZU : 37.016:004
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(74) / 2012 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sms, chat, forum-tehnici de comunicare în clasă
CZU : 37.016:004
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(32) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea asistată pe calculator-o formă de învăţare eficientă a limbii române
CZU : 37.016:004:811.135.1
Gheorghiţă Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(21) / 2003 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preachiziţiile din domeniul TIC necesare formării iniţiale a învăţătorului
CZU : 37.016:004
Pavel Maria
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tice: vers le développement d’outils ou de dispositifs? L’exemple d’EMA-4-Moodle à Télécom Bretagne
CZU : 37.016:004:81
Garcia Stéphane Méar, Sablé Cathy
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Learning: Bringing Learning to People
CZU : 37.016:004
Morari Cristina, Bacimanova Nadejda
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функции оценивания результатов обучения в контексте информационных технологий
CZU : 37.016:004
Кандов Пинхас
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 102