IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-0(54) pentru indicele czu "37.013.2"

Considerații ale pedagogiei umaniste din perspectiva realizării procesului de educație muzicală

CZU : 37.013.2
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul educațional – factor relevant în dezvoltarea personalității elevului

CZU : 37.013.2+37.03
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni și caracteristici ale proiectării activităților în instituția de învățământ extrașcolar

CZU : 37.013.2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în demersul pedagogic al performanței
CZU : 37.013.2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
CZU : 316.648:316.35-053.6+37.013.2
,
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metacognition concept emergence, development and use

CZU : 37.013.2
Arta Medica
Nr. 2(29) / 2008 / ISSN 1810-1852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of innovation in making the prospective educational system more efficient

CZU : 37.013.2(478)
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(55) / 2011 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учёт особенностей репрезентативной системы обучающихся в учебном процессе

CZU : 37.013.2
,
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoaşterea ca funcţie vitală în procesul de formare/dezvoltare a personalităţii

CZU : 37.013.2+37.07:005
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplomatia pedagogica: initiere şi provocari

CZU : 37.013.2
Mediul Ambiant
Nr. 4(58) / 2011 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţei de comunicare – preocupare stingentă a personalității perormante

CZU : 37.013.2
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogia mediului de învăţare. Despre şcoala primitoare şi ”al treilea profesor”

CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia instruirii

CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţie pentru schimbare şi dezvoltare, tehnologie şi progres

CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa procesului educaţional: o comuniune cognitivă şi constructivă a profesorului cu elevii

CZU : 37.013.2+37.015.3
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea educaţională

CZU : 37.013.2
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(136) / 2012 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de realizare a educației în spiritul respectării drepturilor copilului

CZU : 37.013.2+37.015.3
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(104) / 2009 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile educației – sistem normativ de relații fundamentale

CZU : 37.013.2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современный урок в аспекте обеспечения качества образования

CZU : 37.013.2(478)+316.74:37
Курачицки Анжела
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 6(46) / 2010 / ISSN 1068-3755 /ISSNe 1934-8002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetare versus formare profesională continuă

CZU : 37.013.2:001.891
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 54